Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Transportas

ūkio ministro, susisiekimo ministro ir vidaus reikalų ministro 2006-03-14 įsakymu Nr. 4-79/3-94/1V-106 (įsig. 2006-05-01, žr. žin., 2006, Nr. 30-1057) patvirtintos Kliūčių laisvam prekių judėjimui pašalinimo taisyklės. Taisyklės taikomos tais atvejais, kai atsiranda arba gali atsirasti fizinių kliūčių laisvam prekių judėjimui tarp Europos Sаjungos valstybių narių nurodytose geležinkelių linijose ir kelių koridoriuose, priklausančiuose Europos Sаjungos transeuropinio transporto tinklui (TEN-T) ir einančiuose per Lietuvos Respublikos teritorijа, Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste ir atitinkamuose Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punktuose su Latvija ir Lenkija. Fizinių kliūčių laisvam prekių judėjimui gali atsirasti Susirinkimų įstatyme nustatytais ir kitais atvejais, kai dėl fizinių asmenų veiksmų, avarijų, stichinių nelaimių ar kitų priežasčių sutrikdomas krovininių kelių transporto priemonių ir prekinių traukinių eismas, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir pasienio kontrolės punktų veikla.

Susisiekimo ministerija ir Vidaus reikalų ministerija, atsiradus kliūčių, kurios gali trikdyti laisvа prekių judėjimа ilgiau nei 24 val., ar kilus tokių kliūčių grėsmei, ūkio ministerijai nedelsdamos pateikia šiа informacijа:

• esamos ar potencialios kliūties atsiradimo vieta;

• kliūties atsiradimo pradžia ir numatoma trukmė;

• kliūties pobūdis;

• galimos alternatyvos laisvam prekių judėjimui (pagrindiniai apvažiavimo maršrutai);

• planuojamos (vykdomos) priemonės šalinant fizinę kliūtį ir jos padarinius.

ūkio ministerija nedelsdama informuoja Europos Komisijа apie atsiradusias kliūtis laisvam prekių judėjimui ar tokių kliūčių atsiradimo pavojų ir pateikia aukščiau nurodytа informacijа.

***

Susisiekimo ministro 2006-03-08 įsakymu Nr. 3-90 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005-10-03 įsakymo Nr. 3-432 „Dėl 2005 metų gairių pareiškėjams pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1.1 priemonę „Transporto infrastruktūros prieinamumas ir paslaugų kokybės gerinimas“ ir kvietimo teikti paraiškas pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo (įsig. 2006-03-15, žr. žin., 2006, Nr. 29-1013) nustatyta, kad 2005 m. kvietimams teikti paraiškas yra skiriama:

• 119 257 676 Lt Europos regioninės plėtros fondoo lėšų;

• 115 445 578 Lt valstybės biudžeto lėšų, viso – 234 703 254 Lt.

***

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006-03-16 įsakymu Nr. B1-207 (įsig. 2006-03-22, žr. žin., 2006, Nr. 31-1102) patvirtinta Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio forma.

Susisiekimo ministro 2006-02-24 įsakymu Nr. 3-73 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002-07-01 įsakymo Nr. 3-336 „Dėl kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius, mokymo ir egzaminavimo“ pakeitimo (įsig. 2006-03-15, žr. žin., 2006, Nr. 29-1014) nauja redakcija išdėstytas Kelių transporto priemonių vairuotojo pasirengimo vežti pavojingus krovinius pagal ADR pažymėjimo pavyzdys. Nustatyta, kad pažymėjimas spausdinamas lietuvių ir anglų kalbomis ant šviesaus A6 (105 mm x 148 mm) formato popieriaus, padengto apsauginiu tinkleliu. Pusiau sulenktas pažymėjimas turi atitikti A7 (74 mm x 105 mm) formatа ir būti laminuotas.

Finansų ministro 2006-03-06 įsakymu Nr. 1K-093 Dėl palūkanų už mokestinę paskolа dydžio nustatymo 2006 m. antrajam ketvirčiui (įsig. 2006-03-17, žr. žin., 2006, Nr. 30-1070) nuo 2006-04-01 2006 metų antrаjį ketvirtį nustatytas 0,01 proc. palūkanų dydis už kiekvienа naudojimosi mokestine paskola dienа.

***

Finansų ministro 2006-03-06 įsakymu Nr. 1K-092 Dėl delspinigių dydžio nustatymo 2006 m. antrajam ketvirčiui (įsig. 2006-03-17, žr. žin., 2006, Nr. 30-1069) nuo 2006-04-01 2006 metų antrаjį ketvirtį nustatytas delspinigių už nesumokėtа arba pavėluotai sumokėtа mokestį dydis – 0,03 proc. už kiekvienа pavėluotа dienа.

***

Finansų ministro 2006-03-08 įsakymu Nr. 1K-099 Dėl finansų ministro 2002-02-11 įsakymo Nr. 40 „Dėl Skolų beviltiškumo ir pastangų šioms skoloms susigrаžinti įrodymo bei beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (įsig. 2006-03-17, žr. žin., 2006, Nr. 30-1071) nustatyta, kad skolų beviltiškumа ir pastangas susigrаžinti skolas įrodo tokie dokumentai: jeigu sprendimas yra vykdomas arba vykdytinas Lietuvos Respublikoje, – antstolio surašytas aktas ir vykdomasis dokumentas, pagal kurį išieškojimas nebuvo įvykdytas, arba dokumentai, patvirtinantys faktа, kad skolininkas neturi privalomojo registruoti turto ir kad iš skolininko nepavyko išieškoti pakankamai turto kreditorių reikalavimams patenkinti bylose su kitais kreditoriais; jei teismo sprendimas yra vykdomas užsienyje, – oficialiai išduoti užsienio kompetentingų institucijų dokumentai, patvirtinantys sprendimo neįvykdymа arba įvykdymа iš dalies ir priežastis, kodėl taip atsitiko.

Jeigu vieno skolininko skolų, įtrauktų į pajamas arba užfiksuotų mokesčio mokėtojo apskaitos dokumentuose (jeigu mokesčio mokėtojas pajamas pripažįsta pagal pinigų apskaitos principа) per vienа mokestinį laikotarpį, suma neviršija 5 000 Lt, tai, norint skolas laikyti beviltiškomis, yra netaikomi reikalavimai privalomai turėti taisyklėse nurodytus dokumentus.

Reikalavimas mokesčio mokėtojui turėti šiose taisyklėse nurodytus dokumentus, įrodančius skolų beviltiškumа ir mokesčio mokėtojo pastangas atgauti tokias skolas, taip pat netaikomas, norint laikyti beviltiškomis šias skolas:

• jeigu vieno skolininko (fizinio asmens) skolų, įtrauktų į pajamas arba užfiksuotų mokesčio mokėtojo apskaitos dokumentuose (jeigu mokesčio mokėtojas pajamas pripažįsta pagal pinigų apskaitos principа) per vienа mokestinį laikotarpį, suma neviršija 500 litų, o skolos susidarė dėl telekomunikacijų, nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų (gyvenamųjų patalpų nuomos, šalto ir karšto vandens, elektros energijos, dujų, šiluminės energijos ir komunalinių paslaugų (šiukšlių išvežimo, lifto, bendro naudojimo patalpų, teritorijos valymo ir kitų) teikimo masiniam vartotojui;

• jeigu vieno skolininko (fizinio asmens) skolų, įtrauktų į pajamas arba užfiksuotų mokesčio mokėtojo apskaitos dokumentuose (jeigu mokesčio mokėtojas pajamas pripažįsta pagal pinigų apskaitos principа) per vienа mokestinį laikotarpį, suma neviršija 1700 litų, o skolos susidarė dėl vežimo paslaugų, privaloma tvarka suteiktų deportuojamiems keleiviams (fiziniams asmenims).

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006-03-09 įsakymu Nr. VA-27 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003-04-24 įsakymo Nr. V-119 „Dėl Individualių paaiškinimų rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ (įsig. 2006-03-15, žr. žin., 2006, Nr. 29-1031) išaiškinta identifikavimo sаvoka. Identifikavimas – tai asmens tapatybės nustatymas, Valstybinės mokesčių inspekcijos tvarkomuose ir naudojamuose registruose sukauptus duomenis lyginant su asmens pateikta informacija, leidžiančia jį atpažinti. Taip pat nustatyta, kad VMI turima informacija apie paklausėjo per praeitа ataskaitinį laikotarpį iš trečiųjų šaltinių gautas pajamas ir patirtas išlaidas, teikiama tik paklausėjа identifikavus:

• paskambinęs į VMI konsultavimo telefonu padalinį, paklausėjas identifikuojamas užduodant pateikiamus privalomus ir papildomus klausimus, suformuluotus VMI tvarkomuose ir naudojamuose registruose sukauptų duomenų pagrindu;

• atvykęs į AVMI paklausėjas identifikuojamas pagal pateiktа asmens tapatybę patvirtinantį dokumentа.

į žodinį individualų paklausimа apie paklausėjo per praeitа ataskaitinį laikotarpį iš trečiųjų šaltinių gautas pajamas ir patirtas išlaidas atsakoma nedelsiant, prieš tai identifikavus paklausėjа. Paklausėjui pageidaujant ši informacija, suteikta tiesiogiai žodžiu, AVMI gali būti išspausdinta lape ir įteikta.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006-03-09 nutarimu Nr. VA-26 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2005-04-20 įsakymo Nr. VA-39 „Dėl Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos taisyklių“ pakeitimo (įsig. 2006-03-15, žr. žin., 2006, Nr. 29-1030) nustatyta, kad VMI tarnautojas (darbuotojas), atsakingas už pareiškėjų aptarnavimа telefonu (telefono numeris skelbiamas interneto svetainėje), privalo atidžiai išklausyti pareiškėjа, prireikus paprašyti patikslinti kreipimosi esmę, o jei paklausimas susijęs su informacija, kurios slaptumа VMI privalo užtikrinti, pareiškėjа identifikuoti, pateikiant privalomus ir papildomus klausimus, suformuluotus VMI tvarkomuose ir naudojamuose registruose sukauptų duomenų pagrindu.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006-02-28 įsakymu Nr. VA-20 Dėl Sprendimo dėl atleidimo nuo baudų ir/ar delspinigių formos FR1002 bei Sprendimo pripažinti netekusiu galios sprendimа dėl atleidimo nuo baudų ir/ar delspinigių formos FR1007 patvirtinimo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004-07-26 įsakymo Nr. VA-144 „Dėl Atleidimo nuo baudų ir delspinigių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsig. 2006-03-10, žr. žin., 2006, Nr. 28-973) pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos Atleidimo nuo baudų ir delspinigių taisyklės bei Sprendimo dėl atleidimo nuo baudų ir/ar delspinigių FR1002 forma.

Taisyklės nustato mokesčių mokėtojo atleidimo nuo paskirtų baudų, taip pat nuo skaičiuojamų ar apskaičiuotų, bet nesumokėtų, neišieškotų arba neįskaitytų delspinigių ar jų dalies, kai atitinkamo sprendimo dėl atleidimo nuo baudų ir/ar delspinigių priėmimas priklauso Valstybinės mokesčių inspekcijos kompetencijai, tvarkа.

Nuo paskirtų baudų mokesčių mokėtojas gali būti atleidžiamas esant šiems pagrindams:

• jei mokesčių mokėtojas įrodo, kad nėra kaltas dėl padaryto pažeidimo;

• jei mokesčio įstatymas pažeistas dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti. Tokiomis aplinkybėmis nelaikomi mokesčių mokėtojo ar jo darbuotojų veiksmai ar neveikimas, taip pat mokesčių mokėtojo nemokumas;

• kai mokesčių mokėtojo atskira veika, nors ir pažeidžiančia mokesčio įstatymo nuostatas, nepadaroma žalos biudžetui;

• kai mokesčių mokėtojas mokesčio įstatymа pažeidė dėl klaidingo apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo arba mokesčių administratoriaus raštu pateiktos klaidingos konsultacijos mokesčių mokėjimo klausimais.

Mokesčių mokėtojas nuo delspinigių gali būti atleidžiamas esant šiems pagrindams:

• jeigu delspinigiai buvo apskaičiuoti nuo vieno mokesčio nepriemokos, bet tа patį laikotarpį mokesčių mokėtojas turėjo to paties ar kito mokesčio permokа (skirtumа), ir nebuvo draudžiama įskaityti nurodytų sumų;

• jeigu yra aukščiau nurodyti atleidimo nuo baudų pagrindai;

• kitais atvejais, kai delspinigius išieškoti netikslinga ekonominiu ir (ar) socialiniu požiūriu (šis atleidimo pagrindas gali būti taikomas tik mokesčių mokėtojams – fiziniams asmenims).

Mokesčių mokėtojas nuo baudų ir/ar delspinigių gali būti atleidžiamas jo prašymu arba mokesčių administratoriaus iniciatyva.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006-02-28 įsakymu Nr. VA-21 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004-12-15 įsakymo Nr. VA-189 „Dėl Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų Mokesčių mokėtojų registre papildymа (pakeitimа)“ pakeitimo (įsig. 2006-03-10, žr. žin., 2006, Nr. 28-974) nauja redakcija išdėstytos ir patvirtintos Juridinio asmens pranešimo apie jo registravimo duomenų Mokesčių mokėtojų registre papildymа (pakeitimа) ir šių duomenų papildymo (pakeitimo) mokesčių administratoriaus iniciatyva taisyklės.

Tinkamai užpildytа Pranešimo formа mokesčių mokėtojas turi pateikti AVMI teritoriniam skyriui pagal mokesčių mokėtojo buveinės adresа per 5 darbo dienas nuo Pranešimo apie įregistravimа Mokesčių mokėtojų registre (FR0780 forma) ar Pranešimo apie mokesčių administratoriaus pareigūno veiklos metu nustatytus mokesčių mokėtojo pasikeitusius ar naujus registravimo Mokesčių mokėtojų registre duomenis (REG804 forma) gavimo iš Registro tvarkytojo dienos. Pranešimo formа turi pateikti mokesčių mokėtojai, įregistruoti Registre iki šių taisyklių įsigaliojimo dienos, kai pasikeičia ar atsiranda naujų registravimo Registre duomenų, nurodytų Pranešimo formoje ir/ar Pranešimo formos priede – Juridinio asmens struktūrinių padalinių duomenų FR0791 A formoje.

Registro tvarkytojas gali savo iniciatyva papildyti (pakeisti) mokesčių mokėtojo registravimo Registre duomenis, jeigu tas mokesčių mokėtojas netinkamai vykdo MAį nurodytas pareigas.

Tinkamai užpildytos formos Registro tvarkytojui gali būti pateikti tokiais būdais:

• tiesiogiai įteikti Registro tvarkytojui;

• atsiųsti klasikiniu paštu;

• atsiųsti elektroniniu paštu arba per Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje (adresu:www.vmi.lt) specialiа aplikacijа.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006-02-07 įsakymu Nr. VA-9 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004-07-09 įsakymo Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo (įsig. 2006-02-23, žr. žin., 2006, Nr. 22-725) nustatyta, kad pelno nesiekiantys juridiniai asmenys gali būti laikinai atleidžiami nuo mokesčių deklaracijų pateikimo, jeigu jie atitinka tokias sаlygas:

• nevykdo bet kokio pobūdžio ūkinės-komercinės veiklos ir negauna pajamų iš tokios veiklos;

• gautos paramos nenaudoja Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nenumatytiems tikslams ir iš vieno paramos teikėjo per metus negauna 250 minimalių gyvenimo lygių viršijančios paramos grynaisiais pinigais ir kt.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006-03-01 įsakymu Nr. VA-22 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004-01-30 įsakymo Nr. VA-12 „Dėl Metinės pajamų mokesčio deklaracijos FR0462 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo ir tikslinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo (įsig. 2006-03-15, žr. žin., 2006, Nr. 29-1026) nauja redakcija išdėstyti Metinės pajamų mokesčio deklaracijos FR0462 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo ir tikslinimo metodiniai nurodymai ir jų priedai.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006-03-06 įsakymu Nr. VA-25 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004-01-26 įsakymo Nr. VA-10 „Dėl Metinės pajamų mokesčio deklaracijos FR0462S15 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo ir tikslinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo (įsig. 2006-03-15, žr. žin., 2006, Nr. 29-1029) nauja redakcija išdėstyti Metinės pajamų mokesčio deklaracijos FR0462S15 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo ir tikslinimo metodiniai nurodymai ir jų priedai.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006-03-02 įsakymu Nr. VA-24 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004-01-20 įsakymo Nr. VA-4 „Dėl Metinės pajamų mokesčio deklaracijos FR0462S0 formos ir jos FR0462N priedo užpildymo, pateikimo ir tikslinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo (įsig. 2006-03-15, žr. žin., 2006, Nr. 29-1028) iš dalies pakeisti Metinės pajamų mokesčio deklaracijos FR0462S0 formos ir jos FR0462N priedo užpildymo, pateikimo ir tikslinimo metodiniai nurodymai.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2006-03-01 įsakymu Nr. VA-23 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004-01-27 įsakymo Nr. VA-11 „Dėl Metinės pajamų mokesčio deklaracijos FR0462S33 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo ir tikslinimo metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo (įsig. 2006-03-15, žr. žin., 2006, Nr. 29-1027) nauja redakcija išdėstyti Metinės pajamų mokesčio deklaracijos FR0462S33 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo ir tikslinimo metodiniai nurodymai ir jų priedai.

VSDF valdybos direktoriaus 2006-03-08 įsakymu Nr. V-98 (įsig. 2006-03-15, žr. žin., 2006, Nr. 29-1034) patvirtintos Ikiteisminio skundų nagrinėjimo taisyklės. Taisyklės reglamentuoja draudėjų, apdraustųjų asmenų bei kitų suinteresuotų asmenų skundų dėl VSDF valdybos teritorinių skyrių bei kitų VSDF įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmų ir/ar sprendimų padavimo ir nagrinėjimo VSDF valdyboje tvarkа.

VSDF valdybos teritorinių skyrių bei kitų VSDF įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiksmai ir sprendimai gali būti skundžiami teismui ir nepateikus skundo Fondo valdybai. Draudėjų skundai dėl tikrinant papildomai priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų sumų, paskirtų baudų bei dėl kitų Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnų veiksmų nagrinėjami Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Ginčus dėl pensijų socialinio draudimo stažo ir dėl draudžiamųjų bei joms prilyginamų pajamų nagrinėja teismas.

Jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip, skundai dėl VSDF valdybos teritorinių skyrių ar kitų VSDF įstaigų valstybės tarnautojų ar darbuotojų veiksmų nagrinėjami, jeigu jie pateikti per 30 kalendorinių dienų, o dėl sprendimų – per 3 metus nuo tos dienos, kuriа suinteresuotas asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie subjektinę teisę pažeidžiantį veiksmo atlikimа ar sprendimo priėmimа.

Skunde turi būti nurodytas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kurio veiksmas ar sprendimas skundžiamas, konkretus skundžiamas veiksmas ir/ar sprendimas bei suinteresuoto asmens reikalavimas. Skundas turi būti suinteresuoto asmens pasirašytas, nurodytas jo vardas, pavardė, adresas, kuriuo jis pageidautų gauti atsakymа, telefono numeris. Prie skundo pridedami turimi dokumentai ar patvirtintos kopijos, susiję su skundo nagrinėjimu. Skundai, kurie surašyti neįskaitomai, kuriuose nenurodytas konkretus skundžiamas veiksmas ir/ar sprendimas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo grаžinami suinteresuotam asmeniui, nurodant grаžinimo priežastį. Nevalstybine kalba gauti skundai nagrinėjami – į lietuvių kalbа toks skundas išverčiamas nustatyta tvarka.

Skundai, kurie yra nepasirašyti, kuriuose nenurodytas suinteresuoto asmens adresas, nepateikta suinteresuoto asmens duomenų (anoniminiai skundai) bei skundai, gauti elektroniniu būdu, bet nepasirašyti elektroniniu parašu, šių Taisyklių nustatyta tvarka nenagrinėjami.

Skundas turi būti išnagrinėtas ir priimtas sprendimas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo skundo su visais dokumentais gavimo. šis terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų, jeigu skundui nagrinėti reikia papildomo tyrimo.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-03-15 nutarimu Nr. 253 (įsig. 2006-03-22, žr. žin., 2006, Nr. 31-1087) patvirtinta:

Prekių eksporto į trečiаsias valstybes ir prekių išvežimo į Europos Sаjungos valstybes nares plėtros ir skatinimo 2006–2008 metų strateginių krypčių aprašas;

Prekių eksporto į trečiаsias valstybes ir prekių išvežimo į Europos Sаjungos valstybes nares plėtros ir skatinimo 2006–2008 metų strateginių krypčių įgyvendinimo priemonių aprašas.

Prekių eksporto į trečiаsias valstybes ir prekių išvežimo į ES plėtros ir skatinimo strateginės kryptys yra šios:

• sudaryti galimybes susirasti naujų prekybos partnerių, aktyviau skverbtis į naujas rinkas;

• sukurti aplinkа, palankiа prekių eksportui į trečiаsias valstybes ir prekių išvežimui į ES.

Lietuvos įmonių, ypač mažų ir vidutinių, ištekliai ir gebėjimai susirasti potencialių klientų riboti, todėl numatoma efektyviau naudotis Agentūros, valstybės įmonės Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros, verslo informacijos centrų galimybėmis rinkti, analizuoti ir skubiai teikti įmonėms informacijа apie užsienio rinkas, skatinti Lietuvos įmones ir jų grupes dalyvauti specializuotose parodose. Plėtoti prekių eksportа į trečiаsias valstybes ir prekių išvežimа į ES, geriau atstovauti Lietuvos verslo interesams labai padeda komercijos atašė ir Agentūros atstovybių veikla, todėl numatoma stiprinti ir plėtoti ekonominio atstovavimo Lietuvai užsienyje tinklа.

Ieškodamos užsienyje klientų, mokydamosi, įmonės dar per mažai naudojasi informacinėmis technologijomis, todėl numatoma diegti ir plėtoti virtualiojo mokymo sistemа, kuri leistų naudojantis šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis įmones mokyti, konsultuoti, aprūpinti informacija. Taip pat numatoma atnaujinti, išplėsti ir nuolat tobulinti Lietuvos gamintojų ir jų gaminamų prekių bei teikiamų paslaugų duomenų bazę (priklausančiа Agentūrai) internete, kad įmonės susipažintų su kitų valstybių patirtimi.

Tinkamai pristatyti šalies ekonomikos galimybes, atstovauti konkretiems ekonominiams interesams ir juos ginti, pritraukti investicijų padėtų aukštų valstybės pareigūnų vizitai užsienyje, jeigu tinkamai būtų derinamos ir koordinuojamos oficialių ir lydinčiųjų verslo delegacijų darbotvarkės, ieškoma naujų ir įvairesnių renginių formų. Lietuvos, jos ūkio subjektų ir gaminamų prekių įvaizdis – labai svarbus tarptautinės konkurencijos veiksnys, todėl tikslinga kurti interneto puslapius, leisti leidinius, teikiančius informacijа ir pristatančius Lietuvoje pagamintas konkurencingas prekes, verslo galimybes ir sаlygas, transporto paslaugas ir panašiai, skatinti Lietuvos įmones aktyviau dalyvauti Lietuvoje ar užsienyje rengiamuose tarptautiniuose specializuotuose seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-03-09 nutarimu Nr. 237 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-04-07 nutarimo Nr. 389 „Dėl šengeno priemonės programos patvirtinimo“ pakeitimo (įsig. 2006-03-15, žr. žin., 2006, Nr. 29-1001) nustatyta, kad laikinam 2006 m. Europos Bendrijų komisijos skiriamų šengeno priemonės lėšų stygiui padengti gali būti naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto apyvartos lėšos.

Taip pat nutarimu pažymėta, kad Lietuvos Respublikos šengeno priemonės programai įgyvendinti Komisija skiria:

• 2004 metais 49 583 210,27 euro (t.y. 171 200 908,42 lito),

• 2005 metais 67 959 135,7 euro (t.y. 234 649 303,74 lito),

• 2006 metais 34 114 759,05 euro (t.y. 117 791 440,05 lito).

šengeno priemonės lėšų paskirstymas pagal uždavinius, paramos gavėjus ir projektus nurodytas šios Programos priede, kuris išdėstytas nauja redakcija.

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2006-03-15 įsakymu Nr. 5-V-161 Dėl Policijos generalinio komisaro 2005-07-25 įsakymo Nr. 5-V-462 „Dėl Kelių eismo taisyklių administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo instrukcijos patvirtinimo“ ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos generalinio komisaro 1999-04-28 įsakymo Nr. 133 „Dėl Baudos kvitų už administracinius teisės pažeidimus naudojimo tvarkos“ pakeitimo (įsig. 2006-05-01, žr. žin., 2006, Nr. 31-1095) nustatyta, kad bauda skiriama (iki šiol – ne tik skiriama, bet ir paimama) pažeidimo padarymo vietoje už ATPK 82 str., 123 str. 1 d., 124 str. 1, 2, 3 d., 1241 str. 1, 2, 3, 4, 6 d., 131 str. 1, 5 d., 1321 ir 134 str. numatytus pažeidimus, kai asmuo neginčija padaryto pažeidimo. Kai bauda skiriama pažeidimo padarymo vietoje ir skiriama ne didesnė kaip 200 litų bauda, surašomas nutarimo blankas ir užpildoma Kelių eismo taisyklių pažeidimo kortelė. Nurodytomis sаlygomis skiriamа baudа galima paimti pažeidimo padarymo vietoje, tik jeigu pažeidėjas yra užsienietis. Kai skiriama bauda paimama, pažeidėjui pasirašytinai išduodamas nustatyto pavyzdžio kvitas.

Nustatyta, kad minėtosios Kelių eismo taisyklių pažeidimo kortelės 12 pozicijoje papildomai nurodoma traukiamo administracinėn atsakomybėn asmens darbovietė, pareigos ir darbovietės adresas.

***

Policijos generalinio komisaro
2006-02-28 įsakymu Nr. 5-V-130 (įsig. 2006-03-10, žr. žin., 2006, Nr. 28-960) įsteigtas žinybinis Policijos registruojamų administracinių teisės pažeidimų, išskyrus kelių eismo taisyklių pažeidimus, registras bei patvirtinti šio registro nuostatai. Numatoma registro veiklos pradžia – 2006-07-01. Registro objektas – policijos užfiksuoti administraciniai teisės pažeidimai (išskyrus Kelių eismo taisyklių pažeidimus) bei administracinius teisės pažeidimus padarę asmenys.

Registro duomenys teikiami neatlygintinai:

• fiziniams asmenims – apie registre tvarkomus jų duomenis kartа per kalendorinius metus;

• asmenims, valstybės įgaliotiems vykdyti vykdomuosius dokumentus ir kt.

Kitiems duomenų gavėjams, taip pat asmenims, siekiantiems gauti pažymа apie patraukimа (nepatraukimа) administracinėn atsakomybėn, registro duomenys teikiami už atlyginimа, kurio dydis apskaičiuojamas teisės aktų nustatyta tvarka. Fiziniams asmenims duomenys apie registre tvarkomus jų duomenis, daugiau kaip kartа per kalendorinius metus, teikiami taip pat už atlyginimа, kurio dydis apskaičiuojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-03-09 nutarimu Nr. 241 (įsig. 2006-03-15, žr. žin., 2006, Nr. 29-1004) patvirtinti Ekstremalių įvykių kriterijai. Nustatyti tokie gamtinių įvykių ekstremalumo kriterijai:

• ilgai trunkantis smarkus lietus, kai kritulių, iškritusių per 5 paras ir trumpiau, kiekis viršija vidutinį daugiametį mėnesio kritulių kiekį 2-3 kartus;

• smarki pūga – kai vidutinis vėjo greitis 15-20 m/s, o pūgos trukmė ne mažesnė kaip 12 val.;

• tirštas rūkas – kai matomumas yra mažesnis kaip 100 m, ir tai trunka daugiau kaip 12 val. ir kt.

Techninio pobūdžio ekstremaliais įvykiais gali būti laikomi tokie kelių transporto įvykiai:

• eismo kelyje sutrikimas ar nutrūkimas, kai dėl eismo ar kitokio įvykio sutrinka ar uždaromas arba užblokuojamas kelias ir nutrūksta eismas kelyje – jei laikas iki eismo atnaujinimo magistraliniame kelyje yra daugiau kaip 2 val., o padaryta žala keliams yra didesnė kaip 10 000 Lt;

• eismo įvykis, kai žūva žmonės – jei žuvo 5 ar daugiau žmonių, ar grandininis eismo įvykis, kai susidūrusių per tа pačiа eismo nelaimę transporto priemonių skaičius yra ne mažesnis kaip 10;

• įvykiai, įvykę transportuojant pavojingus krovinius, gali būti laikomi ekstremaliais, jei pasklinda pavojingi kroviniai, pavojingos medžiagos, aplinkа teršiantys produktai, neišvengiama rizika prarasti produktа, sužaloti žmonės, padaryta žala aplinkai, ir įvykis atitinka vienа ar daugiau iš šių kriterijų: jei dėl sužalojimo reikia intensyvaus medicininio gydymo, nedarbingumas trunka 3 ir daugiau dienų iš eilės, nukentėjusysis hospitalizuojamas ilgiau kaip 1 dienai ir kt.

Reda Aleksynaitė

"Vežėjų žinios"
Balandis Nr. 8 (116)

"Linava" informuoja

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Sulaikytas Varėnos pasienietį mėginęs papirkti lenkas

Veteranai

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams