Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Kovo mėnesį

keleivių vežėjai

iš Lietuvos mokėsi Vokietijoje, žemutinės Saksonijos Celės vadybos akademijoje.

ši išvyka sutapo su penktosiomis asociacijos „Linava“ bendradarbiavimo su akademija metinėmis. Nuo 1998 metų kovo 8-osios Celėje kasmet mokosi 3-4 Lietuvos vežėjų grupės. Kiekvienа kartа vokiečiai drauge su ҐLinavos“ atstovais Lietuvos verslininkams stengiasi parengti naujа ar koreguotа programа, visada atsižvelgdami į vežėjų pareikštus pageidavimus bei pastabas.

šįkart mokymų tema buvo „Keleivinio transporto verslo organizavimas ir valdymas Europos Sаjungoje“. Lietuvos vežėjai bei savivaldybių atstovai turėjo progos susipažinti su keleivinio transporto veiklos valdymu Vokietijoje bei Europoje, šiuo metu Vokietijoje galiojančiomis verslo teisinėmis sаlygomis bei pasirengimo dirbti Europos Sаjungoje procesu, taip pat su viešojo transporto teisiniais pagrindais Vakarų Europoje bei jų pritaikymu Europos Sаjungos direktyvoms.

Pasak UAB „Vilniaus autobusai“ technikos direktoriaus Juozo Grabio, ir šįkart itin daug dėmesio skirta praktiniams užsiėmimams - lankymuisi įvairiose visuomeninėse bei privačiose keleivinio transporto įmonėse, visuomeninio transporto agentūrose.

Kaip teigė Juozas Grabys, išvyka Lietuvos keleivių vežėjams buvo labai naudinga. „Nuoširdų pavydа kelia Vokietijos valstybės institucijų požiūris į keleivių vežimo verslа. Niekas čia vežėjų nelaiko skolininkais bei prašytojais, niekas nereikalauja, kad jie dirbtų pelningai. Vokietijos valdžia puikiai suvokia, kad valstybė, o ne vežėjas privalo teikti socialinę paslaugа visuomenei“.

Vokiečiams pavyko išsikovoti, kad tarptautiniai konkursai šalyje būtų skelbiami tik nuo 2009-ųjų metų - iki to laiko bus nuosekliai dirbama stiprinant pozicijas bei iš anksto dedant visas pastangas, kad į rinkа pakliūti kitos šalies vežėjui būtų praktiškai neįmanoma. Tad tikėtina, kad net ir 2009-aisiais į Vokietijos keleivių vežimo rinkа nepaklius prancūzai ar lenkai ir neišsiveš į savo šalį kompensacijoms bei dotacijoms iš biudžeto skiriamų pinigų. Jau dabar įmonės vienijasi į sаjungas, sukuriančias vieningas regionų transporto sistemas. į tokiа sistemа patekti galimiems konkurentams bus ypač sunku.

Lina JAKUBAUSKIENė

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė