Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

ši nelinksma tiesa buvo konstatuota Lietuvos nacionalinės ekspeditorių asociacijos „Lineka“ dešimtajame ataskaitiniame - rinkiminiame kongrese, įvykusiame šių metų balandžio 11 d. Vilniuje.

Atsiskaitydamas už asociacijos prezidiumo veiklа praėjusiais metais, „Linekos“ prezidentas Vytautas LEVICKAS priminė, kad ekspeditorius vienijanti organizacija buvo įkurta 1993 m. gruodžio 18 d., tad šįmet švęs dešimties metų jubiliejų. Pirmajam prezidiumui vadovavo prof. A. Baublys, kitas dvi kadencijas - V. Levickas. šiandien „Linekai“ priklauso pusė šimto ekspeditorių bei vežėjų kompanijų. Asociacija aktyviai dalyvauja šalies visuomeniniame gyvenime, sėkmingai atstovauja savo narių interesams bendradarbiaudama su Pramonininkų konfederacija, Susisiekimo ministerija, Muitinės departamentu, Vilniaus pramonės ir prekybos rūmais. Riba, skirianti vežėjus nuo ekspeditorių, vis labiau nyksta, vis daugiau vežėjų įkuria ekspedijavimo padalinius, o ekspeditoriai įsigyja savas transporto priemones. Tačiau verslo sаlygos nuolat sunkėja, konstatavo V. Levickas. Išaugo mokesčiai Lenkijoje, ši šalis įvedė apribojimus įvežamam kurui, didina kelių mokesčius Vokietija, komplikuotas PVM grаžinimas iš užsienio šalių. Ekspeditoriai priversti didinti kainas bei taupyti kiekvienа centа.

Yra ir teigiamų poslinkių - pralaužti ledai įgyvendinant supaprastintas muitinės procedūras. šiandien šiomis lengvatomis naudojasi trys eksperimente dalyvaujančios įmonės, rytoj, Lietuvai tapus ES nare, jomis galės naudotis visos. Todėl „Linekos“ iniciatyva kovo mėn. buvo surengtas specialus seminaras, susilaukęs nemažo ekspedijavimo firmų susidomėjimo. Tarp opių klausimų V. Levickas paminėjo ir įsisenėjusiа Baltijos tranzito problemа.

Kongreso dalyviams nerimа kėlė pastaruoju metu daugėjantis menkos kvalifikacijos, nesаžiningai dirbančių ekspeditorių skaičius, kurių nekontroliuojama veikla meta šešėlį visiems šio verslo dalyviams. Ypač populiarūs tapo pseudobankrotai, kai viena firma uždaroma, kita atidaroma, o veikiantieji asmenys lieka tie patys. Asociacija „Lineka“ jau seniai reikalauja, kad būtų sugriežtinta tokių įmonių registracijos tvarka bei kontrolė: įvestas sertifikavimas ar atestavimas, ne pro šalį būtų ir jau įregistruotų firmų revizija. Transporto įmonių vadovams privalomas kvalifikacinis egzaminas, jis turėtų būti organizuojamas ir ekspeditoriams, nes pastarųjų atsakomybė netgi didesnė. Susisiekimo ministerijos vadovų nuomonė, esа viskа lems rinka, nėra teisinga, nes ji įteisina egzistuojančiа betvarkę.

Aptarę kongrese visas problemas ir artimiausius uždavinius, ekspeditoriai priėmė būtinus nutarimus ir išsirinko naujа prezidentа bei prezidiumа. „Linekos“ vadovu perrinktas Vytautas Levickas.

Kazys BAGDONAVIčIUS

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė