Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Sanglaudos fondo priežiūros komitetas posėdžiavo Druskininkuose

Tris dienas Druskininkuose posėdžiavo Sanglaudos fondo priežiūros komiteto nariai. Antrаjа posėdžio dienа buvo svarstomi Sanglaudos fondo transporto projektai, aptarti bendrieji transporto sektoriaus klausimai, apžvelgti kai kurie kelių projektai.

Kai 2004 metų gegužės 1 dienа Lietuva tapo Europos Sаjungos nare, ISPA paramа mūsų krašte pakeitė Sanglaudos fondo parama. Nuo to laiko ISPA projektai tapo Sanglaudos fondo projektais. šio fondo tikslas – mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp Europos Sаjungos piliečių.

Kaip ir ISPA, Sanglaudos fondas paramа teikia ir transeuropinių transporto tinklų plėtrai, remia techninius projektus, stiprina administracinius gebėjimus, palaiko kitas priemones, kurios padeda užtikrinti aukštа projektų rengimo ir valdymo kokybę.

2000–2006 metais iš ISPA ir Sanglaudos fondo numatyta skirti 2,848 mlrd. litų. Kartu su šiomis lėšomis projektai finansuojami Lietuvos biudžeto, savivaldybių, galutinių paramos gavėjų. Kaip ir iš ISPA, taip ir iš Sanglaudos fondo galima finansuoti tik iš anksto numatytus ir su Europos Sаjungos Komisija suderintus projektus.

Iki 2006 metų balandžio mėnesio buvo pradėti įgyvendinti 50 Europos Komisijos patvirtintų Sanglaudos fondo (ir ISPA) projektų, kurių bendra vertė sudaro 3,68 mlrd. litų, Sanglaudos fondo dalis – 2,47 mlrd. litų. Projektai turi būti įgyvendinti iki Europos Komisijos nurodytos datos, tačiau ne vėliau kaip iki 2010 metų.

Iš 50 Europos Komisijos patvirtintų Lietuvos projektų net 16 tenka transporto sektoriui. Jų vertė – 1 960 mln. litų, Sanglaudos fondo dalis – 1 367 mln. litų (70 proc.), nacionalinė dalis – 593 mln. litų (30 proc.).

Iš viso (su buvusiais ISPA projektais) šiuo metu įgyvendinama 14 transporto plėtros projektų, kurių 10 yra skirti pagrindiniams Lietuvos keliams modernizuoti (Vilnius–Kaunas–Klaipėda, „Via Baltica“ ir kt.), aplinkkeliams Vilniuje bei Klaipėdoje tiesti.

Iki 2006 metų balandžio mėnesio jau įgyvendinti 6 Sanglaudos fondo projektai – du transporto sektoriaus ir 4 techninės paramos. Dar 2000 metais patvirtintas IXB transporto koridoriaus Vilnius–Kaunas–Klaipėda projektas buvo pirmasis ir anksčiau laiko įgyvendintas (dar ISPA lėšomis). Sėkmingais šio projekto darbais Lietuva išsiskyrė iš visų to meto Europos Sаjungos šalių kandidačių.

Druskininkuose įvykusiame susitikime su žiniasklaidos atstovais Sanglaudos fondo priežiūros komiteto nariai pabrėžė, kad reikia akcentuoti rengiamų ir įgyvendinamų projektų naudа. Transporto srityje ši nauda labiausia apčiuopiama – tiesiami nauji keliai, jais rieda transporto priemonių srautai, kuriama nauja infrastruktūra, bendra rinka.

Tačiau reikia pastebėti ir tai, kad ne visada pirminių poreikių vertinimas buvo teisingas, o parengti projektai – patys reikalingiausi. Realybė rodo, kad rengiant projektus stinga patyrusių konsultantų, šiame darbe mažai dalyvauja tarptautinių kompanijų, kurios galėtų aprūpinti projektų specialistais. Dėl to nemažai projektų stringa, delsiama juos įgyvendinti. Lietuvoje sėkmingiau dirba tos užsienio firmos, kurios mūsų krašte turi savo padalinius, o juos aptarnauja mūsų specialistai.

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr. 9 (117)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Naujienos

Muitinėje

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams