Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Programa „Muitinė 2007“ Lietuvos muitinėje vykdoma sėkmingai

Tai pripažino balandžio 26 d. Muitinės departamente apsilankiusios Europos Komisijos Mokesčių ir muitų generalinio direktorato Programų valdymo skyriaus pareigūnės Sophie de Coster ir Veerle de Leeuw. Viešnių iš EK vizito Lietuvoje tikslas buvo susipažinti, kaip Lietuvos muitinėje įgyvendinama ES finansuojama programa „Muitinė 2007“.

Po Lietuvos muitinės specialistų išsamaus pristatymo viešnioms, kaip Lietuvoje programa koordinuojama, EK atstovės supažindino mūsų specialistus su minėtos programos vykdymo perspektyvomis. Vėliau diskutuota, kaip būtų galima patobulinti programos įgyvendinimа bei praktiškai pritaikyti įgytas žinias. Tikimasi, kad Lietuvos muitinės atstovų dalyvavimas programoje padės perimti geriausiа ES valstybių narių muitinių administracijų praktikа, ypač muitinės veiklа reglamentuojančių teisės aktų srityje, kelti įvairių muitinės sričių specialistų kvalifikacijа bei diegti efektyvius muitinės darbo metodus, suderintus su ES standartais ir reikalavimais.

Programa „Muitinė 2007“, kurioje Lietuvos atstovai pradėjo dalyvauti 2003 m. gegužės mėnesį, skirta ES valstybių narių ir šalių kandidačių muitinių administracijų darbo unifikavimui, keitimuisi patirtimi ES muitinių veiklа reglamentuojančių teisės aktų taikymo srityje, efektyvios ES išorinių sienų kontrolės bei regioninio bendradarbiavimo stiprinimui, ES prekybinio konkurencingumo skatinimui, muitinės procedūrų modernizavimui bei supaprastinimui.

Pagal šiа programа Lietuvos muitinės atstovai dirba darbo grupėse, IT, tranzito, rizikos analizės ir valdymo, mokymų, muitinių veiklos lyginamosios analizės klausimais, tobulina žinias ir įgūdžius seminaruose, mokomuosiuose vizituose, konferencijose.

Susitarimas dėl bendradarbiavimo su Autoverslininkų asociacija

Balandžio 27 d. Muitinės departamento generalinis direktorius Rimutis Klevečka ir Lietuvos autoverslininkų asociacijos prezidentas Stasys Brundza Muitinės departamente pasirašė susitarimа dėl bendradarbiavimo.

Susitarime pažymimas tarpusavio bendradarbiavimo stiprinimas kovojant su kontrabanda, užkertant kelius muitinės kompetencijai priskirtų teisės aktų pažeidimams, keitimasis informacija dėl muitinės vertės, prekių klasifikavimo, deklaravimo, prekių kilmės nustatymo ir kitų abiem pusėms aktualių sričių.

Susitarta vienyti pastangas, sudarant geresnes sаlygas sаžiningai dirbantiems verslininkams muitinės formalumams atlikti. Lietuvos autoverslininkų asociacija įsipareigojo laikytis sаžiningo verslo principų ir pranešti Muitinės departamentui apie visus atvejus, kai kyla įtarimas, jog ūkio subjektai pažeidė ar gali pažeisti muitinės kompetencijai priskirtus teisės aktus.

"Vežėjų žinios"
Gegužė Nr. 9 (117)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Naujienos

Muitinėje

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams