Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Komisijos posėdyje pritarta saugaus eismo gerinimo planams

Balandžio 20 d. Susisiekimo ministerijoje įvykusiame Saugaus eismo komisijos posėdyje pritarta 2006 m. saugaus eismo gerinimo planams, kurie parengti vadovaujantis Valstybine saugaus eismo automobilių keliais 2005–2010 m. programa.

Posėdyje pažymėta, kad šiais metais bus sustiprinta eismo dalyvių kontrolė avaringiausiuose kelių ruožuose. Pristatyti Susisiekimo ministerijos parengti Kelių eismo taisyklių pakeitimai. šiuo metu jie nagrinėjami Saugaus eismo komisijos narių bei derinami su suinteresuotomis institucijomis.

Nagrinėjant saugaus eismo situacijа šalyje konstatuota, kad per tris šių metų mėnesius Lietuvoje įvyko 1 177 eismo įvykiai arba 0,9 proc. daugiau, nei per tа patį 2005 m. laikotarpį. Eismo įvykiuose žuvo 137 žmonės ( 4,6 proc. daugiau, nei per pirmus tris 2005 m. mėnesius) ir 1 395 buvo sužeisti (2,3 proc. mažiau ). Gerokai išaugo žuvusiųjų skaičius Alytaus (100 proc.), Panevėžio (37,5 proc.), Telšių (25 proc.) apskrityse.

Posėdyje įvardintos pagrindinės skaudžių nelaimių priežastys: leistino greičio viršijimas, vairavimas apsvaigus nuo alkoholio, neturint teisės vairuoti bei saugos diržų nenaudojimas.

šiais metais numatoma efektyviau organizuoti eismo dalyvių kontrolę, vykdyti įvairias saugaus eismo gerinimo švietėjiškas priemones, diegti inžinerines saugaus eismo gerinimo priemones. Valstybinės reikšmės keliuose numatoma įrengti ne mažiau kaip aštuonis stacionarius greičio matavimo prietaisus.

Posėdyje buvo aptartas Saugaus eismo sistemos diegimas Lietuvoje, sukuriant saugaus eismo mokymo centrus bei įgyvendinant ES Direktyvа 2003/59/EB dėl vairuotojų kvalifikacijos tobulinimo. Nutarta paspartinti šios Direktyvos įgyvendinimа.

Baigta šalčininkų pasienio kontrolės punkto renovacija

Balandžio 11 d., užbaigus antrojo statybos etapo darbus, atidarytas renovuotas šalčininkų pasienio kontrolės punktas, atitinkantis šengeno reikalavimus. Renovacijos darbai pradėti 1998 metais.

Lietuvai tapus Europos Sаjungos nare, imta skirti ypatingа dėmesį pasienio postų, ypač esančių prie rytinės ES sienos, statybai. šalčininkų punktas dar 1997 metais Vyriausybės nutarimu buvo įtrauktas į valstybinės reikšmės statinių sаrašа. Jis buvo renovuojamas dviem etapais. Pirmajame – nuo 1998 iki 2002 metų – buvo atlikti svarbiausi naujinimo ir plėtros darbai: naujai įrengtas pagrindinis pastatas ir postui reikalingi statiniai (stoginės, nameliai, įrengta asfalto danga ir kiti statiniai).

ҐNuo 2002 metų pradėtas naudoti dalinai renovuotas šalčininkų punktas tapo antruoju tokiu Vilniaus regione įrengtu tarptautiniu pasienio punktu, atitinkančiu Europos Sаjungos reikalavimus, – sakė punkto atidaryme dalyvavęs Susisiekimo ministerijos sekretorius Rimvydas Gradauskas, – ir malonu, kad jo prižiūrėtoja, saugotoja ir tolesne plėtotoja tapo mūsų ministerijai priklausanti 2005 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta Pasienio kontrolės punktų direkcija“.

šalčininkų pasienio kontrolės punkte įrengti detalaus krovinių tikrinimo angarai, sumontuotos vaizdo ir stebėjimo kameros, automobilinės svarstyklės, radiacinės kontrolės vartai, priverstinio stabdymo įrenginiai. Posto teritorija užima 54 242 kvadratinių metrų plotа.

Po penkias į abi puses eismo juostas turintis punktas per parа pajėgus praleisti iki 1000 transporto priemonių. Bendra punkto renovacijos kaina – 19 405 tūkst. Lt.

Konkretinamos Vilniaus viešojo logistikos centro steigimo galimybės

Susisiekimo ministerijos sekretorius Arvydas Vaitkus, susitikęs su Vilniaus miesto savivaldybės, Vilniaus apskrities administracijos bei kitų suinteresuotų institucijų atstovais paprašė sukonkretinti galimo Vilniaus viešojo logistikos centro steigimo vietа bei išsiaiškinti žemės priklausomybę.

Pasak A. Vaitkaus, logistikos centrų steigimo klausimas ne tik Vilniuje, bet ir Kaune bei Klaipėdoje stringa iš esmės dėl laisvos žemės stokos – viešajam logistikos centrui įsteigti reikėtų maždaug apie 100–200 ha teritorijos, o šiuo metu tokio didelio ploto laisvos valstybinės žemės ne tik Vilniuje, bet ir jo apylinkėse nėra. Daugumas žemės plotų nedideliais sklypais yra grаžinta savininkams, jų kaina nevienoda, ir tai yra bene pagrindinė kliūtis, stabdanti viešųjų logistikos centrų steigimаsi. Be to, steigiant logistikos centrus, būtina gera kelių ir geležinkelių transporto infrastruktūros sаveika, o tokiа vietа rasti taip pat nėra lengva.

Susisiekimo ministerijos sekretoriaus A. Vaitkaus nuomone, nors dėl galimybės steigti viešuosius logistikos centrus Lietuvoje daug diskutuojama su apskričių administracijomis ir savivaldybėmis, tačiau situacija nė kiek nepagerėjo. Nors apie viešųjų logistikos centrų steigimo būtinybę kalbama jau kelerius metus, nėra išsaugota valstybės nuosavybė strategiškai svarbiose vietose, neliko laisvos žemės šiems centrams steigti. Išpirkti išskirstytas žemes gali būti labai brangu, o lėšos, numatytos viešųjų logistikos centrų steigimui, yra gana ribotos. Todėl Susisiekimo ministerija dar kartа paprašė Vilniaus miesto savivaldybės ir apskrities administracijos atstovų išsaugoti likusias potencialias vietas logistikos centro steigimui bei pateikti ministerijai išsamesnius atsakymus dėl žemės priklausomybės ir kainos Vilniaus regione.

"Vežėjų žinios"
Balandis Nr. 8 (116)

"Linava" informuoja

Naujienos

Rinkos naujienos

Naujienos

Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Sulaikytas Varėnos pasienietį mėginęs papirkti lenkas

Veteranai

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams