Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Muitinė

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006-08-30 įsakymu Nr. 1B-548 (įsigaliojo 2006-09-06, žin., 2006, Nr. 94-3718) patvirtinti TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komiteto darbo nuostatai. Jie reglamentuoja TIR procedūros vykdytojo leidimų išdavimo ir panaikinimo komiteto uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimа. Komiteto uždavinys – nagrinėti Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ pateiktus asmenų prašymus dėl TIR procedūros vykdytojo leidimų suteikimo bei valstybės institucijų pranešimus dėl Lietuvos Respublikoje registruotų vežėjų padarytų muitinės teisės aktų pažeidimų. Komiteto sudėtis sudaroma Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu įtraukiant Muitinės departamento, Susisiekimo ministerijos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos bei asociacijos „Linava“ atstovus. Pagrindinė minėto komiteto veiklos forma yra posėdžiai, kurie organizuojami Muitinės departamente (A. Jakšto g. 1/25, Vilnius) kartа per ketvirtį. Prireikus organizuojami neeiliniai posėdžiai.

Komitetas, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, suteikia TIR procedūros vykdytojo leidimа Lietuvos Respublikoje registruotam asmeniui, laikinai sustabdo leidimo galiojimа asmeniui, kai vežėjo įmonė pažeidė muitų teisės aktus, arba panaikina TIR procedūros vykdytojo leidimа, kai Lietuvos Respublikoje registruotas asmuo nesilaikė reikalavimų asmenims, norintiems gauti TIR procedūros vykdytojo leidimа.

Asmuo, norintis gauti TIR procedūros vykdytojo leidimа, pateikia asociacijai „Linava“ (J. Basanavičiaus g. 45, Vilnius) prašymа. Užregistravus asmens prašymа, formuojama dokumentų byla, kuri saugoma asociacijoje „Linava“. ši asociacija patikrina, ar įmonė atitinka minimalius reikalavimus, ir kreipiasi su prašymu į Muitinės kriminalinę tarnybа, Susisiekimo ministerijа bei Valstybinę kelių transporto inspekcijа dėl išvados gauti TIR procedūros vykdytojo leidimа. Komiteto pirmininkas, gavęs iš asociacijos „Linava“ dokumentų bylos kopijas su teigiamomis išvadomis pagal nustatytus reikalavimus, nekviesdamas komiteto posėdžio, paveda sekretoriui parengti sprendimo suteikti asmeniui TIR procedūros vykdytojo leidimа projektа. Sprendimo projektas elektroniniu paštu pateikiamas komiteto nariams, kurie tа pačiа darbo dienа privalo informuoti komiteto sekretorių ir, jeigu nėra prieštaravimų, priimamas sprendimas asmeniui suteikti TIR procedūros vykdytojo leidimа nekviečiant komiteto posėdžio. Esant nors vieno komiteto nario prieštaravimui, asmens byla svarstoma komitete. Esant nors vienos institucijos neigiamai išvadai, asmens byla taip pat svarstoma komitete.

Komitetui priėmus sprendimа atmesti prašymа dėl TIR procedūros vykdytojo leidimo suteikimo, dėl naujo TIR procedūros vykdytojo leidimo suteikimo galima kreiptis ne anksčiau kaip praėjus 6 mėnesiams nuo komiteto sprendimo dienos. Skundai dėl komiteto sprendimų arba jų nepriėmimo pateikiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tos dienos, kuriа suinteresuotas asmuo gavo sprendimа, o jeigu skundžiamas sprendimo nepriėmimas – nuo tos dienos, kai baigėsi prašymo nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo terminas.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006-08-16 įsakymu Nr. 1B-522 (įsigaliojo 2006-08-20, žin., 2006, Nr. 89-3525) patvirtintos Nebaigtos, neteisėtai ar apgaulės būdu įvykdytos TIR operacijos tyrimo atlikimo taisyklės. Jos reglamentuoja muitinės įstaigos veiksmus ir informacijos kaupimа, kai nustatyta tvarka negaunamas liudijimas apie TIR operacijos baigimа, nustatoma, kad TIR operacija baigta su išlyga, baigta neteisėtu ar apgaulės būdu.

Teritorinė muitinė, kuriai priklauso išvykimo (įvežimo) muitinės įstaiga, yra atsakinga už TIR operacijos baigimo kontrolę ir tyrimų dėl nebaigtos, baigtos su išlyga, baigtos neteisėtu ar apgaulės būdu TIR operacijos inicijavimа bei vykdymа. šios teritorinės muitinės atsakingas pareigūnas pradeda TIR operacijos bylа, jeigu:

• nuo TIR operacijos įforminimo išvykimo (įvežimo) muitinės įstaigoje dienos, negauna TIR knygelės žaliojo lapo atplėšiamosios dalies iš paskirties (išvežimo) muitinės įstaigos, kuri yra kitoje Europos Sаjungos valstybėje per 2 mėnesius arba informacijos programinėmis priemonėmis iš paskirties (išvežimo) muitinės įstaigos, kuri yra Lietuvos Respublikoje – per 10 darbo dienų;

• gauna pranešimа apie TIR operacijos baigimа su išlyga;

• gauna pranešimа arba nustato, kad TIR operacija baigta neteisėtu ar apgaulės būdu.

Ne vėliau kaip per 10 dienų teritorinės muitinės pareigūnas informuoja asociacijа „Linava“, nepriklausomai nuo to, kokios valstybės asociacija išdavė TIR knygelę bei TIR knygelės turėtojа. TIR knygelės turėtojas arba kitas asmuo (pvz., asociacija „Linava“) turi pateikti muitinei priimtinus įrodymus, kad TIR operacija baigta arba kad šio gabenimo metu jokių pažeidimų nepadaryta, per 2 mėnesius nuo tokio pranešimo gavimo dienos.

Teritorinė muitinė, vadovaudamasi Bendrijos muitinės kodekso nuostatomis, priima sprendimа dėl skolos muitinei atsiradimo, jeigu TIR knygelės turėtojas, tiesioginis skolininkas ir/arba asociacija „Linava“ nepateikė muitinei priimtinų įrodymų, kad TIR operacija baigta arba kad šio gabenimo metu jokių pažeidimų nepadaryta. Muitinei priimtinais įrodymais šiuo atveju laikomi dokumentai, nurodyti Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 455 straipsnyje.

Teritorinė muitinė, priėmusi sprendimа dėl skolos muitinei atsiradimo, išsiunčia jį tiesioginiam skolininkui bei jo kopijа asociacijai „Linava“. Jeigu per 10 dienų nuo šio sprendimo gavimo dienos tiesioginis skolininkas nesumoka muitinės apskaičiuotos mokestinės prievolės, teritorinė muitinė vykdo šio skolininko mokesčių ir su jais susijusių sumų administravimа ir pateikia asociacijai „Linava“ sprendimа – mokestinę pretenzijа. Jeigu asociacija „Linava“ per 3 mėnesius nuo šio sprendimo išsiuntimo dienos nesumoka muitinei muitų, mokesčių ir kitų susijusių sumų, teritorinė muitinė įgyja teisę pirmiau nurodytas sumas iš jos išieškoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006-08-28 įsakymu Nr. 1B-544 Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004-05-17 įsakymo Nr. 1B-517 „Dėl Greitai gendančių prekių sаrašo patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-09-01, žin., 2006, Nr. 93-3672) pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas Greitai gendančių prekių sаrašas.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006-08-19 įsakymu Nr. 1B-532 Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004-12-29 įsakymo Nr. 1B-1198 „Dėl Importuojamų naudotų automobilių muitinio įvertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-08-25, žin., 2006, Nr. 90-3559) nustatyta, kad Turto vertinimo ataskaita pagrindžia apgadintų (sužalotų) automobilių muitinę vertę, jeigu jų rinkos vertė nustatyta laikantis, be kita ko, ir šios nuostatos: turto vertinimo ataskaitoje turi būti nurodyta vertinamo automobilio atkūrimo (remonto) išlaidų kalkuliacija, išvada apie apgadinto (sužaloto) automobilio likutinę vertę ir jos pagrindimas, išvada dėl automobilio atstatomojo remonto tikslingumo, išvada apie automobilio rinkos vertę, turėtа iki apgadinimo (sužalojimo), ir duomenys apie panašių markių ir modelių naudotų automobilių importo kainas, nurodytas žinyne (kataloge) „Automobilių rinkos kainos“, jeigu nustatant pastarаjа vertę jais buvo remiamasi, taip pat duomenys apie lyginamuosius objektus, jeigu nustatant rinkos vertę naudotas lyginamosios vertės metodas.

Susisiekimo ministro 2006-08-28 įsakymu Nr. 3-334 (įsigaliojo 2006-09-06, žin., 2006, Nr. 94-3701) patvirtintas Kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos suteikimo bei periodinio mokymo sаlygų ir tvarkos aprašas. Jis nustato vairuotojų pradinės kvalifikacijos suteikimo ir jų kvalifikacijos tobulinimo bendrаsias sаlygas, periodiškumа bei terminus, nuo kurių įsigalioja reikalavimai vairuotojams įgyti profesinės kvalifikacijos pažymėjimus, patvirtinančius pradinę kvalifikacijа vežti keleivius ar krovinius arba kvalifikacijos tobulinimа.

Aprašas taikomas vairuotojams (įskaitant vairuotojus, kitų valstybių piliečius, kuriuos įdarbina Lietuvos Respublikos vežėjai), kurie nuolat gyvena arba dirba Lietuvos Respublikoje ir veža krovinius arba keleivius Europos Sаjungos teritorijos keliais C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų kelių transporto priemonėmis. Jas vairuojant būtina turėti atitinkamа vairuotojo pažymėjimа. Asmenys pradinę kvalifikacijа vežti krovinius arba keleivius patvirtinančius pažymėjimus gali įgyti mokymo įstaigose išklausę ne trumpesnį kaip 280 valandų teorijos kursа ir ne trumpesnį kaip 20 valandų atitinkamos kategorijos transporto priemonės individualų praktinio vairavimo mokymo kursа bei išlaikę egzaminа, kai jie siekia vairuoti:

• C ir CE kategorijų transporto priemones – nuo 18 metų;

• D1 ir D1E kategorijų transporto priemones – nuo 18 metų (tik vežti keleivius Lietuvoje);

• D ir DE kategorijų transporto priemones – nuo 21 metų.

Pažymėjimus, patvirtinančius pradinę kvalifikacijа, vairuotojai privalo turėti:

• nuo 2008-09-10 – veždami keleivius D1, D1E, D ar DE kategorijų transporto priemonėmis;

• nuo 2009-09-10 – veždami krovinius C1, C1E, C ar CE kategorijų transporto priemonėmis.

Asmenys, gavę vairuotojų pažymėjimus, suteikiančius teisę vairuoti pirmiau nurodytų kategorijų transporto priemones, iki pirmiau nurodytų datų ir pageidaujantys vežti krovinius ar keleivius, privalo išklausyti kvalifikacijos tobulinimo kursа ir įgyti pažymėjimus ne vėliau kaip iki:

• 2013-09-10 – vežti keleivius D1, D1E, D ar DE kategorijų transporto priemonėmis;

• 2014-09-10 – vežti krovinius C1, C1E, C ar CE kategorijų transporto priemonėmis.

***

Susisiekimo ministro 2006-08-23 įsakymu Nr. 3-332 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003-04-08 įsakymo Nr. 3-241 „Dėl techninių reikalavimų naudojamoms kelių transporto priemonėms“ pakeitimo (įsigalioja 2006-10-01, žin., 2006, Nr. 93-3656) pakeisti kai kurie techniniai reikalavimai naudojamoms transporto priemonėms.

Nustatyta, kad motorinėse transporto priemonėse, skirtose vežti krovinius arba atlikti kitas funkcijas ir kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, turi būti ne mažiau kaip vienas 2 kg talpos gesintuvas sausų miltelių (ar ekvivalentiškas kiekis kito tinkamo gesinančiojo agento). Motorinėse transporto priemonėse, skirtose vežti krovinius arba atlikti kitas funkcijas ir kurių bendroji masė didesnė kaip 3,5 t, turi būti ne mažiau kaip vienas 4 kg talpos gesintuvas sausų miltelių (ar ekvivalentiškas kiekis kito tinkamo gesinančiojo agento).

Transporto priemonėse, pirmа kartа registruotose po 2006-05-01, turi būti įrengtas skaitmeninis tachografas. Taip pat nustatytas didesnis maksimalus pakrauto autovežio (automobilio su priekaba) ilgis – 20,75 m ir pakeista nemažai kitų techninių reikalavimų, ypač – automobiliams su dujų įranga, jie įsigalios 2006-11-01.

***

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2006-08-16 įsakymu Nr. 2B-253 Dėl Inspekcijos viršininko 2005-03-23 įsakymo Nr. 2B-88 „Dėl Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių išdavimo taisyklių“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-08-20, žin., 2006, Nr. 89-3525) nustatyta, kad skaitmeniniuose tachografuose naudojama identifikacinė kortelė gali būti keičiama ne tik tada, kai ji yra prarandama ar pavagiama, bet ir tada, kai tachografo kortelė blogai veikia.

Taip pat nustatyta, kad įmonės kortelė gali būti išduodama pirmа kartа, pakeičiama ar atnaujinama ne tik Lietuvos Respublikoje registruotoms įmonėms, bet ir fiziniams asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje, kurie naudoja transporto priemones su sumontuotais skaitmeniniais tachografais. Kaip jau buvo nustatyta pradinėje šių taisyklių redakcijoje, įmonė ar fizinis asmuo gali turėti ne daugiau kaip 62 galiojančias įmonės korteles.

Nuo šiol pareiškėjas galės pateikti prašymа išduoti korteles ne tik asmeniškai atvykęs į inspekcijа, bet ir įgaliojęs kitа asmenį (iki šiol buvo nustatyta, kad pareiškėjas gali pateikti prašymа tik pats asmeniškai atvykęs į inspekcijа). Tokiu atveju:

• kartu su prašymu turi būti pateikta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba notaro patvirtinta kopija, raštiškas pareiškėjo įgaliojimas bei kiti tachografo kortelei išduoti reikalingi dokumentai. Pateikiant prašymа vairuotojo kortelei gauti taip pat turi būti pateiktas ir vairuotojo pažymėjimas arba notaro patvirtinta šio dokumento kopija;

• jeigu pareiškėjas pateikti prašymа dėl vairuotojo ar dirbtuvės kortelės įgalioja įmonę, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento ir vairuotojo pažymėjimo (pateikiant prašymа dėl vairuotojo kortelės) kopijos gali būti patvirtintos įmonės antspaudu ir įmonės vadovo parašu;

• įgaliotas asmuo kartu su prašymu pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentа. Jeigu pateikti prašymа įgaliotas juridinis asmuo, turi būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo yra įmonės vadovas, arba įmonės vadovo įgaliojimas, patvirtintas įmonės antspaudu ir įmonės vadovo parašu.

Nustatyta, kad pareiškėjui, pageidaujančiam gauti vairuotojo kortelę pirmа kartа, jа pakeisti ar atnaujinti, reikia pateikti Lietuvoje galiojantį vairuotojo pažymėjimа, suteikiantį teisę vairuoti tam tikros kategorijos kelių transporto priemones (iki šiol buvo reikalaujama pateikti naujo pavyzdžio pažymėjimа („plastikinę kortelę“). Taip pat panaikintas reikalavimas parašа, kuris nuskaitomas ir vaizduojamas vairuotojo ar dirbtuvės kortelėje, dėti inspekcijos darbuotojo akivaizdoje.

Tachografų kortelės bei vokai su dirbtuvės kortelės PIN kodu turi būti atsiimami asmeniškai. Jeigu pareiškėjas prašymа dėl vairuotojo kortelės pateikė asmeniškai, vairuotojo kortelę gali atsiimti pareiškėjo įgaliotas asmuo. Atsiimant tachografo kortelę turi būti pateiktas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Atsiimant vairuotojo kortelę, kai prašymа pateikė įgaliotas asmuo ir nebuvo pateiktas vairuotojo pažymėjimo originalas, turi būti pateiktas ir vairuotojo pažymėjimas. Jeigu vairuotojo, įmonės ar kontrolės kortelę atsiima įgaliotas asmuo, su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu turi būti pateiktas raštiškas pareiškėjo įgaliojimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Jeigu vairuotojo kortelę atsiima įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, taip pat pateikiamas dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo yra įmonės vadovas, arba įmonės vadovo įgaliojimas, patvirtintas įmonės antspaudu bei įmonės vadovo parašu.

šiuo įsakymu nauja redakcija taip pat išdėstytos šios formos:

Prašymo išduoti vairuotojo kortelę pirmа kartа, jа pakeisti ar atnaujinti forma;

Prašymo išduoti įmonės kortelę pirmа kartа, jа pakeisti ar atnaujinti forma;

Prašymo išduoti dirbtuvės kortelę pirmа kartа, jа pakeisti ar atnaujinti forma.

Ankstesnius prašymų blankus leidžiama naudoti iki 2007-12-31.

***

Finansų ministro 2006-08-31 įsakymu Nr. 1K-291 (įsigaliojo 2006-09-06, žin., 2006, Nr. 94-3709) netekusiu galios pripažintas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 1998-02-20 įsakymas Nr. 47 Dėl tranzito maršrutų (žin., 1998, Nr. 20-533).

šiuo įsakymu buvo patvirtinti alkoholinių gėrimų (kodai pagal Kombinuotаjа prekių nomenklatūrа – 22.03-22.06, 22.08), tabako gaminių (kodai pagal Kombinuotаjа prekių nomenklatūrа –22.02-22.03), cukraus (kodai pagal Kombinuotаjа prekių nomenklatūrа – 17.01, 1702.30, 1702.40, 1702.90) gabenimo tranzitu automobilių transportu per Lietuvos Respublikos muitų teritorijа maršrutai ir šiuose maršrutuose esančių stovėjimo aikštelių sаrašas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-08-25 nutarimu Nr. 826 Dėl valstybės turto investavimo ir akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ įstatinio kapitalo didinimo (įsigaliojo 2006-09-01, žin., 2006, Nr. 93-3650) Vyriausybė nusprendė sutikti, kad Susisiekimo ministerija, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja, priimtų sprendimа padidinti šios akcinės bendrovės įstatinį kapitalа šiais papildomais įnašais – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Europos Sаjungos sanglaudos fondo ir struktūrinių fondų lėšomis, skirtomis:

• IX geležinkelio transporto koridoriaus keliams atnaujinti – 29 mln. Lt;

• Kenos pasienio perdavimo stočiai rekonstruoti – 409 tūkst. Lt;

• Strateginiam nacionaliniam geležinkelių transporto plėtros 2005–2015 metų planui parengti – 475 353 Lt;

• telekomunikacijų įrenginiams modernizuoti ruože Kaišiadorys–Kybartai – 1,37 mln. Lt ir kt.

Iš viso įstatinis kapitalas didinamas daugiau kaip 97 mln. Lt, išleidžiant
97 604 paprastаsias vardines akcijas, kurių kiekviena – 1 000 Lt nominalios vertės. Visos išleistos naujos akcijos perduodamos valstybei.

***

Valstybinės geležinkelio inspekcijos viršininko 2006-08-18 įsakymu Nr. V-68 (įsigaliojo 2006-08-25, žin., 2006. Nr. 90-3550) patvirtintos:

Geležinkelio įmonės (vežėjo) paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus keleivių ir (ar) bagažo vežimo paslaugoms teikti forma;

Geležinkelio įmonės (vežėjo) paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus krovinių vežimo paslaugoms teikti forma.

Nustatyta, kad geležinkelio įmonės (vežėjai), pageidaujančios gauti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus, paraiškas skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus Valstybinei geležinkelio inspekcijai teikia pagal šiuo įsakymu patvirtintas paraiškų formas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-09-01 nutarimu Nr. 841 (įsigaliojo 2006-09-06, žin., 2006, Nr. 94-3697) patvirtinta Lietuvos Respublikos konsulinės plėtros 2006–2008 metų programa. Be kita ko, programoje pastebėta: kadangi Lietuva 2007 m. ketina prisijungti prie šengeno sutarčių, labai svarbu, kad konsulinės funkcijos būtų atliekamos laikantis šengeno teisės aktų reikalavimų. Lietuvos pasirengimas prisijungti prie šengeno sistemos bus vertinamas specialių šengeno komisijų (2006 m. gegužės–2007 m. spalio mėn.). Rengiantis šiems vertinimams atsirado daug papildomų užduočių, dar daugiau papildomų šios srities funkcijų atsiras ir po to, kai Lietuva prisijungs prie šengeno sutarčių. Daugumos ES valstybių užsienio reikalų ministerijos šengeno klausimams spręsti turi šengeno grupes, sekretoriatus arba tokias struktūras kuria. Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente šengeno klausimus kuruoja Vizų skyrius, tačiau esamų darbuotojų per maža visoms su šengenu susijusioms funkcijoms atlikti.

***

Vidaus reikalų ministro 2006-08-29 įsakymu Nr. 1V-344 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004-07-16 įsakymo Nr. 1V-230 „Dėl šengeno priemonės administravimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-09-01, žin., 2006, Nr. 93-3659) pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos šengeno priemonės administravimo Lietuvoje taisyklės. Jos nustato Lietuvos Respublikai skiriamų lėšų pagal šengeno priemonę naudojimo tvarkа, t. y. projektų, finansuojamų šengeno priemonės lėšomis, atrankа, jų įgyvendinimа, jų įgyvendinimo kontrolę, šengeno priemonės lėšų panaudojimа, jų panaudojimo priežiūrа, ir auditа.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006-08-24 įsakymu Nr. VA-68 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003-04-24 įsakymo Nr. V-119 „Dėl individualių paaiškinimų rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-08-30, žin., 2006, Nr. 92-3643) nauja redakcija išdėstytas Paklausimų ir konsultacijų teikimo tvarkos aprašas. Jis nustato paklausimų ir konsultacijų, susijusių su mokamų mokesčių apskaičiavimu, deklaravimu, sumokėjimu bei kitų mokestinių procedūrų atlikimu, teikimo tvarkа. Paklausimus paklausėjai gali pateikti tokiais būdais:

• atvykti konsultuotis į Valstybinę mokesčių inspekcijа. Paklausėjai gali iš anksto užsirašyti konsultacijai;

• paskambinti į Valstybinę mokesčių inspekcijа viešai paskelbtais konsultavimo telefonų numeriais;

• pateikti raštu: tiesiogiai apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos padaliniui, kuris registruoja gautus paklausimus arba tiesiogiai konsultuoja mokesčių mokėtojus, atsiųsti klasikiniu paštu arba atsiųsti elektroniniu paštu arba atsiųsti faksu.

Jeigu iš karto suteikti žodinę konsultacijа nėra galimybės, išsiaiškinus pateiktа klausimа, konsultacija turi būti suteikta ne vėliau kaip per 3 darbo dienas paklausėjui patogiu būdu: telefonu, elektroniniu ar klasikiniu paštu arba faksu. Tuo atveju, kai paklausimas yra sudėtingas, reikalaujantis išsamesnės analizės, papildomų duomenų, Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojas paklausėjui pasiūlo pateikti rašytinį paklausimа. Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktas rašytinis paklausimas turi būti išnagrinėtas ir konsultacija suteikta ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. ši nuostata netaikoma elektroniniu paštu atsiųstiems nesudėtingiems paklausimams. Paklausimo nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai Valstybinė mokesčių inspekcija gauna paklausimа.

Jeigu dėl objektyvių priežasčių (teisės normų spragų, prieštaravimų, susiformavusios skirtingos mokestinės praktikos arba jos nebuvimo, nepatvirtinto apibendrinto mokesčių įstatymo paaiškinimo (komentaro) arba, jei paaiškinimas neatitinka pasikeitusių teisės normų (neatnaujintas), jei reikia informacijos iš kitų institucijų ir pan.) negalima laiku parengti rašytinės konsultacijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojas informuoja paklausėjа raštu, kad konsultacijos suteikimo terminas pratęstas. Jeigu paklausimas yra sudėtingas ir tuo klausimu nėra apibendrinto mokesčių įstatymo paaiškinimo (komentaro), apskrities valstybinė mokesčių inspekcija turi parengti rašytinės konsultacijos projektа ir jį suderinti su Valstybine mokesčių inspekcija.

Paklausėjas, pageidaujantis gauti konsultacijа tiesiogiai Valstybinėje mokesčių inspekcijoje arba telefonu, yra prašomas prisistatyti ir nurodyti savo vardа, pavardę, asmens kodа, gyvenamosios vietos adresа arba juridinio asmens pavadinimа, kodа, buveinės adresа. Rašytiniai paklausimai turi būti tvarkingai ir įskaitomai parašyti valstybine kalba, paklausėjo pasirašyti. Juose taip pat turi būti nurodyti paklausėjo – fizinio ar juridinio asmens – duomenys. Jeigu rašytinį paklausimа (išskyrus elektroniniu paštu) pateikia keli paklausėjai, turi būti nurodyti kiekvieno konsultacijа norinčio gauti paklausėjo duomenys.

Elektroniniu paštu paklausimai turi būti atsiųsti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos interneto svetainės (www.vmi.lt) skyrelio „El. paslaugos“.

Didžiuosius mokesčių mokėtojus, kurių sаrašas tvirtinamas Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymu, konsultuoja pati Valstybinė mokesčių inspekcija.

Sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-08-29 įsakymu Nr. V-721/A1-245 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-30 įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, šių pažymėjimų blankų, taip pat sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 16 metų stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sаrašo bei ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sаrašo patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-09-01, žin., 2006, Nr. 93-3668) nustatyta, kad pažymėjimai neišduodami asmenims, kurie į asmens sveikatos priežiūros įstaigа dėl traumos kreipėsi būdami neblaivūs (girti) ar apsvaigę nuo psichikа veikiančių medžiagų. šiuo atveju išduodama medicininė pažyma (forma Nr. 094/a). Esant pagrįstiems įtarimams, kad asmuo yra neblaivus (girtas) ar apsvaigęs, tai pažymima medicininiuose dokumentuose, o asmuo supažindinamas su išvada pasirašytinai. Jeigu asmuo nesutinka su bendros asmens būklės įvertinimo rezultatais arba atsisako tikrintis, jis turi teisę kreiptis dėl medicininės apžiūros atlikimo.

Pateikus teisėsaugos institucijų (teismo, prokuratūros ir kt.) ar kitų kompetentingų institucijų išvadа, kad neblaivumas (girtumas) ar apsvaigimas traumai atsirasti įtakos neturėjo, arba esant medicininės apžiūros išvadai „blaivus ir (ar) neapsvaigęs“, medicininę pažymа asmens sveikatos priežiūros įstaigos pakeičia į pažymėjimа tik gavusios Fondo valdybos teritorinio skyriaus leidimа raštu.

***

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2006-08-29 įsakymu Nr. 1-200 (įsigaliojo 2006-09-01, žin., 2006, Nr. 93-3679) patvirtintas Pranešimų apie komandiruojamus darbuotojus registravimo tvarkos aprašas, kuris nustato pranešimų apie komandiruojamus darbuotojus registravimo Valstybinėje darbo inspekcijoje tvarkа.

Gauti inspekcijoje pranešimai pirmiausia užregistruojami Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka, kad būtų įrodytas jų pateikimas inspekcijos teritoriniam skyriui konkrečiа dienа ir užtikrinta jų paieška. Gautų paštu pranešimų vokai paliekami prie pranešimų.

Vidaus reikalų ministro 2006-08-24 įsakymu Nr. 1V-340 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002-12-06 įsakymo Nr. 569 „Dėl Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-09-01, žin., 2006, Nr. 93-3657) pakeisti ir nauja redakcija išdėstyti Nuotraukų asmens dokumentams reikalavimai.

Asmens kartu su prašymu pateikiamos nuotraukos turi atitikti asmens amžių (rekomenduojama, kad būtų darytos ne anksčiau kaip prieš šešis mėnesius iki pateikimo), nesutrintos, nesubraižytos ar kitaip nepažeistos. Nuotraukose asmens veidas turi būti neišpaišytas ir nedekoruotas, išskyrus įprastа makiažа ar ilgalaikes tatuiruotes bei nuolatinius, priklausymа atitinkamai religinei bendruomenei ar bendrijai ženklinančius piešinius. Asmuo nuotraukoje turi būti apsirengęs civiliniais drabužiais.

Asmenys, nuolat nešiojantys akinius, fotografuojami su jais. Akiniai negali būti tamsintais ar spalvotais stiklais. Akinių rėmeliai neturi užstoti akių, pageidautina, kad rėmeliai nebūtų stori.

Asmuo fotografuojamas iš priekio, žiūrintis tiesiai į fotoobjektyvа su natūralia veido išraiška. Nuotraukoje turi aiškiai matytis visas veidas, abi akys, pečių viršus. Netinkamomis laikomos nuotraukos, kuriose asmuo nufotografuotas su dirbtine veido išraiška, darantis grimasas, besijuokiantis, išsižiojęs ar susiraukęs.

Nuotrauka turi būti be baltų kampų, dėmių, įbrėžimų, emulsinio sluoksnio pažeidimų, nuovarvų, linijų ir pan. Nuotraukoje neturi matytis kitoje nuotraukos pusėje esančių ženklų ar įrašų. Nuotraukos dydis – 40 x 60 mm. Rekomenduojama, kad nuotrauka, skirta asmens tapatybės kortelei, pasui, tarnybiniam pasui, užsieniečio pasui, vairuotojo pažymėjimui, leidimui gyventi Lietuvos Respublikoje, būtų nespalvota. Nuotrauka, skirta kitiems asmens dokumentams, gali būti spalvota arba nespalvota.

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2006-08-21 potvarkiu Nr. 2B-111 Dėl pareiškėjo prašymo priėmimo (įsigaliojo 2006-08-21, žin., 2006, Nr. 90-3530) buvo priimtas pareiškėjo – Vilnius apygardos teismo – prašymas ištirti, ar Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 11 str. 1 d., kurioje nustatyta, kad transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma dėl vieno eismo įvykio, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, yra 500 000 EUR dėl žalos asmeniui (tarp jų 500 EUR dėl neturtinės žalos padarymo) bei 100 000 EUR dėl žalos turtui, ta apimtimi, kuria, pasak pareiškėjo, nustatytas maksimalus 500 EUR neturtinės žalos dydis, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., konstituciniam teisinės valstybės principui. Byla pradėta rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2006-06-02 įsakymu Nr. 5-V-346 (įsigaliojo 2006-08-25, 2006, Nr. 90-3549) įsteigtas žinybinis Kelių eismo taisyklių pažeidimų ir eismo įvykių registras bei patvirtinti:

Kelių eismo taisyklių pažeidimų ir eismo įvykių registro nuostatai;

Kelių eismo taisyklių pažeidimų ir eismo įvykių registro duomenų saugos nuostatai.

Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimų ir eismo įvykių registro veiklos pradžia – 2006-07-01. Registro objektai yra KET pažeidimai ir eismo įvykiai, kurių tyrimas įstatymų pavestas policijai, jų tyrimų veiksmai ir rezultatai. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra Policijos departamentas.

Registro duomenys bus teikiami neatlygintinai:

• fiziniams asmenims – apie registre tvarkomus jų duomenis kartа per kalendorinius metus;

• susijusiems registrams ir informacinėms sistemoms;

• ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokuratūroms, teismams, Vidaus reikalų, Teisingumo, Užsienio reikalų, Krašto apsaugos, Aplinkos ministerijoms ir joms pavaldžioms įstaigoms bei kitoms valstybės institucijoms;

• tarptautinėms Europolo, Interpolo ir kitoms teisėsaugos institucijoms.

***

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2006-08-03 įsakymu Nr. 5-V-484 (įsigaliojo 2006-08-27, žin., 2006, Nr. 91-3603) įsteigtas žinybinis Ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius požymius turinčių daiktų ir dokumentų registras bei patvirtinti:

Ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius požymius turinčių daiktų ir dokumentų registro nuostatai;

Ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius požymius turinčių daiktų ir dokumentų registro duomenų saugos nuostatai.

Ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius požymius turinčių daiktų ir dokumentų registro veiklos pradžia – 2007-01-01. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – Policijos departamentas. Registro objektai – visi su individualiais suteiktais numeriais bei tik jiems būdingais skiriamaisiais požymiais ieškomi ir rasti įvairios paskirties daiktai ir dokumentai (išskyrus Ieškomų transporto priemonių registro objektus, Ieškomų ginklų registro objektus) – kompiuterių technika, kita biuro (organizacinė) technika, mobilieji telefono aparatai, stacionarūs telefono aparata, buitinė technika, seifai, dviračiai, laikrodžiai, nešaunamieji ginklai, dokumentai, meno vertybės ir antikvariniai daiktai ir kiti įvairios paskirties daiktai.

Advokatė Reda ALEKSYNAITĖ

"Vežėjų žinios"
Rugsėjis Nr. 18 (126)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Veteranai

Naujienos

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Muitinė

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos