Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

B A L A N D I S

KRONIKA

Balandžio 3–4 d. Briuselyje vyko Baltijos ir Beniliukso valstybių Jungtinio kelių transporto komiteto posėdis. Lietuvos delegacijai vadovavo Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktorius šarūnas Baublys. Delegacijoje taip pat dalyvavo to paties departamento vyr. specialistė Birutė Sviklienė, Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko pavaduotojas Darius Sadaunykas ir asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas Gintautas Ramaslauskas.

Balandžio 4 d. į asociacijа „Linava“ kreipėsi Lietuvos vežėjai dėl ilgų eilių Latvijos Terechovo pasienio punkte. Vežėjai atkreipė dėmesį į tai, kad ypatingai ilgos eilės susidaro gabenant gyvulinės kilmės produktus. Asociacija „Linava“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos ambasadа Latvijoje ir Rusijos Federacijos veterinarinę tarnybа su prašymu padidinti šio posto pralaidumа siekiant išvengti didelių eilių Latvijos ir Rusijos pasienyje.

Balandžio 19 d. Asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje buvo pristatyti vežėjų regioninių susirinkimų rezultatai, aptartos iškeltos problemos ir pasiūlymai, patvirtinta asociacijos vežėjų XVI kongreso darbotvarkė.

Pasak „Linavos“ prezidento Algimanto Kondrusevičiaus, visuose vežėjų susirinkimuose vyko dalykiškos ir aktualios diskusijos tiek asociacijos veiklos, tiek bendrais vežėjų verslo klausimais. Kaip teigė regionų atstovai prezidiume, šiemet asociacijos vežėjai buvo daug aktyvesni. Bendras susirinkimuose dalyvavusių tikrųjų narių rodiklis sudarė 74 proc., o Alytaus regiono susirinkime dalyvavo 100 proc. (71 įmonė) narių.

Regioniniuose susirinkimuose dalyvavę vežėjai iškėlė 18 kandidatų į asociacijos „Linava“ prezidiumo narius bei patvirtino asociacijos prezidento kandidatūrа.

Balandžio 21 d. Asociacija „Linava“ informavo, kad nuo 2006 m. gegužės 1 d. keičiasi vairavimo ir poilsio režimo apskaitos dokumentų pateikimo kontrolės kelyje tvarka.

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamentas ir Europos Sаjungos taryba priėmė reglamentа Nr. 561/2006 „Dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentа (EEB) Nr. 3820/85“. šis reglamentas įsigalioja nuo 2007 balandžio 11 d.

Tačiau nuo 2006 m. gegužės 1 d. įsigalioja kai kurie šio reglamento straipsniai, aktualūs vežėjams (10 straipsnio 5 dalis, 26 straipsnio 3 ir 4 dalis bei 27 straipsnis).

Asociacija „Linava“ pateikia komentarus dėl šių straipsnių taikymo:

10 straipsnio 5 dalis – įmonės, naudojančios transporto priemones, kuriose įrengta įrašymo įranga pagal Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 IB priedа (skaitmeninis tachografas), ir kuriems taikomas šis reglamentas turi užtikrinti:

i) kad visi duomenys iš transporto priemonės būtų perkeliami į kompiuterinę duomenų bazę periodiškai ne rečiau kaip kas 3 mėn., iš vairuotojo kortelės periodiškai ne rečiau kaip kas 21 d.;

ii) kad visi iš transporto priemonės ir vairuotojo kortelės perkelti duomenys būtų saugomi ne mažiau kaip 12 mėnesių įmonės kompiuterinėje duomenų bazėje.

26 straipsnio 3 dalis – įmonė chronologine tvarka ir įskaitoma forma saugo registracijos lapus ir spaudinius ne mažiau kaip metus po jų panaudojimo ir, suinteresuotam vairuotojui paprašius, išduoda jų kopijas. Vairuotojui paprašius įmonė turi išduoti iš šio vairuotojo kortelės perkeltų duomenų kopijas bei šių kopijų spausdintus lapus.

26 straipsnio 4 dalis – kai vairuotojo kortelė yra sugadinta, blogai veikia ar vairuotojas jа prarado, jis turi:

a) reiso pradžioje išspausdinti savo vairuojamos transporto priemonės duomenis ir į šį spaudinį įrašyti:

i) vairuotojo tapatybę parodančius duomenis (pavardę, vairuotojo kortelės ar pažymėjimo numerį) ir pasirašyti;

ii) laikotarpius „kiti darbai“, „buvimas darbo vietoje“ ir „pertrauka ar poilsis“.

b) reiso pabaigoje išspausdinti informacijа, susijusiа su įrašymo įrangos registruojamais laikotarpiais, įrašyti visus kito darbo bei buvimo darbe laikotarpius ir poilsį nuo reiso pradžioje išspausdinto spaudinio, jei jie nebuvo įregistruoti tachografo, ir tame dokumente pažymėti savo duomenis (pavardę, vairuotojo kortelės ar pažymėjimo numerį) ir pasirašyti;

Kai vairuotojas negali naudoti transporto priemonėje sumontuotos įrangos, kadangi kurį laikа nebūna joje, tai laikotarpiai „kiti darbai“, „buvimas darbo vietoje’ ir „pertrauka ar poilsis“:

a) jei sumontuotas analoginis tachografas transporto priemonėje – ranka, automatine rašymo priemone ar kitu būdu įskaitomai įrašomi registracijos lape, jo nesutepant;

b) jei sumontuotas skaitmeninis tachografas transporto priemonėje – įrašomi į vairuotojo kortelę naudojant įrašymo įrangos rankinio įrašymo mechanizmа.

Kai transporto priemonėje sumontuota skaitmeninio tachografo įrašymo įranga, yra daugiau nei vienas vairuotojas, kiekvienas vairuotojas užtikrina, kad jo vairuotojo kortelė būtų įdedama į reikiamа tachografo angа.

Kai transporto priemonėje sumontuota analoginio tachografo įrašymo įranga, tikrinančiam pareigūnui paprašius, vairuotojas turi parodyti:

a) einamos savaitės ir prieš tai ėjusių 15 dienų vairuotojo naudotus registracijos lapus;

b) vairuotojo kortelę, jei turi, ir

c) visus einamа savaitę ir prieš tai ėjusias 15 dienų darytus ranka įrašus ir spaudinius.

Kai transporto priemonėje sumontuota skaitmeninio tachografo įrašymo įranga, tikrinančiam pareigūnui paprašius, vairuotojas turi parodyti:

a) savo asmeninę vairuotojo kortelę;

b) visus einamа savaitę ir prieš tai ėjusias 15 dienų darytus ranka įrašus ir spaudinius ir

c) registracijos lapus, atitinkančius aukščiau nurodytа laikotarpį, kurį jis vairavo transporto priemonę, kurioje sumontuota analoginio tachografo įrašymo įranga.

Balandžio 25 d. asociacijos „Linava“ Informacijos skyriaus specialistai, siekdami išsiaiškinti Kalvarijos pasienio posto pralaidumа ir reaguodami į regioniniuose pasitarimuose iškeltus klausimus dėl šiame poste susidariusios situacijos, lankėsi Kalvarijos pasienio poste. Pasienio kontrolės ir transporto priemonių pralaidumo klausimai buvo aptarti su šio posto vadovybe. Dėl šio pasienio kontrolės punkto pralaidumo gerinimo asociacija „Linava“ pateikė siūlymų Susisiekimo ministerijai.

Dėl vairuotojų darbo ir poilsio režimo Europos Sаjungoje

įsigaliojus EB Tarybos reglamentui Nr. 561/2006, Lietuvos vežėjams kyla neaiškumų dėl šio reglamento taikymo. Asociacija „Linava“ papildomai informuoja, kad vairuotojų darbo

ir poilsio režimas keisis tik nuo 2007 m. balandžio 11 d. Nuo 2006 m. gegužės 1 d.

kontroliuojančiam pareigūnui kelyje pareikalavus, vairuotojas turi pateikti

einamosios savaitės ir prieš tai 15 dienų vairuotojo naudotus registracijos lapus.

šis reikalavimas taikomas visose ES šalyse.

Dar kartа primename apie EB Tarybos reglamento Nr. 561/2006 nuostatas,

įsigaliojusias nuo 2006-05-01

10 straipsnio 5 dalis – įmonės, naudojančios transporto priemones, kuriose sumontuota įrašymo įranga pagal Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 IB priedа (skaitmeninis tachografas), ir kurioms taikomas šis reglamentas turi užtikrinti:

i) kad visi duomenys iš transporto priemonės būtų perkeliami į kompiuterinę duomenų bazę periodiškai ne rečiau kaip kas 3 mėn., iš vairuotojo kortelės – periodiškai ne rečiau kaip kas 21 d.;

ii) kad visi iš transporto priemonės ir vairuotojo kortelės perkelti duomenys būtų saugomi ne mažiau kaip 12 mėnesių įmonės kompiuterinėje duomenų bazėje.

26 straipsnio 3 dalis – įmonė chronologine tvarka ir įskaitoma forma saugo registracijos lapus bei spaudinius ne mažiau kaip metus po jų panaudojimo ir suinteresuotam vairuotojui paprašius, išduoda jų kopijas. Vairuotojui paprašius įmonė turi išduoti iš šio vairuotojo kortelės perkeltų duomenų kopijas bei šių kopijų spausdintus lapus.

26 straipsnio 4 dalis, kai vairuotojo kortelė yra sugadinta, blogai veikia ar vairuotojas jа prarado, jis turi:

a) reiso pradžioje atspausdinti savo vairuojamos transporto priemonės duomenis ir į šį spaudinį įrašyti:

i) vairuotojo tapatybę nurodančius duomenis (pavardę, vairuotojo kortelės ar pažymėjimo numerį) ir pasirašyti;

ii) laikotarpius „kiti darbai“, „buvimas darbo vietoje’ ir „pertrauka ar poilsis“.

b) reiso pabaigoje atspausdinti informacijа, susijusiа su įrašymo įrangos registruojamaisiais laikotarpiais, įrašyti visus kito darbo bei buvimo darbe laikotarpius ir poilsį nuo reiso pradžioje atspausdinto spaudinio, jei jie nebuvo įregistruoti tachografo, ir tame dokumente pažymėti savo duomenis(pavardę, vairuotojo kortelės ar pažymėjimo numerį) ir pasirašyti;

Kai vairuotojas negali naudoti įrangos, sumontuotos transporto priemonėje dėl to, kad nebuvo joje, laikotarpiai „kiti darbai“, „buvimas darbo vietoje’ ir „pertrauka ar poilsis“:

a) jei transporto priemonėje sumontuotas analoginis tachografas - ranka, automatine rašymo priemone ar kitu būdu įskaitomai įrašomi registracijos lape, jo nesutepant;

b) jei transporto priemonėje sumontuotas skaitmeninis tachografas – įrašoma į vairuotojo kortelę naudojant įrašymo įrangos rankinio įrašymo mechanizmа.

Kai transporto priemonėje, kurioje sumontuota skaitmeninio tachografo įrašymo įranga, yra daugiau nei vienas vairuotojas, kiekvienas iš jų užtikrina, kad jo vairuotojo kortelė būtų įdedama į reikiamа tachografo angа.

Kai transporto priemonėje sumontuota analoginio tachografo įrašymo įranga, tikrinančiam pareigūnui paprašius, vairuotojas turi parodyti:

a) einamos savaitės ir prieš tai 15 dienų vairuotojo naudotus registracijos lapus;

b) vairuotojo kortelę, jei turi, ir

c) visus einamа savaitę ir prieš tai 15 dienų ranka darytus įrašus ir spaudinius.

Kai transporto priemonėje sumontuota skaitmeninio tachografo įrašymo įranga, tikrinančiam pareigūnui paprašius, vairuotojas turi parodyti:

a) savo asmeninę vairuotojo kortelę;

b) visus einamа savaitę ir prieš tai 15 dienų ranka darytus įrašus bei spaudinius ir

c) registracijos lapus atitinkančius aukščiau nurodytа laikotarpį, kada jis vairavo transporto priemonę, kurioje sumontuota analoginio tachografo įrašymo įranga.

27 straipsnis – nuo dvidešimtos dienos po Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 paskelbimo Oficialiame leidinyje (skelbta 2006-04-11), pirmа kartа pradedamose eksploatuoti transporto priemonėse turi būti įrengta skaitmeninio tachografo įrašymo įranga (tai yra nuo 2006m. gegužės 1 d.).

Reglamento Nr. 561/2006 turinį galima rasti asociacijos interneto svetainėje:

Informacija vežėjams//Svarbūs dokumentai//Europos Sаjungos teisės aktai.

"Transporto pasaulis"
Gegužė Nr. 5 (65)

"Linava" informuoja

Naujienos

NUO KONKRESO IKI KONGRESO ASOCIACIJOS „LINAVA“ VEIKLOS KRONIKA 2005-05-06–2006-05-19

Alternatyvos

NAUJIEJI EKOLOGINIAI STANDARTAI – NAUJA ARITMETIKA

įvairenybės

Padangos

Keliai

Kelininkų darbų panorama: nuo arterijų į ES rinkas iki žvyrkelių

Kriminalai

Iš automobilių grobimo 7 mln. litų pelno

Saugumu pasirūpinkime patys

Naudingi pasiūlymai

Kovai prieš vilkikų vagis – ir „BITė biz® mobilusis internetas“

Nauji modeliai

Ne visureigis, bet...

Pažintys

Savivarčių šou dolomitų karjere

Pravartu žinoti

Veronos deklaracija ir lietuviškos žirklės

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

“Linava“ – vežėjų verslo gyvybės šaltinis

Keleivinis transportas

Kiniečių ekspansijos pradžia?

TURKIšKI AUTOBUSAI – LIETUVOS RINKAI

Technika

Atnaujintos ASTROS iš Pjačenzos

Mokymas

Pagalba būsimiesiems vairuotojams

Sveikata

Kaip nugalėti topografinį kretinizma

Muziejus

Sunkvežimiai iš sportinių automobilių gamyklos