Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinė

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-12-19 įsakymu Nr. 1B-820 (įsigaliojo 2005-12-30, žin., 2005, Nr. 151-5582) patvirtinta:

Sprendimo nustatyti mokesčių mokėtojo turto priverstinę hipotekа/priverstinį įkeitimа forma;

Mokesčių mokėtojo turto priverstinės hipotekos/priverstinio įkeitimo taikymo rekomendaciniai kriterijai.

šiuo įsakymu teritorinėms muitinėms pavesta nustatyti teritorinės muitinės mokesčių mokėtojo turto priverstinės hipotekos/priverstinio įkeitimo vykdymo tvarkа.

Kad būtų galima įvertinti mokestinės nepriemokos išieškojimo apsunkinimа ar negalimumа, muitinė, priimdama sprendimа nustatyti mokesčių mokėtojo turto priverstinės hipotekos/priverstinio įkeitimo taikymа, gali vadovautis tokiais rekomendaciniais kriterijais:

• mokesčių mokėtojo turto būkle;

• mokesčių mokėtojo finansine padėtimi;

• mokesčių mokėtojo veiklos ypatumais (mokesčių mokėtojas turi samdomų darbuotojų, bet neturi sаskaitų kredito įstaigose; gana dažnai vykdo atsiskaitymus grynaisiais pinigais, per užsienio šalyse registruotas kredito įstaigas arba vykdo atsiskaitymus pagal trišales sutartis, kai debitorius atsiskaito su kitais skolininko kreditoriais).

• mokesčių mokėtojo drausmingumu;

• kita papildoma informacija apie mokesčių mokėtojа, gauta iš teisėsaugos, teisėtvarkos ir kitų valstybės institucijų bei įstaigų.

Teritorinės muitinės savo veikloje gali nustatyti ir kitus papildomus mokestinės nepriemokos išieškojimo apsunkinimo ar negalimumo rizikos vertinimo kriterijus, priimdamos sprendimа nustatyti mokesčių mokėtojo turto priverstinės hipotekos/priverstinio įkeitimo taikymа.

***

Statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-12-28 įsakymu Nr. Dį-298/1B-843 Dėl Statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004-12-28 įsakymo Nr. Dį-267/1B-1192 „Dėl Ataskaitų apie Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybа su Europos Sаjungos valstybėmis pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2006-01-01, žin., 2005, Nr. 153-5662) nustatyta, kad 9 langelyje „Masė neto, kg“ įrašoma prekės masė neto kilogramais. Jeigu deklaruojama elektros energija, šiame langelyje įrašoma „0,001“.

Masė neto – tai pačių prekių masė, kuriai nepriskiriama jokios jų pakuotės masė. Jeigu šios prekės masė ne didesnė kaip 1 kilogramas, ji nurodoma nesuapvalinta, vienos tūkstantosios kilogramo dalies (vieno gramo) tikslumu, kitais atvejais – suapvalinta iki sveikojo skaičiaus.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-12-29 įsakymu Nr. 1B-847 (įsigaliojo 2006-01-01, žin., 2005, Nr. 152-5625) patvirtintas Sandorių rūšių kodų, naudojamų statistikos tikslams, sаrašas, pakeičiantis iki šiol galiojusį Sandorių rūšių ir tipų klasifikatorių.

Kelių transporto kodekso 14, 16 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymu (įsigaliojo 2006-01-01, žin., 2005, Nr. 153-5643) nustatyta, kad kontrolės teisę turintys pareigūnai, nustatę pažeidimus, turi teisę uždrausti transporto priemonei toliau važiuoti ir laikinai paimti transporto priemonės registracijos liudijimа arba transporto priemonės naudotojo pažymėjimа, kol bus pašalinti pažeidimai, taip pat keleivių sutikimu gauti iš jų paaiškinimus raštu ir (ar) žodžiu.

Primename, kad VKTI pareigūnai turi teisę sustabdyti krovinines ir keleivines kelių transporto priemones, jas pasverti, tikrinti jų matmenis, apipavidalinimа, techninę būklę, valstybinės techninės apžiūros atlikimo periodiškumа, ekipažo, taip pat keleiviams, bagažui ir kroviniams vežti privalomus dokumentus, iš jų – keleivių ir bagažo bilietus, važtaraščius. šie pareigūnai taip pat turi teisę tikrinti, ar laikomasi ekipažo darbo ir poilsio režimo. Savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų kelių transporto veiklos kontrolės tarnybų pareigūnai turi teisę savo bei gretimų savivaldybių teritorijose sustabdyti ir tikrinti lengvuosius automobilius taksi ir keleivines kelių transporto priemones, dirbančias vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutais, bei šių priemonių ekipažų, taip pat keleiviams ir bagažui vežti privalomus dokumentus, iš jų – keleivių ir bagažo bilietus bei ekipažų darbo ir poilsio režimo laikymаsi.

Minėtuoju kodekso pakeitimu taip pat nustatyta, kad keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais konkrečius tarifų dydžius nustato savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į kiekvienа konkretų maršrutа, keleivių srautus bei aptarnavimo intensyvumа, naujai išdėstyta užsakomųjų reisų sаvoka – tai reisai, kai iš anksto sudarytos bendrа kelionės tikslа turinčios keleivių grupės yra nuvežamos į tam tikrа vietа ir parvežamos į išvykimo vietа arba anksčiau nuvežta keleivių grupė grаžinama atgal į išvykimo vietа vėlesniu reisu, arba keleivių grupė nuvežama, o transporto priemonė grįžta tuščia. Iš anksto sudarytos keleivių grupės vežamos turint keleivių vežimo sutartis ir keleivių vežimo lapus. Keleivių vežimo lapai nebūtini, jei keleivių grupės vežiojamos tame pačiame mieste, kuriame vyksta šio kodekso 2 str. 8 dalyje paminėti renginiai. Keleivių vežimo lapų formа, jų apskaitos, užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir sunaikinimo tvarkа nustato Susisiekimo ministerija. Draudžiama rinkti ir vežti keleivių grupes iš gatvių ir aikštelių teritorijų, kurios ribojasi su autobusų stotimis. šių gatvių ir aikštelių teritorijų ribas nustato savivaldybių institucijos.

***

Vidaus reikalų ministro 2005-12-12 įsakymu Nr. 1V-419 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005-06-28 įsakymo Nr. 1V-204 „Dėl Kelių transporto priemonės registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-12-30, žin., 2005, Nr. 151-5561) pakeista ir nauja redakcija išdėstyta Kelių transporto priemonės registracijos liudijimo privalomoji forma.

***

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005-12-29 įsakymu Nr. B1-727 (įsigaliojo 2006-01-01, žin., 2005, Nr. 153-5668) patvirtinti:

maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo reikalavimai;

Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo forma.

Reikalavimai reglamentuoja steigiamų ir veikiančių maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo pažymėjimų išdavimo, atsisakymo išduoti, galiojimo sustabdymo ir panaikinimo tvarkа. Primename, kad maisto tvarkymas – tai poveikis maistui arba veiksmai su juo ar atskiromis jo sudėtinėmis dalimis (pvz., maisto gaminimas, ruošimas, perdirbimas, pakavimas, laikymas, saugojimas, vežimas, paskirstymas, tiekimas, pateikimas parduoti, pardavimas), galintys turėti įtakos maisto saugai, kokybei ir mitybos vertei.

Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimа privalo turėti visi subjektai, tvarkantys maistа: stambios įmonės (pvz., duonos, alaus gamybos įmonės, prekybos centrai, viešojo maitinimo įmonės ar kt.), smulkios įmonės (pvz.: prekybos kioskai, gatvės prekeiviai ar kt.), fiziniai asmenys, tvarkantys maistа pagal verslo liudijimus, fiziniai asmenys, užsiregistravę Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, ir subjektai, užsiimantys maisto tvarkymu tam tikrа sezonа. Už pažymėjimo išdavimа imamas mokestis.

Subjektų veiklos sаlygas tikrina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinių padalinių pareigūnai. Jie tikrina, ar teritorija, pastatai, transporto priemonės, sandėliai, buitinės patalpos, jų apšvietimas, vėdinimas, vandentiekis, kanalizacija, technologiniai įrenginiai bei kitos sаlygos ir priemonės atitinka nustatytų teisės aktų reikalavimus ir kt.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinis padalinys, įvertinęs prašymа pateikusį subjektа, per 10 darbo dienų nuo visų išvardytų dokumentų gavimo išduoda pažymėjimа arba, esant neatitikimų, subjektui raštu pateikia patikrinimo metu nustatytų neatitikimų duomenis. Pažymėjimas išduodamas ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui.

Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005-12-22 įsakymu Nr. 5-V-816 (įsigaliojo 2005-12-31, žin., 2005, Nr. 152-5632) duomenų bazės „Vogtas autotransportas“, tvarkomos pagal Pavogtų, prarastų, surastų, paimtų iš sulaikytų arba suimtų asmenų, paimtų iš neteisėtos apyvartos, savanoriškai atiduotų, bešeimininkių, pagrobtų iš dingusių be žinios asmenų, surastų prie neatpažintų žmonių lavonų numeruotų bei su ypatingai būdingais požymiais daiktų centralizuotos apskaitos instrukcijа, pagrindu įsteigtas Ieškomų transporto priemonių registras bei patvirtinti šio registro nuostatai.

Ieškomų transporto priemonių registro veiklos pradžia – 2006 m. sausio 2 d. Registro objektai – ieškomos transporto priemonės, ieškomi transporto priemonių valstybinio numerio ženklai, ieškomi transporto priemonių varikliai. Registro objektams taip pat priklauso transporto priemonės, kurioms taikomas specialus režimas.

Ieškomos transporto priemonės – tai:

• pagrobtos transporto priemonės,

• transporto priemonės, kurios įtariama yra pagrobtos,

• kartu su asmeniu dingusios transporto priemonės,

• transporto priemonės, kuriomis gali naudotis asmenys, įtariami padarę nusikalstamas veikas ir siekiantys išvengti sulaikymo bei pasislėpti,

• užsienio šalyse pagrobtos transporto priemonės, kurios priklauso Lietuvos Respublikos fiziniams ar juridiniams asmenims.

Pagrindiniai ieškomos transporto priemonės duomenys – transporto priemonių valstybinio numerio ženklai, identifikaciniai numeriai (numeriai, kuriuos gamykla gamintoja suteikia sudedamosioms transporto priemonių dalims ir kurie įrašomi į gamyklinę transporto priemonių duomenų kortelę), spalva, markė, modelis.

Susisiekimo ministro 2005-12-15 įsakymu Nr. 3-571 Dėl Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų pakeitimo (įsigaliojo 2005-12-30, žin., 2005, Nr. 151-5571) pakeisti ir nauja redakcija išdėstyti Pasienio kontrolės punktų direkcijos nuostatai. Panaikintas nuostatų punktas, įgalinantis direkcijа gauti paramа Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, taip pat pakeista keletas kitų nuostatų.

Pelno mokesčio įstatymo 2, 4, 5, 7, 12, 16, 18, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 47, 51, 55 straipsnių, 1, 3 priedėlių pakeitimo bei papildymo, įstatymo papildymo 37(3) straipsniu ir 44 straipsnio pripažinimo netekusiu galios bei pelno mokesčio įstatymo 5, 12, 26, 35, 36, 37, 53 straipsnių pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 37(1) bei 37(2) straipsniais ir įstatymo 3 priedėlio papildymo įstatymo 12 straipsnio pakeitimo (įsigaliojo 2006-01-01, žin., 2005, Nr. 153-5635) apibrėžtos prestižo ir neigiamo prestižo sаvokos:

Prestižas – dydis, kuriuo, įsigyjant kito vieneto veiklа kaip kompleksа ar jo veiklos dalį kaip teisių ir prievolių visumа, organizaciniu požiūriu sudarančiа autonomiškа ekonominį vienetа, vykdantį veiklа ir galintį atlikti savo funkcijas savo nuožiūra, arba siekiant valdyti kito vieneto grynаjį turtа ir veiklа, įsigyjant jo akcijas, įsigyjančiojo vieneto pinigais sumokėta kaina viršija įsigyto vieneto grynojo turto dalies, įvertintos tikrаja rinkos kaina, vertę ir iš kurio įsigyjantysis vienetas tikisi gauti ekonominės naudos.

Neigiamas prestižas – dydis, kuriuo, įsigyjant kito vieneto veiklа kaip kompleksа ar jo veiklos dalį kaip teisių ir prievolių visumа, organizaciniu požiūriu sudarančiа autonomiškа ekonominį vienetа, vykdantį veiklа ir galintį atlikti savo funkcijas savo nuožiūra, arba siekiant valdyti kito vieneto grynаjį turtа ir veiklа, įsigyjant jo akcijas, įsigyjančiojo vieneto pinigais sumokėta kaina yra mažesnė už įsigyto vieneto grynojo turto dalies, įvertintos tikrаja rinkos kaina, vertę.

Neigiamas prestižas priskiriamas pajamoms jo įsigijimo momentu, išskyrus atvejus, kai siekiant valdyti kito vieneto grynаjį turtа ir veiklа įsigyjamos jo akcijos, įsigijimo momentu nustatytas neigiamas prestižas, į buhalterinę apskaitа įtrauktas atskirai nuo kito turto, pajamoms priskiriamas vėlesnio šių vienetų reorganizavimo ar perleidimo, jei tai bus atliekama, momentu.

įsigyjant kito vieneto veiklа kaip kompleksа ar jo veiklos dalį kaip teisių ir prievolių visumа, organizaciniu požiūriu sudarantį autonominį ekonominį vienetа, vykdantį veiklа ir galintį atlikti savo funkcijas savo nuožiūra, susidaręs prestižas, į buhalterinę apskaitа įtrauktas atskirai nuo kito turto, į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus įtraukiamas kaip ir ilgalaikis turtas, laikantis nustatytų sаlygų.

įstatymo pakeitimu taip pat išplėsta mokesčio bazės sаvoka. Nustatyta, kad vieneto mokesčio bazė taip pat yra:

• gauta parama, panaudota ne pagal Labdaros ir paramos įstatyme nustatytа paramos paskirtį;

• iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais gautos paramos dalis, viršijanti 250 MGL dydžio sumа.

Mokesčio mokėtojams, pagal Labdaros ir paramos įstatymа turintiems teisę teikti labdarа ir paramа, iš pajamų leidžiama atskaityti visas išmokas (išskyrus išmokas grynaisiais pinigais, viršijančias 250 MGL dydžio sumа vienam paramos ar labdaros gavėjui per mokestinį laikotarpį), įskaitant perleistа turtа, suteiktas paslaugas, kurios Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka skirtos labdarai ir paramai, jei įstatyme nenustatyta kitaip. Mokesčio mokėtojams, turintiems teisę teikti tik paramа, iš pajamų leidžiama du kartus atskaityti išmokas (išskyrus išmokas grynaisiais pinigais, viršijančias 250 MGL dydžio sumа vienam paramos gavėjui per mokestinį laikotarpį), įskaitant perleistа turtа, suteiktas paslaugas, kurios Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka skirtos paramai, tačiau ne didesnes kaip 40 proc. mokesčio mokėtojo pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamаsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus paramа.

Kita įstatymo naujovė: nustatyta, kad mažinant vieneto įstatinį kapitalа, laikoma, jog pirma vieneto dalyviams išmokama ta įstatinio kapitalo dalis, kuri buvo sudaryta ne iš vieneto dalyvių įnašų, o didinant įstatinį kapitalа iš vieneto lėšų.

įstatymo pakeitimu nauja redakcija taip pat išdėstyti Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai (metais).

***

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymu (įsigaliojo 2006-01-01, žin., 2005, Nr. 153-5636), siekiant aiškiau reglamentuoti nuostatas, pagal kurias vienetų reorganizavimo ar turto perleidimo atvejais gyventojams tenkantis turto vertės padidėjimas nepriskiriamas gyventojo pajamoms ir todėl neapmokestinamas. Nustatyta, kad gyventojo pajamomis nelaikomas:

• tarp Pelno mokesčio įstatymo 41 str. 1 d. 2 p. nustatytų vienetų Pelno mokesčio įstatymo 41 str. 2 d. nustatytais reorganizavimo ar perleidimo atvejais vykdomų operacijų metu susidariusį turto vertės skirtumа, kai gaunamos akcijos (dalys, pajai) vieneto dalyvių turimas šio vieneto akcijas (dalis, pajus) mainais keičiant į kito vieneto akcijas (dalis, pajus), išskyrus akcijų kainų skirtumo apmokėjimа pinigais;

• tarp Pelno mokesčio įstatymo 41 str. 1 d. 1 p. nustatytų vienetų Pelno mokesčio įstatymo 41 str. 2 d. nustatytais reorganizavimo ar perleidimo atvejais vykdomų operacijų metu susidariusį turto vertės skirtumа, kai gaunamos akcijos (dalys, pajai) vieneto dalyvių turimas šio vieneto akcijas (dalis, pajus) mainais keičiant į kito vieneto akcijas (dalis, pajus), išskyrus akcijų kainų skirtumo apmokėjimа pinigais.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2005-12-22 įsakymu Nr. VA-90 (įsigaliojo 2005-12-31, žin., 2005, Nr. 152-5631) patvirtintos Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetа sumokėto pajamų mokesčio pažymos pildymo ir išdavimo taisyklės. Jos taikomos nuo 2006 m. sausio 1 d., išduodant pažymas nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams. Pažymа, pildo ir gyventojams išduoda mokestį išskaičiuojantys asmenys, t. y.:

• išmokas išmokėjęs Lietuvos vienetas,

• nuolatinis Lietuvos gyventojas,

• užsienio vienetas, vykdantis veiklа per nuolatinę buveinę Lietuvoje,

• nenuolatinis Lietuvos gyventojas, vykdantis individualiа veiklа per nuolatinę bazę Lietuvoje.

Mokestį išskaičiuojantis asmuo gyventojams apie jiems išmokėtas išmokas išduoda pavyzdinės formos pažymа arba gali išduoti laisvos formos pažymа, kurioje turi būti nurodyti visi pažymos rekvizitai. Mokestį išskaičiuojantis asmuo pažymoje įrašo duomenis apie išmokas, priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, taip pat gyventojo prašymu gali įrašyti ir duomenis apie išmokas, priskiriamas gyventojo B klasės pajamoms. Nustačius, kad pažymoje įrašyti klaidingi duomenys, jа išdavęs mokestį išskaičiuojantis asmuo gyventojui išduoda naujа pažymа.

Pažymoje įrašomos išmokėtų išmokų sumos, NPD ir papildomo NPD sumos turi būti įrašomos litais ir centais. Išskaičiuoto pajamų mokesčio, sumokėto į biudžetа pajamų mokesčio ir mokestį išskaičiuojančio asmens savo lėšomis už gyventojа sumokėtos pajamų mokesčio sumos turi būti įrašomos litais: 49 centai ir mažiau – atmetami, 50 centų ir daugiau – laikomi litu.

Mokestį išskaičiuojantis asmuo pažymа išduoda gyventojo prašymu per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Kai turtа parduoda ar kitokiu būdu perleidžia nuosavybėn keli bendrasavininkiai, turi būti išduodamos atskiros pažymos. Kiekvieno bendrasavininkio pažymoje įrašoma jam išmokėta išmokos už parduotа turtа suma ir nuo šios išmokos išskaičiuota ir į biudžetа sumokėta pajamų mokesčio suma.

Pažymа pasirašo:

• kai išmokas gyventojams išmoka Lietuvos vienetas – vieneto vadovas arba jo įgaliotas asmuo ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba apskaitos paslaugas teikiančios įmonės įgaliotas asmuo (jei tai yra numatyta įmonės ir apskaitos paslaugas teikiančios įmonės sutartyje) arba tik neribotos civilinės atsakomybės vieneto savininkas (jei jis pats tvarko apskaitа);

• kai išmokas išmoka nuolatinis Lietuvos gyventojas – nuolatinis Lietuvos gyventojas ir t. t.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2005-12-15 įsakymu Nr. VA-84 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004-07-26 įsakymo Nr. VA-145 „Dėl Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos formos, jos priedų formų bei jų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-12-30, žin., 2005, Nr. 151-5576) pakeistos Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos ir jos priedų formų pildymo ir teikimo taisyklės. Pavyzdžiui, nustatyta, kad tais atvejais, kai nuolatiniam Lietuvos gyventojui mokestiniu laikotarpiu išmokamos tos pačios rūšies A klasės išmokos, kurioms taikomi skirtingi pajamų mokesčio tarifai, turi būti pildomos dvi ar daugiau A priedo eilučių, kiekvienoje iš jų nurodant atitinkamu tarifu apmokestinamas išmokėtas išmokas, toms išmokoms pritaikytа metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio dalį bei nuo išmokų išskaičiuotа ir sumokėtа pajamų mokestį. Sakykim, įmonė darbuotojui 2006 m. sausio–birželio mėnesiais išmokėjo 6 000 Lt darbo užmokesčio, o liepos–gruodžio mėnesiais – 8 000 Lt darbo užmokesčio. Kadangi 2006 m. sausio–birželio mėnesiais pajamoms, susijusioms su darbo santykiais, taikomas 33 proc. pajamų mokesčio tarifas, o 2006 m. liepos–gruodžio mėnesiais – 27 proc. pajamų mokesčio tarifas, tai gyventojui 2006 m. sausio–birželio mėnesiais išmokėtas darbo užmokestis (6 000 Lt). šiai išmokai taikyta metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies suma ir išskaičiuotas bei į biudžetа sumokėtas pajamų mokestis įrašomas vienoje A1–A13 laukelių eilutėje, o liepos–gruodžio mėnesiais išmokėtas darbo užmokestis (8 000 Lt), šiai išmokai taikyta metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies ir metinio papildomo neapmokestinamojo pajamų dydžio dalies suma ir išskaičiuotas bei į biudžetа sumokėtas pajamų mokestis – kitoje A1–A13 laukelių eilutėje.

šis bei keli kiti pakeitimai bus taikomi tik deklaruojant A klasės išmokas, nuo jų išskaičiuotа ir sumokėtа 2006 ir vėlesnių metų pajamų mokestį.

Nauja redakcija taip pat išdėstyti tokie taisyklių priedai:

Nedeklaruojamų neapmokestinamų A klasės pajamų sаrašas;

Pajamų rūšių kodai.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2005-12-15 įsakymu Nr. VA-85 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003-08-29 įsakymo Nr. V-238 „Dėl gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarkа priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-12-30, žin., 2005, Nr. 151-5577) nauja redakcija išdėstyta Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarkа priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 forma ir jos papildomi lapai, taip pat iš dalies pakeistos šios formos užpildymo ir pateikimo taisyklės. Nustatyta, kad išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarkа priskiriamas B klasės pajamoms, išmokantys asmenys privalo mokesčių administratoriui pateikti duomenis:

• apie gyventojams išmokėtas išmokų sumas, pagal mokesčio mokėjimo tvarkа priskiriamas B klasės pajamoms, jeigu vienkartinių išmokų sumos (pinigais ir / ar natūra) yra didesnės kaip 50 Lt, išmokėtas už 2003–2004 metus, o teikiant 2005 ir vėlesnių metų duomenis – jeigu vienkartinių išmokų sumos yra didesnės kaip 290 Lt;

• apie gyventojams išmokėtas vienkartines didesnes kaip 5 000 Lt azartinių lošimų laimėjimų ar loterijų laimėjimų (pinigais ir / ar natūra) sumas, išmokėtas 2003 metais, o teikiant 2004 ir vėlesnių metų duomenis – didesnes kaip 3 500 Lt azartinių lošimų laimėjimų ar loterijų laimėjimų (pinigais ir / ar natūra) sumas;

• apie bet kokio dydžio sumas, išmokėtas už gyventojo parduotа netauriųjų metalų laužа nuo 2003-01-01 iki 2003-12-11;

• apie gyventojams išmokėtas vienkartines išmokas, didesnes kaip 50 Lt, už gyventojų parduotа nenukirstа miškа ir apvaliаjа medienа nuo 2003-01-01 iki 2003-12-11.

Naujos redakcijos FR0471 forma turi būti naudojama ir vadovaujamasi pakeistomis taisyklėmis nuo 2007-01-01:

• teikiant duomenis apie 2006 ir vėlesniais metais išmokėtas B klasės išmokas, išskyrus šio įsakymo 4.1 punktа, kurio nuostatos taikomos teikiant 2005 ir vėlesnių metų duomenis;

• tikslinant mokesčių administratoriui pateiktų 2003, 2004 ir 2005 metų FR0471 formos duomenis;

• teikiant duomenis apie 2003, 2004 ir 2005 metais išmokėtas išmokas, jeigu šių mokestinių laikotarpių FR0471 formos mokesčių administratoriui nebuvo pateiktos.

***

žemės mokesčio įstatymo 6, 11 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymu (įsigaliojo 2006-01-01, žin., 2005, žin., 2005, Nr. 153-5640) nustatyta: kai žemės savininkai turi teisę į žemės mokesčio lengvatа ir turi ne vienа žemės sklypа, taikoma didžiausia lengvata vienam žemės sklypui.

įstatymo pakeitimu taip pat nustatyta, kad nuo žemės mokesčio atleidžiami ir žemės savininkai, kurių mokėtinas žemės mokestis (už visus nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus) neviršija 5 Lt (ši nuostata įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.).

Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos žemės mokestį apskaičiuoja ir žemės mokesčio deklaracijа žemės mokesčio mokėtojams pateikia iki kalendorinių metų spalio 1 d., o žemės mokestis sumokamas iki kalendorinių metų lapkričio 1 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-12-23 nutarimu Nr. 1422 (įsigaliojo 2005-12-31, žin., 2005, Nr. 152-5599) patvirtintas Lėšų, skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, panaudojimo tvarkos aprašas. Fondo biudžeto lėšos, skirtos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, naudojamos įmonių, įstaigų, organizacijų ar kitų organizacinių struktūrų pasiūlytų prevencijos priemonių, susijusių su profesinės rizikos šalinimu ar mažinimu, įgyvendinimui (darbo vietoms ar technologiniams procesams tobulinti arba kitoms priemonėms, kurios pašalina ar sumažina profesinės rizikos veiksnius iki teisės aktuose nustatytų leidžiamų dydžių, įgyvendinti) finansuoti.

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių, kurioms įgyvendinti gali būti naudojamos Fondo biudžeto lėšos, krypčių sаrašа tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras bei sveikatos apsaugos ministras. įmonės gali teikti prašymus skirti lėšų prevencijos priemonėms įgyvendinti pagal minėtаjį prevencijos priemonių krypčių sаrašа. Konkrečios įmonės pateiktos vienos prevencijos priemonės vertė turi būti ne mažesnė kaip 50 tūkst. Lt, tačiau vienai įmonei prevencijos priemonėms įgyvendinti iš viso turi būti skiriama ne daugiau kaip 100 tūkst. Lt. Pirmenybė gauti prevencijai skirtų lėšų teikiama toms įmonėms, kurios įsipareigoja skirti ne mažiau kaip 30 proc. savo lėšų konkrečiai priemonei (priemonėms) įgyvendinti.

Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2005-12-23 įsakymu Nr. 1-404 (įsigaliojo 2005-12-31, žin., 2005, Nr. 152-5630) patvirtinti Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai. Jie nustato minimalius gaisrinės saugos ženklų ir jų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose reikalavimus, gaisrinės saugos ženklų reikšmę, formа, spalvas, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų pareigas įrengiant šiuos ženklus. Nuostatų reikalavimai privalomi visoms Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kitiems ūkio subjektams, kuriuose darbo santykiai grindžiami Darbo sutarties įstatymu ir kitais darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais. Nuostatai nereglamentuoja pavojingų medžiagų pavojaus klasę nurodantiems ženklams nustatytų reikalavimų.

įmonių vadovai privalo įrengti gaisrinės saugos ženklus ten, kur jie reikalingi pagal galiojančius teisės aktus, ir užtikrinti, kad jų įmonėje būtų pakankamai, kad jie būtų prižiūrimi bei tinkamai eksploatuojami. Vadovai taip pat privalo mokyti ir instruktuoti įmonės valstybės tarnautojus bei darbuotojus dėl gaisrinės saugos ženklų taikymo įmonėje. Mokymo metu turi būti gerai išaiškinta ženklų reikšmė, jų vaizdinės informacijos prasmė, kaip elgtis įprastais bei ekstremaliais atvejais.

ženklai turi būti įrengti reikiamame aukštyje ir tinkamu regėjimui kampu, gerai apšviestoje ir lengvai prieinamoje bei matomoje vietoje. ženklo matomumo neturi mažinti kitos paskirties ženklai. ženklai turi būti geros būklės, tinkamai apipavidalinti ir išdėstyti, jų turi būti kiek reikia.

Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005-12-23 įsakymu Nr. 1V-1162 (įsigaliojo 2005-12-31, žin., 2005, Nr. 152-5628) patvirtintos Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo taisyklės. Jos reglamentuoja tipografinio nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo ir išdėstymo tvarkа Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojamuose formuliaruose, raštuose, sаskaitose ir kituose dokumentuose bei simbolių naudojimа nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymui.

Telefono ryšio aparato simbolis arba užrašas „Telefonas“ (arba jo sutrumpinimas „Tel.“) turi būti nurodyti telefono ryšio numerio kairėje. Jei nurodomas tik nacionalinis telefono ryšio numeris, tai viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų numeris rašomas taip:

• Telefonas (8 5) 123 4567 arba

• Tel. (8 5) 123 4567

Viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų numeris rašomas taip:

• Mobilusis telefonas 8 123 45 678 arba

• Mob. 8 123 45 678

Jei nurodomas tik tarptautinis telefono ryšio numeris, tai viešųjų fiksuoto telefono ryšio paslaugų numeris rašomas taip:

• Telephone + 370 5 123 4567 arba

• Tel. + 370 5 123 4567

Viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų numeris rašomas taip:

• Mobile + 370 123 45 678 arba

• Mob. + 370 123 45 678

Faksimilinio telefono ryšio numerio užrašas yra „Faksas“ (arba sutrumpinimas „Faks.“) ir turi būti nurodytas telefono ryšio numerio kairėje. Nacionalinis faksimilio telefono ryšio numeris rašomas taip:

• Faksas (8 5) 123 4567 arba

• Faks. (8 5) 123 4567

Tarptautinis faksimilio telefono ryšio numeris rašomas taip:

• Fax + 370 5 123 4567.

Teisingumo ministro 2005-12-19 įsakymu Nr. 1R-404 Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-07 įsakymo Nr. 1R-318 „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų finansinės atskaitomybės ataskaitų formų rinkinių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-12-30, žin., 2005, Nr. 151-5555) patvirtinti Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų finansinės atskaitomybės ataskaitų elektroninio formato rinkiniai bei rekomenduojama įmonėms naudoti šiuo įsakymu patvirtintа finansinės atskaitomybės ataskaitų elektroninį formatа sudarant įmonių finansinę atskaitomybę ir pateikiant jа Juridinių asmenų registro tvarkytojui elektronine ar popierine forma.

Advokatė Reda ALEKSYNAITė

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 3 (111)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Parodos

Tarptautinė transporto ir logistikos paroda TRANSRUSSIA-2006

Valstybės sienos apsaugos tarnyba

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

Susisiekimo ministerijoje

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams