Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Senaties terminas

Gana dažnai pasitaiko atvejų, kai, vežėjui pristačius apgadintа krovinį ar praradus jo dalį, krovinio gavėjas surašo aktа, CMR važtaraštyje įrašo pastabas apie krovinio trūkumа ar apgadinimа ir žodžiu informuoja vežėjа, kad artimiausiu metu jam bus pareikšta pretenzija. Praeina keletas mėnesių, vežėjas iš tikrųjų gauna pretenzijа, į jа atsako arba neatsako, praeina dar keletas mėnesių ar metų, ir vežėjas gauna pranešimа, kuriuo yra kviečiamas į teismа atsakovu byloje, kurioje krovinio gavėjas reikalauja atlyginti nuostolius, susijusius su krovinio sugadinimu ar praradimu. Nuo nuostolių atsiradimo dienos paprastai būna praėjęs nemažas laiko tarpas, daug aplinkybių pasikeitę – pavyzdžiui, vairuotojas, kuris pristatė apgadintа krovinį, jau nebedirba vežėjo įmonėje, draudimo kompanijoje pasikeičia darbuotojai, kurie atliko pradinį įvykio tyrimа, ir vežėjui tenka pradėti gintis nuo pareikšto ieškinio teisme, naudojant visas įstatymo jam suteiktas gynybos priemones. Viena iš tokių gynyboje galimų panaudoti priemonių – reikalavimas taikyti ieškinio senatį.

Tačiau tuo pačiu ieškinio senatis yra vienas iš sudėtingesnių vežėjams aktualių teisinių klausimų. Logistikos srityje susiklostantiems šalių santykiams, priklausomai nuo konkrečios situacijos, gali būti taikomi įvairiuose teisės aktuose – Civiliniame kodekse, atskirų transporto rūšių kodeksuose ar įstatymuose bei tarptautinėse konvencijose – nustatyti senaties terminai. Kelių transporto sferoje dirbantiems vežėjams yra svarbūs senaties terminai, nustatyti Civiliniame kodekse, Kelių transporto kodekse bei CMR konvencijoje. žemiau pabandysime trumpai apžvelgti šių teisės aktų nuostatas, susijusias su ieškinio senaties termino trukme, jo eigos pradžios data bei eigos sustabdymo sаlygomis.

Ieškinio senatis pagal Civilinį kodeksа

Ieškinio senatis – tai įstatyme numatytas terminas, per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises, kreipdamasis į teismа su ieškiniu. žinoma, kreiptis į teismа galima ir suėjus ieškinio senaties terminui, t.y. jį praleidus, tačiau tokiu atveju įstatymas neužtikrina, kad pažeistos teisės bus apgintos: kita šalis visuomet gali reikalauti, kad teismas netenkintų pareikšto ieškinio, remdamasis būtent praleistu ieškinio senaties terminu.

Kokiu tikslu įstatyme yra nustatyti ieškinio senaties terminai? Gerokai uždelsus pareikšti ieškinį, pavyzdžiui, tai padarius praėjus 2–3 metams po žalos padarymo dienos, pasunkėja įrodinėjimo procesas, įrodyti tam tikras aplinkybes gali tapti netgi nebeįmanoma, gali iš esmės pasikeisti skolininko finansinė padėtis ir t.t., todėl įstatymas reikalauja, kad reikalavimo teisę turintis asmuo kuo greičiau gintų savo pažeistas teises ir kad bylinėjimosi procesas būtų efektyvus, o ne ilgа laikа besitęsiantis procesas, kurio metu šalys bando prisiminti keleto metų senumo įvykius.

Bendrasis Civiliniame kodekse nustatytas ieškinio senaties terminas yra 10 metų. Tačiau vežėjams aktualiems klausimams spręsti paprastai yra taikomas ne šis bendrasis, bet sutrumpimti ieškinio senaties terminai. Pavyzdžiui, reikalavimams, kylantiems iš draudimo teisinių santykių, yra taikomas sutrumpintas 1 metų ieškinio senaties terminas, reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo taikomas sutrumpintas 3 metų ieškinio senaties terminas, reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais, taikomas sutrumpintas 3 metų ieškinio senaties terminas ir t.t.

Vežėjams taip pat svarbu žinoti tai, jog pagal Civilinio kodekso 1.125 str. 11 d. reikalavimams, kylantiems iš krovinių, keleivių ir bagažo vežimo taikomi senaties terminai, nustatyti atskirų transporto rūšių kodeksuose (įstatymuose), o ne bendrasis ieškinio senaties terminas, nustatytas Civiliniame kodekse. Krovinių vežimo kelių transportu santykius reglamentuoja Kelių transporto kodeksas, o Kelių transporto kodekso 56 str. 2 d. nustato, jog ieškiniui, kylančiam iš vežimo sutarties, pareikšti, nustatomas dvejų metų ieškinio senaties terminas. Tačiau tarptautinių krovinių vežimo keliais santykius reglamentuoja CMR konvencijos normos, todėl ieškiniams, kylantiems iš šioje konvencijoje reglamentuojamų santykių, turėtų būti taikomi senaties terminai, nustatyti CMR konvencijoje.

Taigi, iš aukščiau išdėstytų įstatymo nuostatų akivaizdu, kad nustatyti, kuris senaties terminas turėtų būti taikomas konkretiems šalių santykiams, dažnai gali būti gana painu. Pavyzdžiui, krovinių vežimo sutartyje buvo nustatyta, jog pavėlavus pateikti automobilį pakrovimui, vežėjas moka netesybas – sakykim, po 100 EUR už kiekvienа pavėluotа dienа. Jei krovinio vežimo maršrutas buvo vietinis, t.y. jei krovinys turėjo būti nugabentas iš šiaulių į Vilnių, bus taikomi Kelių transporto kodekse nustatyti ieškinio senaties terminai. Jei krovinio vežimo maršrutas buvo tarptautinis, kokį senaties terminа reikėtų taikyti tokiu atveju? Tarptautinių vežimų atvejais turėtų būti taikomi CMR konvencijoje nustatyti ieškinio senaties terminai, tačiau CMR konvencija nereglamentuoja vežėjo pareigos pateikti automobilį pakrovimui, todėl CMR konvencijos normos vežėjo ir užsakovo santykiams, susijusiems su automobilio pateikimu į pakrovimo vietа, neturėtų būti taikomos...

Ypatingi atvejai taip pat susiklosto situacijose, kai krovinio vežimo užsakovo ir vežėjo santykiuose įsiterpia ekspeditorius. Tais atvejais, kai pagal galiojančiа CMR konvencijos aiškinimo praktikа ekspeditorius bus laikomas krovinio siuntėju vežėjo atžvilgiu, arba vežėju krovinio siuntėjo atžvilgiu, ekspeditoriui bus taikomi CMR konvencijoje nustatyti ieškinio senatis terminai. Tačiau susiklosčius ekspeditoriaus ir kliento santykiams, kurių CMR konvencija nereglamentuoja, turėtų būti taikomi nacionaliniuose įstatymuose nustatyti ieškinio senaties terminai.

Ieškinio senatis pagal CMR konvencijа

Kaip jau minėjome aukščiau, tarptautinių krovinių vežimų keliais santykius reglamentuoja CMR konvencija. CMR konvencijos 32 str. nustato, kad teisė pareikšti ieškinį dėl vežimų, taikant šiа konvencijа, dėl senaties prarandama po 1 metų (t.y. ieškinio senaties terminas ieškiniams, kylantiems iš vežimų pagal CMR konvencijа, yra 1 metai). Taikant CMR konvencijoje nustatytа ieškinio senaties terminа, labai svarbu yra tinkamai nustatyti, kada prasideda šio termino eiga. Konvencijoje yra nustatytos bent keturios skirtingos taisyklės, kurias taikant gali būti nustatyta ieškinio senaties termino eigos pradžia.

Pirmoji taisyklė: jei pristatomas sugadintas krovinys, viršijamas pristatymo terminas ar prarandama dalis krovinio, senaties terminas yra pradedamas skaičiuoti nuo krovinio pristatymo dienos. Tai reiškia, kad ieškinys vežėjui dėl krovinio sugadinimo, dalinio praradimo ar pristatymo termino viršijimo gali būti pareikštas per 1 metus nuo krovinio pristatymo dienos.

Antroji taisyklė: jei krovinys yra visiškai prarandamas, senaties terminas pradedamas skaičiuoti 30-аjа dienа po sutarto krovinio pristatymo termino. Jei dėl konkretaus pristatymo termino nebuvo susitarta, visiškai praradus krovinį, senaties terminas pradedamas skaičiuoti 60-аjа dienа po to, kai vežėjas priėmė krovinį vežti. Atkreipkite dėmesį, kad dalinio krovinio praradimo atveju senaties terminas yra pradedamas skaičiuoti faktinę krovinio pristatymo dienа, o praradus visа krovinį – praėjus 30-čiai dienų nuo sutartos pristatymo dienos ar praėjus 60-čiai dienų nuo krovinio priėmimo vežti dienos.

Trečioji taisyklė: jei ieškinius vieni kitiems reiškia vežėjai (pirmasis, antrasis, paskutinysis ir t.t.), senaties terminas vežėjų tarpusavio ieškiniams pradedamas skaičiuoti arba nuo tos dienos, kai buvo paskelbtas teismo sprendimas, kuriuo buvo nustatyta kompensacijos suma, arba, jei tokio sprendimo nėra, – nuo tos dienos, kai reikalavimа reiškiantis vežėjas faktiškai sumokėjo kompensacijа.

Ketvirtoji taisyklė: visais kitais, aukščiau nepaminėtais atvejais, senaties terminas pradedamas skaičiuoti praėjus 3 mėnesiams po sutarties pasirašymo dienos. Pavyzdžiui, ieškinys vežėjui, kuris laiku ir tinkamai pristatė krovinį, tačiau pametė vienа iš jam perduotų krovinį lydinčių dokumentų, gali būti reiškiami per 1 metus, kurie pradedami skaičiuoti praėjus 3 mėnesiams po krovinio vežimo sutarties pasirašymo dienos.

Ieškinio senaties termino eigos sustabdymas

Tiek Civilinis kodeksas, tiek Kelių transporto kodeksas, tiek CMR konvencija nustato skirtingas taisykles, kurias taikant ieškinio senaties termino eiga gali būti sustabdyta. Todėl kiekvienu atveju yra labai svarbu nustatyti, kuriame teisės akte nustatytas senaties terminas bus taikomas. Pavyzdžiui, jei esate vežėjas, kuris prarado dalį krovinio, veždamas jį tarptautiniu maršrutu kelių transportu, bus taikomas CMR konvencijoje nustatytas ieškinio senaties terminas, kurio eigа, pagal CMR konvencijos 32 str., sustabdys tinkamų pretenzijų pateikimas raštu.

Pretenzijos pareiškimas raštu sustabdo CMR konvencijoje nustatyto ieškinio senaties termino eigа iki tos dienos, kai vežėjas raštu atmeta pretenzijа ir grаžina prie jos pridėtus dokumentus. Pažymėtina, kad ne bet koks vežėjui pateiktas reikalaujančio turinio dokumentas bus laikomas pretenzija, sustabdančia ieškinio senaties eigа. Tinkamа pretenzijа turi pateikti reikalavimo teisę turintis asmuo, aiškiai išdėstyti savo reikalavimo dalykа bei pagrindа, kad vežėjas galėtų apsispręsti, ar tenkinti pretenzijа, ar jа atmesti. Be to, pretenzija turi būti pateikta jau prasidėjus ieškinio senaties terminui. Pavyzdžiui, tuo atveju, kai visiškai praradus krovinį ieškinio senaties termino eiga pradedama skaičiuoti praėjus 60-čiai dienų nuo krovinio priėmimo vežti dienos, pretenzija, pateikta suėjus 10 dienų po krovinio priėmimo vežti dienos, nebus laikoma tinkama pretenzija, sustabdančia ieškinio senaties termino eigа. Pažymėtina, jog didesni reikalavimai pretenzijai kaip dokumentui, susitabdančiam ieškinio senaties eigа, taikomi remiantis tuo, jog pakartotinės pretenzijos, pateiktos tuo pačiu pagrindu, ieškinio senaties termino eigos nestabdo.

Pažymėtina ir tai, kad jei šalių santykiams taikomi Kelių transporto kodekse nustatyti ieškinio senaties terminai (pavyzdžiui, vietinių vežimų atveju), bus taikomos ir ieškinio senaties eigos taisyklės, nustatytos Kelių transporto kodekse. Kelių transporto kodekso 56 str. 2 d. nustato, kad pretenzijos pareiškimas pratęsia ieškinio senaties eigа vienam mėnesiui.

***

Koks konkrečiai ieškinio senaties terminas bus taikomas Jūsų ir Jūsų pasirinkto atsakovo ar ieškovo santykiuose, kada senaties termino eiga prasidėjo, ar ieškinio senaties termino eiga buvo sustojusi, ar ji jau pasibaigusi ir t.t., geriausiai išsiaiškinsite, pasitarę su Jus konsultuojančiu advokatu ar teisininku. Bet kuriuo atveju sаžiningas asmuo turėtų laikytis įstatyme nustatytos pareigos nevilkinti savo pažeistų teisių gynimo, ir, nepavykus ginčo išspręsti taikiai, kreiptis į teismа dėl teisminės pažeistų teisių gynybos nelaukiant ieškinio senaties termino eigos pabaigos.

"Transporto pasaulis"
Liepa Nr. 7 (67)

"Linava" informuoja

FL ir FE – “Vikingų“ bei “Titanų“ palikuonys

Naujienos

Aktualijos

Policininkai atsisako... kyšių?

Saugaus eismo dienos aprėps visа Lietuvа

Dilerių naujienos

Su delfino ženklu

įvairenybės

Dviratis...dar kartа...

Padangos

Iš pavojingų atliekų - naudinga žaliava

Parodos

„Kцgel“ naujovės – Hanoverio tarptautinės parodos ( IAA) išvakarėse

Patirtis

AITA prezidentas: Moldovos vežėjų problemos, asociacijos tikslai ir uždaviniai

Lietuvos vežėjai – ASMAP mokymo centre

Pažintys

GYVENIMO BūDAS – VAIRUOTOJA

Servisas

Geram sunkvežimiui - geras servisas

šventės

„Motorida“ plečia verslа

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Keleivinis transportas

Autobusai su ZAZ emblema

Meistriškumo varžybose paaiškėjo geriausieji

Technika

Populiariausias iš “Renault Trucks“ giminės

“MERCEDES BENZ SAFETY TRUCK“ – ATEITIS PRASIDEDA šIANDIEN

Mokymas

Vairuotojų gretas papildys kvalifikuoti „trakeriai“

Teisė

Senaties terminas

Muziejus

EDMUNDAS RUMPLERIS IR PRIEKINIų RATų PAVARA