Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Birželio 1 d. Asociacijos „Linava“ iniciatyva Migracijos departamentas prie VRM kartu su LR užsienio reikalų ministerijos Konsuliniu departamentu, suderinę su Lietuvos darbo birža, parengė supaprastintа procedūrа įdarbinamiems Lietuvos Respublikoje trečių šalių tolimųjų reisų vairuotojams.

Supaprastintoje tvarkoje numatyta, kad Lietuvos Respublikos diplomatinės ir konsulinės įstaigos trečių šalių tolimųjų reisų vairuotojams, atvykstantiems dirbti į Lietuvos Respublikos įmonę, vykdančiа tarptautinius krovinių vežimus, išduos Lietuvos Respublikos daugkartines ilgalaikes (D) vizas, galiojančias iki 1 metų, nereikalaujant leidimo laikinai gyventi. Su šiomis vizomis įmonės galės legaliai įdarbinti vairuotojus iš užsienio.

Birželio 5 d. Rusijos federalinė veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnyba (FVFPT) atsižvelgė į Lietuvos vežėjų asociacijos „Linava“ ir Mėsos perdirbėjų asociacijos siūlymа įkurti Lietuvoje FVFPT įgaliotojo atstovo institucijа, kuri leistų pagreitinti gyvulinės kilmės krovinių vežimа į Rusijа. Lietuvos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius K.Lukauskas pranešė, kad, remiantis 2006 m. balandį pasirašytu protokolu su FVFPT, Rusijos jungtinė veterinarijos asociacija siunčia į Lietuvа veterinarijos specialistа, kuris vykdys gyvulinės kilmės krovinių kontrolę vietoje, vadovaudamasis Rusijos veterinarinėmis ir fitosanitarinėmis taisyklėmis. „Linavos“ prezidentas mano, jog tokia institucija leis praskaidrinti maisto prekių kontrolės bei įforminimo technologijа bei sumažins transporto ir mėsos perdirbimo kompanijų rizikа.

Birželio 15 d. asociacijos Krovininio transporto taryba ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos (VKTI) pareigūnai svarstė ir derino LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso (ATPK) projekto nuostatas, nustatančias papildomas ir diferencijuotas sankcijas už darbo ir poilsio režimo bei kitus pažeidimus.

Sutarta projekte numatyti mažesnes baudas už nedidelius nusižengimus ir palikti griežtesnes baudas už tyčinius teisės pažeidimus. ATPK projekte siūloma leisti Valstybinei sienos apsaugos tarnybai patikrinus užsienio vežėjų kelionės leidimus surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolus.

Birželio 22–23 d. Vilniuje įvyko eilinis Lietuvos ir Baltarusijos kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijai vadovavo Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktorius š. Baublys, delegacijoje dalyvavo to paties departamento vyr. specialistė B. Sviklienė, Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininkas V. žukauskas, asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius ir Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas.

Posėdžio pradžioje delegacijos pasikeitė turima statistine informacija apie krovinių vežimų bei užsienio prekybos apimtis tarp Lietuvos ir Baltarusijos. Delegacijos pažymėjo, jog pastaruosius keletа metų prekių mainai nuolat augo, tad vežta ir daugiau krovinių.

Svarbiausias posėdžio klausimas buvo leidimų kvotų tarptautiniams krovinių vežimams nustatymas. Po išsamių diskusijų susitarta, jog 2006 metams Lietuvos vežėjams papildomai bus skirta 1000 dvišalių leidimų, 1000 leidimų krovinių vežimams į/iš trečių šalių ir 10000 tranzito leidimų (iš jų 5000 – atleistų nuo kelių mokesčių). Tikimės, kad šiems metams Baltarusijos leidimų Lietuvos vežėjams užteks. Preliminari leidimų kvota 2007 metams: 15000 dvišalių leidimų, 5000 leidimų krovinių vežimams į/iš trečių šalių ir 44000 tranzitinių leidimų (iš jų 25000 atleistų nuo kelių mokesčių).

Baltarusijos delegacija informavo, kad yra derinamas Baltarusijos Respublikos prezidento įsakymas, kurį priėmus nuo kelių mokesčių bus atleisti krovininiai automobiliai, vykdantys vežimus su ETMK leidimais.

Dėl TIR garantinės sistemos apribojimų

Bulgarijos Respublikoje

Informuojame, jog 2006 m. liepos 4 d. gavome Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU) generalinio sekretoriaus Martino Marmy pranešimа, kad, vadovaujantis TIR sistemos draudikų reikalavimais, nuo 2006 m. liepos 15 d. 24.00 val. Bulgarijos Respublikoje bus taikomi TIR garantinės sistemos apribojimai. Jūsų žiniai siunčiame minėto pranešimo vertimа.

Vertimas iš anglų kalbos

Aplinkraštis visoms IRU TIR narėms asociacijoms ir visų TIR konvencijos susitariančiųjų šalių muitinės tarnybų direktoriams

SKUBU – SVARBU!

TIR draudimo atstatymas Bulgarijos teritorijoje

Gerb. ponios ir ponai,

Nežiūrint į visas IRU ir Bulgarijos garantuojančios asociacijos AEBTRI pastangas, nepavyko susitarti su Bulgarijos vyriausybe, kad būtų išspręstos rimtos problemos, kylančios dėl esamų ir naujų TIR konvencijos interpretacijų ir Bulgarijos muitinės tarnybų Konvencijos nuostatų netaikymo. Todėl IRU priversta informuoti TIR garantinės sistemos draudikus apie neteisėtus mokestinių reikalavimų pateikimus AEBTRI už TIR operacijas, kurios buvo tinkamai užbaigtos ir patvirtintos Bulgarijoje ir kurių tolesnės importo procedūros buvo nustatytų Bulgarijos importuotojų falsifikuotos.

Apgailestaudami informuojame, kad TIR garantinės sistemos draudikai mums jau patvirtino, kad:

„Neteisėti mokestinių reikalavimų pateikimai AEBRTI už klastotes, padarytas 2002 ir 2003 metais, atliekant importo procedūras, kai, nepateikus tiesioginio reikalavimo sumokėti importo muitus ir mokesčius nustatytiems Bulgarijos importuotojams, ženkliai išaugo rizika, dengiama pagal draudimo sutartį Nr.3.186.842, išplėsdama draudiminio dengimo apimtis, numatytas išimtinai už TIR tranzito operacijas, ir už importo procedūras.

Toks dengiamos rizikos išplėtimas tarptautinei garantijų grandinei reiškia nenumatytas ir nepamatuojamas rizikas.

Pagal tokį naujа Bulgarijos muitinės tarnybų TIR konvencijos interpretavimа ir jo pasekmes, neleidžiant TIR sistemai funkcionuoti bei griežtai taikyti TIR konvencijos ir IRU taisykles, draudikai naudojasi galimybe atšaukti visа arba dalį Sutarties Nr.3.186.842 dėl žymaus rizikų situacijos pabloginimo, remdamiesi šveicarijos federaline teise dėl draudimo susitarimų.“

Nesant draudiminio dengimo, IRU ir jos garantuojančios asociacijos negali vienos prisiimti rizikos už TIR sistemа. štai kodėl, siekiant išsaugoti TIR sistemа visoms kitoms susitariančioms šalims, IRU galiausiai gavo iš draudikų informacijа, kad jų teikiamas draudimas bus nutrauktas tik Bulgarijos teritorijoje.

Todėl draudikai prašo IRU nutraukti TIR knygelių išdavimа Bulgarijoje nuo 2006 metų liepos 15 d. 24.00 val. GMT ir informuoti Bulgarijos tarptautinių vežėjų asociacijа AEBRTRI, Bulgarijos muitinės tarnybas, visas garantuojančias asociacijas ir TIR konvencijos susitariančiųjų šalių kompetentingas tarnybas apie draudikų taikomа TIR draudimo sustabdymа Bulgarijos teritorijoje nuo minėtos datos ir laiko pagal žemiau nurodytas sаlygas:

Draudikų teikiamas TIR draudimas Bulgarijos garantuojančiai asociacijai AEBTRI yra sustabdomas nuo 2006 metų liepos 15 d. 24.00 val. GMT.

Nuo minėtos sustabdymo dienos ir laiko IRU reikalaujama nutraukti TIR knygelių išdavimа AEBTRI asociacijai.

Nuo minėtos sustabdymo dienos ir laiko AEBTRI asociacija nėra įgaliota pagal taikomas procedūras išduoti TIR knygelių nei Bulgarijos, nei užsienio vežėjams.

Bet kuri TIR knygelė, išduota AEBTRI asociacijos ir priimta įforminimui prieš minėtа sustabdymo dienа ir laikа Bulgarijos muitinės tarnybų arba bet kurios kitos TIR konvencijos susitariančiosios šalies, kurioje leidžiamas TIR transportas, lieka padengta Draudimo sutartimi ir todėl yra galiojanti pagal TIR konvencijos nuostatus.

Bet kuri TIR knygelė, išduota AEBTRI asociacijos ir priimta įforminimui po minėtos sustabdymo dienos ir laiko Bulgarijos muitinės tarnybų arba TIR konvencijos susitariančiosios šalies, kurioje leidžiamas TIR transportas, nebus draudimo sutartimi dengiama ir bus laikoma negaliojančia.

Bet kuri TIR knygelė, išduota bet kurios kitos IRU garantuojančios narės asociacijos ir priimta įforminimui išvykimo muitinėje bet kurios susitariančiosios šalies muitinės tarnybų, lieka padengta draudimo sutartimi ir yra galiojanti susitariančiųjų šalių teritorijose, kuriose leidžiamas TIR krovinių gabenimas, išskyrus Bulgarijos teritorijа, kur visas krovinių gabenimas pagal TIR sistemа yra sustabdomas nuo minėtos sustabdymo dienos ir laiko, remiantis TIR konvencijos 26 straipsniu.

Vežėjai, kurių transporto priemonės yra registruotos Bulgarijoje, nuo minėtos sustabdymo dienos ir laiko neturi teisės naudoti nei Bulgarijoje, nei užsienyje TIR knygelių, kurios dengiamos draudikų teikiamu TIR draudimu.

Pagal aukščiau minėtus sprendimus bei TIR sistemos draudikų reikalavimus, IRU pareiga ir prievolė informuoti Jus ir patvirtinti TIR draudimo sustabdymа Bulgarijoje, kuris įsigalios nuo 2006 metų liepos 15 d. 24.00 val. GMT. Taip pat kiekvienos asociacijos pareiga ir prievolė taikyti griežtai ir nedelsiant šiuos sprendimus ir išsamiai informuoti kompetentingas nacionalines tarnybas ir TIR vežėjus.

Maloniai prašome IRU TIR asociacijų patvirtinti mums raštu griežtа ir neatidėliotinа minėtų priemonių vykdymа.

šis laiškas taip pat adresuojamas visų TIR konvencijos susitariančiųjų šalių muitinės tarnybų direktoriams.

Pagarbiai, Martin Marmy

Generalinis sekretorius

Toks pats laiškas adresuojamas visoms TIR asociacijoms ir visoms TIR konvencijos susitariančiųjų šalių muitinės tarnyboms.

2006 m. liepos 7 d. gavome Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU) generalinio sekretoriaus Martino Marmy pranešimа, kad TIR garantinės sistemos apribojimai, apie kuriuos informavome 2006 m. liepos 5 d. nebus taikomi.

Pateikiame Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU) generalinio sekretoriaus Martino Marmy (IRU)

pranešimo vertimа į lietuvių kalbа.

Vertimas iš anglų kalbos

Aplinkraštis visoms IRU TIR narėms asociacijoms

ir visų TIR konvencijos susitariančiųjų šalių

muitinės tarnybų direktoriams

SKUBU – SVARBU!

TIR draudimo atstatymas Bulgarijos teritorijoje

Gerb. ponios ir ponai,

Pagal 2006 m. liepos 4 d. IRU laiškа informuojame, kad įvykus deryboms tarp Bulgarijos narės asociacijos AEBTRI, palaikomos IRU, ir Bulgarijos vyriausybės, ypatingai Finansų ministerijos, buvo pasiekti pozityvūs sprendimai, dėl kurių TIR sistemos draudikai vėl gali taikyti TIR draudimа Bulgarijoje.

Todėl TIR draudimo sustabdymas Bulgarijoje - apie kurį pranešėme 2006 m. liepos 4 d. ir kuris buvo numatytas taikyti nuo 2006 m. liepos 15 d. 24.00 val. – neįvyks.

Dėl to TIR sistema Bulgarijoje ir toliau nepertraukiamai veiks.

IRU sveikina, kad muitinės tarnybų palaikymo dėka TIR sistemos Bulgarijoje vientisumas išlieka visų suinteresuotų šalių naudai. Todėl Bulgarijos tarptautiniai vežėjai ir kitos šalys gali tęsti krovinių gabenimа į/ir tranzitu per Bulgarijа.

Pagarbiai, Martin Marmy

Generalinis sekretorius

Toks pats informacinis laiškas adresuojamas visoms TIR asociacijoms ir visų TIR konvencijos susitariančiųjų šalių muitinės tarnyboms.

Ilgos eilės kenkia

šalies įvaizdžiui

Asociacija „Linava“ yra susirūpinusi dėl nepakankamo transporto priemonių pralaidumo ir pasienio formalumų įforminimo kontrolės-praleidimo punkte Kalvarija-Budziskas. Susirūpinimа kelia ir ilgas laikotarpis, kurį Lietuvos bei užsienio valstybių krovininių transporto priemonių vairuotojai priversti praleisti Lietuvos-Lenkijos pasienio ruože.

Ilgos eilės Kalvarijų pasienio poste atsiranda dėlto, kad:

1) Lenkijos muitinės pareigūnai tikrina visas transporto priemones rentgeno aparatūra, o tai neatitinka TIR konvencijos nuostatų, kur pažymėta, kad muitinės pareigūnai atlieka krovinių patikrinimus pasirinktinai arba esant įtarimui;

2) daug laiko užima transporto priemonių persirikiavimas išvažiuojant iš trijų eismo juostų Lietuvos pusėje ir įvažiuojant į vienа Lenkijos pusėje;

3) krovininio transporto eismui uždarytas Lazdijų pasienio kontrolės punktas.

Atsižvelgiant į susidariusiа situacijа ir siekiant įvertinti tai, kad ilgos krovininių transporto priemonių eilės gali turėti neigiamos įtakos tiek Lietuvos ir Lenkijos, kaip Europos Sаjungos valstybių narių, įsipareigojimams dėl laisvo prekių judėjimo, taip pat pakenkti Lietuvos įvaizdžiui, Asociacija siekia problemа išspręsti konsultuodamasi su Lietuvos valstybinėmis institucijomis. šiuo metu dėl priemonių, sprendžiant šias problemas, vyksta konsultacijos su Užsienio Reikalų ir Susisiekimo ministerijomis.

Dėl laikinų apribojimų

Kaliningrado srityje

Dėl didelių vasaros karščių nuo 10.00 iki 23.00 val. įvedami laikini eismo apribojimai transporto priemonėms virš 15 t bendros masės Rusijos Federacijos Kaliningrado srityje.

Informacijos ir IT skyrius

"Transporto pasaulis"
Liepa Nr. 7 (67)

"Linava" informuoja

FL ir FE – “Vikingų“ bei “Titanų“ palikuonys

Naujienos

Aktualijos

Policininkai atsisako... kyšių?

Saugaus eismo dienos aprėps visа Lietuvа

Dilerių naujienos

Su delfino ženklu

įvairenybės

Dviratis...dar kartа...

Padangos

Iš pavojingų atliekų - naudinga žaliava

Parodos

„Kцgel“ naujovės – Hanoverio tarptautinės parodos ( IAA) išvakarėse

Patirtis

AITA prezidentas: Moldovos vežėjų problemos, asociacijos tikslai ir uždaviniai

Lietuvos vežėjai – ASMAP mokymo centre

Pažintys

GYVENIMO BūDAS – VAIRUOTOJA

Servisas

Geram sunkvežimiui - geras servisas

šventės

„Motorida“ plečia verslа

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Keleivinis transportas

Autobusai su ZAZ emblema

Meistriškumo varžybose paaiškėjo geriausieji

Technika

Populiariausias iš “Renault Trucks“ giminės

“MERCEDES BENZ SAFETY TRUCK“ – ATEITIS PRASIDEDA šIANDIEN

Mokymas

Vairuotojų gretas papildys kvalifikuoti „trakeriai“

Teisė

Senaties terminas

Muziejus

EDMUNDAS RUMPLERIS IR PRIEKINIų RATų PAVARA