Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

žvilgsnis į Europos integracijа: kas padaryta ir kа reikės nuveikti kelių transporto srityje

2002 metai Lietuvai buvo ypatingai svarbūs. Praėjusiais metais mūsų valstybė buvo pakviesta stoti į NATO ir į ES. Pakvietimas stoti į Europos Sаjungа - tai didelis visų Lietuvos ūkio šakų, tarp jų ir transporto, pastangų įvertinimas derinant savo teisės bazę su Europos Sаjungos nuostatomis bei įgyvendinant transporto Acquis keliamus reikalavimus. Planuojama, kad š. m. balandžio 16 d. Lietuva turėtų pasirašyti Stojimo į Europos Sаjungа sutartį.

Tradiciškai kiekvienų metų pabaigoje ir naujųjų pradžioje yra apžvelgiami atlikti darbai bei pasiekti rezultatai ir planuojami nauji.

2002 metais kelių transporto sektoriuje 2002 m. kovo 12 d. patvirtintas susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-104 "Dėl asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kvalifikacijos egzamino laikymo tvarkos patvirtinimo". 2002 m. kovo 19 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymа. įgyvendinant šio įstatymo nuostatas dėl licencijavimo atsisakymo, kai keleiviai vežami lengvaisiais automobiliais reguliariais reisais, bei licencijavimo įvedimo, kai keleiviai vežami lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais, o kroviniai - vidaus maršrutais 2002 m. gruodžio 23 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr.2090 "Dėl LRV 1997 m. spalio 23 d. nutarimo Nr. 1170 "Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo" pakeitimo".

Trumpai apžvelgsime pagrindinius Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių pakeitimus. įvedama nauja licencijos rūšis - vežti keleivius lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais, nes to reikalauja Kelių transporto kodekso priimti pakeitimai. Taip pat šiomis naujomis taisyklėmis įvedama nauja licencijos rūšis - vežti krovinius vidaus maršrutais, nes tai numato Kelių transporto kodekso pakeitimai bei Europos Tarybos direktyva 98/76.

Taisyklėse nustatoma, kad licencija vežti krovinius tarptautiniais maršrutais reikalinga, kai kroviniai vežami transporto priemonėmis, kurių bendroji masė, įskaitant priekabа, didesnė kaip 3,5 tonos. Iki šiol kroviniams vežti licencija buvo reikalinga, kai vežama tarptautiniais maršrutais transporto priemonėmis, kurių keliamoji galia, įskaitant priekabа, didesnė kaip 3,5 tonos arba bendroji masė, įskaitant priekabа, didesnė kaip 6 tonos.

Atsižvelgiant į Civilinio kodekso reikalavimus, taisyklėse panaikinamas licencijos perregistravimas kas 5 metai, o suvienodinant reikalavimus su ES nuostatomis taisyklėse nustatoma, kad įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens, kuriam pavesta vadovauti keleivių ir (arba) krovinių vežimo veiklai, profesinė kompetencija bus tikrinama kas 5 metai, išlaikius žinių atnaujinimo egzaminа.

Daug naujovių ir finansinio pajėgumo srityje. Iki šiol šis reikalavimas buvo taikomas tik įmonėms, užsiimančioms tarptautiniais vežimais. Naujose taisyklėse nustatytas finansinis pajėgumas:

- vežant krovinius ar keleivius tarptautiniais maršrutais - 32000 litų pirmai transporto priemonei ir 18000 litų kiekvienai kitai transporto priemonei. šiuo metu galiojančiose taisyklėse - 14000 litų kiekvienai naudojamai transporto priemonei arba 700 litų kiekvienai bendrosios masės tonai (krovininiams automobiliams), arba 700 litų kiekvienai sėdimai vietai (autobusams). Tačiau jau galiojančios taisyklės numato, kad nuo 2003 m. sausio 1 d. šis finansinis pajėgumas turi būti 9000 eurų pirmai transporto priemonei ir 5000 eurų kiekvienai kitai transporto priemonei;

- vežant keleivius autobusais ar krovinius vidaus maršrutais finansinis pajėgumas didės keliais etapais. šie etapai nustatyti pagal Lietuvai derybose su Europos Sаjunga suteiktus pereinamuosius laikotarpius. Pirmasis etapas - iki 2003 m. gruodžio 31 d. - 11000 litų kiekvienai naudojamai transporto priemonei, antrasis etapas - nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d. - 18000 litų kiekvienai naudojamai transporto priemonei ir trečiasis etapas - nuo 2007 m. sausio 1 d. - 32000 litų pirmai transporto priemonei ir 18000 litų kiekvienai kitai transporto priemonei;

- vežant keleivius lengvaisiais automobiliais taksi arba lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais nuo 2004 m. sausio 1 d. nustatomas finansinis pajėgumas 5000 litų pirmai transporto priemonei ir 3000 litų kiekvienai kitai transporto priemonei.

2002 m. gruodžio 11 d. LRV nutarimu Nr. 1950 patvirtintos naujos Kelių eismo taisyklės. Parengtoje naujojoje kelių eismo taisyklių redakcijoje yra numatyta: sumažinti greitį miestuose nuo 60 km/val iki 50 km/val; draudžiama vairuojant motorinę transporto priemonę naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, jei naudojantis jomis reikalinga rankų pagalba (išskyrus tuos atvejus, kai stovinčios motorinės transporto priemonės variklis išjungtas); motorinės transporto priemonės nuo rugsėjo 1 d. iki balandžio 1 d. privalo važiuoti su įjungtomis artimosiomis šviesomis; vairuodamas motorinę transporto priemonę su įrengtais saugos diržais, vairuotojas privalo būti juos užsisegęs ir nevežti keleivių su neužsegtais saugos diržais; nuo balandžio 10 d. iki lapkričio 1 d. draudžiama eksploatuoti transporto priemones su dygliuotomis padangomis; nuo lapkričio 10 d. iki balandžio 1 d. draudžiama eksploatuoti transporto priemones, kurių leidžiama maksimali masė ne didesnė kaip 3,5 t, su vasarinėmis padangomis.

2002 metais taip pat buvo vykdomos ir investicinės-infrastruktūrinės priemonės. Rekonstruojant I transporto koridorių, užbaigta VIA BALTICA kelio rekonstrukcijos antro etapo pirmoji fazė. 2002 m. spalio 11 d. užbaigti Marijampolės-Kalvarijos aplinkkelio tiesimo darbai, kurių bendra vertė 16,5 mln. eurų. Iš jų 6,5 mln. eurų skyrė PHARE programa. 2002 m. buvo tęsiamas kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda rekonstrukcijos II etapas (I etapas vyko 2001 m.). Atlikta darbų už 13,3 mln. eurų: sustiprinta 16,94 km kelio dangos ir kelkraščių, 10,79 km dangos atskirų ruožų, atnaujinta 53,98 km asfaltbetonio dangos, suremontuota 14 tiltų ir viadukų, įdiegtos eismo saugos gerinimo priemonės.

2003 m. teisės aktų harmonizavimo srityje numatoma baigti perkelti Europos Sаjungos direktyvų bei reglamentų nuostatas ir iki metų pabaigos visiškai suderinti nacionalinę bazę su ES nuostatomis, parengti ir priimti susisiekimo ministro įsakymа, kuriuo būtų keičiamas ir pildomas susisiekimo, valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministrų įsakymas dėl tachografų naudojimo taisyklių. šios taisyklės numatomos papildyti nuostatomis dėl skaitmeninių tachografų taikymo, įgyvendinant Europos Komisijos 2002 m. reglamentа, derinan jį prie techninės pažangos Europos Tarybos reglamento 3821/85 dėl registruojančios įrangos kelių transporte (tachografų).

Numatoma papildyti susisiekimo ministro 1994 metų sausio 24 dienos įsakymа Nr.33 "Dėl techninių reikalavimų tvirtinimo", atsižvelgiant į Europos Komisijos 2001 metų vasario 14 dienos priimtа direktyvа dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių autotransporto priemonių ir jų priekabų patikrinimus dėl tinkamumo eksploatuoti keliuose. ši direktyva nėra visiškai nauja, ji tik papildo 1996 metų direktyvа, derinant jа prie techninės pažangos.

šiais metais taip pat numatoma papildyti susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymа "Dėl krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklių" bei1998 m. gruodžio 31 d. įsakymа "Dėl keleivių tarptautinio vežimo kelių transportu taisyklių".

įgyvendinant investicines-infrastruktūrines kelių transporto srities priemones numatyta toliau rekonstruoti I transporto koridorių (VIA BALTICA) ir rekonstruoti IXB automobilių kelių transporto koridorių. Tolimesnę VIA BALTICA kelio plėtrа finansuoja ISPA programa. Visa dabartinio projekto vertė - 17,7 mln. eurų. Paramos lėšos sudaro 11,58 mln. eurų. 2003 m. bus pastatytos skirtingo lygio sankryžos ties Marijampole ir Nausode, prie Panevėžio, nutiesta 9,65 km ilgio Kauno miesto vakarinio aplinkkelio antrosios važiuojamosios dalies juosta, įrengta Garliavos skirtingo lygio sankryža. šis projektas bus baigtas ne vėliau kaip 2004 metų vasario mėnesį. 2003 m. toliau bus tęsiama IXB koridoriaus rekonstrukcija. Numatoma atlikti kelio dangos atnaujinimа ir platinimа, kelkraščių remontа atskiruose kelio ruožuose, suremontuoti 8 tiltus ir viadukus, įgyvendinti aplinkosaugos priemones, įdiegti eismo saugos priemones.

įgyvendinus šias teisės harmonizavimo priemones ir atlikus numatytus investicinius projektus, nuo 2004 metų pavasario Lietuva galės pilnavertiškai - jau kaip šalis narė įeiti į bendrаjа Europos Sаjungos transporto rinkа.

"Transporto pasaulis"
Sausis Nr. 1 (25)

"Linava" informuoja

BOGDAN užkariauja Kijevа

Dėl kelionės dokumentų

Klaipėdos regiono vežėjams

Permainos keleivių vežėjų darbe

Lietuvoje ir pasaulyje

"Ford Transit Connect" - 2003 metų furgonas

"PEUGEOT PARTNER" - antrasis prisitatymas

"TRUCK STORE" - ginklas naudotų sunkvežimių rinkai užkariauti?

Italija: plius PVM

Lenkija: kuro - kiek telpa standartiniame bake

Lenkija: mokestis už automagistralę

Lietuva: Skandinaviškas dyzelinas atlaikė lietuviškа šaltį

Rusija, Baltarusija, Ukraina: vizų išdavimo tvarka bendra

Svarbiausia - įvaizdis

Vengrija: žieminė ekipiruotė - privaloma

Transporto politika

"Autobanų mokestis" - milijardus kainuojanti programa

žvilgsnis į Europos integracijа: kas padaryta ir kа reikės nuveikti kelių transporto srityje

Žinotina

"Dvynių" projektas: neišradinėkime dviračio!

2003 m. Europos transporto ir logistikos parodos

Perspektyvos

"VIKINGAS"… iš pietų

Paslaugos

KONTROLė - irgi paslauga, nors ne visi tai supranta...

Keleivinis transportas

Darbų liko ir šiems metams

Vilniuje važinės modernūs autobusai

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Elektronika mažina posūkio spindulį

MEGA TRAILER ir kiti

Kronika

Mirties šokis tarp liepsnojančių automobilių

Mokymas

Egzaminai - sunkesni ir brangesni

Teisė

Antstolių reforma

Tiesa ir teisingumas

Konsultacijos

Vairuotojo darbo laikas (tęsinys)

Verslo etika

Vadovo kalbos kompetentingumas

Sveikata

Ligas lemia ir asmenybės ypatumai

Automobilių sportas

čekai pradeda diktuoti madas (2002-ųjų metų sunkvežimių lenktynių apžvalga)

2003 M. SUNKVEžIMIų VARžYBų KALENDORIUS

Muziejus

Gyveno Detroite kalvis...