Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinė

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006-04-05 įsakymu Nr. 1B-241 Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-02-14 įsakymo Nr. 1B-121 „Dėl leidimų steigti muitinės sandėlius išdavimo, panaikinimo ir jų galiojimo sustabdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsig. 2006-04-12, žr. žin., 2006, Nr. 40-1452) nustatyta, kad muitinės sandėlio steigimo leidimo galiojimas taip pat gali būti sustabdytas, jeigu muitinės sandėlio savininkas leidimа išdavusiai teritorinei muitinei pateikia motyvuotа prašymа sustabdyti muitinės sandėlio steigimo leidimo galiojimа ne ilgiau kaip 6 mėnesiams. Sustabdymo laikotarpiu muitinės sandėlyje neturi būti muitinės prižiūrimų prekių.

Tokiu pagrindu sustabdžius muitinės sandėlio steigimo leidimo galiojimа, muitinės sandėlio veikla gali būti atnaujinta pasibaigus muitinės sandėlio steigimo leidimo galiojimo sustabdymo laikui arba kai muitinės sandėlio savininkas leidimа išdavusiai teritorinei muitinei pateikia prašymа atnaujinti veiklа anksčiau nustatyto termino.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006-03-29 įsakymu Nr. 1B-215 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2001-01-25 įsakymo Nr. 62 „Dėl mokėjimo už muitinės teikiamas papildomas paslaugas“ pakeitimo (įsig. 2006-04-05, žr. žin., 2006, Nr. 37-1331) nustatyti tokie mokėjimai:

• valstybės tarnautojų, dirbančių kitose įstaigose, ir ūkio subjektų atstovų 1 dienos seminaras Muitinės mokymo centre, kai seminarа veda Muitinės mokymo centro darbuotojai – 60 Lt, kai seminarа veda kviestiniai lektoriai – 90 Lt;

• sulaikytų prekių, kurios, kaip įtariama, pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, saugojimas muitinėje, muitinės įstaigų įsteigtuose sandėliuose nuo sulaikytų prekių deklaruotos vertės – 0,2 % už parа, bet ne mažiau kaip 3 litai už 1 kubinį metrа;

• teritorinės muitinės komisijos iškvietimas muitinės laikinojo prekių saugojimo sandėlių (importo ir eksporto terminalų) ir laisvųjų sandėlių pasirinktos vietos (teritorijos) tinkamumo ir pertvarkymo nustatymas (dažniau kaip vienа kartа per ketvirtį) – 100 Lt;

• transporto priemonės svėrimo paslaugos suinteresuoto asmens prašymu (ne dėl TIR knygelės tinkamumo liudijimo išdavimo ar pratęsimo) 40 Lt;

• vienkartinių arba ilgalaikių leidimų išdavimas deklaruoti prekes kitos teritorinės muitinės veiklos zonoje – 40 Lt, pasienio kontroles punkte, esančiame muitinės poste, – 40 Lt.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006-03-17 įsakymu Nr. 1B-180 (įsig. 2006-04-28, žr. žin., 2006, Nr. 34-1230) patvirtintos Leidimų atlikti prekių muitinį tikrinimа muitinės posto darbo (nedarbo) laiku asmens pageidaujamoje vietoje išdavimo taisyklės. Taisyklės nustato asmenų prašymų leisti atlikti prekių muitinį tikrinimа muitinės posto darbo (nedarbo) laiku jų pageidaujamoje vietoje pateikimo, nagrinėjimo ir tvarkymo, taip pat muitinės leidimų išdavimo ir išduotų leidimų įforminimo tvarkа. Leidimai išduodami asmenims, turintiems teritorinės muitinės patvirtintа prekių tikrinimo vietа ne muitinės poste. Leidimai atlikti prekių muitinį tikrinimа muitinės posto darbo (nedarbo) laiku išduodami, jeigu:

• geležinkelio transportu gabenamų prekių pakrovimas ar iškrovimas vykdomas geležinkelio stotyse, kuriose nėra muitinės postų;

• gabenamas didžiagabaritis ar sunkiasvoris krovinys;

• gabenami greitai gendantys produktai (pvz.: vaistai, gyvos gėlės ir pan.);

• muitinės nuomone, asmens muitinei pateikiamų prekių neįmanoma patikrinti muitinės poste.

Prašymas atlikti prekių muitinį tikrinimа muitinės posto darbo (nedarbo) laiku asmens pageidaujamoje vietoje turi būti pateikiamas teritorinės muitinės, kurios veiklos zonoje yra pateiktos prekės arba jas yra numatoma pateikti, postui. Gavęs tokį prašymа, posto viršininkas, jo pavaduotojas arba kitas paskirtas vadovaujantis muitinės pareigūnas įsitikina, ar prašymas yra pagrįstas, įvertina posto galimybes suteikti prašomа paslaugа ir organizuoja prekių muitinį tikrinimа muitinės posto darbo (nedarbo) laiku asmens pageidaujamoje vietoje.

Posto viršininkas, jo pavaduotojas arba kitas paskirtas vadovaujantis muitinės pareigūnas, patenkinęs prašymа, supažindina asmenį su Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 239 str. 2 d. nuostatomis ir Muitinės departamento nustatyta Mokėjimo už muitinės įstaigų teikiamas papildomas paslaugas tvarka, tarifais ir paskiria muitinės pareigūnа (-us), kuris atliks prekių muitinį tikrinimа muitinės posto darbo (nedarbo) laiku asmens pageidaujamoje vietoje.

šios Taisyklės netaikomos, jeigu:

• asmenims yra išduoti leidimai naudotis atitinkamų muitinės procedūrų atlikimo tvarkos atitinkamais supaprastinimais;

• muitinės postas įgyvendina Bendrijos žemės ūkio politikos priemones eksportuojamoms prekėms.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006-03-23 įsakymu Nr. 1B-201 Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 1B-332 „Dėl Prekių saugojimo vietos (teritorijos) tinkamumo A, B, C arba D tipo muitinės sandėlio veiklai ir jos priežiūrai reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo (įsig. 2006-03-29, žr. žin., 2006, Nr. 34-1231) nustatyta, kad muitinės sandėlio, kurio patalpos naudojamos mažmeninei prekybai vadovaujantis Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 527 str. 2 d. antrosios pastraipos a punktu, teritorija yra Lietuvos Respublikos muitų teritorijos dalis, kuriа sudaro prekybos salė (-ės), sandėlis (-iai) ir pagalbinės patalpos arba tik sandėlis (-iai) ir pagalbinės patalpos, iš kurių prekės išduodamos prekiauti į laivus ar orlaivius. Tokio muitinės sandėlio teritorija turi būti atskirta nuo likusios Lietuvos Respublikos muitų teritorijos dalies. Jos atskyrimo, joje esančių pastatų ir kitų statinių statybos, patalpų įrengimo, naudojimo, apsaugos projektai ir kiti su statinių statyba bei su jų įrengimu susiję klausimai turi būti suderinti su teritorine muitine ir teisės aktų nustatytais atvejais bei tvarka – su kitomis valstybės institucijomis.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006-03-29 įsakymu Nr. 1B-216 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004-03-10 įsakymo Nr. 1B-216 „Dėl Reikalavimų dokumentų blankų privalomosioms formoms ir Dokumentų blankų privalomųjų formų patvirtinimo“ pakeitimo (įsig. 2006-04-05, žr. žin., 2006, Nr. 37-1332) pakeista kilmės sertifikato Forma A blanko privalomoji forma.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006-03-20 įsakymu Nr. B1-224 (įsig. 2006-03-31, žr. žin., 2006, Nr. 35-1274) nustatyta, kad gyvūnus augintinius, kurių sаrašas patvirtintas 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 998/2003 I priede, iš trečiųjų šalių galima įvežti per:

• Kenos geležinkelio pasienio veterinarijos postа;

• Kybartų kelio pasienio veterinarijos postа;

• Kybartų geležinkelio pasienio veterinarijos postа;

• Lavoriškių pasienio veterinarijos postа;

• Malkų įlankos pasienio veterinarijos postа;

• Medininkų pasienio veterinarijos postа;

• Molo pasienio veterinarijos postа;

• Panemunės kelio pasienio veterinarijos postа;

• Pagėgių geležinkelio pasienio veterinarijos postа;

• Pilies pasienio veterinarijos postа;

• šalčininkų pasienio veterinarijos postа;

• Vilniaus oro uosto pasienio veterinarijos postа.

***

Susisiekimo ministro 2006-03-21 įsakymu Nr. 3-101 (įsig. 2006-03-26, žr. žin., 2006, Nr. 33-1191) patvirtintas Svarbių valstybei vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2006 metų sаrašas. Lietuvos automobilių kelių direkcijai pavesta apmokėti atliktus darbus, taip pat kontroliuoti, ar skirtos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos naudojamos pagal paskirtį, kaip atliekama darbų kokybės priežiūros kontrolė.

***

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006-03-22 įsakymu Nr. B1-228 (įsig. 2006-03-26, žr. žin., 2006, Nr. 33-1204) patvirtintas 2006 m. tirtinų importuojamų gyvūninių maisto produktų ir jų mėginių ėmimo dažnumo planas. Pavyzdžiui, nustatyta, kad bus imami mėginiai iš kas septintos mėsos produktų ir žuvų siuntos, ir kt.

Pažymėtina, kad šis planas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006-04-05 įsakymu Nr. B1-259 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006-03-22 įsakymo Nr. B1-228 „Dėl 2006 m. tirtinų importuojamų gyvūninių maisto produktų ir jų mėginių ėmimo dažnumo plano patvirtinimo“ pakeitimo (žr. žin., 2006, Nr. 40-1453) išdėstytas nauja redakcija.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado 2006-03-31 įsakymu Nr. 4-228 (įsig. 2006-04-12, žr. žin., 2006, Nr. 40-1450) patvirtintos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų elgesio taisyklės. Tarnybos centrinės įstaigos, teritorinių ir kitų struktūrinių padalinių vadovai įpareigoti su šiomis taisyklėmis tarnybos pareigūnus pasirašytinai supažindinti.

Taisyklių paskirtis – nustatyti VSAT pareigūnų elgesio normas, kurių jie privalo laikytis vykdydami tarnybines pareigas bei ne tarnybos metu. Kiekvienas VSAT pareigūnas privalo vadovautis šiomis taisyklėmis. VSAT pareigūnas, vykdydamas savo pareigas, privalo:

• su visais asmenimis elgtis vienodai nešališkai, nepaisant jų tautybės, socialinės kilmės ir padėties, lyties, rasinės ar etninės kilmės, kalbos, amžiaus, religinių įsitikinimų, seksualinių ar kitokių pažiūrų pagrindu;

• užtikrinti kiekvieno sulaikyto asmens teisių ir laisvių apsaugа, o prireikus imtis neatidėliotinų veiksmų, kad jam būtų suteikta medicinos ar kita būtina pagalba;

• užtikrinti, kad priimami sprendimai būtų teisėti, objektyvūs, be savanaudiškų paskatų;

• vengti elgesio, kuris galėtų būti suprastas kaip reikalavimas duoti kyšį, ar atlikti kitus veiksmus, nesusijusius su tarnybinėmis pareigomis, bei informuoti vadovа apie daromа neteisėtа įtakа;

• tarnybinį pažymėjimа ir identifikavimo ženklа naudoti tik vykdant tarnybines pareigas teisės aktų nustatyta tvarka;

• informuoti savo tiesioginį vadovа ar jo įgaliotus asmenis, kurie dalyvauja sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūroje, apie esamа interesų konfliktа ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje;

• laikytis kalbos ir elgesio kultūros normų, užtikrinti, kad darbo vieta visada būtų švari ir tvarkinga, tvarkingai dėvėti uniformа ar kitus darbo drabužius ir t.t.

Ne tarnybos metu VSAT pareigūnas privalo:

• elgtis pagal visuotinai priimtas elgesio normas ir savo elgesiu, kultūra būti pavyzdys kitiems asmenims, visada prisiminti, kad pagal jo elgesį sprendžiama apie visа VSAT sistemа;

• vengti asmeninių santykių su asmenimis, žinant, kad jie susiję su nusikalstama veika, jeigu tai pakenktų VSAT įvaizdžiui ir prestižui, išskyrus atvejus, kai toks bendravimas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu;

• patekus į eismo įvykį (jei vairavo transporto priemonę) ar kitа konfliktinę situacijа, kuri gali sukelti visuomenės susidomėjimа ir teisinių padarinių, nedelsdamas apie tai pranešti savo tiesioginiam vadovui arba savo padalinio budėtojui ir kt.

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 10 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymu (įsig. 2006-04-08, žr. žin., 2006, Nr. 39-1380) nustatyta, kad mokesčio mokėtojų skundai dėl nustatytos nekilnojamojo turto mokestinės vertės ir prašymai dėl individualiu vertinimo būdu nustatytos nekilnojamojo turto vertės naudojimo apskaičiuojant mokestinę vertę pateikiami turto vertintojui per 3 mėnesius nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymo (išskyrus 2006 metų mokestinį laikotarpį, kai skundai ir prašymai turto vertintojui pateikiami per 6 mėnesius nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymo). šiuos skundus ir prašymus turto vertintojas išnagrinėja per 2 mėnesius nuo skundo ar prašymo gavimo dienos ir priima sprendimа. Sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Mokesčio mokėtojo skundo ar prašymo pateikimas turto vertintojui mokesčio ir su juo susijusių sumų (išskyrus avansinį mokestį ir su juo susijusias sumas) išieškojimа sustabdo iki turto vertintojo sprendimo dėl skundo ar prašymo priėmimo arba teismo sprendimo (nutarties) įsiteisėjimo dienos, jeigu mokesčio mokėtojas turto vertintojo sprendimа apskundė Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, tačiau tai nėra kliūtis taikyti mokestinės prievolės užtikrinimo priemones, nurodytas Mokesčių administravimo įstatymo 95 str., arba pagrindas jas naikinti.

Juridiniai asmenys moka avansinį mokestį. Kiekvienas avansinis mokestis sudaro 1/4 sumos, apskaičiuotos taikant juridiniam asmeniui einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto mokestinei vertei įstatymo 6 str. nustatytа mokesčio tarifа. Avansiniai mokesčiai sumokami atitinkamai iki einamųjų kalendorinių metų kovo 31 d. (išskyrus 2006 m. mokestinį laikotarpį, kai pirmasis avansinis mokestis sumokamas iki 2006 m. balandžio 30 d.), birželio 30 d. ir rugsėjo 30 d. Jeigu suma, apskaičiuota taikant juridiniam asmeniui einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d. nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto mokestinei vertei įstatymo 6 str. nustatytа mokesčio tarifа, neviršija 1 500 litų, juridinis asmuo avansinio mokesčio mokėti neprivalo. Jeigu einamaisiais kalendoriniais metais nekilnojamojo turto mokestinė vertė yra didesnė už praėjusiais kalendoriniais metais buvusiа vertę, avansinis mokestis už tа nekilnojamаjį turtа gali būti skaičiuojamas nuo praėjusiais kalendoriniais metais buvusios nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006-03-22 įsakymu Nr. VA-32 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003-12-30 įsakymo Nr. V-343 „Dėl metinės pajamų mokesčio deklaracijos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsig. 2006-04-01, žr. žin., 2006, Nr. 36-1308) nustatyta, kad metinės pajamų mokesčio deklaracijos (FR0462, FR0462S, FR0462S15, FR0462S33) ir jos priedų (FR0462P33, FR0462P15, FR0462N, FR0462V, FR0462T, FR0462L, FR0462K, FR0462U) formos naudojamos 2003, 2004 ir 2005 metų mokestinių laikotarpių gyventojų pajamoms deklaruoti ir mokesčių administratoriui pateiktų 2003, 2004 ir 2005 metų mokestinių laikotarpių deklaracijų duomenims tikslinti.

Metinės pajamų mokesčio deklaracijos FR0462S0 formos ir jos priedo FR0462N formos naudojamos 2003, 2004, 2005 ir 2006 metų mokestinių laikotarpių gyventojų pajamoms deklaruoti ir mokesčių administratoriui pateiktų 2003, 2004, 2005 m. ir 2006 metų mokestinių laikotarpių duomenims tikslinti.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006-03-22 įsakymu Nr. VA-31 (įsig. 2006-04-07, žr. žin., 2006, Nr. 38-1369) patvirtintos:

Laikinosios metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM302 forma ir jos priedų GPM302P, GPM302N, GPM302V, GPM302T, GPM302L, GPM302K, GPM302U formos;

Laikinosios metinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM302 formos ir jos priedų GPM302P, GPM302N, GPM302V, GPM302T, GPM302L, GPM302K, GPM302U formų užpildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklės.

Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų viršininkams nurodyta kontroliuoti, kad gyventojai, deklaruojantys 2006 m. mokestinio laikotarpio pajamas ir nuo jų apskaičiuotа pajamų mokestį, naudotų šiuo įsakymu patvirtintа deklaracijos GPM302 formа ir jos priedų formas.

Vį Lietuvos Respublikos apskaitos instituto direktoriaus 2006-03-28 įsakymu Nr. VAS-3 Dėl 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ pakeitimo (įsig. 2006-04-05, žr. žin., 2006, Nr. 37-1328) nustatyta, kad šis standartas taikomas visoms finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų rūšims, išskyrus investicijas į dukterines ir asocijuotas įmones, kurioms taikomi 14-asis verslo apskaitos standartas „Verslo jungimai“, 15-asis verslo apskaitos standartas „Investicijos į asocijuotas įmones“, 16-asis verslo apskaitos standartas „Konsoliduota finansinė atskaitomybė ir investicijos į dukterines įmones“ ir kurios įsigytos nenumatant jų perparduoti.

***

Vį Lietuvos Respublikos apskaitos instituto direktoriaus 2006-03-28 įsakymu Nr. VAS-2 Dėl 16-ojo verslo apskaitos standarto „Konsoliduota finansinė atskaitomybė ir investicijos į dukterines įmones“ pakeitimo (įsig. 2006-04-05, žr. žin., 2006, Nr. 37-1327) nustatyta, kad investuotojas, kuris turi dukterinių įmonių ir sudaro konsoliduotа finansinę atskaitomybę, savo atskiroje finansinėje atskaitomybėje investicijas į dukterines įmones parodo taikydamas nuosavybės arba savikainos metodа (15-asis verslo apskaitos standartas „Investicijos į asocijuotas įmones“). Nustatyta, kad šie pakeitimai turi būti taikomi sudarant 2007 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinę atskaitomybę. Jie gali būti taikomi ir sudarant ankstesnių ataskaitinių laikotarpių finansinę atskaitomybę.

***

Vį Lietuvos Respublikos apskaitos instituto direktoriaus 2006-03-28 įsakymu Nr. VAS-1 Dėl 15-ojo verslo apskaitos standarto „Investicijos į asocijuotas įmones“ pakeitimo (įsig. 2006-04-05, žr. žin., 2006, Nr. 37-1326) nustatyta, kad investuotojas, kuris turi dukterinių įmonių ir sudaro konsoliduotа finansinę atskaitomybę, savo atskiroje finansinėje atskaitomybėje investicijas į dukterines ir asocijuotas įmones parodo taikydamas nuosavybės arba savikainos metodа. „Jei akcijos įsigytos numatant jas perparduoti, investicijos į tokias akcijas apskaitoje užregistruojamos ir finansinėje atskaitomybėje parodomos 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ nustatyta tvarka kaip skirtas parduoti finansinis turtas.“

šie pakeitimai turi būti taikomi sudarant 2007 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinę atskaitomybę. Jie gali būti taikomi ir sudarant ankstesnių ataskaitinių laikotarpių finansinę atskaitomybę.

VSDF valdybos direktoriaus 2006 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-108 Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2005-12-09 įsakymo Nr. V-489 „Dėl Duomenų apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžiа ir pabaigа pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsig. 2006-03-24, žr. žin., 2006, Nr. 32-1160) nustatyta, kad draudėjai užpildo ir pateikia VSDF valdybos teritoriniam skyriui formа 1c-SD arba formа 1d-SD „Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžiа“ ir formа 2c-SD arba formа 2d-SD „Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigа“, kai profesinę veiklos praktikа įstaigoje ar įmonėje atlieka profesinių mokyklų mokiniai, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų studentai bei asmenys, teritorinių darbo biržų siųsti profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai.

Kai toks pranešimas pildomas apdraustajam, atliekančiam profesinę veiklos praktikа, nurodomas profesinės, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos, su kuria sudaryta mokymo sutartis, pavadinimas arba teritorinės darbo biržos, kuri asmenį siunčia profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai, pavadinimas.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-03-27 nutarimu Nr. 296 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-06-14 nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsig. 2006-03-31, žr. žin., 2006, Nr. 35-1249) nustatyta, kad nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokas pagal III grupės nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifа nuo minimalios mėnesinės algos, taikomos asmens draudžiamųjų pajamų koeficientui apskaičiuoti, moka:

• švietimo ir mokslo ministerija – už profesinių mokyklų mokinius, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų studentus, atliekančius profesinę veiklos praktikа įstaigoje ar įmonėje;

• Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliota Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – už asmenis, teritorinių darbo biržų siųstus profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai, atliekančius profesinę veiklos praktikа įstaigoje ar įmonėje.

VSDF valdyba pagal VSDF valdybos teritorinių skyrių duomenis apie profesinę veiklos praktikа atliekančius asmenis, kurie praėjusį kalendorinių metų ketvirtį turėjo teisę būti draudžiami valstybės lėšomis, apskaičiuoja lėšų poreikį iš švietimo ir mokslo ministerijai bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliotai Lietuvos darbo biržai skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir ne vėliau kaip iki kito kalendorinių metų ketvirčio antrojo mėnesio 15 dienos teikia lėšų poreikį už praėjusį kalendorinių metų ketvirtį švietimo ir mokslo ministerijai bei Lietuvos darbo biržai. Lėšų poreikis skaičiuojamas nuo 2006-01-01.

Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr. 9 (117)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Naujienos

Muitinėje

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams