Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Baltarusijos kelių transporto specialistai domisi Lietuvos patirtimi

Birželio 14 d. Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje lankėsi Baltarusijos transporto ir ryšių ministerijos Transporto inspekcijos viršininkas Sergejus Danilovičius ir Baltarusijos transporto mokslinių tyrimų instituto „Transtechnika“ generalinio direktoriaus pavaduotojas Valerijus Milenkijus. Susitikime su Valstybinės kelių transporto inspekcijos vadovais buvo pasikeista informacija apie kelių transporto kontrolės organizavimа, kelių transporto inspekcijų veiklа Baltarusijoje ir Lietuvoje.

Baltarusijos kelių transporto specialistai domėjosi skaitmeninių tachografų sistemos funkcionavimu, susipažino su Valstybinės kelių transporto inspekcijos patirtimi diegiant Lietuvoje skaitmeninių tachografų sistemа, taip pat su skaitmeninių tachografų kortelių gamybos, išdavimo ir apskaitos procedūromis.

Pagal Europos šalių susitarimo dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR) pakeitimo projektа numatoma nuo 2010 m. įdiegti skaitmeninius tachografus visose AETR šalyse. Baltarusijoje taip pat ruošiamasi kurti skaitmeninių tachografų sistemа, todėl šios šalies kelių transporto specialistai domisi kaimyninių šalių patirtimi kuriant skaitmeninių tachografų sistemos funkcionavimui reikalingа infrastruktūrа ir teisinę bazę.

Baltarusijos transporto ir ryšių ministerijos Transporto inspekcija įkurta 2002 m. šiuo metu joje dirba 850 žmonių. Transporto inspekcija vykdo kelių transporto ūkio subjektų veiklos kontrolę Baltarusijos teritorijoje, prižiūri kelių transporto veiklos, transporto priemonių eismo saugumo ir ekologijos reikalavimų laikymаsi, taip pat išduoda transporto veiklos licencijas.

Susitikime Baltarusijos transporto inspekcijos viršininkas S. Danilovičius pažymėjo, kad 2005–2006 m. jų inspekcijos pareigūnai nenustatė nė vieno atvejo, kad Lietuvos vežėjai Baltarusijoje būtų pažeidę reikalavimus dėl tarptautinio keleivių ir krovinių vežimo.

Tarptautinės darbo grupės susitikimas Rygoje

Birželio 19–20 d. Rygoje vyko tarptautinės darbo grupės dėl pavojingų krovinių transportavimo kontrolės Europos Sаjungoje susitikimas, kuriame Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Kanados, čekijos, Danijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Airijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Norvegijos, Lenkijos, Ispanijos, švedijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos ir Europos Komisijos atstovai pasidalino patirtimi pavojingų krovinių vežimo kelių transportu kontrolės srityje, išdėstė nuomones dėl 1995 m. spalio 6 d. Tarybos direktyvos Nr. 95/50/EB dėl pavojingų krovinių vežimo keliais vienodų tikrinimo procedūrų naujų priedų praktinio taikymo tikrinant keliuose ir įmonėse. Taip pat buvo aptarti klausimai dėl nuobaudų sistemos, vairuotojų pasirengimo vežti pavojingus krovinius pagal ADR pažymėjimus ir kt.

Susitikime dalyvavo Susisiekimo ministerijos Ekstremalių situacijų prevencijos skyriaus vyriausioji specialistė Gitana Aukštuolienė, Valstybinės kelių transporto inspekcijos Kontrolės skyriaus vyresnysis inspektorius Aleksandras Tolstojus ir Saugaus eismo skyriaus specialistas Mindaugas Kurpė. Susitikimo dalyviai turėjo galimybę stebėti Latvijos kelių transporto inspekcijos pareigūnų vykdomas kontrolės procedūras Latvijos keliuose. Kitа susitikimа numatoma organizuoti 2007 m. švedijoje.

Dėl komercinės paskirties transporto priemonių registravimo

Informuojame, kad įgyvendinant 1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų dėl priemonių, kurių reikia imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų kibirkštinio uždegimo variklių, kaip kurа vartojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, derinimo ir dėl Tarybos direktyvos 88/77/EEB pakeitimo 1999/96/EB 2 straipsnio 5 punktа, nuo 2006 m. spalio 1 d. bus galima parduoti ir registruoti naujas komercinės paskirties transporto priemones, kurių variklių išmetamųjų teršalų normos atitinka ne žemesnius kaip Euro 4 reikalavimus.

Pagal ES direktyvos 70/156/EEB XII priedа ir Transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3-114 (žin., 2006, Nr. 41-1477), 12 priedа numatyta išimtis, kad dalis pagamintų, tačiau neparduotų transporto priemonių (kurių variklių išmetamųjų teršalų normos atitinka Euro 3 reikalavimus), gali būti registruojama ir po 2006 m. spalio 1 d. Komplektines transporto priemones galima registruoti ne ilgiau kaip 12 mėnesių, o sukomplektuotas transporto priemones – ne ilgiau kaip 18 mėnesių nuo 2006 m. spalio 1 d.

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, įgyvendindama minėtų direktyvų nuostatas, prašo, kad kiekvienas transporto priemonių gamintojas ar jo atstovas, turintis neparduotų transporto priemonių, iki 2006 m. rugsėjo 4 d. Inspekcijai pateiktų komplektinių ir nekomplektinių transporto priemonių su Euro 3 reikalavimus atitinkančiais varikliais, kurias pageidaus registruoti po 2006 m. spalio 1 d., originalius tipo atitikimo sertifikatus. Sertifikatai turi būti įforminti iki 2006 m. rugsėjo 1 d.

Valstybinė kelių transporto inspekcija informuos valstybės įmonę „Regitra“ apie anuliuotus transporto priemonių tipus su Euro 3 reikalavimus atitinkančiais varikliais bei apie tas transporto priemones, kurias išimties tvarka bus leista registruoti kitais metais.

"Vežėjų žinios"
Birželis Nr. 12 (120)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Veteranai

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Naujienos

Muitinėje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams