Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Sulaikytų prekių vertė – daugiau kaip 1 mln. Lt

Lietuvos muitinė per š. m. birželį sulaikė prekių daugiau kaip už 1 mln. 200 tūkst. Lt. Teritorinių muitinių pareigūnų sulaikytų prekių vertė siekia 976,2 tūkst. Lt. Daugiausia pažeidimų, dėl kurių prekės sulaikytos, užfiksavo Klaipėdos TM pareigūnai (127 atvejai). Populiariausios tarp sulaikomų prekių – cigaretės, kurių per birželio mėnesį sulaikyta už 552,2 tūkst. Lt. Vien Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnai sulaikė cigarečių už 458,3 tūkst. Lt. Panevėžio teritorinėje muitinėje užfiksuotas atvejis, kai sulaikyta 235 tūkst. Lt grynųjų pinigų.

Per š. m. birželio mėn. muitinės mobiliosios grupės sulaikė prekių už 251,6 tūkst. Lt. Daugiausia prekių sulaikė Panevėžio ir Klaipėdos teritorinių muitinių mobiliųjų grupių pareigūnai. Populiariausios tarp sulaikomų prekių – cigaretės, kurių per birželio mėn. sulaikyta už 131,9 tūkst. Lt. Klaipėdos teritorinės muitinės mobiliųjų grupių pareigūnai sulaikė 8 transporto priemones už 111,5 tūkst. Lt ir 8 896 lengvųjų automobilių atsargines detales už 5,5 tūkst. Lt.

Nustatę gabenamų prekių ir tikrinimui pateiktų jų dokumentų neatitikimus ar pažeidimus, Lietuvos muitinės mobiliųjų grupių pareigūnai per š. m. birželio mėn. surašė 90 ATP protokolų ir 37 prekių sulaikymo protokolus.

Bendradarbiaudamos su kitomis valstybės institucijomis, muitinės mobiliosios grupės per minėtа laikotarpį atliko 990 bendrų patikrinimų, daugiausia – su Valstybinės augalų apsaugos tarnybos pareigūnais. 135 atvejais informacija apie nustatytus pažeidimus perduota kitoms institucijoms.

MUITINėS INFORMACINIų SISTEMų CENTRO

i n f o r m a c i n i s p r a n e š i m a s

Dėl lito arba euro ir užsienio valiutų santykių,

naudojamų importuojamų prekių muitinės vertės

elementams perskaičiuoti, kai šie elementai išreikšti

ne eurais arba Lietuvos respublikos nacionaline valiuta – litais ir centais, pakeitimo

2006 m. birželio 28 d.

Informuojame, kad vadovaujantis 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksа, įgyvendinimo nuostatų 168–171 straipsniais, prekių muitinės vertės elementams, išreikštiems ne eurais arba Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta – litais ir centais, perskaičiuoti taikomi šie lito arba euro ir užsienio valiutų santykiai, kurie skiriasi nuo nustatytųjų 2006 m. liepos mėnesiui („Valstybės žinių“ priedas „Informaciniai pranešimai“, 2006 m. Nr. 47, 19 p.) daugiau kaip 5 procentais.

"Vežėjų žinios"
Liepa Nr. 14 (122)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Veteranai

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Kцgel naujovės ir ateities vizija

Muitinėje

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams