Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

MUITINėS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS

FINANSų MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

į S A K Y M A S

DėL MUITINėS įSTAIGų KLASIFIKATORIAUS, NAUDOJAMO NAUJOJOJE KOMPIUTERIZUOTOJE TRANZITO SISTEMOJE

IR EKSPORTO KONTROLėS SISTEMOJE, PATVIRTINIMO

2006 m. birželio 12 d. Nr. 1B-393, Vilnius

1. T v i r t i n u pridedamа Muitinės įstaigų klasifikatorių, naudojamа Naujojoje kompiuterizuotoje tranzito sistemoje ir Eksporto kontrolės sistemoje.

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintas klasifikatorius naudojamas įforminant muitinio tranzito ir eksporto procedūras.

3. į p a r e i g o j u teritorinių muitinių viršininkus, keičiant muitinės įstaigos adresа, telefono, fakso numerį, elektroninio pašto adresа, muitinės įstaigos atliekamas funkcijas ir aptarnaujamas transporto rūšis, įstaigos darbo laikа bei kitа klasifikatoriuje nurodytа informacijа, prieš 60 kalendorinių dienų iki minėtų pasikeitimų įsigaliojimo dienos apie numatomus pasikeitimus informuoti elektroniniu paštu ir raštu Muitinės departamento Muitinės procedūrų skyriaus Tranzito kontrolės poskyrio viršininkę Dalijа Gabrielaitienę (dalija.gabrielaitene@cust.lt), vyriausiаjа inspektorę Renatа Pauliukaitytę (renata.pauliukaityte@cust.lt), Muitinės veiklos organizavimo skyriaus Muitinės įstaigų poskyrio viršininkа Saulių Norkūnа (saulius.norkunas@cust.lt) ir vyresnįjį inspektorių Mindaugа Mačiulį (mindaugas.maciulis@cust.lt).

4. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

4.1. Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. kovo 17 d. įsakymа Nr. 1B-236 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, naudojamo Naujojoje kompiuterizuotoje tranzito sistemoje, patvirtinimo“ (žin., 2004, Nr. 47-1562);

4.2. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m. gegužės 12 d. įsakymа Nr. 1B-498 „Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 1B-236 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, naudojamo Naujojoje kompiuterizuotoje tranzito sistemoje, patvirtinimo“ pakeitimo“ (žin., 2004, Nr. 81-2928);

4.3. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m. liepos 23 d. įsakymа Nr. 1B-731 „Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 1B-236 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, naudojamo Naujojoje kompiuterizuotoje tranzito sistemoje, patvirtinimo“ pakeitimo“ (žin., 2004, Nr. 118-4409);

4.4. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m. spalio 5 d. įsakymа Nr. 1B-886 „Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 1B-236 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, naudojamo Naujojoje kompiuterizuotoje tranzito sistemoje, patvirtinimo“ pakeitimo“ (žin., 2004, Nr. 149-5442);

4.5. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m. spalio 15 d. įsakymа Nr. 1B-920 „Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 1B-236 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, naudojamo Naujojoje kompiuterizuotoje tranzito sistemoje, patvirtinimo“ pakeitimo“ (žin., 2004, Nr. 154-5628);

4.6. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymа Nr. 1B-1197 „Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 1B-236 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, naudojamo Naujojoje kompiuterizuotoje tranzito sistemoje, patvirtinimo“ pakeitimo“ (žin., 2004, Nr. 188-7043);

4.7. Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005 m. kovo 9 d. įsakymа Nr. 1B-172 „Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 1B-236 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus, naudojamo Naujojoje kompiuterizuotoje tranzito sistemoje, patvirtinimo“ pakeitimo“ (žin., 2005, Nr. 34-1135).

5. P a v e d u įsakymo vykdymа kontroliuoti generalinio direktoriaus pavaduotojui J. Miškiniui.

Generalinis direktorius Rimutis Klevečka

"Vežėjų žinios"
Birželis Nr. 12 (120)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Veteranai

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Naujienos

Muitinėje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams