Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

„Dvynių“ projektas – Prancūzijos patirtis Lietuvai

Europos Sаjungos valstybės suderino savo teisės aktus ir to paties laukia iš šalių kandidačių. Dar daugiau – pasiūlė būsimoms narėms savo pagalbа. Netrukus įpusės dvejų metų trukmės Lietuvos transporto sistemai tobulinti skirtas „Dvynių“ projektas, kurį realizuoja Valstybinė kelių transporto inspekcija kartu su gimininga Prancūzijos institucija. Kokie bendro darbo rezultatai? Ar projektas turės įtakos vežėjų verslui? Apie tai kalbamės su Prancūzijos Respublikos pasirengimo narystei patarėju Ericu HoyrupU, VKTI viršininko pavaduotoju Eugenijumi Ruškumi ir projekto asistente Vaiva Grabskyte.

Verdiktas – žalia šviesa kelyje į ES

Prancūzijos ekspertai išanalizavo Lietuvos transporte taikomа apmokestinimа ir lėšų surinkimo mechanizmа. Kovo pradžioje tam buvo skirtas ir seminaras, kuriame dalyvavo specialistai iš Susisiekimo, Finansų ministerijų, VKTI, Valstybinės techninių apžiūrų įmonių asociacijos „Transeksta“. Ekspertai savo išvadas pateikė Susisiekimo ministerijai ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai.

Galutinėje išvadoje teigiama, kad Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys transporto sritį, visiškai atitinka Europos Sаjungos direktyvas. Mokesčių lygis, jų dydžiai bei lėšų surinkimas vertinami teigiamai.

Siekdami patobulinti Lietuvos teisės aktus Prancūzijos ekspertai pasiūlė keletа nedidelių rekomendacinio pobūdžio pakeitimų. Siūloma išimties tvarka neapmokestinti ugniagesių ir avarinių tarnybų automobilių. Rekomendacijų, kurios būtų tiesiogiai susijusios su vežėjų verslu, nebuvo pateikta.

Replika

Lietuvos vežėjai regioniniuose susirinkimuose ir asociacijos „Linava“ XIII kongrese kėlė problemas dėl jų pečius užgulusių pernelyg didelių ir kartais nemotyvuotų mokesčių.Transporto įmonių savininkai reiškia nepasitenkinimа dėl to, kad taikomas dvigubas kelių apmokestinimas, kada vežėjai transporto priemones samdo vieni iš kitų. Dėl šios problemos asociacija „Linava“ laišku kreipėsi į Finansų bei Susisiekimo ministerijas ir tikisi teigiamo sprendimo – teisės aktus reikia pakeisti taip, kad būtų išvengta dvigubų mokesčių už kelius.

Lietuvos vežėjai nepatenkinti ir tuo, kad, jų nuomone, šalyje nustatyti per dideli negabaritinių krovinių vežimo mokesčiai.

Keisis licencijavimo taisyklės

Kelių transporto licencijavimo veiklos taisyklėse numatyta, kad licencijos kortelės vežti krovinius tarptautiniais maršrutais krovininėms transporto priemonėms, kurių bendroji masė didesnė kaip 6 tonos, išduodamos tada, kai krovininis automobilis turi „žalesnio ir saugaus“ ar aukštesnius reikalavimus atitinkančio sunkvežimio sertifikatа ir turimų įmonėje licencijų kortelių per metus padaugėja ne daugiau kaip 20 procentų.

Prancūzijos transporto ekspertai teigia, kad tokios nuostatos neatitinka Europos Sаjungos teisės aktų ir turėtų būti pakeistos. šį pasiūlymа svarstys Susisiekimo ministerija.

Vežėjams, kurie verčiasi licencijuojama tarptautine kelių transporto veikla, jau taikomi trys ES direktyvos dėl patekimo į rinkа kriterijai – patikimumo, kompetencijos ir finansinio pajėgumo. Vidinio vežimo transporto įmonėms šie kriterijai kol kas taikomi su išlygomis.

Vienas iš Lietuvos teisės aktų trūkumų – nėra tiksliai apibrėžta geros reputacijos sаvoka. Prancūzijos ekspertai siūlo išvardyti pažeidimus, kuriuos padarę asmenys būtų laikomi praradusiais gerа reputacijа. Pažvelkime bent į kelias Prancūzijos teisės aktuose išdėstytas nuostatas: jei įmonės vadovas neblaivus vairavo automobilį arba daug kartų viršijo leistinа greitį – jo reputacija bloga ir jis negali vadovauti įmonei.

Lietuvai tapus Europos Sаjungos nare, įsigalios naujos licencijos, kurios atstos leidimus kroviniams vežti į ES šalis. Naujas licencijas išdavinės VKTI, bet nuo kada – dar nenumatyta. Dar nežinoma ir kokios bus valstybės rinkliavos už verslo licencijа bei licencijos kortelę (dabar jos kainuoja atitinkamai 240 ir 30 litų).

Prancūzijos ekspertai, išnagrinėję Lietuvoje veikiančiа sistemа, pasiūlė Lietuvai apsvarstyti, kokias licencijas būtų tikslingiau išduoti Lietuvoje, – vienodas gabenti krovinius tiek vidaus, tiek ir užsienio maršrutais, ar skirtingas. Prancūzija įteisino dvi licencijų rūšis, Liuksemburgas – vienа. Licencijos vidaus maršrutams galėtų būti pigesnės, nei leidžiančios gabenti krovinius į užsienį. Vidaus licencijoms galėtų būti taikomi ir mažesni finansinio pajėgumo kriterijai.

šiuo metu Lietuvoje galioja net kelių rūšių licencijos keleiviams vežti: suteikiančios teisę vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi, užsakomaisiais reisais bei autobusais vietinio, tolimojo ir tarptautinio susisiekimo maršrutais. Prancūzai turi tik dviejų rūšių keleivinio transporto licencijas - vietinių ir tarptautinių reisų.

„Dvynių“ projekto vykdytojai siūlo Lietuvos susisiekimo ministerijai kartu su vežėjais padiskutuoti, kokias licencijas Lietuvoje, įstojus į ES, būtų tikslingiau naudoti.

Darbas ir poilsis

Kaip vežėjai turėtų organizuoti darbа, kad vairuotojai nepažeidinėtų darbo ir poilsio režimo?

šio klausimo aktualumа rodo transporto įmonių iniciatyva organizuojami susitikimai su VKTI specialistais. „Siekiame ne bausti, o paaiškinti, kaip laikytis tvarkos, - sako VKTI viršininko pavaduotojas Eugenijus Ruškus. - Dalykinius susitikimus surengėme keliose vežėjų įmonėse, tarp kurių – „Vilniaus dobilas“, „Gaisrė“, „Autoverslas“.

Administracinės nuobaudos taikomos toms įmonėms, kuriose randama pažeidimų per planinius patikrinimus ar kurių automobiliai buvo patikrinti kelyje ir rasta darbo ir poilsio tvarkos pažeidimų. Vien tik šiemet buvo patikrintos 88 vežėjų įmonės ir surašyti 22 administracinio teisės pažeidimo protokolai bei paskirta 6,5 tūkst. litų baudų. Už šiurkščius ir pasikartojančius vairuotojų darbo ir poilsio režimo bei apskaitos pažeidimus Kelių transporto veiklos komisija 8 transporto priemonėms sustabdė licencijos kortelių galiojimа 1-2 mėnesius. Keliuose ir pasienio kontrolės punktuose patikrintos 3458 transporto priemonės. Darbo ir poilsio režimа pažeidė 208 vairuotojai (krovininio transporto – 188, keleivinio – 20). Surašyta 116 administracinio teisės pažeidimo protokolų, 92 aktai ir paskirta 31 tūkst. Lt baudų.

Prancūzijos ekspertų padedami VKTI kontrolieriai teoriškai ir praktiškai tobulina darbo įgūdžius – organizuoja kelias savaites trunkančius mokymus bei praktinius tikrinimus kelyje.

įgyvendinant „Dvynių“ projektа buvo parengtos dviejų tarptautinių konkursų sаlygos. Pagal šį projektа VKTI iki metų pabaigos galės įsigyti įrangos greičio ribotuvams bei tachografams tikrinti, atnaujins savo kontrolės informacinę sistemа. Tris ketvirtadalius išlaidų padengs Europos Komisija, vienа ketvirtadalį – Lietuvos biudžetas.

VKTI kontrolieriai, įgiję daugiau teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, pasitelkdami modernesnę įrangа, galės efektyviau vykdyti kontrolę įmonėse bei keliuose ir lengviau pasiekti ES socialinio reglamento keliamus tikslus.

Autoriaus nuotrauka

Vidmantas KLIUKAS

"Transporto pasaulis"
Birželis Nr. 6 (30)

"Linava" informuoja

Albanija

Dėl keleivinio transporto bilietų pardavimo įplaukų apskaitos

Dėl LR transporto lengvatų įstatymo

Dėl metinės PVM deklaracijos formų

Dėl profesinės kompetencijos ir žinių atnaujinimo egzaminų laikymo tvarkos

Dėl Susitarimo Interbus reglamentuojamų kelionės lapų knygos pavyzdžio pakeitimo

Ekonomikos forumas Augustave

Italija

Jungtinė Karalystė

Keleivinio transporto sekcijos posėdžio nutarimai

Lenkija

Lietuva

Linava

LINAVOS MOKYMO CENTRAS

Nauji teisės aktai

Pasitarimas Susisiekimo ministerijoje dėl neteisėtos keleivių vežimo veiklos

Prancūzija

Rusija

Serbija ir Juodkalnija

Kelionės

Svečiuose pas čekijos vežėjus

Nauji modeliai

SVEIKAS FLAGMANE!

Padangos

„Michelin“ padangų testas

Patirtis

„Dvynių“ projektas – Prancūzijos patirtis Lietuvai

Pažintys

TIKRAI MOTERIAI TARP VYRų GERAI

Psichologija

Telefono galia

Specializacija

Vilkikai velka vilkikus

Užsienyje

„Vėliavėlių“ keitimas, arba kodėl vokietijos vežėjai veržiasi į kitas šalis

Lietuvoje ir pasaulyje

DAR DU JUNGTINIAI KONTROLėS PUNKTAI

GRAIKIJOJE - APIE VISUOMENINį TRANSPORTА

įteiktas kokybės sertifikatas

Klaipėdoje - intermodalinių vežimų

Naujas „Actros“ – naujos viltys

„NORD/LB Lizingas“ automobilių parkui atnaujinti

Transporto politika

„LIETUVA – MūSų STRATEGINė PARTNERė“

Žinotina

Transporto Acquis. Kas tai? (1)

Keleivinis transportas

Tarptautiniai - pelningiausi

„SETRų“ pasirodymas šiauliuose

Vežėjo kalendorius

Nedarbo Dienos Europoje

Technika

Pamaitinti dyzelį tačiau - kaip?

Teisė

Vežėjo atsakomybės draudimas

Muziejus

Kelių „Dinozaurų“ epocha