Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Asociacijos “Linava“ XVI kongresas: pokyčiai ES rinkoje, tendencijos, asociacijos misija ir vežėjų perspektyva

Tomas LABžENTIS


Gegužės 19 d. “Le Meridien Villon“ viešbutyje įvyko asociacijos “Linava“ XVI kongresas, kuriame asociacijos prezidentas Algimantas Kondrusevičius ir generalinis sekretorius Valdas Gilys pateikė išsamius ataskaitinius pranešimus apie kelių transporto plėtros tendencijas ES ir Lietuvoje, apžvelgė transporto įmonių veiklos ekonominius rodiklius, vežėjų verslo plėtros problemas ir perspektyvа bei asociacijos teikiamas paslaugas vežėjams.

Asociacijos “Linava“ XVI kongrese dalyvavo Seimo, Vyriausybės, Susisiekimo ministerijos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos, Muitinės departamento atstovai bei svečiai iš kitų valstybės institucijų ir asociacijų. Daugiau kaip 400 balsavimo teisę turėjusių vežėjų įmonių atstovų išrinko asociacijos prezidentа, prezidiumа, revizijos komisijа, patvirtino nutarimus ir priėmė rezoliucijа.

ES transporto politikos aspektai

Spartėjančios ekonominės integracijos rezultatas - didėjanti prekyba, tiesiogiai susijusi su augančia krovininio transporto paklausa, kuri ES senbuvėse šalyse nuo 1970 iki 2002 m. padidėjo apie 3 kartus. Kelių transportu gabenamų krovinių apyvarta per šį laikotarpį padidėjo nuo 488 mlrd. iki 1376 mlrd. tonkilometrių. Naujosiose ES šalyse narėse pastebima ta pati tendencija – krovinių apyvarta automobilių kelių transportu nuo 1995 iki 2002 m. išaugo apie 20 proc. ir lyginant su kitomis transporto rūšimis, įgyja vis didesnį augimo pagreitį.

Prognozuojama, jog kelių krovininio transporto srautas iki 2013 metų turėtų išaugti daugiau kaip 60 proc., o dešimtyje valstybių, ES narėmis tapusių 2004 m. gegužės 1 d., krovinių srautai keliuose iki 2020 m. gali padidėti dvigubai.

30-ajame IRU kongrese pasirašyta deklaracija kviečia vyriausybes pripažinti, kad automobilių transportas tapo svarbiausia gamybos priemone visose ekonomikos šakose, teikiančia aukštos kokybės paslaugas visiems jų vartotojams. ES narėse senbuvėse automobilių kelių transportas vienareikšmiškai tapo dominuojančia transporto rūšimi, jos dalis sausumos transporte pagal krovinių apyvartа 2002 m. sudarė 76 proc.

Transporto rinkos tendencijos Lietuvoje

Kalbėdamas apie transporto rinkos tendencijas Lietuvoje, asociacijos “Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius pažymėjo, kad 2005 m. transporto sektorius pagal sukuriamа pridėtinę vertę buvo vienas iš labiausiai augančių sektorių, kuriam teko reikšmingas indėlis kuriant BVP.

Transporto, sandėliavimo ir ryšių sukurta bendroji pridėtinė vertė 2005 m. nedaug atsiliko nuo ES vidurkio – 20 proc. ir mūsų šalyje sudarė apie 13 proc. Lyginant su kitais ūko sektoriais, transportui teko trečioji vieta po apdirbamosios pramonės ir prekybos. Pasak asociacijos prezidento, darytina prielaida, kad spartėjant globalizacijai, modernių technologijų taikymas visose su logistika susijusiose grandyse ateityje užtikrins dar spartesnį transporto paslaugų augimа.

Kelių transporto dalis pagal krovinių apyvartа tarp kitų sausumos transporto rūšių mūsų šalyje 2005 m. sudarė 49 proc. ES senbuvėse narėse geležinkelių transportui teko apie 13 proc., Lietuvoje – apie 38 proc., vamzdynams atitinkamai – 5 ir 13 proc.

Krovinių gabenimas kelių transportu Lietuvoje pernai padidėjo apie 7 proc., t.y. nuo 51,4 mln. tonų iki 55,3 mln. tonų. Kelių transporto įmonių krovinių apyvarta praėjusiais metais, lyginant su 2004 m., išaugo beveik 42 proc. Sparčiausiai daugėjo gabenamų krovinių tarp kitų šalių. Jo apyvarta mūsų šalyje registruotomis transporto priemonėmis pernai padidėjo net 83 proc. Toks ženklus augimas, pasak asociacijos “Linava“ prezidento Algimanto Kondrusevičiaus, siejamas su ES plėtra ir galimybe laisvai, be kiekybinių apribojimų teikti transporto paslaugas tarp skirtingų šalių ES bendrojoje rinkoje.

Asociacijos “Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius, palankiai vertindamas kelių transporto bendrovių darbo rezultatus, konstatavo, jog asociacija, šiemet minėsianti penkiolikos metų veiklos jubiliejų, padėjo vežėjams sėkmingai prisitaikyti prie naujų darbo sаlygų, pasikeitus krovinių ir keleivių vežimo kryptims ir kiekiui, padidėjus teikiamų paslaugų kokybės reikalavimams bei išsiplėtus prekybai su Vakarų ir Vidurio Europos bei NVS šalimis.

Vertinant kelių transporto įmonių rezultatus, pasak “Linavos“ prezidento, nereikėtų pamiršti, kad jie pasiekti esant didžiulei konkurencijai, profesionalių vairuotojų stygiui, nuolat brangstant degalams bei griežtėjant ES aplinkosauginiams ir techniniams reikalavimams automobilių transportui. Išsamiau apie šias problemas ir vežėjų įmonių darbo ekonominius rodiklius, kuriuos asociacijos “Linava“ prezidentas pateikė savo ataskaitoje XVI kongresui, jau rašėme žurnale “Vežėjų žinios“, 10-ajame nr.

Vežėjų verslo perspektyva

Kalbėdamas apie vežėjų verslo perspektyvа, asociacijos prezidentas Algimantas Kondrusevičius daug dėmesio skyrė logistikos centrų steigimo problemoms. Maršrutai į Rytus mūsų vežėjams yra perspektyvūs, tačiau šiai perspektyvai įgyvendinti reikalingos atitinkamos multimodalinės sistemos. Iš visos mūsų šalies tik Klaipėdoje derinamas krovinių vežimas įvairiomis transporto rūšimis, kroviniai perkraunami ir jų paskirstomi. Krovinių tranzitui patogioje geografinėje padėtyje esančiai Lietuvai reikalingi dideli logistikos centrai. Dabar turimi siauros paskirties sandėliai nepajėgūs užtikrinti konkurencingų ES logistikos paslaugų.

Pasak asociacijos “Linava“ prezidento, norėtųsi aktyvesnio valstybės dalyvavimo kuriant moderniа tranzito infrastruktūrа. Valdžios institucijos neturėtų nusigręžti nuo šio svarbaus šalies ūkio sektoriaus tolimesnio vystymo. Stipriu postūmiu, Lietuvai užsitikrinant konkurencingа pozicijа ES logistikos paslaugų rinkoje, galėtų tapti valstybinio ir privataus kapitalo investavimas. šiuo metu Lietuvoje nėra nė vieno veikiančio logistikos centro ar krovinių kaimelio, atitinkančio šiuolaikinius, juolab perspektyvos poreikius.

Sprendžiant mūsų šalies tranzito ir logistikos problemas, pasigendama valdžios institucijų strateginio mаstymo, supratimo apie šalies konkurencingumа bei būtinumа reaguoti į šiandienos iššūkius. Pasak Algimanto Kondrusevičiaus, nespėję laiku sukurti reikiamos infrastruktūros, prarasime bet kokiа galimybę išlikti konkurencingi. Sprendžiant logistikos centrų kūrimo klausimus reikia siekti vieningo verslininkų ir politikų mаstymo bei veiksmo.

ES plėtra sudarė galimybę Lietuvos vežėjams užimti savo nišа bendroje ES logistikos paslaugų rinkoje.

Asociacijos misija, tikslai ir uždaviniai

Kalbėdamas apie asociacijos tikslus, uždavinius ir nuveiktus darbus, “Linavos“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius priminė, jog asociacija jau dalyvauja Pietų ir Rytų rinkų žvalgymo projektuose. Vienas iš tokių perspektyvių regionų yra Azija, kurioje pirmasis bandymas jau atliktas. Praėjusių metų spalio 17 d. Briuselyje finišavo krovininių automobilių žygis “Pekinas – Astana – Maskva – Ryga – Vilnius – Varšuva – Berlynas – Briuselis“, simboliškai pavadintas “Naujuoju šilko keliu“, kuriame Lietuvai atstovavo asociacijos “Linava“ ekipažas. Atsižvelgiant į didėjantį Kinijos ir Europos ekonominį bendradarbiavimа, šilko kelias gali tapti gera perspektyva Lietuvos vežėjams įsitvirtinti prekybos rinkose tarp Rytų ir Vakarų.

Rytų rinkos Lietuvos krovinių vežėjams visada buvo ir bus labai svarbios. Rusija mūsų šalies prekybos partnerių sаraše pagal eksportа ir importа užima lyderio pozicijas. Palanki Lietuvos geografinė padėtis ir geresnis nei Europos partnerių Rytų rinkų išmanymas mūsų šalies vežėjams suteikia konkurencinį pranašumа.

Suprantama, kad mūsų vežėjų verslas neatsiejamai susijęs ir su ES šalių rinkomis. Netrukus laipsniškai baigsis kabotažinių vežimų apribojimo terminas, nustatytas Lietuvai įstojus į ES ( pagal formulę 2+2+1). Asociacija tikisi, kad valstybės institucijoms pavyks sėkmingai derėtis su daugelio ES šalių atstovais ir, jeigu derybos bus sėkmingos, mūsų vežėjams atsivers dar didesnės galimybės dirbti įvairiose Europos valstybėse.

Baigdamas savo ataskaitinį pranešimа, asociacijos “Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius konstatavo, jog praėjusių metų vežėjų darbo rezultatai akivaizdžiai įrodė, kad automobilių transportas yra efektyvi priemonė plėtoti ekonominį bendradarbiavimа tarp įvairių šalių, o mūsų vežėjų indėlis Lietuvos ekonomioje – labai ženklus. Dabar labai svarbu auginti kokybiškų paslaugų sferа, o kokybiškos kelių transporto teikiamos paslaugos yra ir bus mūsų šalies ekonomikos sėkmės garantas.


Svečių linkėjimai kongresui ir vežėjams


Seimo narys, Pilietinės demokratijos partijos vicepirmininkas Algimantas Matulevičius perskaitė Seimo pirmininko Viktoro Muntiano sveikinimo laiškа asociacijos “Linava“ XVI kongresui.

Sėkmės vežėjams ir kongresui bei glaudesnio racionalaus bendradarbiavimo linkėjo buvęs asociacijos “Linava“ prezidentas, susisiekimo viceministras Rimvydas Gradauskas, Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Vytas Navickas, Pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Rimas Varkulevičius, Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas Jonas Miškinis, Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininkas Vidmantas žukauskas ir Kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros įmonių asociacijos “Transeksta“ viceprezidentas Gintautas šlėderis.

Sekretoriato darbo ataskaita


Asociacijos “Linava“ generalinis sekretorius Valdas Gilys savo pranešime apibendrino visuose regioniniuose susirinkimuose iškeltas vežėjų problemas ir itin daug dėmesio skyrė asociacijos veiklos statistiniams bei ekonominiams rodikliams bei pavaldžių asociacijos įmonių teikiamoms paslaugoms.

PVM susigrаžinimas

Asociacija “Linava“ tarpininkauja vežėjams susigrаžinant PVM iš 19 valstybių. Jau šiais metais planuojama, kad PVM galima bus susigrаžinti net iš 25 valstybių. Vokietijos mokesčių inspekcija asociacijai suteikė patikimo tarpininko statusа, kuris reiškia, jog dabar paraiškas bus galima perduoti per internetа, todėl sutrumpės jų patikrinimo laikas, o vežėjai turės galimybę greičiau susigrаžinti PVM iš šios valstybės.

Lenkijos mokesčių inspekcijoje asociacijos pateiktos paraiškos laikomos pavyzdinėmis. “Linava“ šioje šalyje kaip tarpininkas užima trečiа vietа pagal paraiškų kiekį iš visų ES šalių. Tačiau Lenkija – vienintelė ES šalis, nesilaikanti PVM grаžinimo terminų. šios šalies mokesčių inspekcija uždelsia PVM grаžinimo terminus ne tik Lietuvos vežėjams. Su panašia problema susiduria visos ES šalys, siekiančios susigrаžinti šį mokestį. Greičiausiai PVM vežėjams grаžina Ispanija - per vienа mėnesį.

Skolininkų administravimo informacinė sistema


Siekdama sumažinti vežėjų veiklos rizikа bei dėl nemokių klientų patiriamus nuostolius, asociacija “Linava“ su UAB “Infobankas“ pasirašė sutartį, kuri sudaro galimybę asociacijos nariams tapti Skolininkų administravimo informacinės sistemos (SAIS) dalyviais. SAIS sistemoje sukaupta per 360 000 įrašų apie skolininkus. Kiekvienа dienа vidutiniškai atliekama po 11 000 paieškų. Bendra skolų suma sistemoje viršija 350 mln. litų.

Linavos“ atstovybė Maskvoje

šios atstovybės Maskvoje veikla sudarė galimybes užmegzti nuolatinius kontaktus su Rusijos Federacijos muitinės, Transporto ministerijos ir kitomis vežėjams svarbiomis institucijomis. Pasirašyta daug svarbių ir naudingų bendradarbiavimo sutarčių su įvairiomis Rusijos valstybinėmis bei verslo organizacijomis. Pagrindinis atstovybės uždavinys – padėti sudaryti efektyvias tranzito sаlygas iš Vakarų į Rytus.

Dokumentų vizoms įforminimas

Dar viena labai svarbi ir reikalinga vežėjams paslauga, kuriа teikia asociacija “Linava“ – tarpininkavimas išduodant vizas į Rusijа ir Baltarusijа. Nors nuo 2003 metų Lietuvos piliečiams nebereikia vizų į Ukrainа, bendras vežėjams išduodamų vizų skaičius pastaraisiais metais didėja kitų šalių vizų sаskaita. 2004 m. į Rusijа ir Baltarusijа įforminta 11 690 vizų, pernai – 14 294 vizos.

TIR garantinė sistema

Kadangi asociacijos “Linava“ TIR departamentas ir toliau tobulina TIR garantinę sistemа, darbo jame nesumažėjo. Mažėja tik TIR garantinės sistemos dalyvių skaičius. 2004 m. pradžioje TIR sistemoje dalyvavo 1175 vežėjai, praėjusių metų pradžioje – 1086, dabar – 990 vežėjų.TIR knygelių pardavimas, kaip ir buvo tikėtasi, ženkliai sumažėjo Lietuvai tapus ES nare. Dabar vėl pastebima šių knygelių pardavimo didėjimo tendencija. Nuo praėjusių metų gegužės 1 d. iki šių metų gegužės 1 d. parduota 147 370 TIR knygelių, arba 11,5 proc. daugiau palyginti su tuo pačiu ankstesnių metų laikotarpiu.

UAB “Linavos“ servisas paslaugos

UAB “Linavos“ servisas – antrinė asociacijos “Linava“ 1997 m. įkurta įmonė, kurioje dabar dirba 50 darbuotojų. įmonė veikia trimis kryptimis: vežėjų aprūpinimas prekėmis, reikalingomis krovinių gabenimo verslui, vežėjų transporto parkui prižiūrėti reikalingų paslaugų teikimas ir gerai veikianti centralizuoto degalų pylimosi Lietuvoje ir Lenkijoje paslauga.

UAB “Linavos“ serviso Vilniaus filialo Paslaugų centre asociacijos “Linava“ lėšomis įrengta viena iš moderniausių Lietuvoje vilkikų, puspriekabių bei kitų komercinės paskirties automobilių plovykla.

2004 m. rugsėjo mėnesį Valstybinė metrologijos tarnyba suteikė įgaliojimus UAB “Linavos“ servisas atlikti metrologinę tachografų patikrа ir reguliavimа.

Linavos“ mokymo centro renginiai

Praėjusiais metais “Linavos“ mokymo centro organizuotuose renginiuose dalyvavo 2 678 vežėjai, iš jų 306 - darbinėse kelionėse į tarptautines transporto ir logistikos parodas bei mokymo kursus ir seminarus užsienio šalyse.

Lietuvoje kvalifikacijа pernai kėlė 2 162 kursantai, dalyvavę Mokymo centro organizuotuose seminaruose ir kursuose.

210 transporto įmonių specialistų dalyvavo mokymuose ir seminaruose, kurie buvo organizuoti vykdant ES PHARE 2002 m. programos finansuojamа projektа “Kelių transporto įmonių konkurencingumo didinimas“.

***

Baigdamas savo ataskaitinį pranešimа XVI kongresui, asociacijos “Linava“ generalinis sekretorius Valdas Gilys retoriškai klausė jo dalyvių – kaip galima būtų įvertinti asociacijos 15 metų veiklos laikotarpį? Be abejonės, labai įvairiai, nors tai - dar tik paauglystės amžius, per kurį kartu augome, mokėmės iš savų ir svetimų klaidų. Pasak generalinio sekretoriaus, jei nenorime sustoti, privalome veržtis į priekį, nes stovinčius sutrypia lenkiantys.

Kiti klausimai

Su revizijos komisijos ataskaita XVI kongreso dalyvius supažindino šios komisijos pirmininkas Mykolas Drėgva.

2006 metų asociacijos “Linava“ biudžeto projektа XVI kongresui pateikė Aukštaitijos regionui atstovavęs prezidiumo narys, Finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Rimantas Pošiūnas.

Po to vyko kongreso dalyvių diskusijos, asociacijos “Linava“ vadovai atsakė į vežėjų pateiktus klausimus.

Asociacijos valdymo organų rinkimai


Asociacijos “Linava“ XVI kongrese daugiau kaip 400 dalyvavusių kelių transporto įmonių atstovų išrinko asociacijos prezidentа, prezidiumа ir revizijos komisijа.

Asociacijos “Linava“ prezidentu dvejų metų kadencijai išrinktas Algimantas Kondrusevičius.

į asociacijos “Linava“ prezidiumа iš 18 kandidatų (vienas iš jų savo kandidatūrа atsiėmė) išrinkta 10 vežėjų atstovų iš 6 Lietuvos regionų.

Vilniaus regionas

Jonas Grybauskas (UAB “Lietmaz-servis“);

Ilja Osrovskij (Bį UAB “Ostkama“;

Bronius Malinauskas (UAB “Kalchas“);

Kauno regionas

Kęstutis šarkauskas (UAB “Baltijos vilkikai“);

Antanas Kačinskas (UAB “Arčia“);

Klaipėdos regionas

Rimvydas Stropus (AB “Klaipėdos autotransportas“);

šiaulių regionas

Artūras Grigaliūnas (UAB “Refta“);

Panevėžio regionas

Julius Misiūnas (UAB “Ignolita“);

Alytaus regionas

Valius Smaidžiūnas (UAB “Aiginta“);

Keleivinis transportas

Mindaugas Grigelis (UAB “Kauno autobusai“);

į asociacijos “Linava“ revizijos komisijа iš 4 kandidatų išrinkti 3:

Mykolas Drėgva (UAB “Transmitto“);

Vytautas Levickas (UAB “Autospeda“);

Kęstutis Sadauskas (UAB “Luvel“).

Asociacijos “Linava“ XVI kongresas po diskusijų patvirtino nutarimus dėl asociacijos biudžeto, revizijos komisijos, narystės mokesčio dydžio ir jo mokėjimo tvarkos bei priėmė 10 punktų rezoliucijа.

"Transporto pasaulis"
Birželis Nr. 6 (66)

"Linava" informuoja

Naujienos

Aktualijos

Asociacijos tikslas - spręsti vežėjų problemas

Asociacijos “Linava“ XVI kongresas: pokyčiai ES rinkoje, tendencijos, asociacijos misija ir vežėjų perspektyva

Pastarųjų metų logistikos tendencijos

Alternatyvos

Problemа sprendžia ugnis…

Idėjos

25,25: nuo bandymų iki naujų logistikos sprendimų

įvairenybės

Automobilių lenktynės

Nauji modeliai

DIE GOTHAS

ILGANOSIS IVECO AUTRALIJOS TRASOMS

Naujasis VOLVO FH16 techniniu ir politiniu požiūriu

Pas kaimynus

Krovinių grobimo atvejų Europoje padaugėjo

Viršsvoris ir automobilis

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Keleivinis transportas

Maršrutai į rytus - perspektyvesni

Technika

TRUCK PARKING SYSTEM – vairuotojo pagalbininkas

Teisė

Teisė skelbti informacijа bei nuomonę

Muziejus

Sunkvežimiai iš sportinių automobilių gamyklos