Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinė

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006-05-11 įsakymu Nr. 1B-324 Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-08-31 įsakymo Nr.1B-591 „Dėl Neatlygintinai perduotų valstybės nuosavybėn, sulaikytų ar konfiskuotų prekių, neturinčių Bendrijos prekių muitinio statuso, apskaitymo muitinės įstaigose ypatumų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-05-19, žin., 2006, Nr. 56-2005) naujomis redakcijomis išdėstyti 2, 3, 4, 5 ir 9 priedai:

Informacinis pranešimas apie sulaikytas (konfiskuotas) prekes;

Išduotų iš muitinės sandėlio prekių sаrašas;

Pajamų dokumentų sаrašas;

Išlaidų dokumentų sаrašas;

Informacijos pranešimas apie sulaikytas (konfiskuotas) prekes, kurios nebus perduotos muitinei.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2006-05-22 įsakymu Nr. 2B-169 (įsigaliojo 2006-05-28, žin., 2006, Nr. 60-2172) patvirtinta Leidimo važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritei ir (ar) sunkiasvorei transporto priemonei forma.

***

Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2006-05-18 įsakymu Nr. 2B-166 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2004-10-19 įsakymo Nr. 2B-292 „Dėl Vairuotojo liudijimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-05-24, žin., 2006, Nr. 58-2075) nustatyta, kad vežėjas (arba jo įgaliotas asmuo) kartu su prašymu išduoti vairuotojo liudijimа Inspekcijai pateikia Lietuvos darbo biržos nustatyta tvarka vairuotojui išduotа leidimа dirbti. Kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymа dėl užsieniečių teisinės padėties vairuotojui nereikia įsigyti leidimo dirbti, pateikiamas leidimas laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Taip pat inspekcijai turi būti pateikta nustatytos formos darbo sutartis, sudaryta tarp vežėjo ir vairuotojo. Darbo sutartis, sudaryta su vairuotoju, kuriam būtina turėti leidimа dirbti, turi būti su Lietuvos darbo biržos žyma. Nuo 2009-09-10 inspekcijai turės būti pateikiamas ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, patvirtinantis vairuotojo pradinę kvalifikacijа ar kvalifikacijos tobulinimа vežti krovinius.

Vežėjo pateiktus dokumentus patikrina juos priėmęs Inspekcijos pareigūnas, kuris prašyme savo parašu patvirtina dokumentų kopijų tikrumа. Dokumentų originalai grаžinami vežėjui. Dokumentų, kurie sudaryti ne lietuvių kalba, pateikiami vertimai į lietuvių kalbа, patvirtinti notaro.

Reikalavimas, išdavus vairuotojo liudijimа arba panaikinus jo galiojimа, apie tai paskelbti „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ panaikintas.

Primename, kad vairuotojų liudijimai išduodami vairuotojams, ne Europos Sаjungos valstybių piliečiams, bei transporto priemonėje vežamiems asmenims, kurie prireikus gali vairuoti transporto priemonę.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-05-12 nutarimu Nr. 452 (įsigaliojo 2006-07-01, žin., 2006, Nr. 56-2000) patvirtintos Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklės. Jos nustato transporto priemonių vairuotojų, iš jų ir darbuotojų, vairuojančių juridinių asmenų transporto priemones, bei kitų asmenų neblaivumo (girtumo) kontrolės ir medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichikа veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo ir atlyginimo asmens sveikatos priežiūros įstaigai už joje atliktа medicininę apžiūrа tvarkа.

Asmenų, vairuojančių antžeminio, vandens transporto priemones, iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose leidžiama maksimali etilo alkoholio koncentracija vairavimo metu yra 0,4 promilės (išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitaip).

Policijos pareigūnai gali tikrinti transporto priemonės vairuotojа, įtariamа esant neblaivų (girtа), arba pristatyti jį į asmens sveikatos priežiūros įstaigа atlikti medicininės apžiūros. Policijos pareigūnai transporto priemonės vairuotojui ne vėliau kaip per 1 valandа nuo pranešimo apie nušalinimа nuo transporto priemonės vairavimo, įvykio apžiūros protokolo ar laikino sulaikymo įtariamos nusikalstamos veikos padarymo vietoje protokolo surašymo išrašo transporto priemonės vairuotojo siuntimа ir pristato transporto priemonės vairuotojа į asmens sveikatos priežiūros įstaigа atlikti medicininės apžiūros.

Valstybės biudžetinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos transporto priemonės vairuotojo medicininę apžiūrа policijos įstaigos siuntimu atlieka neatlygintinai.

Darbdaviai kontroliuoja savo darbuotojų, vairuojančių juridinio asmens transporto priemones, neblaivumа (girtumа) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais. Darbuotojų, vairuojančių juridinio asmens transporto priemones, medicininės apžiūros organizavimo tvarka nustatoma juridinio asmens vadovo įsakymu.

Darbdavio atstovas privalo organizuoti savo darbuotojų, vairuojančių juridinio asmens transporto priemones, medicininę apžiūrа likus ne daugiau kaip 30 minučių iki reiso pradžios. Medicininę apžiūrа atlikti gali juridinio asmens sveikatos priežiūros specialistai. Jeigu juridinis asmuo neturi dirbančių asmens sveikatos priežiūros specialistų, darbdavys siunčia darbuotojа, vairuojantį juridinio asmens transporto priemonę, į asmens sveikatos priežiūros įstaigа atlikti medicininės apžiūros. Darbdavio atstovas išrašo transporto priemonės vairuotojo siuntimа ir pristato transporto priemonės vairuotojа į asmens sveikatos priežiūros įstaigа atlikti medicininės apžiūros.

Jeigu darbuotojas, vairuojantis juridinio asmens transporto priemonę, atsisako darbdavio asmens sveikatos priežiūros specialistų atliekamos medicininės apžiūros ar nesutinka su jos rezultatais, ne vėliau kaip per 1 valandа nuo tokios apžiūros atlikimo arba nuo atsisakymo atlikti medicininę apžiūrа momento jis gali pats kreiptis į pageidaujamа asmens sveikatos priežiūros įstaigа, prašydamas savo lėšomis atlikti medicininę apžiūrа.

Darbdavys, siuntęs savo darbuotojа, vairuojantį juridinio asmens transporto priemonę, atlikti medicininės apžiūros, atlygina asmens sveikatos priežiūros įstaigai medicininės apžiūros išlaidas darbdavio ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sutarta tvarka per 10 darbo dienų nuo medicininės apžiūros atlikimo akto gavimo dienos.

Jeigu asmuo nesutinka tikrintis, atsisako medicininės apžiūros ar nesutinka su medicininės apžiūros, atliktos policijos, ikiteisminio tyrimo įstaigų, prokuratūros, teismo, darbdavio ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų įgaliotų subjektų siuntimu, rezultatais, jis gali pats kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigа, prašydamas savo lėšomis atlikti medicininę apžiūrа.

***

Sveikatos apsaugos ministro 2006-05-24 įsakymu Nr. V-413 (įsigaliojo 2006-06-01, žin., 2006, Nr. 61-2221) patvirtintos Asmenų, baigusių mokymа pagal paskaitų kurso apie alkoholio ir narkotikų žalа žmogaus sveikatai programа, žinių vertinimo taisyklės. Asmenys, išklausę paskaitų kursа apie alkoholio ir narkotikų žalа žmogaus sveikatai, sprendžia žinių vertinimo testа, kurį sudaro 20 klausimų. Prie kiekvieno žinių vertinimo testo klausimo pateikiama po 3 atsakymo variantus, iš kurių vienas yra teisingas. žinios vertinamos teigiamai, jei asmuo teisingai atsako į 15 iš 20 pateiktų klausimų.

Paskaitų kursа apie alkoholio ir narkotikų žalа žmogaus sveikatai privalo išklausyti asmenys, iš kurių teisė vairuoti transporto priemonę, teisė skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrа, dirbti skrydžių vadovu, teisė medžioti arba žvejoti, teisė vairuoti upių ir mažuosius laivus atimta dėl teisės pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų.

***

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006-05-02 įsakymu Nr. B1-311 Dėl sertifikato formos patvirtinimo (įsigaliojo 2006-05-14, žin., 2006, Nr. 53-1952) patvirtinta Gyvūninių produktų ir pašarų, vežamų tranzitu iš trečiųjų šalių į Rusijos Federacijа ir NVS šalis, perkraunant Lietuvos Respublikoje, veterinarijos sertifikato forma.

Pasienio ir transporto valstybinės veterinarijos tarnybos viršininkui D. Jonauskui pavesta iki 2006-05-04 parengti Gyvūninių produktų ir pašarų, vežamų tranzitu iš trečiųjų šalių į Rusijos Federacijа ir NVS šalis, perkraunant Lietuvos Respublikoje, veterinarijos sertifikato išdavimo tvarkos aprašа.

***

Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2006-04-28 įsakymu Nr. V-103 (įsigaliojo 2006-05 18, žin., 2006, Nr. 55-1994) patvirtinta Kelių priežiūros vadovo I dalis – „Automobilių kelių priežiūros normatyvai“ PN-05.

***

2006-03-30 Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo Susitarimа dėl bendrųjų techninių taisyklių ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, nustatymo (žin., 2006, Nr. 54-1954). Susitarimo tekstas skelbiamas „Valstybės žiniose“ Nr. 54-1955.

Susisiekimo ministro ir vidaus reikalų ministro 2006-05-19 įsakymu Nr. 3-199/1V-183 (įsigaliojo 2006-05-26, žin., 2006, Nr. 59-2098) patvirtintas Lengvųjų automobilių taksi valstybinio numerio ženklų išdavimo tvarkos aprašas bei nustatyta, kad lengvųjų automobilių taksi vežėjai bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklus taksi automobiliams privalo pakeisti Lietuvos Respublikos standarto LST 1447 nustatytais naujo pavyzdžio taksi automobilio valstybinio numerio ženklais prieš pateikdami taksi automobilius valstybinei techninei apžiūrai, bet ne vėliau kaip iki 2007-01-01. Po šios datos bus draudžiama eksploatuoti taksi automobilius su bendrojo naudojimo valstybinio numerio ženklais.

Taksi valstybinio numerio ženklai išduodami įmonių, teikiančių keleivių vežimo paslaugas lengvaisiais automobiliais taksi ir turinčių galiojančiа licencijа vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, automobiliams, registruotiems įmonės vardu. Vienam taksi automobiliui išduodamas vienas standarto LST 1447 nustatytus techninius reikalavimus atitinkančių taksi valstybinio numerio ženklų komplektas. Taksi valstybinio numerio ženklų simbolių derinį sudaro viena raidė „T“ ir penki skaitmenys.

Taksi vežėjai ne vėliau kaip per 7 darbo dienas privalo grаžinti Vį „Regitra“ taksi valstybinio numerio ženklus, panaikinus licencijos kortelių galiojimа, nutraukus licencijuojamа keleivių vežimo taksi automobiliais veiklа, taip pat pasibaigus licencijos kortelių galiojimo terminui, jei jis nebuvo pratęstas nustatyta tvarka. Draudžiama eksploatuoti taksi automobilius su standarto LST 1447 nustatytais taksi valstybinio numerio ženklais, neturint galiojančios licencijos kortelės, kurioje įrašytas šį standartа atitinkančio taksi automobilio valstybinio numerio ženklo numeris.

***

Transporto lengvatų įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymu (įsigalios 2007-01-01, žin., 2006, Nr. 53-1929) nustatyta, kad teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bei vienkartinį arba terminuotа vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietа su 80 proc. nuolaida turi asmenys, kuriems sukako 80 metų, taip pat asmenys, iki 2005-07-01 pripažinti vaikais invalidais ar I grupės invalidais ir kitos įstatymo 5 str. 1 d. nurodytos asmenų grupės.

Teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bei vienkartinį arba terminuotа vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietа su 50 proc. nuolaida turės asmenys nuo 70 iki 80 metų ir kitos asmenų grupės, nurodytos įstatymo 5 str. 2 d.

Valstybinės geležinkelių inspekcijos viršininko 2006-04-28 įsakymu Nr. V-34 Dėl traukinių eismo grafiko patvirtinimo (įsigaliojo 2006-05-19, žin., 2006, Nr. 56-2008) patvirtintas 2006–2007 m. Lietuvos geležinkelių tinklo traukinių eismo grafikas, kuris įsigalios 2006-05-27 00.00 val.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-05-29 nutarimu Nr. 477 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-01 nutarimo Nr. 1176 „Dėl Pasienio kontrolės punktų plėtros strategijos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-06-01, žin., 2006, Nr. 61-2188) pakeista ir nauja redakcija išdėstyta Pasienio kontrolės punktų plėtros strategija.

Jа numatoma įgyvendinti iki 2010-12-31. Už Strategijos įgyvendinimа pagal kompetencijа atsako Susisiekimo ministerija, Pasienio kontrolės punktų direkcija, Užsienio reikalų ministerija, Muitinės departamentas, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Lietuvos automobilių kelių direkcija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir Sveikatos apsaugos ministerija.

šiuo metu yra 76 pasienio kontrolės punktai (iš kurių neveikia 5 geležinkelio, 4 kelių bei 3 upių pasienio kontrolės punktai). Lietuvos Respublikos įstojimas į Europos Sаjungа ir rengimasis prisijungti prie šengeno erdvės kelia didelius reikalavimus pasienio kontrolės punktų infrastruktūrai, ypač jų kokybei. Infrastruktūra turi atitikti tikrinimа atliekančių valstybės institucijų ir įstaigų veiklа reglamentuojančių teisės aktų, šengeno teisyno ir tarptautinius saugumo reikalavimus. šiuo metu kai kurie pasienio kontrolės punktai prie išorinių Europos Sаjungos sienų tik iš dalies atitinka Europos Sаjungos reikalavimus, todėl būtina užtikrinti efektyviа pasienio kontrolės punktų veiklа, atitinkančiа Europos Sаjungos nustatytus asmenų judėjimo reikalavimus. Taigi būtina atlikti naujos pasienio kontrolės punktų infrastruktūros sukūrimo ir esamos pertvarkymo darbus.

Numatomi du šios strategijos įgyvendinimo etapai:

• I etapas – laikotarpis iki visiško šengeno teisyno reikalavimų įgyvendinimo ir tolesnė pasienio kontrolės punktų plėtra po šių reikalavimų įgyvendinimo. Kad Lietuva laiku taptų visateise šengeno erdvės nare, šengeno teisyno reikalavimai pasienio kontrolės punktuose įgyvendinami iki 2007-07-01. Po šios datos Lietuva taiko šengeno teisyno nustatytus išorinių sienų kontrolės reikalavimus ir palaipsniui panaikina eismo kliūtis prie vidinių Europos Sаjungos sienų. šiame etape dvišalių pasienio kontrolės punktų teisinis statusas keičiamas į vietinio eismo pasienio kontrolės punktų teisinį statusа;

• II etapas prasideda visiškai įgyvendinus šengeno teisyno reikalavimus ir Lietuvai tapus visateise šengeno erdvės nare. II etapo pirminės priemonės bus įgyvendinamos atsižvelgiant į Užsienio reikalų ministerijos derybų su Rusijos Federacija ir Baltarusijos Respublika rezultatus, o tolesni pasienio kontrolės punktų plėtros prioritetai nustatomi atsižvelgiant ne tik į Lietuvos, bet ir visų Europos Sаjungos valstybių saugumo interesus, Lietuvos poreikius ir finansines galimybes, keleivių ir krovinių srautų per pasienio kontrolės punktus statistikа, kaimyninių valstybių sukurtа pasienio kontrolės punktų infrastruktūrа ir jos plėtros planus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-05-29 nutarimu Nr. 475 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-12 nutarimo Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-06-01, žin., 2006, Nr. 61-2186) pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos įrodymo, kad prekės prarastos dėl force majeure ar nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos, taisyklės. Jos nustato, kokiais atvejais laikoma, kad prekės yra prarastos dėl force majeure ar nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos, ir vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 66 str. 2 d. 2 p. arba 67 str. 5 d. netikslinama PVM atskaita už ilgalaikį materialųjį turtа ar kitas prekes arba vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 53 str. 8 d. į biudžetа neturi būti mokamas PVM už prarastas prekes, kurioms buvo taikomos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 53 str. 1 d. nurodytos aplinkybės.

Prekės laikomos prarastomis dėl force majeure, jeigu jos prarastos dėl kurios nors iš šių priežasčių:

• karo, pilietinio karo, maišto ar revoliucijos;

• stichinės nelaimės (smarkios audros, ciklono, žemės drebėjimo, jūros ar upės potvynio, žaibo ar panašiai);

• sprogimo, gaisro, mašinų, gamybinių pastatų ir kurių nors (arba visų) vidaus komunikacijų sunaikinimo;

• kitų force majeure aplinkybių. Sprendimа laikyti kitas aplinkybes force majeure, dėl kurių galėjo būti prarastos prekės, priima apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas ar jo įgaliotas pareigūnas.

PVM mokėtojas ar kitas apmokestinamasis asmuo, kuriam atsiranda prievolė mokėti PVM į biudžetа, norėdamas netikslinti PVM atskaitos ar nemokėti PVM, privalo turėti įvykio ir prekių praradimo faktа patvirtinančius dokumentus (draudimo įmonės ar jos įgaliotų asmenų surašytus įvykio aktus arba kitų kompetentingų institucijų išduotus dokumentus, patvirtinančius nenugalimos jėgos aplinkybių egzistavimo ir prekių praradimo faktа). Tuo atveju, kai prarastos prekės, kurios buvo prižiūrimos muitinės, PVM mokėtojas arba kitas apmokestinamasis asmuo taip pat privalo turėti muitinės įstaigos, kuri prižiūrėjo prekes, patvirtinimа.

Tuo atveju, jeigu prekės prarastos dėl kitų force majeure aplinkybių (dėl kurių sprendimа priimti turi apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas arba jo įgaliotas pareigūnas), PVM mokėtojas ar kitas apmokestinamasis asmuo per 10 darbo dienų nuo prekių praradimo privalo pranešti apie tai raštu apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. Per 30 kalendorinių dienų laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo pranešimo pateikimo dienos, PVM mokėtojas turi pateikti įvykio ir prekių praradimo faktа patvirtinančius dokumentus. Sprendimа laikyti kitas aplinkybes force majeure, dėl kurių galėjo būti prarastos prekės, apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas ar jo įgaliotas pareigūnas priima per 30 kalendorinių dienų nuo šių dokumentų pateikimo.

Jeigu PVM mokėtojas nustatyta tvarka ar per nustatytus terminus nepraneša apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai apie įvykius, kurių metu buvo prarastos prekės, nepateikia arba atitinkamai neturi reikalaujamų dokumentų arba pateikti (turimi) dokumentai yra klaidingi ar suklastoti, PVM atskaita už prarastas prekes turi būti tikslinama teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu PVM mokėtojas ar kitas apmokestinamasis asmuo nustatytаja tvarka ar per nustatytus terminus nepraneša apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai apie įvykius, kurių metu buvo prarastos prekės, nepateikia ar atitinkamai neturi reikalaujamų dokumentų arba pateikti (turimi) dokumentai yra klaidingi ar suklastoti, PVM už prarastas prekes, kurios buvo muitinės prižiūrimos, turi būti mokamas teisės aktų nustatyta tvarka.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006-05-11 įsakymu Nr. VA-44/1B-319 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus bendro 2003-02-26 įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetа, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sаrašo“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-05-19, žin., 2006, Nr. 56-2010) nustatyti tokie kodai:

• gyventojų pajamų mokestis, mokamas nuolatinio Lietuvos gyventojo – 1441 1443 1444 1445 1446 1447 “;

• žyminis mokestis ir bylinėjimosi išlaidos – 5660;

• įmoka už suteiktа antrinę teisinę pagalbа – 5630;

• teismo skirtos baudos ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu – 6800.

Advokatė Reda ALEKSYNAITė

"Vežėjų žinios"
Birželis Nr. 12 (120)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Veteranai

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Naujienos

Muitinėje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams