Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Asocijacijos „Linava“ veiklos kronika 2005 metai

SAUSIS

1 d. įsigaliojo Transporto lengvatų įstatymo pataisa aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dieninių skyrių studentams bei profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviams, įteisinusi 50 proc. nuolaidа įsigyti vienkartinį važiavimo bilietа tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusuose.

12 d. Teisingumo ministerijoje asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius susitiko su ministru G. Bužinsku. Susitikime aptartos vežėjų verslo tendencijos, situacija darbo rinkoje ir labai aktuali vežėjams būsimoji dienpinigių mokėjimo tvarka. A. Kondrusevičius priminė ministrui, kad nutarimo projektas, suteikiantis darbdaviui galimybę mokėti ne mažiau kaip 50% nustatytos dienpinigių sumos, jei tai numatyta darbo arba kolektyvinėje sutartyse, buvo suderintas Trišalėje taryboje ir yra palankus tiek darbdaviams, tiek darbuotojams. šiam projektui taip pat pritarė ir profesinių sаjungų atstovai, nes jis leidžia darbuotojams laisvai tartis su darbdaviais. 2004 m. pabaigoje po papildomų vežėjų argumentų Socialinės apsaugos ir darbo ministerija taip pat pritarė tokiam projektui bei siūlo teikti jį Vyriausybei priimti.

12–13 d. Kijeve vyko Lietuvos ir Ukrainos kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Pagrindinis posėdžio klausimas – leidimų kvotų tarptautiniams krovinių vežimams nustatymas. Ukrainos delegacija pažymėjo, jog Lietuvos vežėjų atliekamų dvišalių ir tranzitinių vežimų skaičius didesnis nei Ukrainos vežėjų, o ypač ši tendencija ryški vežant į / iš trečiųjų šalių. Po diskusijų delegacijos nustatė preliminariа leidimų kvotа 2005 m. ir nusprendė surengti kitа komisijos posėdį š. m. antrаjį pusmetį, kad būtų galima minėtа kvotа patikslinti bei numatyti preliminarų leidimų kiekį 2006 m. Taip pat susitarta nedaryti kliūčių transporto plėtrai ir pozityviai spręsti klausimа dėl papildomų leidimų skyrimo, jei vežėjams šiemet iškiltų toks poreikis. Lietuvos delegacija informavo apie priimtа naujа mūsų šalies Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymа, nustatantį kelių naudotojų mokesčius tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių vežėjams.

18 d. ministerijų valstybės sekretorių pasitarime Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos valstybės sekretorius R. Kairelis pristatė suderintа Vyriausybės 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo Nr.1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ pakeitimo (Nr.5-3N) projektа. Pasitarime buvo nutarta projektа su Teisingumo ministerijos pastabomis teikti svarstyti Vyriausybei artimiausiame posėdyje. Nors nutarimo projektas, suteikiantis darbdaviui galimybę mokėti ne mažiau kaip 50% nustatytos dienpinigių sumos (jei tai numatyta darbo arba kolektyvinėje sutartyje) buvo suderintas Trišalėje taryboje ir yra palankus tiek darbdaviams, tiek darbuotojams, Teisingumo ministerija siūlo, kad dienpinigių mokėjimas būtų derinamas tik kolektyvinėse sutartyse. Asociacija „Linava“ palaiko Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymа patvirtinti Trišalėje taryboje suderintа nutarimo projektа, juolab kad jam pritaria ir profesinių sаjungų atstovai. Asociacijos vienijamose įmonėse darbuotojų skaičius siekia 60 tūkst. žmonių, kelių transporto sektorius kasmet į valstybės biudžetа sumoka apie 0,5 mlrd. Lt.

21 d. Belgijoje įsigaliojo įstatymas, kuris vežėjams suteikia galimybę susigrаžinti dalį sumokėto akcizo už Belgijoje pirktus degalus.

26 d. Vyriausybė pritarė 2004 m. lapkričio 3 d. nutarimo „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis dydžio ir mokėjimo tvarkos“ pakeitimui, kurį teikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

27 d. įvyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis, kuriame buvo priimtas nutarimas Nr. 06-07 „Dėl TIR knygelių kainų nustatymo“, įsigaliojęs nuo 2005 m. vasario 7 d. Vadovaudamasis asociacijos „Linava“ įstatų 9.8.7. punktu, atsižvelgdamas į 2002 m. gegužės 30 d. IRU prezidentūros sprendimа Nr. AG/G3666 ir nuo 2005 m. sausio 1 d. TIR knygelių draudimo įmokų padidėjimа bei į tai, kad po Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sаjungа gerokai sumažėjo asociacijos išduodamų TIR knygelių skaičius ir pasikeitė parduodamų TIR knygelių struktūra, asociacijos „Linava“ prezidiumas nutarė patvirtinti naujа TIR knygelių pardavimo kainа. Asociacijos „Linava“ nariams: 4 lapų TIR knygelės kaina – 198 Lt; 14 lapų TIR knygelės kaina – 225 Lt; 20 lapų TIR knygelės kaina – 235 Lt. Kandidatams į asociacijos „Linava“ narius: 4 lapų TIR knygelės kaina – 250 Lt; 14 lapų TIR knygelės kaina – 310 Lt; 20 lapų TIR knygelės kaina – 330 Lt.

27 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius dalyvavo Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovybės surengtame susitikime su socialinės apsaugos ir darbo ministre V. Blinkevičiūte bei supažindino jа su kelių transporto sektoriaus plėtros perspektyvomis ir problemomis. A. Kondrusevičius atkreipė ministrės dėmesį į tai, jog pastaraisiais metais didelį nerimа darbdaviams kelia specialistų rengimo sistema Lietuvoje tiek universitetuose, tiek žemesnio lygio mokyklose: įmonėms sunku rasti tinkamai parengtų transporto, logistikos sričių vadybininkų. Didelė vežėjų problema – vairuotojų tarptautininkų trūkumas. Jo manymu, šiuo metu tai turėtų būti vienu iš švietimo sistemos prioritetų, nes netrukus šiam sektoriui gali tekti importuoti darbo jėgа. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė V. Blinkevičiūtė padėkojo už suteiktа informacijа, pasidžiaugė konstruktyviu dialogu. Ji pabrėžė, kad panašūs susitikimai su pramonės ir paslaugų sektorių vadovais – abipus naudingi, yra geros socialinės partnerystės pavyzdys.

VASARIS

9 d. asociacijos „Linava“ mokymo centras krovinių vežėjams organizavo seminarа „Rusijos Federacijos muitinės kodekso pakeitimai ir išankstinis prekių elektroninio deklaravimo sistemos įdiegimas, vežant prekes iš Lietuvos Respublikos į Rusijos Federacijа“. Seminare dalyvavo Rusijos Federacijos federalinės muitinės tarnybos Muitinės kontrolės organizavimo tarnybos viršininko pavaduotojas A. Korovinas ir Muitinio tranzito kontrolės skyriaus viršininko pavaduotojas K. Siaskovas, asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, generalinis sekretorius V. Gilys ir asociacijos atstovybės Maskvoje vadovas R. Budrevičius bei per 50 Lietuvos transporto įmonių atstovų.

15 d. vykusiame asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje buvo aptarta vežėjų regioninių susirinkimų darbotvarkė, patvirtintos jų datos bei susirinkimų vietos.

16–19 d. asociacijos „Linava“ delegacija lankėsi Maskvoje ir su Rusijos vežėjų asociacijos ASMAP specialistais, Rusijos transporto ir susisiekimo ministerijos, draudimo bendrovės „Ingosstrach“ bei Federalinės muitinės tarnybos pareigūnais aptarė Lietuvos vežėjų veiklos perspektyvas šioje šalyje. Dalykiniuose susitikimuose pasikeista nuomonėmis apie situacijа kelių transporto sektoriuje po Europos Sаjungos plėtros, aptarta padėtis pasienio muitinės postuose bei bendradarbiavimo perspektyvos. Su Transporto ir susisiekimo ministerijos pareigūnais svarstyti kvotų ir bendros komisijos organizavimo klausimai. Labai naudingas susitikimas įvyko su ASMAP specialistais, kuriame suderinti informacijos pasikeitimo, tranzito bei bendrų verslo seminarų rengimo klausimai. Susitikime su „Ingosstrach“ atstovais „Linavos“ vadovai atkreipė dėmesį į tai, jog beveik 2 kartus pabrango draudimo premijos, o tai didina vežėjų išlaidas. Kitame susitikime Federalinės muitinės tarnybos viršininko pavaduotojas L. Lazbenko atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos vežėjai pastebimai tapo drausmingesni ir gali būti geras pavyzdys kitiems. Jis garantavo, kad ir toliau Federalinės muitinės tarnyba pagrindinį dėmesį skirs sienos pervažiavimui pagreitinti. Federalinės muitinės tarnyba pritaria numatomam „Linavos“ ir įmonės „Rostek“ bendradarbiavimui dėl išankstinio duomenų perdavimo muitinės tarnyboms.

23 d. Klaipėdoje įvyko Klaipėdos regiono vežėjų, asociacijos „Linava“ atstovų ir Muitinės departamento bei Klaipėdos teritorinės muitinės atstovų susitikimas. Jame svarstyta, kaip pagerinti muitinės formalumų atlikimа Malkų įlankos jūrų uosto posto Kuršių padalinyje. Klaipėdos teritorinės muitinės viršininkas A. šipavičius informavo, kad šio padalinio infrastruktūra yra nepatenkinama: atvykus keltams susidaro didelės eilės norinčių atlikti muitinės formalumus. Muitinės viršininkas pažadėjo įsteigti tris kompiuterines darbo vietas (šiuo metu yra viena) ir per krovinių srauto pikа skirti didesnį muitinės pareigūnų skaičių, siekiant padidinti Kuršių padalinio pralaidumа. Muitinės departamento atstovai pasiūlė asociacijai, kaip vežėjų atstovui, kreiptis į Susisiekimo ir Finansų ministerijas dėl būtinumo statyti Malkų įlankos jūrų uosto postа, siekiant pagreitinti TIR procedūrų ir kitų muitinės formalumų atlikimа. Susitikimo dalyviai nutarė ateityje dažniau rengti panašaus pobūdžio susitikimus, kuriuose muitinės ir vežėjų atstovai galėtų aptarti iškilusias problemas bei ieškoti abiem pusėms priimtinų sprendimų.

KOVAS

7 d. asociacija „Linava“ surengė spaudos konferencijа, kurioje asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius, generalinis sekretorius V. Gilys, viceprezidentas, keleivinio transporto tarybos pirmininkas M. Grigelis ir kiti „Linavos“ specialistai apžvelgė kelių transporto įmonių veiklos preliminarius 2004 m. rezultatus bei pristatė asociacijos ir jos dukterinių įmonių teikiamas paslaugas.

8–10 d. asociacija „Linava“ surengė Kaune, Klaipėdoje ir šiauliuose vežėjų regioninius susirinkimus, kuriuose dalyvavo per 100 transporto įmonių vadovų iš šių regionų. Minėtiems regionams atstovaujantys asociacijos prezidiumo nariai pateikė savo rinkėjams ataskaitas, asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius ir generalinis sekretorius V. Gilys pristatė susiformavusiа verslo aplinkа rinkoje, pasidalijo informacija apie leidimų sistemos reikalus, TIR knygelių pardavimа bei aptarė asociacijos komercines perspektyvas.

14 d. įvyko asociacijos „Linava“ sekretoriato vadovų susitikimas su Valstybinės kelių transporto inspekcijos vadovybe. Susitikime aptartos šiuo metu regionuose vykstančiuose vežėjų pasitarimuose keliamos problemos dėl užsienio vežėjų kontrolės. Pasikeista nuomonėmis dėl keleivių vežimo nuo autobusų stočių tolimojo susisiekimo tarptautiniais maršrutais lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais. Aptartos galimybės realizuoti bendrus projektus vykdant užsienio šalių vežėjų, naudojančių Lietuvos Respublikos krovininio transporto leidimus, kontrolę ir apskaitа, keleivių aptarnavimo gerinimа reguliariuose maršrutuose ir informacijos teikimo keleiviams, perkantiems keleivinio transporto įmonių paslaugas, plėtimo galimybes. Atskiroms problemoms nagrinėti buvo nutarta sudaryti darbo grupes, kurios parengtų siūlymus dėl tolesnių sprendimų priėmimo.

15 d. asociacijos „Linava“ PVM grаžinimo poskyrio specialistai atliko mūsų vežėjams už pirktа kurа Lenkijoje išrašytų sаskaitų analizę ir sudarė sаrašа šios šalies 37 įmonių, kuriose nerekomenduoja vežėjams pirkti degalų, plauti vilkikų, naudotis jų mokamomis stovėjimo aikštelėmis.

16 d. vykusiame Vienkartinių kelionės leidimų išankstinio skirstymo komisijos posėdyje išsiskyrė nuomonės dėl Rusijos bendrųjų leidimų skirstymo Lietuvos vežėjams 2005 m. Susisiekimo ministerijos atstovas laikėsi kategoriškos nuostatos, jog minėti leidimai vežėjams turi būti išduodami taikant išankstinį skirstymа. Asociacija „Linava“ nepritarė šiai nuomonei, nes remiantis tik vieno 2005 m. ketvirčio duomenimis negalima tiksliai įvertinti vežimų į Rusijа dinamikos ir numatyti leidimų panaudojimo tendencijų. Asociacija „Linava“ oficialiu raštu kreipėsi į susisiekimo ministrа Z. Balčytį ir paprašė peržiūrėti kelionės leidimų į Rusijа išdavimo tvarkа atsižvelgiant į vežėjų darbo specifikа bei poreikius. Tai būtų leidę šiais metais iki minimumo sumažinti galimų kliūčių atsiradimа gabenant krovinius tiek į Rusijа, tiek vykstant tranzitu per jos teritorijа. Asociacijos bendrovių vadovai mano, jog išankstinis kelionės leidimų skirstymas neišsprendžia jų stygiaus problemos, negarantuoja lygiateisiškumo gaunant leidimus, suformuoja prielaidas įmonėms neteisėtai keistis leidimais ir tik sudaro iliuzijа, kad leidimų pakanka visiems metams. Asociacija „Linava“ atkreipė susisiekimo ministro dėmesį į kai kuriuos neigiamus aspektus skirstant vežėjams Europos transporto ministrų konferencijos (ETMK) daugiašalės kvotos leidimus. Efektyvus ETMK metinių ir ypač mėnesinių leidimų panaudojimas leistų iš dalies kompensuoti Rusijos kelionės leidimų trūkumа. Tačiau dėl neaiškių priežasčių per tris š. m. mėnesius vežėjams dar buvo neišduoti visi 2005 m. kvotos ETMK leidimai ir vežėjai priversti naudoti deficitinius Rusijos kelionės leidimus.

21 d. vykusiame asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje buvo aptarti trijuose regioniniuose susirinkimuose vežėjų keliami klausimai bei pasirengimo XV asociacijos kongresui aspektai. Prezidiumo nariai atkreipė dėmesį į tai, jog vežėjų susirinkimuose Klaipėdoje ir Kaune šių regionų įmonių atstovai buvo neaktyvūs. Priešinga situacija – šiaulių regione. Bendras minėtuose susirinkimuose dalyvavusių vežėjų aktyvumas siekė apie 30 proc. Prezidiumo posėdyje taip pat buvo diskutuojama dėl gegužės mėnesį vyksiančio XV kongreso darbotvarkės, organizacinių klausimų, aptarti kai kurių galimų kongreso nutarimų projektai bei asociacijos prezidento ir generalinio sekretoriaus ataskaitų metmenys. Prezidiumo nariai nagrinėjo narystės asociacijoje klausimus.

24 d. vykusiame Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje keleivių vežėjų atstovai įtikino komiteto narius, jog ne vairuotojų pareiga rūpintis, kad į Lietuvа atvykstantys keleiviai turėtų visus reikiamus kelionės dokumentus. Kaip teigė posėdyje dalyvavęs asociacijos „Linava“ atstovas E. Stolovickis, Ekonomikos komitetas Seimui siūlys tobulinti Transporto veiklos pagrindų įstatymo pataisas. Bus siūloma bausti vežėjus baudomis nuo 11 iki 18 tūkst. Lt, jei paaiškės, kad jų gabenami užsieniečiai neturi kelionės dokumentų, reikalingų įvažiuoti į Lietuvа. Tačiau šį klausimа dar turi apsvarstyti ir pateikti siūlymus Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas. Keleivinio kelių transporto atstovai teigia, kad vairuotojai neturi reikiamo pasirengimo ir negali nustatyti, ar keleivių dokumentai atitinka reikalavimus. Pataisos rengėjų teigimu, vežėjų atliekama dokumentų patikra apsaugotų nuo nelegalios migracijos, sumažėtų valstybės išlaidos išlaikant bei grаžinant užsieniečius į jų kilmės šalis ar šalis, iš kurių jie atvyko.

30 d. asociacija „Linava“ oficialiu raštu kreipėsi į susisiekimo ministrа Z. Balčytį ir paprašė peržiūrėti kelionės leidimų į Rusijа išdavimo tvarkа atsižvelgiant į vežėjų darbo specifikа ir poreikius. Tai leistų šiais metais iki minimumo sumažinti galimų kliūčių atsiradimа gabenant krovinius tiek į Rusijа, tiek vykstant tranzitu per jos teritorijа. 31 d. įvyko asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto sekcijos narių pasitarimas. Pasak asociacijos „Linava“ prezidento A. Kondrusevičiaus, palyginti negausi Keleivinio transporto sekcija dirba itin aktyviai. Asociacijos „Linava“ viceprezidentas, UAB „Kauno autobusai“ generalinis direktorius M. Grigelis apžvelgė praėjusiųjų metų keleivinio transporto įmonių veiklos rezultatus, asociacijos Keleivinio transporto skyriaus nuveiktus darbus.

Keleivinio transporto sekcijos vadovas E. Stolovickis supažindino su praėjusių metų įmonių statistiniais rezultatais, pristatė šiuo metu priiminėjamus keleivių vežimo verslа reglamentuojančius įstatymų projektus. Dar vienas pastaruoju metu svarstytas projektas – dėl licencijų išdavimo tvarkos keleivių vežėjams. Asociacija „Linava“ aktyviai dirbo, kad ir šis įstatymas būtų priimtas kuo palankesnis vežėjams.

Kovo pabaigoje Maskvoje vyko tarptautinė transporto paroda „TransRussia“. Joje dalyvavusios per 50 asociacijos vežėjų bendrovių sulaukė nemažai Rusijos gamintojų ir ekspeditorių dalykinių pasiūlymų. Daugelis iš jų į Lietuvа grįžo sudarę ne vienа naujа kontraktа bei suradę gerų kontaktų. Lietuvos vežėjų stendas buvo vienas iš populiariausiųjų „TransRussia“ parodoje, jį iškart po iškilmingos parodos atidarymo aplankė Rusijos transporto ministras I. Levitinas ir pažadėjo paspartinti krovinių gabenimo plėtros reikalus Lietuvos kryptimi. Kaip teigė asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, be dalyvavimo parodoje, jis dar buvo susitikęs su Rusijos vežėjų asociacijos ASMAP atstovais bei su kompanijos „Rostek“ vadovais ir susipažino su diegiama išankstinio duomenų perdavimo sistema, kuri pagreitins transporto važiavimа per Rusijos sienа. A. Kondrusevičius taip pat susitiko su mūsų šalies ambasadoriumi Rusijos Federacijoje R. šidlausku ir aptarė vežėjų problemas bei perspektyvas. Prezidentas priėmė susisiekimo viceministrа A. Gedvilа bei Susisiekimo ministerijos sekretorių A. Vaitkų „Linavos“ atstovybėje Maskvoje ir supažindino svečius su jos veikla.

BALANDIS

4–5 d. asociacijoje „Linava“ su darbo vizitu viešėjo vežėjų asociacijos „Latvijas Auto“ atstovai. Kaip sakė asociacijos generalinis sekretorius P. Groševas, tai tikslinis vizitas, kurio metu buvo aptarti bendradarbiavimo tarp dviejų asociacijų klausimai bei tolesni veiksmai siekiant palankesnių verslo sаlygų abiejų šalių vežėjams. Lietuvos ir Latvijos vežėjų asociacijų generaliniai sekretoriai V. Gilys ir P. Groševas sutarė ir toliau siekti, kad būtų atsižvelgta į asociacijų pasiūlymus kompensuoti kuro akcizа kelių transportininkams, nes toks kompensavimas taikomas geležinkelių, jūrų bei oro transportui.

14–15 d. Kišiniove (Moldova) vyko kasmetiniai Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU) Keleivinio ir krovininio transporto tarybų posėdžiai bei Generalinė IRU asamblėja. Per dvi dienas įvairių šalių atstovai aptarė kelių transporto problemas, perspektyvas bei teikė galimus jų sprendimo būdus. Be to, asociacija „Linava“ ir Rusijos vežėjų asociacija ASMAP pasirašė sutartį dėl abipusių garantijų suteikimo vežant krovinius iš Rusijos į Kaliningrado sritį. Asamblėjoje buvo sutarta, kad ateinantiems į vežėjų rinkа verslininkams reikia nustatyti griežtus profesinius reikalavimus, taip apsaugant šį verslа nuo atsitiktinių žmonių. „Linavos“ delegacija informavo asamblėjos dalyvius apie kelių mokesčio įvedimа Lietuvoje. Asociacijos atstovai taip pat pateikė iniciatyvа, kad tarptautinių maršrutų autobusams būtų privaloma turėti klasifikacijа. Tai leistų harmonizuoti paslaugų kokybės ir vartotojų poreikių santykius. IRU palaikė iniciatyvа ir priėmė sprendimа rekomenduoti valstybėms sertifikuoti autobusus. Asamblėjoje buvo aptarti kelių mokesčių klausimai bei skaitmeninių tachografų įvedimo datos nukėlimas. Renginio dalyviai atkreipė dėmesį į tai, kad pastaruoju metu padažnėjo atvejų, kai vežėjai priversti kelis mėnesius laukti atsiskaitymo už nuvežtus krovinius. Tai kelia didelį susirūpinimа, nes vežėjai tampa savotiškais kreditoriais, dėl to negali normaliai plėtoti savo verslo.

21 d. vykusiame vežėjų asociacijos prezidiumo posėdyje apsvarstytos regioniniuose susirinkimuose iškeltos problemos ir galimi jų sprendimo būdai, XV vežėjų kongreso organizaciniai klausimai bei asociacijos biudžeto vykdymo reikalai. Asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius ir „Linavos“ generalinis sekretorius V. Gilys prezidiumo narius supažindino su savo pranešimų tematika per būsimаjį vežėjų kongresа. Teisinių ir organizacinių reikalų komiteto pirmininkas R. Stropus pristatė XV vežėjų kongresui teiktinus asociacijos įstatų pakeitimus ir papildymus. Taip pat buvo svarstyti narystės asociacijoje klausimai, TIR garantinės sistemos mokymo programos pakeitimai bei „Linavos“ archyvo-muziejaus steigimo galimybės.

Asociacijos kvietimu prezidiumo posėdyje dalyvavo Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento naujasis direktorius š. Baublys bei Valstybinės kelių transporto inspekcijos atstovai. Atsiliepdami į daugkartinius „Linavos“ vadovų prašymus, VKTI darbuotojai suaktyvino užsienio šalių vežėjų kontrolę dėl trečiųjų šalių leidimų naudojimo. Buvo patikrintos 832 užsienio vežėjų transporto priemonės ir paskirta 22 030 Lt baudų – daugiausia dėl važiavimo be trečiosios šalies leidimo arba dėl važiavimo neužpildžius tokio leidimo. Anot specialistų, rezultatų nereikėjo ilgai laukti: Rusijos transportininkai iškart paprašė papildomų leidimų iš Lietuvos. „Linavos“ vadovai palinkėjo VKTI dar aktyviau dirbti šia kryptimi, kad mūsų vežėjai nesijaustų diskriminuojami ir dirbtų vienodomis skaidrios konkurencijos sаlygomis.

GEGUžė

3 d. asociacijos „Linava“ vadovai, krovininio ir keleivinio transporto atstovai susitiko su šalies susisiekimo ministru Z. Balčyčiu ir apsvarstė net 18 vežėjams aktualių klausimų. Kaip teigė A. Kondrusevčius, daugelio iškeltų problemų sprendimas priklauso būtent Susisiekimo ministerijos kompetencijai, todėl „Linava“ stengiasi glaudžiau su ja bendradarbiauti.

6 d. „Le Meridien“ viešbutyje įvyko asociacijos „Linava“ XV kongresas. Jame dalyvavo per 300 balsavimo teisę turinčių vežėjų įmonių atstovų, nemažai kolegų iš kitų asociacijų, svečių iš krovininių transporto priemonių gamintojų atstovybių Lietuvoje ir valstybės institucijų. Kongrese apžvelgta kelių transporto verslo situacija, apsvarstyta asociacijos veikla ir jos perspektyvos, patvirtinta revizijos komisijos ataskaita bei 2005 m. asociacijos „Linava“ biudžetas, priimta kongreso rezoliucija. Asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius pateikė išsamiа veiklos per ataskaitinį laikotarpį ataskaitа ir naujas jos darbo perspektyvas. Išsamų pranešimа apie asociacijos „Linava“ sekretoriato nuveiktus darbus pateikė generalinis sekretorius V. Gilys. į „Linavos“ prezidiumа kongresas išrinko šiaulių regiono atstovа – UAB „Refta“ vadovа A. Grigaliūnа.

11 d. asociacija „Linava“ surengė spaudos konferencijа, kurioje asociacijos prezidentas A. Kondrusevičius ir generalinis sekretorius V. Gilys žiniasklaidos atstovus supažindino su vežėjų verslo pokyčiais Europos Sаjungoje, apibūdino asociacijos veiklos pasikeitimus ir jos perspektyvas. Gero įvertinimo sulaukė pusę milijono Lt pelno pernai uždirbęs „Linavos“ servisas ir veiklа plečiantis „Linavos“ mokymo centras. Asociacijos „Linava“ vadovai apibendrino XV kongrese priimtus sprendimus ir kritikavo Lietuvos naftos produktų mažmeninės prekybos asociacijos skleidžiamа klaidinamа informacijа apie galimas šalies vežėjų sаsajas su nelegalia prekyba degalais iš Rusijos ir Baltarusijos.

19-20 d. asociacijos „Linava“ delegacija Taline dalyvavo Tarptautinės kelių transporto sаjungos IRU surengtoje 8-oje „TransEuro“ kelių transporto konferencijoje, kurioje dalyvavo beveik 500 atstovų iš 39 Europos ir Azijos šalių. Pagrindinis šio svarbaus renginio dėmesys skirtas kelių transporto ryšiams su kitomis ekonomikos šakomis išsiplėtusioje Europos Sаjungoje. Dalyviai priėmė rezoliucijа, raginančiа vyriausybines institucijas suteikti politinį prioritetа efektyviam kelių transporto skatinimui. Kaip teigė asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, konferencijos dalyviai paragino imtis priemonių, garantuojančių visų operatorių vienodas galimybes rinkoje ir skatinančių kelių transportа, kuris jau nėra tiktai transporto rūšis, bet yra nedaloma šiuolaikinės gamybos, distribucijos, turizmo ir viešojo transporto dalis.

24 d. Lietuvoje pradėtas vykdyti Europos socialinio fondo projektas „Nuotolinis mokymasis profesinėje mokykloje – lygių galimybių užtikrinimas“. Projektа, kuriam finansinė parama skiriama iš ES struktūrinių fondų, vykdys Kėdainių profesinio rengimo centras kartu su partneriais – Utenos regioninio profesinio mokymo centru, Anykščių žemės ūkio mokykla, Daugų technologijos ir verslo mokykla, Všį Alantos technologijos ir verslo mokykla ir „Linavos“ mokymo centru.

30 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius susitiko su Susisiekimo ministerijos sekretore L. Zumeriene ir aptarė šalies vežėjams rūpimus klausimus bei kitas kelių transporto aktualijas. Pasak asociacijos prezidento A. Kondrusevičiaus, svarstyti svarbiausieji – kelionės leidimų į Rusijа – klausimai, aptartos vežėjų problemos Lenkijoje, Balkanų šalyse. Kalbant apie pasirengimа dvišalių komisijų posėdžiams su šių šalių transporto institucijomis, A. Kondrusevičius paprašė ministerijos sekretorės rasti galimybę paspartinti bendradarbiavimа su Balkanų šalimis kelių transporto srityje. Susitikime pritarta nuomonei, kad tokie dalykiniai pokalbiai yra būtini ir leidžia operatyviau spręsti iškylančius klausimus.

Birželis

2 d. įvyko asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdis, kuriame prezidiumo nariai ir asociacijos generalinis sekretorius aptarė XV vežėjų kongrese svarstytus klausimus bei diskusijų temas. Posėdžio dalyvių nuomone, kongresas vyko sklandžiai, o vežėjų diskusijos bei siūlymai buvo dalykiški ir svarbūs. Prezidiumo nariai sutarė, kad ir toliau asociacija turi veikti racionaliai ir nebijoti operatyviai kelti bei spręsti vežėjams aktualius klausimus. Kongrese į asociacijos prezidiumа išrinktas šiaulių regiono atstovas A. Grigaliūnas paskirtas asociacijos Socialinių reikalų ir darbo su nariais komiteto pirmininku.

3 d. Miunchene pasibaigė paroda „Transport logistic 2005“. Sugrįžusi asociacijos „Linava“ delegacija (atstovavusi 30 vežėjų įmonių) liko patenkinta tiek parodos organizavimu, tiek surastais naujais kontaktais bei pasiūlymais. Kaip teigė asociacijos „Linava“ Informacijos ir IT skyriaus vadovas V. Adomaitis, per keturias dienas parodа aplankė per 50 tūkst. žmonių, o „Linavos“ stende kontaktų surado apie 100 įvairių Europos šalių firmų. Lietuvos vežėjais domėjosi ne tik ekspedicinės kompanijos, bet ir aktyviai tiesioginių kontaktų su asociacijos įmonėmis ieškojo Europos gamintojai. Pagrindinis asociacijos „Linava“ kelių transporto bendrovių tikslas parodoje – pristatyti savo paslaugas, pateikti informacijа apie keleivių ir krovinių vežimа kelių transportu. Iš viso didžiausioje Europoje transporto ir logistikos parodoje „Transport logistic 2005“ šiemet dalyvavo daugiau kaip 1 330 kompanijų iš 52 pasaulio šalių, taip pat ir 10 bendrovių iš Lietuvos.

7 d. įsigaliojo Transporto veiklos pagrindų įstatymo pataisos, kurios reglamentuoja vežėjų pareigas vežant užsieniečius (ne ES piliečius) ir atsakomybę už užsieniečių vežimа be reikiamų kelionės dokumentų. Pasak Keleivinio transporto skyriaus vadovo E. Stolovickio, įstatymo pataisų rengėjai atsižvelgė į asociacijos „Linava“ siūlymus ir nenumatė atsakomybės vežėjams, vežantiems keleivius autobusais reguliariais tarptautiniais maršrutais. Be to, pataisose atsižvelgta ir į kitа asociacijos „Linava“ siūlymа – neskirti baudos vežėjui, jeigu jis įrodo, kad priimdamas užsienietį į transporto priemonę įsitikino, jog šis turi reikalingus kelionės dokumentus.

7 d. asociacijos „Linava“ specialistai susitiko su Vį „Regitra“ bei Eismo priežiūros tarnybos atstovais. Buvo svarstomos galimybės supaprastinti krovininių transporto priemonių pamestų ar pavogtų valstybinių numerių keitimo procedūras. Pasak asociacijos „Linava“ transporto politikos ir informacijos sekretoriaus A. Baranausko, vežėjai pageidauja, kad vietoj pamesto ar pavogto vieno iš vilkiko valstybinių numerių būtų išduodamas dublikatas, tada nereikėtų keisti abiejų numerių bei techninio paso. Susitikime buvo aptartas ir kitas vežėjams aktualus klausimas – vilkiko ar puspriekabės svorio neatitikimas nurodytajam techniniame pase. Išsiaiškinta, kad keičiant puspriekabės svorį, vežėjui užkanka gauti muitinės svėrimo pažymа.

16 d. vykusiame asociacijos „Linava“ prezidento A. Kondrusevičiaus ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojo J. Miškino susitikime nagrinėtos galimybės pritaikyti išankstinio elektroninio deklaravimo sistemа vežant krovinius į Rusijа. Tokia išankstinio duomenų perdavimo muitinės tarnyboms sistema leistų pagreitinti Rusijos pasienio punktų pervažiavimo procedūras bei sutrumpintų krovinio pristatymo laikа. Susitikime sutarta, kad šis projektas yra perspektyvus ir kad jį toliau reikia plėtoti. Anot vadovų, tokios sistemos diegimu suinteresuota ir Rusijos federalinės muitinės tarnyba. Dar vasario mėnesį „Linavos“ vadovams Rusijos federalinės muitinės tarnybos viršininko pavaduotojas L. Lazbenko garantavo, kad tarnyba ir toliau pagrindinį dėmesį skirs sienos pervažiavimui pagreitinti. Rusijos federalinės muitinės tarnyba pritaria „Linavos“ ir įmonės „Rostek“ bendradarbiavimui dėl išankstinio duomenų perdavimo muitinės tarnyboms.

17 d. „Le Meridien Villon“ viešbutyje įvyko Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) VI suvažiavimas, kuriame dalyvavo ir asociacijos „Linava“ vadovai. Suvažiavime apžvelgta šalies ūkio situacija 2001–2004 m. ir ateities prognozės, Lietuvos pramonininkų konfederacijos misija bei ateities vizija, patvirtinta revizijos komisijos ataskaita, Lietuvos pramonininkų konfederacijos įstatų pakeitimai, rezoliucijos bei nutarimai, išrinkta nauja revizijos komisija. Asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius buvo išrinktas LPK viceprezidentu kitai kadencijai. Už ypatingа indėlį į šalies pramonės plėtrа ir 75 metų pramonininkus bei verslininkus vienijančios organizacijos jubiliejaus proga Lietuvos pramonininkų konfederacijos „Garbės aukso ženklu“ apdovanotas asociacijos „Linava“ prezidentas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas A. Kondrusevičius ir kiti pramonės plėtrai nusipelnę asmenys.

21 d. siekdama sumažinti vežėjų veiklos rizikа bei dėl nemokių klientų patiriamus nuostolius, asociacija „Linava“ ir UAB „Infobankas“ pasirašė sutartį, kuri leidžia asociacijos nariams tapti Skolininkų administravimo sistemos dalyviais.

22–23 d. Minske vyko Lietuvos ir Baltarusijos bendros kelių transporto komisijos posėdis. Pagrindiniai derybų klausimai – tarptautinių krovinių vežimų leidimų kvotų nustatymas bei kelių mokesčių taikymo tvarka abiejose valstybėse transporto priemonėms, vežančioms tarptautiniais reisais krovinius ir keleivius.

29 d. asociacijos „Linava“ atstovai susitiko su Rusijos transporto ministerijos bei vežėjų asociacijos ASMAP vadovais ir tarėsi dėl galimybių skirti papildomų kelionės leidimų, aptarė Kaliningrado tranzito aspektus bei išankstinio duomenų perdavimo sistemos diegimo klausimus.

30 d. asociacijos „Linava“ specialistai susitiko su Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktoriumi š. Baubliu bei pateikė vežėjų siūlymus dėl naudotojo mokesčio kontrolės, administravimo ir surinkimo tvarkos. Departamento direktorius žadėjo atsižvelgti į asociacijos siūlymus ir dalykines pastabas tobulinant minėto mokesčio administravimo tvarkа ir informavo, kad Susisiekimo ministerija atsižvelgė į „Linavos“ prašymа padidinti leistinа maksimalų autovežių ilgį. Ministerija šiuo metu rengia įsakymа, pagal kurį autovežių leistinas maksimalus ilgis sudarys 20,75 m.

LIEPA

1 d. Kaune rinkosi asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto sekcijos nariai. Pasak „Linavos“ prezidento A. Kondrusevičiaus, asociacijai visada rūpėjo keleivininkų darbo sаlygos. Parodyta daug pastangų, kad būtų priimtos verslui būtinos įstatymų bei teisės aktų pataisos. Asociacijos viceprezidentas M. Grigelis pristatė XV asociacijos „Linava“ kongreso rezoliucijos punktus, aktualius keleivinio transporto įmonėms. Vadovaudamiesi šiomis nuostatomis, sekcijos nariai numatė pagrindines veiklos kryptis bei prioritetus. Keleivinio transporto skyriaus vadovas E. Stolovickis apžvelgė pastaruoju metu nuveiktus darbus bei ateities planus. Skyriaus vadovas pasidžiaugė, kad, aktyviai talkinant UAB TOKS generaliniam direktoriui Arūnui Indrašiui, pavyko pakeisti vežėjams, vežantiems keleivius tarptautiniais maršrutais, itin aktualų įstatymo projektа dėl jų atsakomybės už nelegalų atgabenimа į šalį. Kaip žinome, baudos už šio įstatymo pažeidimа numatomos milžiniškos, o kontroliuoti keleivių dokumentus vairuotojai nėra kompetentingi. Pavyko pasiekti, kad vežantiems keleivius reguliariais maršrutais šis įstatymas nebūtų taikomas.

19–21 d. Vilniuje įvyko Lietuvos ir Rumunijos jungtinio kelių transporto komiteto posėdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava“ generalinis sekretorius V. Gilys. Derybose delegacijos pasikeitė turima statistine informacija apie užsienio prekybа tarp Lietuvos ir Rumunijos ir konstatavo jos didėjimа (nuo 1998 m. Lietuvos ir Rumunijos tarpusavio prekyba išaugo 8 kartus). Daugiausia dėmesio skirta tarptautinių krovinių vežimų leidimų kvotoms nustatyti, nes Lietuvos vežėjai jau panaudojo visus Rumunijos nemokamus leidimus 2005 m. Lietuvos delegacija pasiūlė liberalizuoti krovinių vežimus atsisakant leidimų, tačiau Rumunijos delegacija pabrėžė, jog galiojanti tarpvalstybinė sutartis to neleidžia. Po ilgų diskusijų pavyko susitarti, kad Lietuvos vežėjams 2005 m. papildomai bus skirta 400 Rumunijos nemokamų leidimų. Delegacijos taip pat susitarė, jog 2006 m. nemokamų leidimų kvota bus padidinta iki 1 000 leidimų (turėta 300 leidimų) ir iki 30 trečiųjų šalių kelionės leidimų (turėta 20).

21–22 d. Vilniuje įvyko Lietuvos ir Lenkijos bendros kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius. Derybose daugiausia dėmesio skirta krovinių vežimų į / iš trečiųjų šalių vykdymo sаlygoms ir tvarkai. Atsižvelgdama į globalizacijа ir dinamiškа krovinių vežimų plėtrа, Lietuvos delegacija pasiūlė liberalizuoti vežimus į / iš trečių šalių, atsisakant specialių leidimų. Lenkijos delegacija atsakė, jog šiuo metu nėra pasirengusi tokiam sprendimui. Posėdyje susitarta: Lenkijos delegacija skirs papildomai leidimų vežti krovinius į / iš trečiųjų šalių 2005 m. bei padidins šių leidimų kvotа 2006 m. Kita aktuali mūsų vežėjams problema – kelių mokesčių taikymo tvarka. Už važiavimа Lenkijos keliais krovininiais automobiliais, kurių maksimalus leistinas svoris viršija 3,5 t, yra taikomas kelių naudotojų mokestis. Be to, papildomai apmokestinamos nustatytos automagistralių A2 ir A4 atkarpos. Alternatyviais keliais pasinaudoti nėra galimybės, todėl vežėjai du kartus sumoka mokesčius už naudojimаsi Lenkijos keliais. Toks dvigubas kelių apmokestinimas prieštarauja Direktyvai 1999/62/EB, kurioje nustatyta, jog rinkliavos ir naudotojų mokesčiai negali būti taikomi tuo pačiu metu ir už tas pačias kelių atkarpas. Lenkijos delegacija atsakė, jog šiuo metu Parlamente yra svarstomi teisės aktų pakeitimai, kuriems įsigaliojus nebebus imamas papildomas mokestis už važiavimа automagistralėmis, jei yra sumokėtas naudotojo mokestis. Lietuvos vežėjai ypač susirūpinę skirtinga eismo apribojimų taikymo tvarka Lenkijos bei užsienio valstybių vežėjams. Eismo apribojimai važiuoti Lenkijos keliais savaitgaliais ir valstybinių švenčių dienomis krovininiams automobiliams, kurių maksimalus leistinas svoris viršija 12 t, yra reglamentuoti Lenkijos transporto ir jūrų ūkio ministro 2000 m. gegužės 30 d. įsakymu. šio įsakymo 3 paragrafo 4 punkte numatyta: eismo apribojimai netaikomi į savo šalį grįžtančioms transporto priemonėms, kurių vairuotojai turi įsigiję metines ar pusmetines kelių mokesčių korteles. Tačiau minėta eismo išimtis taikoma tik Lenkijos vežėjams. Tai jiems sudaro išskirtines konkurencijos sаlygas, kurios pažeidžia kitų valstybių, taip pat ir Lietuvos, vežėjų interesus. Atsakydama į šį klausimа, Lenkijos delegacija informavo, jog yra rengiami teisės aktų pakeitimai, kurie liberalizuos eismo apribojimų taikymа.

24 d. asociacija „Linava“ pasirašė sutartį su Ispanijos mokesčių inspekcija dėl PVM grаžinimo iš Ispanijos elektroniniu būdu. PVM iš Ispanijos sugrаžinamas per 30 dienų nuo dokumentų perdavimo Ispanijos mokesčių inspekcijai.

28–29 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius ir generalinis sekretorius V. Gilys lankėsi Maskvoje ir susitiko su Rusijos transporto ministerijos bei vežėjų asociacijos ASMAP atstovais. šiuose susitikimuose aptarta krovinių vežimo eiga tarp Lietuvos ir Rusijos bei tranzitu per abiejų valstybių teritorijas 2005 m. I pusmetį, nagrinėtos tolesnės vežimų plėtros galimybės, atkreiptas dėmesys į problemas, trukdančias vežimų apimčiai didėti. Derantis dėl papildomų leidimų, jų gauta 10 tūkst.

RUGPJūTIS

4 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius susitiko su susisiekimo ministru P. čėsna. Susitikime A. Kondrusevičius pristatė ministrui Lietuvos vežėjams šiuo metu aktualiausias keleivinio ir krovininio kelių transporto problemas ir įteikė asociacijos specialistų parengtа pažymа su siūlomais problemų sprendimo būdais. Daugiausia buvo diskutuojama dėl asociacijos siūlymo grаžinti vežėjams dalį sumokamo akcizo už Lietuvoje įsigyjamus degalus. Tai jau daroma kai kuriose ES valstybėse – Belgijoje, Danijoje ir Latvijoje. P. čėsna pažymėjo, kad pradiniame etape dalies akcizo grаžinimas galėtų būti taikomas visuomeninio transporto įmonėms, teikiančioms visuomenei būtinas keleivinio transporto paslaugas.

24–25 d. Vilniuje vyko Lietuvos ir Kazachstano bendros kelių transporto komisijos posėdis. Pagrindiniai derybų klausimai buvo tarptautinių krovinių vežimų leidimų kvotų nustatymas bei kelionės leidimų naudojimas vežant krovinius į (iš) trečiаsias šalis. šalys taip pat pristatė statistinius duomenis apie krovinių srautus tarp Lietuvos ir Kazachstano, apsvarstė abiejų šalių transporto tolesnį bendradarbiavimа. Pasak asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus V. Gilio, derybos buvo nelengvos, nes Kazachijos derybininkai, siekdami pariteto skiriant kelionės leidimus, sumažino 2006 m. kelionės leidimų preliminariа kvotа iki 2 000 vnt. Tokį savo sprendimа jie argumentavo dar ir tuo, jog padažnėjo pažeidimų naudojant trečiųjų šalių leidimus. 2005 m. Lietuvos vežėjams skirta 3 600 dvišalių ir tranzitinių kelionės leidimų į Kazachstanа. Lietuvos delegacijai pavyko susitarti su kazachais, kad iki 200 vnt. būtų padidinta trečiųjų šalių leidimų kvota. šiems metams skirta 100 vnt. tokių leidimų. Kazachstano derybininkai pristatė nacionalinių įstatymų pakeitimus, kurie numato nuo rugsėjo 1 d. sugriežtinti trečiųjų šalių leidimų panaudojimo kontrolę ir sankcijas. Vežant krovinius iš trečiųjų šalių (taip pat ir per Lietuvos muitinės terminalus) be atitinkamo kelionės leidimo, transporto priemonės nebus įleidžiamos į Kazachstano teritorijа tol, kol vežėjas nepateiks leidimo. Taip pat nebus leidžiama tokių krovinių perkrauti į kazachų vežėjų transporto priemones. Kazachija pasiūlė Lietuvai sudaryti galimybę jų vairuotojams gauti daugkartines vienerius metus galiojančias vizas. šiuo metu mūsų šalies ambasada Kazachstane išduoda tik 3 mėn. vizas, o Kazachijos ambasada lietuviams išduoda vienerių metų vizas. Anot Kazachijos derybininkų, tik suvienodinus visas sаlygas tarp abiejų šalių vežėjų, galima tikėtis, jog bus peržiūrėtos kelionės leidimų kvotos.

26 d. Gaižiūnuose (Jonavos r.) įvyko IX tolimųjų reisų vilkikų ir tarpmiestinių autobusų vairuotojų konkursas-varžybos „Visada su „Linava“!“. Jose dalyvavo 29 tolimųjų reisų vilkikų ir 35 tarpmiestinių autobusų vairuotojai bei 11 tolimųjų reisų vilkikų ir 12 tarpmiestinių autobusų vairuotojų komandų.

RUGSėJIS

2 d. Lietuvos ir Ukrainos bendros transporto komisijos posėdyje dalyvavęs asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas pranešė, jog Ukraina sutiko Lietuvai papildomai skirti dar 700 leidimų vežti krovinius į / iš trečiųjų šalių, iš jų 300 leidimų vežti automobilius sumokant kelių mokestį. Posėdyje susitarta, kad 2006 m. Ukraina Lietuvai skirs 5 000 universaliųjų leidimų, 900 leidimų vežti krovinius į / iš trečiųjų šalių ir 600 leidimų vežti krovinius į / iš trečiųjų šalių užmokant kelių mokestį. Delegacijos susitarė, kad pritrūkus minėtų leidimų bus svarstomas klausimas dėl papildomo leidimų skyrimo. Posėdžio dalyviai pažymėjo, kad per pastaruosius metus labai padidėjo krovinių vežimo automobilių keliais srautai tarp Lietuvos ir Ukrainos. Tai įrodo faktas, jog nepakako šiems metams Ukrainos skirtų Lietuvai 4 500 universaliųjų, 800 leidimų vežti krovinius į / iš trečiųjų šalių ir 500 leidimų vežti krovinius į / iš trečiųjų šalių mokant kelių mokestį.

20 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius lankėsi asociacijos atstovybėje Maskvoje ir susitiko su Rusijos federalinės muitinės tarnybos, Rusijos transporto inspekcijos atstovais bei dalyvavo ekspeditorių sаjungos FIATA kongrese. Su Rusijos federalinės muitinės tarnybos pareigūnais susitarta dėl lapkričio pabaigoje asociacijoje „Linava“ vyksiančios konferencijos, kurioje šios tarnybos atstovai mūsų vežėjams pristatys Rusijos Muitinės kodekso ir naujojo Administracinio kodekso teisinio taikymo praktikа bei kitus aspektus.

Susitikime Rusijos federalinės muitinės tarnybos atstovai pateikė „Linavos“ prezidentui pasitaikančių pažeidimų statistikа. šiemet mūsų vežėjai daro mažiau stambių pažeidimų, tačiau smulkių pasitaiko dažniau. Susitikime su Rusijos transporto inspekcijos pareigūnais A. Kondrusevičius akcentavo dvišalių leidimų stokа bei tarėsi dėl galimybių gauti papildomа dvišalių leidimų kvotа. Rusijos transporto inspekcijos atstovai priekaištavo mūsų vežėjams dėl skirtingai traktuojamos krovinių iš trečiųjų šalių vežimo tvarkos.

FIATA kongrese asociacijos „Linava“ prezidentas dalyvavo posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomas sausumos transporto vaidmuo visoje logistikos grandinėje. Be to, kongrese jis susitiko ir aptarė vežėjų aktualijas su ASMAP (Rusija) bei Baltarusijos vežėjų asociacijų prezidentais.

22 d. Susisiekimo ministerijoje vyko Lietuvos ir Rusijos kelių transporto komisijos posėdis, kuriame susitarta, kad Rusija Lietuvai šiems metams papildomai skirs 7 000 universaliųjų leidimų vežti krovinius į / iš Rusijos arba tranzitu per Rusijа. Taip pat sutarta, kad 2006 m. Rusija Lietuvai skirs 75 000 universaliųjų leidimų ir 2 000 leidimų vežti krovinius į / iš trečiųjų šalių. Delegacijos susitarė, kad, pritrūkus minėtų leidimų, bus derinamas klausimas dėl jų papildomo skyrimo. Pasak asociacijos „Linava“ atstovų, derybos buvo įtemptos, nes Rusijos priežiūros institucijos per pirmuosius šešis š. m. mėnesius užfiksavo per 2 000 kelionės leidimų naudojimo tvarkos pažeidimų, kuriuos padarė Lietuvos vežėjai. Todėl šalys iš pradžių apsikeis 35 000 universaliųjų leidimų, o likusiais – po to, kai bus atliktas pusmečio vežimų monitoringas.

27 d. „Pekinas–Astana–Maskva–Ryga–Vilnius–Varšuva–Briuselis“ – tokiu maršrutu rugsėjo 27–spalio 17 d. nusidriekė 7,5 tūkst. km šilko kelias, kuriuo pirmа kartа keliavo Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Kazachstano bei Lenkijos vežėjų atstovai. šių šalių vežėjų asociacijos nutarė pademonstruoti kelių transporto galimybes organizuojant krovinių vežimа iš Rytų į Vakarus. Stebėti asociacijos „Linava“ ekipažo maršrutа, judėjimo greitį ir kitus parametrus realiu laiku buvo galima ir internete (www.linava.lt). Tuo pasirūpino telekomunikacijų bendrovė „Bitė Lietuva“ kartu su partnere UAB „Euronavigacija“. Vilkikа žygiui suteikė IVECO atstovybė Lietuvoje, o puspriekabę UAB „Scanbalt Trailer“.

SPALIS

5 d. įvyko asociacijos „Linava“ krovininio transporto tarybos posėdis, kuriame aptartos vežėjams kylančios problemos, susijusios su degalų brangimu, Rusijos leidimų poreikis ir šių leidimų skirstymas, asociacijos tolesnės veiklos kryptys, studentų konkurso nuostatų projektas bei kiti klausimai. Vežėjai, siekdami pagerinti verslo sаlygas ir remiami Lietuvos pramonininkų konfederacijos, pateikė siūlymus Vyriausybei bei Seimui – įteisinti nuostatа kompensuoti dalį degalų akcizo toms keleivių ir krovinių gabenimo įmonėms, kurios dirba už atlygį, bei liberalizuoti kuro importo taisykles. Apsvarsčius vairuotojų stygiaus problemа buvo nutarta inicijuoti palankesnių sаlygų sudarymа vairuotojams iš Rusijos ir Baltarusijos įdarbinti Lietuvos transporto įmonėse, parengti teisinę bazę vairuotojo patentininko statusui įteisinti, pasinaudojant švedijos patirtimi.

6 d. vykusiame asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje aptarti kelionės leidimų skirstymo ir kontrolės aspektai, narystės asociacijoje bei pasirengimo XVI „Linavos“ kongresui klausimai, pristatyti asociacijos 2004 m. krovininio ir keleivinio transporto įmonių apklausos duomenys.

Prezidiumo posėdyje dalyvavę Susisiekimo ministerijos ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos pareigūnai paragino asociacijа imtis aktyvesnių priemonių, kad mažėtų įvairių pažeidimų skaičius vežant krovinius tarptautiniais maršrutais. Asociacija „Linava“ paprašė minėtų institucijų vadovų nuolat ir griežtai kontroliuoti užsienio vežėjus Lietuvos teritorijoje, taip sudarant vienodas konkurencijos sаlygas visoje Europos Sаjungos ekonominėje erdvėje.

12–14 d. asociacijos „Linava“ atstovai dalyvavo Budapešte vykusiuose Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU) Ekonominių reikalų ir Ryšių su visuomene komitetų posėdžiuose bei Vengrijos vežėjų asociacijos (ATRH) asamblėjoje, skirtoje organizacijos įkūrimo 40-mečiui paminėti. IRU vykusiuose posėdžiuose didelis dėmesys skirtas pokyčiams pasaulinėje naftos rinkoje aptarti bei Europos Sаjungos transporto politikos strateginėms kryptims svarstyti. Ryšių su visuomene komiteto posėdyje detaliai peržiūrėtos Europos Sаjungos transporto politikos kryptys. Europos energetikos ir transporto generalinio direktorato (DG TREN) atstovas pripažino, kad po Europos Sаjungos plėtros ir besikeičiant ekonominei situacijai iš naujo būtina įvertinti priemones, siekiant darnios ir subalansuotos transporto plėtros tikslų.

17 d. Briuselyje finišavo pirmasis krovininių automobilių žygis istorijoje „Pekinas-Astana–Maskva–Ryga–Vilnius–Varšuva–Berlynas–Briuselis“ simboliškai pavadintas Naujuoju šilko keliu (12 tūkst. km). šio karavano šūkis – „Automobilių transportas teikia pažangа nuo Pekino ligi Berlyno“. Lietuvai jame atstovavo asociacijos „Linava“ ekipažas. Pasak istorinio žygio organizatorių ir dalyvių, šis projektas parodė automobilių transporto vežėjų pasirengimа vienytis, kad būtų įgyvendintas visiems naudingas tarptautinis projektas. žygio dalyviai įrodė, jog automobilių transportas yra efektyvi priemonė vežti krovinius iš Kinijos į NVS šalis ir toliau į Europos Sаjungа, sugaištant tik trečdalį laiko, kurio reikia gabenant krovinius jūrų transportu. Vos prasidėjus žygiui, su Kinija prekiaujančios įvairių šalių kompanijos jau pradėjo ieškoti partnerių vežti krovinius automobiliais iš šio regiono.

20-24 d. asociacijos „Linava“ mokymo centras jau penktа kartа šalies keleivių vežėjams surengė išvykа į kas dveji metai Kortrijke (Belgija) rengiamа parodа „Busworld Europe“. Delegacija iš Lietuvos taip pat lankėsi Liuksemburgo visuomeninio transporto departamente, susitiko su keleivinio transporto asociacijos FLEAA vadovais, apžiūrėjo Liuksemburgo tramvajų muziejų, viešėjo privačioje pavažinėtais autobusais prekiaujančioje įmonėje „Nick’s Enterprises“.

LAPKRITIS

3–4 d. Kišiniove vyko Lietuvos ir Moldovos bendros kelių transporto komisijos posėdis. Lietuvos delegacijoje buvo ir asociacijos „Linava“ Krovininio transporto skyriaus vadovas G. Ramaslauskas. Pagrindinis posėdžio klausimas – tarptautinių krovinių vežimo leidimų kvotų nustatymas. Po diskusijų šalys nustatė preliminariа kelionės leidimų kvotа 2006 metams: 600 bendrųjų kelionės leidimų ir 250 kelionės leidimų krovinių vežimui į / iš trečių šalių. Taip pat šalys susitarė nedaryti kliūčių transporto plėtrai ir pozityviai spręsti klausimа dėl papildomų leidimų skyrimo, jei vežėjams toks poreikis iškiltų 2006 m.

4 d. ženevoje, Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU) generalinėje asamblėjoje Paulas Laeremansas (Belgija) buvo vėl išrinktas IRU prezidentu 2006–2007 m. kadencijai. Pasak balsavime dalyvavusio asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus V. Gilio, be IRU prezidento, Asamblėjoje buvo išrinkti viceprezidentai bei naujas IRU prezidiumas. Baltijos šalių regionui prezidiume atstovaus estas Toivo Kuldkeppas.

9 d. asociacijos „Linava“ būstinėje surengta spaudos konferencija, kurioje žiniasklaidos atstovai buvo informuoti apie sustabdomа projektа įkurti Vilniaus regiono logistikos centrа Moluvėnuose. Spaudos konferencijoje dalyvavę asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius, asociacijos „Lineka“ prezidentas V. Levickas, Všį Vilniaus regiono logistikos centro atstovai V. Savickas ir G. Stakė patvirtino, kad 2003 m. pradėtas įgyvendinti projektas sustabdomas dėl pasikeitusios Vilniaus apskrities administracijos pozicijos: numatytas žemės sklypas Moluvėnuose skirtas ne logistikos centrui, o gyvenamiesiems namams statyti.

15 d. vykusiame asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje aptarti asociacijos tarybų, komitetų ir dukterinių įmonių veiklos klausimai bei patvirtintas regioninių susirinkimų grafikas. Kaip teigė Krovininio ir Keleivinio transporto tarybų pirmininkai, darbas šiose tarybose vyksta sklandžiai ir operatyviai. Bendra situacija ir krovininio, ir keleivinio transporto sektoriuose yra stabili ir nekelia didesnių problemų. Posėdyje pateikti duomenys, kad „Linavos“ serviso bendra paslaugų ir prekybos apimtis iki prezidiumo posėdžio dienos padidėjo 15 proc., palyginti su 2004 m. tuo pačiu laikotarpiu. „Linavos“ mokymo centras šiemet baigė vykdyti PHARE projektа „Kelių transporto vežėjų konkurencingumo didinimas“ ir toliau sieks gauti lėšų iš Europos Sаjungos fondų bei tęs vairuotojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo programas. TIR ir muitų komitetas pranešė, kad iki š. m. lapkričio mėn. parduota 125,5 tūkst. TIR knygelių. Posėdyje patvirtintas regioninių susirinkimų grafikas Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, šiaulių bei Vilniaus regionuose. Prezidiumas taip pat patvirtino „Linavos“ konkurso studentams „Kelių transporto tyrimai ir plėtra“ nuostatus 2005–2006 m.

18 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius ir generalinis sekretorius V. Gilys Maskvoje susitiko su Rusijos transporto ministerijos bei vežėjų asociacijos ASMAP atsakingais pareigūnais ir derėjosi dėl papildomų kelionės leidimų skyrimo Lietuvos vežėjams. Minėtų institucijų atstovai dalykiškai įvertino „Linavos“ argumentus ir šiais metais mūsų vežėjams papildomai skyrė 3 000 kelionės leidimų. ASMAP patikino, kad papildomų kelionės leidimų Lietuvos vežėjai turėtų sulaukti artimiausiu metu.

29 d. Vilniuje, „Le Meridien Villon“ viešbučio konferencijų salėje, asociacijos „Linava“ ir asociacijos atstovybės Rusijos Federacijoje iniciatyva įvyko konferencija „Prekių ir transporto priemonių muitinio įforminimo ypatumai, teisės aktų pažeidimai, prevencija ir atsakomybė“. Konferencijoje pranešimus skaitė ir atsakė į vežėjams aktualius klausimus, susijusius su Rusijos Federacijos muitinės ir administracinio kodeksų, kurie reglamentuoja prekių importo, eksporto, vidinio ir tarptautinio tranzito procedūras, transporto priemonių ir prekių muitinio įforminimo reikalavimus, vežėjų administracinės atsakomybės taikymo praktikа, Rusijos Federacijos muitinės, transporto, sanitarinės-epidemiologinės tarnybų pareigūnai.

Lapkričio mėn. vyko asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto skyriaus regioniniai pasitarimai. Lapkričio 22-аjа rinkosi Kauno ir Panevėžio, 23 d. – Klaipėdos ir šiaulių, 29 d. – Vilniaus regionų vežėjai. Pasitarimuose dalyvavo Susisiekimo ministerijos, Valstybinės kelių transporto inspekcijos atstovai, Vyriausybės atstovai apskrityse, atsakingi savivaldybių darbuotojai. Regioninių pasitarimų dienotvarkėje – keleivių vežėjų statistinių duomenų analizė bei dinamika, teisės aktų, reglamentuojančių keleivinį transportа, pakeitimai, einamieji klausimai. Pastarojo meto keleivių vežėjų problemas bei asociacijos „Linava“ Keleivinio transporto skyriaus atliekamus darbus apžvelgė viceprezidentas M. Grigelis. Viena iš didžiausių tiek keleivių, tiek krovinių vežėjų problemų – vairuotojų trūkumas. Keleivinio transporto skyriaus vadovas E. Stolovickis aptarė statistinius pirmojo pusmečio keleivių vežėjų rezultatus. Asociacijos „Linava“ transporto politikos ir informacijos sekretorius A. Baranauskas apžvelgė šiuo metu svarstomas keleivių vežėjams aktualias kelių transporto kodekso pataisas. Lapkričio 16-аjа asociacijos atstovai buvo pakviesti į Seimo Ekonomikos komiteto posėdį, kuriame svarstytos pastaruoju metu Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento parengtos 14, 16 bei 18 straipsnių pataisos. Jei jos būtų priimtos, savivaldybių tarybos privalėtų nustatyti konkrečius keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifus. Savivaldybių skiriamų kompensacijų dydis vežėjų nuostoliams padengti tiesiogiai priklausytų nuo savivaldybių tarybų nustatytų keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais konkrečių tarifų dydžių, o vežėjai negalėtų nusistatyti mažesnių tarifų bei gauti daugiau kompensacijų iš savivaldybių. Tokiu būdu reikėtų mažiau vietinio biudžetų lėšų.

Lapkričio mėn. asociacija „Linava“ ir Mėsos perdirbėjų asociacija oficialiai kreipėsi į Rusijos federalinę veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnybа, siūlydamos Lietuvoje sukurti Federalinės veterinarijos ir fitosanitarijos priežiūros tarnybos įgaliotojo atstovo institucijа. Jos tikslas – vykdyti kontrolę vietoje, vadovaujantis Rusijos veterinarinėmis ir fitosanitarinėmis taisyklėmis.

GRUODIS

7 d. asociacija „Linava“ oficialiu raštu informavo Rusijos federalinės muitinės tarnybos vadovybę apie susidariusiа kritinę situacijа Latvijos ir Rusijos pasienio punkte Burački-Terechovo ir paprašė rasti galimybių padidinti krovininio transporto pralaidumа. Pastaruoju metu dėl padidėjusių krovinių srautų ir pailgėjusių patikrinimo procedūrų šiame poste vilkikų eilės jau siekia 10–12 km. Laukdami muitinės patikrinimo, vairuotojai priversti sugaišti nuo 5 iki 14 parų.

9 d. asociacijos „Linava“ prezidentas A. Kondrusevičius ir „Linavos“ atstovybės Maskvoje vadovas R. Budrevičius atstovavo vežėjams Lietuvos verslo misijoje Pskove. Asociacijos atstovams pavyko susitikti su Pskovo muitinės vadovu bei Sebežo muitinės viršininku ir aptarti galimybes dėl geresnio krovininio transporto pralaidumo Rusijos pasienio punktuose, o ypač pasienio punkte Burački, prie kurio vilkikų eilė siekia 10–12 km. Sebežo muitinės viršininkas patikino „Linavos“ atstovus, kad į pastabas bus atkreiptas dėmesys, bet pabrėžė, kad Burački posto pralaidumas išnaudojamas maksimaliai (iki 450 automobilių per parа). Pasak jo, vienintelė galimybė nors kiek pagerinti posto pralaidumа – naudotis išankstiniu elektroniniu prekių deklaravimu, nes kitų galimybių šiuo metu nėra. Asociacijos atstovų manymu, susitikimas buvo naudingas, nes užmegztas dalykinis ryšys su Rusijos pareigūnais leidžia tikėtis, kad situacija pagerės.

15 d. vykusiame asociacijos „Linava“ prezidiumo posėdyje aptartas pasirengimas krovininio transporto regioniniams pasitarimams, narystės asociacijoje klausimai bei kelionės leidimų išdavimo 2006 m. aktualijos. Asociacijos viceprezidentas M. Grigelis pristatė jau vykusių keleivinio transporto regioninių susirinkimų medžiagа. Posėdyje dalyvavę Susisiekimo ministerijos ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos atstovai apžvelgė 2006 m. kelionės leidimų kvotas Lietuvos vežėjams. Situacija dėl kelionės leidimų kvotų į Rusijа 2006 m. yra geresnė nei pernai. Patvirtinta 75 tūkst. leidimų kvota. šiek tiek kvotas sumažino kazachai, o Ukraina ir Baltarusija nustatė beveik tokias pačias leidimų kvotas, kaip ir šiemet. Taip pat dar nėra gauti atsakymai dėl leidimų kvotų iš kai kurių Balkanų regiono šalių. Susisiekimo ministerijos duomenimis, pernai į Rusijа važiavo 963 šalies vežėjų įmonės, šiemet – 868 įmonės. Nors tokių įmonių sumažėjo, tačiau transporto priemonių skaičius padidėjo: pernai važiavo 7 468 automobiliai, o šiemet – 8081. 2004 m. į Rusijа buvo išduota 69 tūkst. kelionės leidimų, šiemet – jau 72 tūkst. kelionės leidimų. VKTI atstovai pažymėjo, kad „Linavos“ prašymu suaktyvinus užsienio šalių kelionės leidimų kontrolę, sulaukta teigiamų rezultatų: 2005 m. pabaigoje Rusija paprašė Lietuvos skirti papildomų leidimų.

16 d. Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus įteikė asociacijos „Linava“ prezidentui Algimantui Kondrusevičiui Lietuvos pramonininkų konfederacijos organizuotame konkurse „Lietuvos metų gaminys–2005“ transporto paslaugų srityje aukso medaliu įvertintа logistinį projektа „šilko kelias“. Minėtа projektа pristatė asociacija „Linava“. šioje srityje į apdovanojimus pretendavo septynios bendrovės. „Džiugu, kad pirmаkart buvo vertinamos paslaugų bei aptarnavimo sferoje dirbančių įmonių teikiamos paslaugos, – sakė „Linavos“ prezidentas. – Taip pat labai džiaugiuosi, kad vežėjų teikiamos paslaugos yra taip aukštai įvertintos, ir sveikinu visus asociacijos vežėjus“. šis projektas – geras įrodymas, jog komercinis krovininis transportas yra reali ir gyvybinga priemonė, kuriа būtina efektyviai išnaudoti. šiemet organizuotame konkurse „Lietuvos metų gaminys–2005“ aukso medaliais įvertinta 59, sidabro – 14 bendrovių gaminių bei paslaugų. Iš viso šiemet konkurse dalyvavo 65 Lietuvos pramonės įmonės, pristatančios 114 gaminių bei paslaugų.

Parengė Kazys MATAčIūNAS

"Vežėjų žinios"
Gruodis Nr. 24 (108)

"Linava" informuoja

Asocijacijos „Linava“ veiklos kronika 2005 metai

Veteranai

Su gimtadieniu, kolegos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams