Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Skaitmeninių tachografų sistemos dalyvių pasitarimas

Balandžio 14 d. Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje vyko vežėjų, transporto priemonių ir skaitmeninių tachografų gamintojų, skaitmeninių tachografų dirbtuvių, mokymo įstaigų ir Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos „Linava“ atstovų pasitarimas skaitmeninių tachografų klausimais.

VKTI atstovai priminė, kad 2006 m. balandžio 11 d. Europos Sаjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 561/2006, kuriame nustatyta, kad nuo 2006 m. gegužės 1 d. pirmа kartа pradedamos eksploatuoti atitinkamos transporto priemonės turės būti su įrengtais, aktyvuotais bei kalibruotais skaitmeniniais tachografais, o jų vairuotojai privalės naudoti vairuotojų korteles.

VKTI vadovai kvietė suinteresuotus skaitmeninių tachografų sistemos įgyvendinimo dalyvių atstovus pasidalinti patirtimi, išsakyti aktualiausias problemas bei bendrom jėgom bandyti jas išspręsti. Pasitarimo dalyviai informuoti, kad iki šių metų balandžio 1 d. buvo išduotos 289 skaitmeninių tachografų kortelės, iš jų – 203 vairuotojo, 43 įmonės, 3 dirbtuvės ir 40 kontrolės kortelių. Be to, jau patvirtintos ir 6 skaitmeninių tachografų dirbtuvės.

Pasitarime dalyvavę įvairių žinybų atstovai diskutavo apie programinės įrangos įsigijimo, duomenų saugojimo, skaitmeninių tachografų sistemos dalyvių mokymo, kontrolės ir kitas problemas. Diskutuojant į daugelį klausimų buvo atsakyta arba pateikti pasiūlymai problemoms spręsti.

Svarbiausia pasitarime iškelta problema – reikalingos informacijos trūkumas. VKTI atstovai pažymėjo, kad reikalingos informacijos pateikimas – labai svarbi sаlyga sėkmingam skaitmeninių tachografų sistemos funkcionavimui, bei pakvietė visus glaudžiau bendradarbiauti ir pagal galimybes teikti kuo išsamesnę turimа informacijа suinteresuotoms pusėms.

Dėl techninių reikalavimų naudojamoms kelių transporto priemonėms pakeitimo projekto

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad parengtas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 3 – 241 „Dėl techninių reikalavimų naudojamoms kelių transporto priemonėms“ pakeitimo projektas.

Su šiuo projektu galima susipažinti skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktų projektai“.

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti Technikos skyriui el. paštu e36@vkti.gov.lt.

Skaitmeninių tachografų sistemos funkcionavimo rizikos valdymas

Valstybinės kelių transporto inspekcijos Informacinių technologijų skyriaus vedėja Rita Skaisgirytė ir vyriausiasis specialistas Gintaras Serbenta 2006 m. balandžio 19 d. Briuselyje dalyvavo skaitmeninių tachografų sistemos funkcionavimo rizikos valdymo darbo grupės posėdyje.

šiame posėdyje buvo svarstomas skaitmeninių tachografų sistemos funkcionavimo ES šalyse rizikos valdymo organizavimas.

MIDT (angl. „Monitoring of the Implementation of Digital Tachograph“) sekretoriatas siūlo kiekvienoje ES šalyje sukurti skaitmeninių tachografų sistemos funkcionavimo rizikos valdymo nacionalinio lygmens grupę, sudarytа iš skaitmeninių tachografų sistemos dalyvių atstovų. Ji kaups ir analizuos informacijа apie savoje šalyje susidariusias skaitmeninių tachografų sistemos funkcionavimo problemas, nustatys rizikа ir apie tai informuos ES lygmens skaitmeninių tachografų funkcionavimo rizikos valdymo grupę.

ES lygmens rizikos valdymo grupė pateiks rekomendacijas, kaip susidariusiа rizikа sumažinti. Tokiа skaitmeninių tachografų sistemos rizikos valdymo schemа planuojama pateikti svarstyti Europos Komisijai.

Direktyvos 2003/59/EB nuostatų dėl vairuotojų kvalifikacijos įgyvendinimas

Valstybinė kelių transporto inspekcija informuoja, kad įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. 315 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004–2008 metų programos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ (žin., 2005, Nr. 40-1290), 105 priemonę, parengtas Kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos bei periodinio mokymo sаlygų ir tvarkos projektas.

šiuo teisės aktu į nacionalinę teisę perkeliamos 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo nuostatos, susijusios su profesiniu kelių transporto vairuotojų mokymu, atitinkamų profesinės kvalifikacijos pažymėjimų bei vairuotojų pažymėjimų išdavimu.

Reikiami teisės aktai minėtai direktyvai įgyvendinti valstybėse narėse turi būti priimti iki 2006 m. rugsėjo 10 d.

Su aprašo projektu galima susipažinti skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Teisės aktų projektai“.

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti Saugaus eismo skyriui el. paštu adas.vaitkevicius@vkti.gov.lt

"Vežėjų žinios"
Balandis Nr. 8 (116)

"Linava" informuoja

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Sulaikytas Varėnos pasienietį mėginęs papirkti lenkas

Veteranai

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams