Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Naujų techninių reikalavimų įsigaliojimas transporto priemonėms

Informuojame, kad nuo 2006 m. spalio 1 d. keičiasi kai kurie techniniai reikalavimai naujoms komercinės paskirties transporto priemonėms. įgyvendinant 1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvа 1999/96/EB, nuo 2006 m. spalio 1 d. bus galima parduoti ir registruoti naujas komercinės paskirties transporto priemones, kurių variklių išmetamųjų teršalų normos atitinka ne žemesnius kaip Euro 4 reikalavimus.

Pagal ES direktyvos 70/156/EEB XII priedа numatyta išimtis, kad dalis pagamintų, tačiau neparduotų transporto priemonių (kurių variklių išmetamųjų teršalų normos atitinka Euro 3 reikalavimus), gali būti registruojama ir po 2006 m. spalio 1 d.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, įgyvendindama minėtų direktyvų nuostatas, nori atkreipti būsimų naujų komercinės paskirties transporto priemonių savininkų dėmesį į tai, kad išimtis po 2006 m. spalio 1 d. suteikiama tik šalies transporto priemonių gamintojams ir transporto priemonių gamintojų atstovams Lietuvoje, kurie Inspekcijai yra pateikę transporto priemonių sаrašus su nurodytais identifikavimo numeriais. įvežtos transporto priemonės, kurių variklių išmetamųjų teršalų normos neatitinka Euro 4 reikalavimų ir kurių nėra Inspekcijai pateiktuose sаrašuose, nebus registruojamos Lietuvoje.

Nelegali prekyba leidimais

Pastaruoju metu kai kuriuose interneto tinklapiuose ir spaudoje pasirodė vežėjų, pageidaujančių pirkti Rusijos Federacijos kelionės leidimus tarptautiniams krovinių vežimams, skelbimų.

įspėjame, kad tokia prekyba leidimais yra nelegali ir juos įsigijusiems vežėjams gali kilti rimtų problemų vežant krovinius su šiais leidimais. Leidimai nustatyta tvarka išduodami tik Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos skyriuose.

Papildomai gauta Rusijos Federacijos leidimų

Rusijos Federacijos transporto ministerija 2006 m. papildomai skyrė Lietuvos vežėjams 16 000 leidimų dvišaliam ir tranzitiniam krovinių vežimui.

Leidimai išduodami nuo 2006 rugsėjo 18 d. Skiriama iki vieno leidimo transporto priemonei, naudojusiai Rusijos Federacijos leidimus, įvertinant turimа Rusijos Federacijos bendrųjų ir ETMK leidimų likutį įmonėje. įmonėms, nenaudojusioms šių leidimų, išduodama iki 0,5 leidimo transporto priemonei, bet ne daugiau kaip 2 leidimai įmonei. įmonėms, turinčioms vienа transporto priemonę, išduodamas vienas leidimas. Papildomi leidimai išduodami tik grаžinus panaudotus leidimus.

2006 m. liepos 3 d. vežėjams paskirtų Rusijos Federacijos bendrųjų leidimų kvotų likučiai nesumažės.

Nauji reikalavimai keleivinių ir krovininių transporto priemonių vairuotojams

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras 2006 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 3-334 patvirtino Kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos suteikimo bei periodinio mokymo sаlygų ir tvarkos aprašа (žin., 2006, Nr. 94-3701). šiuo teisės aktu, kaip numatyta 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo, siekiama, kad keleivinių ir krovininių transporto priemonių vairuotojai, atlikdami savo pareigas, turėtų ne tik vairuotojo pažymėjimа, bet ir reikiamа kvalifikacijа. Ar vairuotojas turi reikiamа kvalifikacijа, bus pažymėta vairuotojo pažymėjime, įrašant Europos Bendrijos kodа (95) prie atitinkamų kategorijų transporto priemonių, kurias vairuotojas turi teisę vairuoti.

Kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos suteikimo bei periodinio mokymo sаlygų ir tvarkos aprašas nustato pradinės profesinės kvalifikacijos įgijimo ir jos tobulinimo sаlygas bei tvarkа, taikymo sritį, mokymosi trukmę bei datas, iki kurių privaloma šiа kvalifikacijа įgyti.

Pradinę kvalifikacijа vairuotojai privalės turėti nuo 2008 m. rugsėjo 10 d. – veždami keleivius D1, D1E, D ar DE kategorijų transporto priemonėmis ir nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. – veždami krovinius C1, C1E, C ar CE kategorijų transporto priemonėmis, jei jie vairuotojo pažymėjimus, suteikiančius teisę vairuoti atitinkamų kategorijų transporto priemones, įgis po minėtų datų.

Vairuotojai, įgiję teisę vairuoti D1, D1E, D ar DE kategorijų transporto priemones iki 2008 m. rugsėjo 10 d., turės išklausyti kvalifikacijos tobulinimo kursа ne vėliau kaip iki 2013 m. rugsėjo 10 d., o įgiję teisę vairuoti C1, C1E, C ar CE kategorijų transporto priemones iki 2009 m. rugsėjo 10 d. – iki 2014 m. rugsėjo 10 d. šiems vairuotojams pradinę kvalifikacijа įgyti neprivaloma.

Su minėtu teisės aktu galima susipažinti Inspekcijos interneto svetainės puslapyje „Teisinė informacija“.

"Vežėjų žinios"
Rugsėjis Nr. 18 (126)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Veteranai

Naujienos

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Naujienos

Nauji teisės aktai

Muitinė

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos