Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Vytautui Antanui KAVALIAUSKUI – 70

Vytautas Antanas Kavaliauskas gimė 1936 m. Kėdainių rajone. Baigęs Kauno politechnikumа, 1961 m. pradėjo dirbti automobilių transporto sistemoje – buvusioje Vilniaus autotransporto kontoroje Nr. 4.

Iki 1989 m. dirbo Automobilių transporto ir plentų ministerijai pavaldžių organizacijų techninėje ir eismo saugumo tarnybose, Tarpmiestinio autotransporto valdyboje, keleivių vežimo tarnyboje bei Vilniaus taksi parke. Nuo 1996 metų – pensininkas.

Dirbdamas mokėsi Vilniaus inžinerinio statybos instituto vakariniame skyriuje, kurį baigęs 1973 m. įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikacijа.

1989–1991 m. dirbo tarptautinėje įmonėje „Baltija-Union“, vežančioje krovinius tarptautiniais maršrutais.

Buvo išrinktas asociacijos „Linava“ tarybos nariu.

Rymantui Antanui GENIUI – 70

Rymantas Antanas Genius gimė 1936 m. liepos 15 d. Utenoje. 1953 m. baigė Utenos 1-аjа berniukų vidurinę mokyklа ir įstojo KPI Mechanikos fakulteto automobilių specialybę. 1958-aisiais baigė studijas ir kaip jaunas specialistas siunčiamas dirbti inžinieriumi į Valstybinės plano komisijos Transporto skyrių. šioje centrinėje respublikos įstaigoje Vilniuje dirbo iki 1961 m. 1961 m. birželio 5 d. pradėjo dirbti inžinieriumi ekspertu naujai besikuriančiame Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo instituto Autotechninių ekspertizių skyriuje. Tais pačiais metais, pasitobulinęs kvalifikacijos kursuose Maskvos centrinėje kriminalistikos laboratorijoje, paskirtas minėto instituto Autotechninių tyrimų skyriaus vedėju. 1993 m. Teismo ekspertizės mokslinio tyrimo institutas reorganizuotas į Lietuvos teismo ekspertizės institutа, o šis 2002 m. – į Lietuvos teismo ekspertizės centrа. Autotechninių ekspertizių skyrius buvo pavadintas Eismo įvykių tyrimų skyriumi.

R. A. Geniaus darbo stažas, tiriant eismo įvykius Lietuvoje, o kartais ir gretimose šalyse – daugiau nei 42 metai. Per tа laikа ištirta apie 30 000 eismo įvykių aplinkybių, savarankiškam darbui eismo įvykių ekspertais parengta per 40 inžinierių mechanikų (transporto inžinerijos magistrų), iš kurių valstybiniais teismo ekspertais šiuo metu dirba dvylika.

Be pagrindinio darbo valstybiniu teismo ekspertu (skyriaus vedėju), R. A. Genius dirbo ir pedagoginį darbа: dėstė inžinerines disciplinas Vilniaus inžineriniame statybos institute, Vilniaus elektromechanikos technikume, Vilniaus statybos technikume, Vilniaus Gedimino technikos universitete, pirmininkavo valstybinei komisijai suteikiant VGTU transporto inžinerijos bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius, skaitė paskaitas autotechninės ekspertizės metodologijos tema Valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimosi institute, Policijos akademijoje, Teisės universitete.

šiuo metu R. A. Genius užsiima visuomenine veikla: publikuoja straipsnius spaudoje, skaito paskaitas profesinėse auditorijose, dalyvauja televizijų ir radijo laidose saugaus eismo problemų, eismo įvykių profilaktikos temomis.

Petrui MIKALONIUI – 60

Petras Mikalonis gimė 1946 m. liepos 27 d. šilutės mieste.

1963 m., baigęs šilutės 1-аjа vidurinę mokyklа, dirbo šilutės hidraulinių pavarų gamykloje tekintoju, įgijo III metalo tekintojo kategorijа. 1965–1970 m. studijavo Kauno politechnikos institute, kurį baigė įgydamas autotransporto ekonomikos ir organizavimo inžinieriaus ekonomisto specialybę. Baigęs institutа, tais pačiais metais pradėjo dirbti vyresniuoju ekonomistu tuometiniame Kauno autobusų parke. Jame nuo 1973 m. iki 1985 m. dirbo direktoriaus pavaduotoju, iš pradžių ekonomikos, vėliau – kadrų, po to – eksploatacijos reikalams.

1985 m., tuometiniams Autotransporto ir plentų ministerijos vadovams pasiūlius, pradėjo dirbti direktoriaus pavaduotoju keleivių vežimo klausimais Respublikiniame gamybiniame autotransporto susivienijime (dabartinės Susisiekimo ministerijos patalpose). Daug prisidėjo rengdamas teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos keleivinio kelių transporto veiklа, juos tobulindamas.

1990 m. įkūrus Susisiekimo ministerijа, vienerius metus dirbo ministro J. Biržiškio patarėju, vėliau – ministerijos Kelių transporto departamente skyriaus viršininku, šiuo metu dirba Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktoriaus pavaduotoju.

P. Mikaloniui dirbant ministerijoje, po didelio ir kruopštaus darbo buvo pradėti pirmieji reguliaraus susisiekimo tarptautiniai autobusų maršrutai į Lenkijа, vėliau – į Vokietijа, Prancūzijа, Austrijа, Danijа, kitas Vakarų Europos valstybes. Sunkus ir atsakingas darbo etapas – po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo sukurti nauji arba atnaujinti buvę teisės aktai, reglamentuojantys keleivinio kelių transporto veiklа. Iš jų ir pagrindinis įstatymas kelių transporto srityje – Kelių transporto kodeksas, Transporto veiklos pagrindų įstatymas, Transporto lengvatų įstatymas (antroji redakcija), Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimas, kitų įstatymų pakeitimai, keletas Vyriausybės nutarimų, poįstatyminių taisyklių, nuostatų, reikalavimų ir tvarkų, kurie sudarė prielaidas keleivinio transporto vežėjams „atsistoti ant kojų“. Lietuvai rengiantis tapti Europos Sаjungos nare, P. Mikaloniui teko ne tik išstudijuoti svarbiausius Europos Sаjungos teisės aktus keleivių vežimo reglamentavimo srityje, bet ir suderinti su jais lietuviškus teisės aktus.

Dirbdamas ministerijoje, P. Mikalonis plėtė turimas profesines žinias seminaruose Belgijoje, Danijoje, švedijoje, Vokietijoje. Lankėsi Austrijos, Baltarusijos, Belgijos, čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Vokietijos (Bona, Berlynas) transporto ministerijose. Apdovanotas susisiekimo ministro garbės raštais, padėkomis.

Su gimtadieniu, kolegos!

Automobilių transporto veteranų klubas „Automobilininkas“

sveikina liepos mėnesį gimusius klubo narius su gimtadieniu,

linki geros sveikatos, artimųjų meilės, gyvenimo džiaugsmo

ir sėkmės visuose darbuose. Sveikiname:

Antanа Paškauskа – liepos 2 d.

Liudmilа Bolšakovа – liepos 3 d.

Vytautа Levickа – liepos 7 d.

Antanа Pocių – liepos 8 d.

Iljа Ostrovskį – liepos 8 d.

Jonа Grinevičių – liepos 11 d.

Jonа Vytautа Kalašinskа – liepos 12 d.

Rymantа Genių – liepos 15 d.

Vytautа Kavaliauskа – liepos 16 d.

Vladа Vytautа Morkūnа – liepos 16 d.

Danguolę Daunaravičienę – liepos 18 d.

Galinа Mazinа – liepos 18 d.

Kazimierа Prišmantа – liepos 18 d.

Algirdа Danilaitį – liepos 20 d.

Vidmantа žukauskа – liepos 20 d.

Vytautа šilinį – liepos 21 d.

Apolinarа Vytautа Grigа – liepos 23 d.

Viktorа Tilindį – liepos 24 d.

Petrа Algimantа Jasilionį – liepos 26 d.

Petrа Mikalonį – liepos 27 d.

Klubo narių vardu – prezidentas ir taryba.

"Vežėjų žinios"
Birželis Nr. 12 (120)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Veteranai

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Naujienos

Muitinėje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams