Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Ekspeditorių darbo ataskaita ir verslo perspektyva


Tomas LABžENTIS


Gegužės 5 - аjа viešbučio “Centrum“ konferencijų salėje vyko tryliktasis Lietuvos nacionalinės ekspeditorių asociacijos “Lineka“ kongresas. Beje, šis velnio tuzinа reiškiantis “magiškas“ skaičius konstruktyviam kongreso darbui įtakos neturėjo, nebent tik tiek, kad vietoje atsistatydinusio buvo renkamas naujas prezidiumo narys.

Kongrese dalyvavo apie 30 asociacijos narių ir nemažai svečių iš Susisiekimo ministerijos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko pavaduotojas Leonas Vilkelis, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos “Linava“ bei Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų.

Asociacijos prezidentas Vytautas Levickas, pateikdamas prezidiumo darbo ataskaitа už praėjusius metus, akcentavo, kad praėję metai nebuvo itin palankūs ekspeditorių veiklai. Po ES plėtros, pirmiausia - tai brangstančių degalų ir brangesnės kvalifikuotos darbo jėgos bei jos trūkumo metai. Be to, per ataskaitinį laikotarpį priimti kai kurie nepalankūs ekspeditorių veiklai norminiai aktai ir Vyriausybės nutarimai.

Asociacijos “Lineka“ veiklai vadovavo prezidiumas, kuris dirbo pagal patvirtintas darbo kryptis ir per ataskaitinį laikotarpį surengė 10 posėdžių, svarstytais klausimais priėmė nemažai nutarimų ir pasiūlymų valstybės institucijoms. Pasak V. Levicko, asociacijos “Lineka“ strategija nesikeičia: pagrindinis jos tikslas - sudaryti kuo palankesnes sаlygas savo narių verslo plėtrai, bendradarbiaujant su tarptautinėmis ir Lietuvos institucijomis bei verslo struktūrų atstovais.

Kalbėdamas apie ekspeditorių verslo perspektyvа ir santykius su kitomis organizacijomis, V. Levickas pasidžiaugė sėkmingu ir naudingu asociacijos “Lineka“ bendradarbiavimu su tarptautine ekspeditorių asociacijų federacija FIATA, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmais bei Tarptautiniais prekybos rūmais “ICC Lietuva“. “Lineka“ yra visų šių organizacijų narė. Muitinės konsultacinėje taryboje asociacijai “Lineka“ atstovauja jos viceprezidentas Edmundas Daukantas, “Lineka“ turi savo atstovus Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų taryboje bei Tranzito komitete, kuriam vadovauja ministras pirmininkas. Itin glaudus bendradarbiavimas sieja ekspeditorius su nacionaline vežėjų asociacija “Linava“, Laisvosios rinkos institutu, ekspeditoriams sudaroma galimybė įsijungti į kitas organizacijas ir aktyviai dalyvauti jų veikloje.

Kalbėdamas apie narystės asociacijoje klausimus, “Linekos“ prezidentas pažymėjo, kad jos skaičius pastaruoju metu dėl įvairių priežasčių šiek tiek sumažėjo. Dabar asociacija vienija 48 ekspeditorių įmones. Jų verslas neatsiejamas nuo tarptautinės veiklos, todėl vis daugiau asociacijos narių siekia įstoti į tarptautinę ekspeditorių asociacijų federacijа FIATA. Pernai į šiа organizacijа rekomenduotos dvi įmonės.

Daug dėmesio skiriama specialistų rengimo ir jų kvalifikacijos kėlimo klausimams. Praėjusiais metais asociacija “Lineka“ kartu su Vilniaus Gedimino technikos universiteto dėstytojais organizavo kursus, kuriuose 28 įmonių vadovai bei specialistai kėlė kvalifikacijа ir gavo tarptautinius FIATA pažymėjimus. Specialistus krovinių ekspedijavimo verslui pradės rengti ir kolegijos, kuriose numatoma rengti dviejų specialybių atstovus: logistus - ekspeditorius ir logistus – vadybininkus. Dėl konkretaus šių specialybių pavadinimo, kuris atitiktų ekspeditoriaus darbo specifikа, asociacijos prezidentas kvietė kongreso dalyvius padiskutuoti ir vėliau pateikti siūlymus iš asmeninio patyrimo.

Nemažai dėmesio asociacijos “Lineka“ prezidentas skyrė ir viešųjų logistikos centrų steigimui. Apie tai kalbėta dar praėjusio šimtmečio pabaigoje, tačiau iki šiol Lietuvoje, bandant pasiteisinti įvairiomis problemomis, dar nėra nė vieno tokio centro.

Išsamiа ataskaitа apie finansinę - ūkinę veiklа per laikotarpį nuo dvyliktojo iki tryliktojo kongreso pateikė asociacijos “Lineka“ generalinė sekretorė Laima Kliukinaitė.

Viešųjų logistikos centrų steigimo problemos nagrinėjimа diskusijose pratęsė Susisiekimo ministerijos Logistikos skyriaus vedėjas Tomas Pilukas. Pasak ministerijos atstovo, viena iš naujojo skyriaus veiklos krypčių - steigti viešuosius logistikos centrus. Jiems pirmiausia reikalinga rasti apie 50 - 200 hektarų valstybinės žemės su nutiestomis geležinkelių ir automobilių kelių komunikacijomis, po to šias teritorijas galima būtų išnuomoti privačioms struktūroms, kurios galėtų teikti logistikos paslaugas. Tačiau pagrindinė problema, kaip teigė Tomas Pilukas, - valstybinės žemės trūkumas. Smulkūs sklypeliai apie didžiuosius Lietuvos miestus - Vilnių, Kaunа ar Klaipėdа, nėra perspektyvūs arba prie jų sudėtinga nutiesti reikalingas komunikacijas. Logistikos skyriaus vedėjas, paprašytas patikslinti, kokie variantai galėtų būti teikiami logistikos centrams steigti, kaip galimа perspektyvа paminėjo teritorijas prie Vaidotų arba Lentvario, nors ir čia susiduriama su valstybinės žemės trūkumu.

Vienas iš paskutiniųjų kongreso darbotvarkės klausimų - prezidiumo nario rinkimai. Asociacijos “Lineka“ prezidentas Vytautas Levickas informavo kongresа, jog prezidiumas gavo vieno iš nacionalinės ekspeditorių asociacijos steigimo iniciatorių, jos signataro ir dabartinio viceprezidento Juozo Kubiliaus prašymа atsistatydinti iš užimamų pareigų, kadangi jis išėjo į pensijа ir nebeatstovauja ekspeditorių įmonei. Asociacijos prezidiumo ir viso kongreso dalyvių vardu nuoširdžiai padėkojus už ilgametį darbа, palinkėjus geriausios kloties ir sveikatos transporto verslo veteranui buvo įteiktos gėlės ir atminimo suvenyras.

Nauju asociacijos “Lineka“ prezidiumo nariu vienerių metų laikotarpiui balsų dauguma išrinktas UAB “Revival Svoris“ generalinis direktorius Arūnas Bertašius.

„Linavos“ vadovai susitiko su Rusijos transporto ekspertais

Gegužės 3–5 d. Kybartuose ir Vilniuje vyko Lietuvos ir Rusijos transporto specialistų bei ekspertų susitikimas, kuriame buvo aptarti Kaliningrado tranzito, dvišalių kelionės leidimų, ETMK leidimų panaudojimo ir kiti klausimai.

Rusijos delegacijа sudarė Transporto ministerijos, Federalinės transporto priežiūros tarnybos bei vežėjų asociacijos ASMAP atstovai, o Lietuvos ekspertų grupę sudarė Susisiekimo ministerijos, Kelių transporto inspekcijos ir asociacijos „Linava“ specialistai.

Kybartų pasienio poste Rusijos atstovai susipažino su šio posto darbo organizavimo bei krovinių kontrolės aspektais. Konstatuota, jog mūsų pasienio poste vežėjams problemų nekyla, o daugiausia nesklandumų kyla poste Rusijos pusėje. Pagrindinė iš jų – nereguliarus transporto priemonių praleidimas per Rusijos pasienio postа.

Abiejų šalių ekspertai lankėsi kompanijų „AD REM“ ir „Vingės terminalas“ logistikos centruose bei aptarė krovinių gabenimo į Rusijа iš Lietuvos terminalų klausimus naudojant dvišalius kelionės leidimus. Rusijos ekspertai įsitikino, jog kroviniai mūsų terminaluose iškraunami, sandėliuojami, rūšiuojami, komplektuojami ir po to vežami į Rusijа.

Pasak asociacijos „Linava“ prezidento Algimanto Kondrusevičiaus, sutarta, jog tokiems vežimams būtų naudojami dvišaliai kelionės leidimai. Taip pat numatytas bendras asociacijų ASMAP, „Linava“ bei Terminalų asociacijos susitikimas, kuriame būtų suderintos reikiamų dokumentų formos, rodysiančios, jog krovinys apdorotas Lietuvos terminale, bei suderintas terminalų, kuriuose vyks krovinių apdorojimas, sаrašas.

Rusijos transporto ekspertai informavo, jog jau rengiami normatyvinių dokumentų pakeitimai dėl transporto priemonių bendrojo svorio. Jei transporto priemonės bendrasis svoris ar ašių apkrova viršija normas iki 10 proc., tai Rusijos transporto inspekcija leidimus važiuoti šalies keliais išduos pasienyje. Iki šiol juos reikėdavo gauti iš Maskvos.

Leidimai negabaritiniams kroviniams bus išduodami centralizuotai, kaip ir dabar. Tačiau ketinama sutrumpinti tokių leidimų išdavimo terminus.

Rusijos specialistai taip pat pateikė 2005 metais Lietuvos vežėjų padarytų pažeidimų statistikа. Didžioji dalis pažeidimų susijusi su kelionės leidimų naudojimu bei darbo ir poilsio režimo nesilaikymu.

Anatolijus Jakimovas Asociacijos „Linava“ Spaudos atstovas

VEžėJAI LANKėSI EGIPTE

Gegužės 20–26 dienomis asociacijos „ Linava“ mokymo centras surengė kelionę į Egiptа. Vežėjai lankėsi ҐPirelli“ gamykloje Aleksandrijoje, apžiūrėjo Afrikos šalies įžymybes.

Jolanta šIPAILIENė

Italų kompanijos „Pirelli“ gamykla Egipte įkurta 1990 m. Nuo to laiko čia pagaminta apie 4 mln. padangų.

Afrikoje gaminamų padangų kokybę užtikrina patikima „Pirelli“ gamybos technologija bei ankstesniuose gaminiuose pasitvirtinę techniniai sprendimai. 1999-aisiais gamykloje įdiegta nauja įranga, leidžianti per metus pagaminti apie 550 tūkst. padangų.

Didžioji „Pirelli“ gamykloje Egipte pagamintų padangų dalis lieka Afrikos rinkoje. Kamerinės padangos „Ceat – Driver/Cava“ bei „Pirelli – FG 85/TG8“ pardavinėjamos tik Afrikoje, įvairių modifikacijų bekamerinės eksportuojamos į įvairias Europos bei Azijos šalis. šiuo metu eksportuojama apie 350 tūkst. padangų per metus. Gamyklos apyvarta 2005-aisiais metais pasiekė 750 mln. EgP (apie 360 mln. Lt).

Daug dėmesio gamintojai skiria naujų technologijų diegimui, gaminių kokybei, saugumui bei ekologiškumui užtikrinti. Kompanijoje dirba apie tūkstantį darbuotojų. Kasmet dalis jų stažuojasi Italijoje, nuolat keičiamasi darbo patirtimi.

Be apsilankymo gamykloje, vežėjams iš Lietuvos parengta įdomi turininga programa. Surengta istorinė pažintinė ekskursija į Egipto sostinę, aplankant vienа pasaulio stebuklų – didžiаsias Gizos piramides, didįjį sfinksа, Egipto nacionalinį muziejų su faraono Turanchamono kapo lobynais, ilsėtasi Hurgados kurorte. Norintieji galėjo plaukti laivu į Giftūno salа bei panardyti koraliniuose rifuose Raudonojoje jūroje.

„Bandag BDLT“ – lengviesiems sunkvežimiams

Nuolatos didėjančios kuro kainos verčia vežėjus taupyti visais įmanomais būdais. Pastaruoju metu „Bandag“ pasiūlė naujа gaminį – padangas „Bandag BDLT“, kurios, gamintojų teigimu, ne tik sumažins vežėjų išlaidas, bet ir patikimumu nenusileis brangiausioms ir naujausioms šiuo metu rinkoje esančioms padangoms.

„Bandag BDLT“ specialiai sukurtos komerciniam transportui, dažniausiai važinėjančiam apkrautomis miestų gatvėmis ar prasta užmiesčių kelio danga bet kuriuo metų laiku. Padangų protektorius suprojektuotas taip, kad galėtų išlaikyti didžiausias traukos ir slėgio jėgas, o automobilis būtų lengvai valdomas bet kokiomis oro sаlygomis. Gamintojų teigimu, „Bandag BDLT“ yra aukščiausios kokybės ir mažos kainos derinys:

• šiurkštus profilis užtikrina gerа sukibimа ir su žvyru, purvu ar sniegu;

• ankstesniuose gaminiuose pasitvirtinęs „Bandag“ gumos mišinys gerai tinka įvairioms gamtinėms sаlygoms, net žiemos šalčiams, garantuoja sukibimа su kelio danga bei ilgа padangos tarnavimo laikа.

Lėtai besidėvintis protektorius garantuoja padangų patikimumа visais metų laikais, o aukščiausiais balais įvertintas „Bandag“ gumos mišinys užtikrina važiavimo saugumа ir vairavimo komfortа pačiomis įvairiausiomis sаlygomis.

Parengė Giedrius JAKUBAUSKAS

EKOLOGIšKIAUSIA IR SAUGIAUSIA

TRANSPORTO PRIEMONė

Remiantis tyrimais, turistinis autobusas, palyginti su lengvaisiais automobiliais, geležinkeliu ir oro transportu, mažiausiai teršia aplinkа.

Skirtingos transporto priemonės vienam žmogui vežti šimtui kilometrų sunaudoja tokį degalų kiekį (litrais): turistinis autobusas – 0,9, lengvasis automobilis (dyzelinis) – 5,9, lengvasis automobilis (varomas benzinu) – 6,7, traukinys (važiuojantis 200 km/val. greičiu) – 2,61, lėktuvas – 6,61.

Be to, lengvasis automobilis ir lėktuvas išmeta į atmosferа daugiausia kenksmingų medžiagų, kurios sukelia šiltnamio efektа. šimtui kilometrų turistinis autobusas išmeta apie 2,1 kg CO2, greitasis traukinys (IC/ICE) – 4,0/5,7 kg, lengvasis automobilis (dyzelinis) – 15,8 kg, lengvasis automobilis (varomas benzinu) ir lėktuvas – 17,8 kg.

Be to, turistinis autobusas – saugiausia transporto priemonė. Taip mano Vokietijos specialistai. Iš 468 670 avarijų, įvykusių 2003-iaisiais Vokietijos keliuose, tik į 1 proc. pateko autobusai. 277 619 žmonių nukentėjo važiuodami lengvaisiais automobiliais – tai sudaro 59 proc. visų atvejų. Važiavimo autobusais saugumа lemia įvairiausios į modernius šiuolaikiškus autobusus montuojamos saugumo sistemos bei profesionalus vairuotojų rengimas.

Tikimybė papulti į avarijа, kurioje žūsta žmonės, važiuojant autobusu yra 44 kartus mažesnė nei vykstant lengvuoju automobiliu, 4 kartus – nei traukiniu ir 15 kartų – nei skrendant lėktuvu.

DYZELINAS – Iš PLASTMASėS

Olandų kompanija „Envosmart“ Europos šalyse planuoja pastatyti penkiolika gamyklų keturiolikoje Europos šalių, kurios iš plastmasės atliekų gamins dyzelinį kurа. Kaip teigia „Envosmart“ vadovas Džonas Buterse, įmonės bus pastatytos per penkerius metus. Tokia dyzelino gamybos technologija bus visiškai ekologiška ir neterš aplinkos. Pasak Dž. Buterse, vien tik gamykla Vokietijoje gamins 38 mln. litrų dyzelino per metus, perdirbdama 42 tūkst. tonų plastmasės.

Parengė Lina JAKUBAUSKIENė

„Cherau“ ir „Kцgel“: sėkmingi metai

„Kцgel“ ir jos dukterinė įmonė „Chйreau“ baigė 2005 metus, pasiekusios ryškių teigiamų rezultatų.

„Kцgel“ šiandien užima trečiаjа pozicijа Europos puspriekabių rinkoje. 2005 metais įmonė pagamino apie 10 000 transporto priemonių, iš kurių beveik 60 procentų parduotos už Vokietijos ribų.

Nuosekliai išnaudojant „Kцgel“ unifikuotų mazgų galimybes, buvo parengta nauja diferencijuota produkcijos programa. Visų automobilių kėbulai jau šiandien atitinka būsimas krovinių saugumo normas EN 12642 XL ir garantuoja investicijų saugumа.

2005 metais Burtenbache 664 dirbantieji pasiekė 215 milijonų eurų apyvartа.

„Chйreau“ specializuojasi gaminti transporto priemones su temperatūriniais režimais. „Chйreau“ gaminių plačiausia K- koeficiento skalė, technologiniu požiūriu jie yra labai aukštos kokybės bei atsparūs.

2005 metais „Chйreau“ dar kartа pagerino produkcijos kokybę. Patobulinus gamybos procesа, buvo sukurtas INOGAM 2 kėbulas, kuris šiuo metu yra moderniausias ir efektyviausiai „šoko būsenas“ atlaikantis kėbulas Europos rinkoje.

2005 metais 620 „Chйreau“ darbuotojų pagamino per 3 300 transporto priemonių ir pasiekė 125 milijonų eurų apyvartа.

“Euronavigacija“ – patikimas pagalbininkas


Po Europos Sаjungos plėtros atsivėrus naujų valstybių narių sienoms, ženkliai padidėjo krovinius gabenančių ir ekspedijuojančių įmonių konkurencija. Klientai renkasi tuos vežėjus, kurie sugeba pristatyti jų prekes į bet kuriа Europos ar Azijos šalį greitai, patikimai ir saugiai. Taigi ne vienam vežėjui realiai kyla klausimas – kaip išlikti konkurencinėje kovoje, neprarasti senų ir nenuvilti naujų klientų. Viena iš tokių galimybių su šiomis problemomis susidūrusiems vežėjams – pasinaudoti UAB “Euronavigacija“ teikiamomis paslaugomis. šios bendrovės įdiegta “EuroPoint“ sistema tarptautinį patikimumo testа sėkmingai išlaikė praėjusių metų rudenį, kai Lietuvos vilkikas su UAB “Euronavigacija“ įranga atliko transkontinentinį žygį per Europа ir Azijа Naujuoju šilko keliu, kurį organizavo Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Kazachstano ir Kinijos vežėjų asociacijos.

Apie UAB “Euronavigacija“ paslaugas ir jos teikiamus “EuroPoint“ sistemos privalumus kalbamės su UAB “Kyvis“ direktoriumi Artūru NORBONTU.

– Kiek transporto priemonių jūsų vadovaujamoje įmonėje naudojasi UAB “Euronavigacija“ įdiegtos sistemos paslaugomis?

– Bendradarbiauti su UAB “Euronavigacija“ pradėjome nuo praėjusių metų rudens. Savo parke turime 18 automobilių, iš jų 11 sunkvežimių ilgiau nei pusmetį naudojasi UAB “Euronavigacija“ įdiegta “EuroPoint“ įranga. šiemet šiа navigacijos ir telematikos sistemа pradėjome naudoti dar 3 transporto priemonėse.

– Iš pirmos patirties tikriausiai jau galite pasakyti, kuo patogi ši navigacijos ir telematikos sistema?

– Mums, kaip ir visiems kitiems vežėjams, labai svarbu, kad šiuolaikinė sаveiki “EuroPoint“ sistema sudaro galimybę prieiti prie informacijos apie transporto priemonių judėjimа ne tik Lietuvos, bet ir Rusijos bei visos Europos šalių teritorijose tiesioginiu (online) režimu.

– Kа tai konkrečiai reiškia vežėjų įmonės vadovui?

Vežėjų ar ekspeditorių įmonės vadovas arba jo vadybininkai gali kontroliuoti savo transporto priemones ir jų vairuotojus. “EuroPoint“ sistemos pagalba galima stebėti, planuoti, koreguoti ir net esant reikalui keisti maršrutа. Kadangi šios sistemos programa įdiegiama vartotojo kompiuteryje, neišeinant iš savo administracijos patalpų galima stebėti ir valdyti visas savo transporto priemones, turinčias “Euronavigacijos“ įrangа. Kas keletа minučių galima gauti informacijа apie transporto priemonės judėjimа maršrutu realiu laiku, transporto priemonės ridа, sustojimus, stovėjimus bei atstumų tarp sustojimų kiekį ir laikа, transporto priemonės greitį, degalų likutį bake ir kitus parametrus.

– Kadangi “EuroPoint“ kontroliuoja ne tik transporto priemonių rodmenis, bet ir jų vairuotojų darbа, kaip pastarieji reaguoja į tokiа nuolatinę savo įmonės vadovo priežiūrа?

– Seniai dirbantys patyrę vairuotojai – ne itin palankiai, du iš jų dėl šios priežasties net visiškai atsisveikino su mūsų įmone. Ne paslaptis, kad tarptautinių reisų vairuotojai be navigacijos sistemos buvo įpratę jaustis padėties šeimininkais: galėdavo netrikdomai ir pailsėti, ir nuo maršruto nukrypti, ir degalų iš vilkiko bako nuleisti, o pateisindami savo nusižengimus įtikinamai papasakoti įvairių istorijų ir net pateikti kai kurių “paslaugų“ kvitus, sаskaitas ir pan. Navigacijos sistema – tai rykštė nesаžiningiems vairuotojams. štai paprastas pavyzdys. Prie Lenkijos ir čekijos sienos esančiame Skočkove buvo paplitusi iš pirmo žvilgsnio paprasta, bet ir vairuotojui, ir degalinės operatoriui labai naudinga degalų grobstymo schema. į degalinę atvyksta vilkikas, į bako čiaupа įstato pistoletа, ir operacija, kurios nemato pašaliniai, prasideda: iš bako pirmiausia išsiurbiama, pavyzdžiui, 150 litrų degalų, o tik po to į jį pripilama 350 litrų. Už šį kiekį ir išrašoma tokiа operacijа pateisinanti sаskaita faktūra. Rezultatas – vairuotojas ir degalinės operatorius, niekam nepastebėjus, pasidalino 200 litrų degalų, tiksliau vairuotojas už šiuos “sutaupytus“ degalus savo dalį gavo grynaisiais. Savaime suprantama, kad transporto priemonėse su “Euronavigacijos“ sistema tokie faktai tapo nebeįmanomi.

– Vadinasi, navigacijos sistema dirba efektyviai ir patikimai?

Idealiai kontroliuoti degalų likutį įmanoma tuo atveju, kai sunkvežimis turi vienа degalų bakа. Sudėtingiau, kai vilkikuose įtaisyti du tarpusavyje sujungti bakai. Kontroliuoti degalų lygio neįmanoma tuo metu, kai transporto priemonė važiuoja ilgomis įkalnėmis ar nuokalnėmis, pavyzdžiui, Italijos ir kitų kalnuotų šalių keliais. Be to, sistemos duomenų bazės veikimo periodas apskaičiuotas dviem savaitėms, todėl jei reisas užtruko ilgiau, transporto priemonės ir vairuotojo kontrolė tampa nebeįmanoma. Savaime suprantama, jog pasitaiko ir įvairių smulkių įrangos gedimų, kuriuos grįžus iš reiso ištaiso įmonėn atvykę UAB “Euronavigacija“ specialistai.

Transporto priemonių kontroliavimas su navigacijos įranga iš tikrųjų padeda taupyti laikа ir degalus, tačiau tai sаlyginis dalykas. Sutaupyti degalai tik iš dalies padengia išlaidas už “Euronavigacijos“ teikiamas paslaugas, norėtųsi, kad jos būtų bent šiek tiek pigesnės.

– Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Tomas LABžENTIS

"Transporto pasaulis"
Gegužė Nr. 5 (65)

"Linava" informuoja

Naujienos

NUO KONKRESO IKI KONGRESO ASOCIACIJOS „LINAVA“ VEIKLOS KRONIKA 2005-05-06–2006-05-19

Alternatyvos

NAUJIEJI EKOLOGINIAI STANDARTAI – NAUJA ARITMETIKA

įvairenybės

Padangos

Keliai

Kelininkų darbų panorama: nuo arterijų į ES rinkas iki žvyrkelių

Kriminalai

Iš automobilių grobimo 7 mln. litų pelno

Saugumu pasirūpinkime patys

Naudingi pasiūlymai

Kovai prieš vilkikų vagis – ir „BITė biz® mobilusis internetas“

Nauji modeliai

Ne visureigis, bet...

Pažintys

Savivarčių šou dolomitų karjere

Pravartu žinoti

Veronos deklaracija ir lietuviškos žirklės

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

“Linava“ – vežėjų verslo gyvybės šaltinis

Keleivinis transportas

Kiniečių ekspansijos pradžia?

TURKIšKI AUTOBUSAI – LIETUVOS RINKAI

Technika

Atnaujintos ASTROS iš Pjačenzos

Mokymas

Pagalba būsimiesiems vairuotojams

Sveikata

Kaip nugalėti topografinį kretinizma

Muziejus

Sunkvežimiai iš sportinių automobilių gamyklos