Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinė

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-10-10 įsakymu Nr. 1B-665 (įsigaliojo 2005-11-10, žin., 2005, Nr. 126-4530) patvirtintos Muitinės postų steigimo, pertvarkymo, veiklos sustabdymo ir likvidavimo taisyklės. Remiantis šių taisyklių nuostatomis, postai skirstomi:

• pagal geografinį išdėstymа Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje – į pasienio bei vidinius muitinės postus;

• pagal valstybinį statusа – į tarptautinius ir dvišalius muitinės postus;

• pagal prekes gabenančių transporto priemonių rūšis bei atliekamas funkcijas – į kelio, geležinkelio, oro uosto, upių, jūrų uosto, pašto, stacionarių transporto priemonių (elektros linijų, vamzdynų ir kt.) bei krovinių muitinės postus.

Taisyklėse nustatyti reikalavimai muitinės postų, logistikos centrų bei kitų muitinio tikrinimo vietų infrastruktūrai. Pavyzdžiui, nustatyti reikalavimai logistikos centrų infrastruktūrai. Reikia turėti:

• muitinio tikrinimo vietas, kurios susideda iš dokumentų ir prekių tikrinimo vietų;

• transporto priemonių, prekių muitinio tikrinimo aikšteles su iškrovimo rampomis;

• aptvertа teritorijа (kartu su joje esančiais statiniais), asfaltuota arba padengta kita kieta danga (trinkelėmis, betono plokštėmis ar pan.);

• automobilių aikšteles – ne mažiau kaip 80 m2 ploto kiekvienai transporto priemonei;

• uždaras, rakinamas ne mažiau 500 m2 patalpas, kuriose galima būtų prekes iškrauti, atlikti transporto priemonių ir prekių muitinį tikrinimа bei saugoti;

• įvažiavimo į teritorijа bei informacinius ženklus, nurodančius MTV buvimo vietа;

• specialiа įrangа (krautuvus, keltuvus) prekėms iškrauti (pakrauti), hidraulinius vežimėlius, platformines svarstykles;

• laboratorinę ir kitа kontrolės įrangа (endoskopus, detektorius, identifikavimo (metalo, skysčių) įrangа, stiklo, metalo, medžio pjovimo įrangа);

• patikimа teritorijos (statinių, patalpų) bei saugojimui paliktų transporto priemonių, prekių apsaugа, tinkamа teritorijos apšvietimа;

• kompiuterių infrastruktūrа (muitinės pareigūnų darbui reikalingus kompiuterius ir kitа kompiuterių tinklo įrangа, baldus, vidaus kompiuterinio ryšio tinklus bei jų sаsajas su muitinės jungtiniu tinklu), įrengtа pagal teritorinės muitinės patvirtintа techninę užduotį, muitinės pareigūnui skirtа kompiuterizuotа darbo vietа;

• telefonа arba kitas ryšio priemones;

• buitinę patalpа, sanitarinius mazgus ir kt.

Logistikos centruose turi būti sudarytos sаlygos prekėms sandėliuoti, joms perkrauti, markiruoti, saugoti, draudimo, bankų, konsultacinių, informacinių, mokymo paslaugų teikimo, taip pat muitinės ir kitų tikrinimа atliekančių tarnybų paslaugoms vykdyti.

Pagrindiniai postų steigimo tikslingumo nustatymo kriterijai:

• ekonominis tikslingumas (planuojamų įforminti procedūrų, muitinės sankcionuotų veiksmų ar laikinojo saugojimo operacijų, taip pat deklaruojančių prekes ūkio subjektų skaičius, muitinės išlaidos);

• infrastruktūros lygmuo ir plėtros galimybės (vidaus ryšių tinklas ir galimybė prisijungti prie muitinės duomenų perdavimo tinklo, tinkamos darbo ir buities patalpos bei sаlygos, esamos techninės kontrolės priemonės, MTV, aikštelių transportui, rampų, stoginių ar uždarų patalpų prekėms tikrinti įrengimas);

• patogumas (atstumas iki artimiausios muitinės įstaigos, atstumas iki magistralinių kelių, geografinė ūkio subjektų, deklaruojančių prekes, padėtis, privažiavimo kelių būklė);

• funkcionalumas (reikalingas muitinės pareigūnų skaičius, sudarytos sаlygos dirbti kitų prekių tikrinimа atliekančių tarnybų darbuotojams);

• įforminamų prekių specifika (greitai gendančios, birios, negabaritinės); gabenamų prekių specifika pagal transporto rūšis (autotransportu, oro, geležinkelio, jūrų, upių transportu);

• galimybė teikti muitinės tarpininko, banko, draudimo paslaugas.

Muitinės poste negali būti nustatyta mažiau negu 3 dokumentų tikrinimo vietos, kuriose dirbantiems muitinės pareigūnams suteikti atitinkami įgaliojimai ir funkcijos.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-10-18 nutarimu Nr. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-10-27 nutarimo Nr. 1332 „Dėl 1992-10-12 tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksа, ir 1993-07-02 Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksа, įgyvendinimo nuostatas, taikymo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-10-21, žin., 2005, Nr. 125-4445) nustatyta, kad Statistikos departamentas teikia Muitinės departamentui prekių muitiniam įvertinimui reikalingus duomenis:

• apie įmonių bendrаjį veiklos pelningumа – pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus klases;

• apie vienarūšių prekių vidutines mažmenines kainas – pagal suderintа sаrašа.

Taip pat nustatyta, kad deklaruojant prekes laikinojo įvežimo procedūrai įforminti, muitinės deklaracija turi būti pateikiama teritorinės muitinės, kurios veiklos zonai priklauso prekių naudojimo vieta (arba pirmoji prekių naudojimo vieta, jeigu prekės naudojamos keliose vietose), muitinės postui, esančiam Lietuvos Respublikos muitų teritorijos viduje, išskyrus taisyklėse nurodytus atvejus. Tokia nuostata netaikoma: jeigu deklaranto buveinė yra ne Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje, tokiais atvejais deklaruodamas prekes deklarantas gali pasirinkti bet kurį atitinkamа kompetencijа turintį muitinės postа.

Bendra tvarka, muitinės deklaracijos turi būti pateikiamos taisyklėse nurodytiems muitinės postams, kuriems pagal kompetencijа priklauso jas priimti ir įforminti, išskyrus nustatytas išimtis, pavyzdžiui:

• kai oro transportu arba vandens transportu išgabenamos arba atgabentos prekės deklaruojamos eksporto arba išleidimo į laisvа apyvartа procedūroms įforminti. Tokiais atvejais muitinės deklaracija deklaranto pageidavimu gali būti pateikiama oro uostuose arba jūrų ar upių uostuose veikiančiuose muitinės postuose. įforminant eksporto procedūrа šiame punkte nurodytais atvejais, tas pats muitinės postas atlieka ir eksporto muitinės įstaigos, ir išvežimo muitinės įstaigos funkcijas;

• kai išleidimo į laisvа apyvartа muitinės procedūrai įforminti deklaruojamos prekės, kurioms dėl jų galutinio vartojimo taikoma sumažinta arba nulinė importo muito norma. Tokiais atvejais muitinės deklaracija turi būti pateikiama teritorinės muitinės, kurios veiklos zonai priklauso prekių galutinio vartojimo vieta, muitinės postui, jeigu prekių galutinio vartojimo vieta viena, arba teritorinės muitinės, kurios veiklos zonai priklauso leidimo galutiniam vartojimui turėtojo buveinė, muitinės postui, jeigu prekių galutinio vartojimo vieta ne viena arba jeigu leidimo galutiniam vartojimui turėtojas numato perduoti atitinkamas prekes kitam tokio leidimo turėtojui ir kt.

Taip pat nutarta pavesti Muitinės departamentui iki 2005-11-01 pakeisti Muitinės prižiūrimų prekių, kurios gali būti Krašto apsaugos ministerijos, Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Lietuvos banko ir valstybės įmonės Lietuvos monetų kalykla gabenamos į Lietuvos Respublikos muitų teritorijа ir iš jos kaip slapti kroviniai, sаrašа bei nustatyti, kad valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė kaip slaptus krovinius gali gabenti branduolinius reaktorius, branduolinių reaktorių kuro elementus (kasetes) ir izotopų atskyrimo įrenginius bei aparatūrа.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-10-10 įsakymu Nr. 1B-663 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2004-04-23 įsakymo Nr. 1B-393 „Dėl Kontrolinio egzemplioriaus T5 naudojimo, pildymo ir muitinio įforminimo eksportuojant žemės ūkio produktus instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-10-16, žin., 2005, Nr. 123-4409) nustatyta, kad gabenant į paskirties įstaigа žemės ūkio produktus, kuriems išsiuntimo įstaigoje įformintas kontrolinis egzempliorius T5, jie vežėjo, deklaranto ar jo įgalioto asmens prašymu gali būti perkrauti iš vienos transporto priemonės į kitа muitinei prižiūrint. šiuo atveju produktų perkrovimа prižiūrintis muitinės pareigūnas kontrolinio egzemplioriaus T5 E langelyje „NAUDOJIMAS IšVYKIMO VALSTYBėS NARėS REIKMėMS“ nurodo, kad muitinei prižiūrint atliktas žemės ūkio produktų perkrovimas, įrašo duomenis apie transporto priemonę, į kuriа šie produktai perkrauti, bei nurodo visų perkrovus produktus uždėtų muitinės plombų numerius, jei transporto priemonė ar atskiros produktų pakuotės plombuojamos. įrašas tvirtinamas produktų perkrovimа prižiūrinčio muitinės pareigūno parašu ir muitinės įstaigos antspaudu, nurodant perkrovimo datа.

Kai atliekamas žemės ūkio produktų, kuriems įformintas kontrolinis egzempliorius T5, užšaldymas, perpakavimas ar kiti leistini veiksmai, apie šių veiksmų pobūdį, vietа bei laikа įrašoma kontrolinio egzemplioriaus T5 E langelyje „NAUDOJIMAS IšVYKIMO VALSTYBėS NARėS REIKMėMS“ ir patvirtinama atitinkamus veiksmus prižiūrinčio muitinės pareigūno parašu bei muitinės įstaigos antspaudu.

Kontrolinio egzemplioriaus T5 dublikatai išduodami vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 912f straipsnio nuostatomis. Asmuo, pageidaujantis gauti kontrolinio egzemplioriaus T5 dublikatа, turi pateikti teritorinei muitinei, kurios veiklos zonoje veikia išsiuntimo įstaiga, įforminusi atitinkamа kontrolinį egzempliorių T5, rašytinį prašymа. Išduodamo kontrolinio egzemplioriaus T5 dublikato:

• skaičiais pažymėtų langelių duomenys turi sutapti su pirminio kontrolinio egzemplioriaus T5, kurio dublikatas išduodamas, duomenimis;

• A langelyje nurodomas pirminio kontrolinio egzemplioriaus T5 numeris ir įforminimo data bei raudonai, spausdintinėmis raidėmis įrašoma „DUBLIKATAS“ (arba naudojant raudonа rašalа uždedamas atitinkamas B grupės spaudas su įrašu);

• D langelyje nurodomi tie patys duomenys kaip ir pirminio kontrolinio egzemplioriaus T5 D langelyje, dedamas išsiuntimo muitinės įstaigos antspaudas, nurodoma kontrolinio egzemplioriaus T5 dublikato įforminimo data ir pasirašo kontrolinio egzemplioriaus T5 dublikato įforminimа atliekantis muitinės pareigūnas.

***

Lietuvos Respublikos Seimas įstatymo dėl Laikinojo įvežimo konvencijos (Stambulo konvencijos) B.4, B.7, B.8 ir E priedų ratifikavimo 2 straipsnio pakeitimo įstatymu (įsigaliojo 2005-10-27, žin., 2005, Nr. 127-4531) nauja redakcija išdėstė Lietuvos Respublikos išlygа, padarytа ratifikuojant minėtаjа konvencijа – Lietuvos Respublika pasilieka teisę pagal Europos Bendrijos teisės aktus taikyti dalinį neapmokestinimа importo muitais. Bet dalinio neapmokestinimo importo mokesčiais, kurio Europos Bendrijos teisės aktai nenumato, netaikyti.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybėse 2005-10-11 nutarimu Nr. 1071 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-01 nutarimo Nr. 1176 „Dėl Pasienio kontrolės punktų plėtros strategijos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-10-16, žin., 2005, Nr. 123-4386) nustatyta, kad Susisiekimo ministerijai pavedama sudaryti Pasienio kontrolės punktų plėtros komisijа, kuri koordinuotų strategijos įgyvendinimа, teiktų siūlymus, kaip jа keisti, svarstytų pasienio kontrolės punktų statybos ir rekonstravimo investicinius projektus, koordinuotų lėšų naudojimа šiems pasienio kontrolės punktams statyti ir rekonstruoti, inicijuotų derybas, svarstytų derybinių pozicijų projektus deryboms su kaimyninių valstybių kompetentingomis institucijomis dėl Pasienio kontrolės punktų plėtros strategijos įgyvendinimo ir tarptautinių susitarimų projektus dėl pasienio kontrolės punktų plėtros ir susidėtų iš:

• Susisiekimo ministerijos (komisijos pirmininkas – Susisiekimo ministerijos sekretorius), Vidaus reikalų ministerijos, Finansų ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos, žemės ūkio ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės sekretorių ar šių ministerijų sekretorių,

• Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojo,

• Muitinės departamento generalinio direktoriaus pavaduotojo,

• Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado pavaduotojo – štabo viršininko,

• Pasienio kontrolės punktų direkcijos direktoriaus,

• Valstybinės augalų apsaugos tarnybos viršininko.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-10-24 įsakymu Nr. 1B-691 Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004-12-29 įsakymo Nr. 1B-1204 „Dėl Daiktinių įrodymų, konfiskuotų ar pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių Bendrijos prekių muitinio statuso, realizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-10-28, žin., 2005, Nr. 127-4599) nustatyta, kad valstybės institucijos ar įstaigos valstybei priklausančius konfiskuotus, pripažintus bešeimininkiais ar į valstybės pajamas perduotus naftos produktus (iki 800 litrų) gali neatlygintinai palikti savo reikmėms. šiuo atveju valstybės institucijos ar įstaigos privalo deklaruoti ne Bendrijos prekes išleidimo į laisvа apyvartа muitinės procedūrai ir sumokėti nustatytus mokesčius teisės aktų nustatyta tvarka.

Susisiekimo ministro 2005-10-10 įsakymu Nr. 3-440 (įsigaliojo 2005-10-19, žin., 2005, Nr. 124-4434) nauja redakcija išdėstyti ir patvirtinti Transporto investicijų direkcijos nuostatai. Transporto investicijų direkcija yra biudžetinė įstaiga, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija. Direkcija yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudа su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Direkcijos buveinė – J. Basanavičiaus g. 9, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Direkcija, įgyvendindama tikslus:

• atlieka įgyvendinančiosios institucijos funkcijas Europos Sаjungos sanglaudos fondo srityje, t. y. užtikrina, kad Europos Sаjungos sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšos būtų naudojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sаjungos teisės aktais, būtų laikomasi Europos Komisijos sprendimo skirti projektui Europos Sаjungos sanglaudos fondo lėšų nuostatų ir kt.;

• atlieka įgyvendinančiosios institucijos funkcijas Europos Sаjungos struktūrinių fondų srityje, t. y. tarpinės institucijos nustatyta tvarka skelbia kvietimus teikti projektų paraiškas, vertina projektų paraiškas, prireikus pasitelkia nepriklausomus ekspertus išvadoms dėl projektų pateikti ir kt.;

• pagal kompetencijа teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir įgyvendina kitus transporto infrastruktūros plėtros projektus, taip pat teikia Susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl valstybės lėšų skyrimo direkcijos investiciniams projektams finansuoti, informuoja visuomenę apie transporto sektoriuje įgyvendinamas investicines priemones ir t. t.

***

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005-10-07 įsakymu Nr. B1- 558 (įsigaliojo 2005-10-19, žin.., 2005, Nr. 124-4438) patvirtinta:

šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų važtaraščio forma;

Gaišenų važtaraščio forma;

šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų važtaraščio pildymo nurodymai;

Gaišenų važtaraščio pildymo nurodymai.

šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų važtaraščio pildymo nurodymų tikslas – užtikrinti šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų apskaitа, judėjimo ir saugaus sunaikinimo kontrolę. šalutinius gyvūninius produktus ir perdirbtus šalutinius gyvūninius produktus siunčianti įmonė turi prieš siuntos išvežimа išduoti nustatytos formos šalutinių gyvūninių produktų ir perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų važtaraštį. Važtaraštis turi tilpti viename A4 formato lape (gali būti dvipusis). Siuntėjas suteikia važtaraščiui numerį ir nurodo jo išdavimo datа. Važtaraštis turi būti išduodamas ne anksčiau kaip 2 valandas iki šalutinių gyvūninių produktų ar perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų išsiuntimo (paskutinio šalutinių gyvūninių produktų ar perdirbtų šalutinių gyvūninių produktų pakrovimo).

Važtaraštis turi būti pildomas 3 egzemplioriais. Siuntėjo ir vežėjo pasirašytas vienas važtaraščio egzempliorius lieka siuntėjui, antras ir trečias važtaraščio egzempliorius turi lydėti siuntа iki paskirties vietos. Siuntėjas, vežėjas ir gavėjas turi tvarkyti važtaraščių apskaitа. Važtaraščius reikia saugoti trejus metus.

Lietuvos Respublikos Seimo 2005-10-18 rezoliucija Dėl biodegalų gamybos ir vartojimo skatinimo (įsigaliojo 2005-10-18, žin., 2005, Nr. 127-4538) Seimas pasiūlė Vyriausybei:

• paankstinti biodegalų naudojimo terminus ir greičiau pasiekti jų maišymo į benzinа ir dyzelinа maksimalų santykį. Riboti šio kuro gamybos monopolines galimybes;

• sudaryti vyriausybinę komisijа biodegalų gamybos bei naudojimo problemoms spręsti;

• remti, taip pat ir Europos Sаjungos struktūrinių fondų lėšomis, biodegalų gamybos įmonių kūrimаsi Lietuvoje;

• skatinti biodegalų naudojimа viešojo transporto priemonėse ir geležinkelio transporte;

• skirti papildomų lėšų edukacinėms programoms, skatinančioms atsinaujinančių energijos išteklių naudojimа ir kt.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-10-11 nutarimu Nr. 1072 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-01-22 nutarimo Nr. 84 „Dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais Lietuvos Respublikos teritorijoje“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-10-16, žin., 2005, Nr. 123-4387) nustatyta, kad pavojingi kroviniai geležinkelio transportu šalies viduje (Lietuvos Respublikos teritorijoje) vežami vadovaujantis Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) B priedo „Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais sutarties bendrosios taisyklės (CIM)“ 1 priedu „Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID)“ ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Minėtu Vyriausybės nutarimu Susisiekimo ministerija įpareigota iki 2005-12-01 patvirtinti specialiuosius pavojingų krovinių vežimo 1 520 milimetrų pločio vėžės geležinkeliais Lietuvos Respublikos teritorijoje saugos užtikrinimo reikalavimus.

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2005-10-17 įsakymu Nr. VA-70 (įsigaliojo 2005-10-23, žin., 2005, Nr. 126-4524) patvirtintos Mokesčių administratoriaus poveikio priemonių taikymo veiklos nevykdantiems juridiniams asmenims taisyklės. šios taisyklės nustato apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų pareigūnų atliekamus veiksmus veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų – juridinių asmenų atžvilgiu, teikiant Juridinių asmenų registro tvarkytojui siūlymus inicijuoti šių juridinių asmenų likvidavimа. Minėtos taisyklės netaikomos juridiniams asmenims, kuriems yra iškeltos restruktūrizavimo bylos bei likviduojamiems ar bankrutuojantiems (bankrutavusiems) juridiniams asmenims.

Apskrities valstybinė mokesčių inspekcija turi pateikti valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro departamentui siūlymа inicijuoti juridinio asmens likvidavimа, kai nustatomi šie pagrindai (vienas ar keli):

• juridinis asmuo ne mažiau kaip 5 metus nevykdo jokios veiklos;

• juridinio asmens valdymo organai ilgiau nei 6 mėnesius negali priimti nutarimų, kadangi nėra kvorumo dėl valdymo organų narių atsistatydinimo (jeigu tai yra kolegialus valdymo organas) ir (arba) valdymo organas nėra paskirtas (jeigu tai yra vienasmenis valdymo organas);

• juridinio asmens valdymo organų narių ilgiau nei 6 mėnesius negalima surasti juridinio asmens buveinėje ir jų adresais, nurodytais Juridinių asmenų registre.

Aplinkybėmis, duodančiomis pagrindo manyti, kad nevykdoma jokia veikla, gali būti tai, kad juridinis asmuo:

• pateiktose mokesčių deklaracijose ir / ar apyskaitose nedeklaravo pajamų (įplaukų) ir / ar prekių (paslaugų) apmokestinamosios vertės arba už tam tikrа laikotarpį iš viso nėra pateikęs atitinkamų deklaracijų / apyskaitų / finansinės atskaitomybės dokumentų;

• nėra įsigijęs kasos aparatų arba visi turėti kasos aparatai išregistruoti;

• iki 2004-05-01 nėra įsigijęs specialių apskaitos dokumentų ar važtaraščių blankų arba juos pirko, bet grаžino, arba teisės aktų nustatyta tvarka specialių apskaitos dokumentų blankus sunaikino ir apskrities valstybinė mokesčių inspekcijai pateikė jų sunaikinimo aktа;

• yra išregistruotas iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro savo ar mokesčių administratoriaus iniciatyva;

• nevykdė muitinės procedūrų;

• nevykdė įsigijimų iš kitų Europos Sаjungos valstybių narių ir / ar tiekimų į kitas valstybes nares;

• nesudarė ir nevykdė jokių sandorių, negavo jokių pajamų, nevykdė atsiskaitymų ir kt.

Pasiūlius Juridinių asmenų registro tvarkytojui inicijuoti juridinio asmens likvidavimа, tokiam mokesčių mokėtojui Mokesčių mokėtojų registro duomenų bazėje apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai skiria būsenа „Perduotas Juridinių asmenų registrui dėl likvidavimo inicijavimo pagal CK 2.70 straipsnį“ ir nurodo jos skyrimo datа.

„Valstybės žinių“ 2005 m. 127-ajame numeryje paskelbti Vį „Lietuvos Respublikos apskaitos institutas“ direktoriaus 2005-10-20 įsakymai Nr. VAS-7 bei Nr. VAS-8 dėl 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas“ bei dėl 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ pakeitimo.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2005-10-17 įsakymu Nr. A1-271 Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999-12-22 įsakymo Nr. 102 „Dėl Darbo įrenginių naudojimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-10-21, žin., 2005, Nr. 125-4452) nustatyta, kad darbo įrenginys – darbo procese naudojama mašina, įrenginys, aparatas, prietaisas, įrankis, įtaisas ar kitas reikmuo, kurie naudojami darbui. Darbdaviui atstovaujantis asmuo privalo imtis reikiamų priemonių, kad būtų laikomasi šiuose nuostatuose nurodytų darbuotojų saugos ir jų sveikatos apsaugos reikalavimų darbo įrenginiams ir kurios užtikrintų, kad darbo įrenginiai, kuriais naudojasi darbuotojai įmonėje, būtų tinkami arba pritaikyti darbui atlikti, nekenktų darbuotojų saugai ir sveikatai.

Darbdavių dėmesys taip pat atkreiptinas į tokias pakeistas Darbo įrenginių naudojimo bendrаsias nuostatas:

• mobilieji darbo įrenginiai su vidaus degimo varikliu negali būti naudojami darbo zonose esančiose patalpose, nebent yra garantuojamas pakankamas oro kiekis, nekeliantis pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai;

• jeigu darbo įrenginio, suprojektuoto nepalydimiems kroviniams kelti, operatorius negali matyti viso krovinio kelio tiesiogiai ar su papildoma įranga, suteikiančia būtinа informacijа, darbdaviui atstovaujančio asmens paskirtas atsakingas asmuo privalo palaikyti ryšį su operatoriumi ir tiksliai nukreipti krovinį. Privalo būti imtasi organizacinių priemonių apsaugoti darbuotojus, jei kroviniai susidurtų;

• darbdavys įgyvendina priemones, užtikrinančias, kad laikinas darbas aukštyje būtų dirbamas saugiai taip kaip dirbama būdingomis ergonominėmis sаlygomis (ne aukštyje);

nešiojamųjų kopėčių atramos turi būti apsaugotos nuo slydimo, pritvirtinant prie jų viršutinių ar apatinių galų bet kokį kopėčioms nuslysti neleidžiantį įtaisа ar panaudojant kitus slydimа pašalinančius būdus. Kopėčios, kuriomis lipama į darbo vietа, turi būti pakankamai ilgos, kad kyšotų virš paaukštinimo, ant kurio reikia užlipti, jeigu daugiau nėra už ko tvirtai laikytis. Naudojant daugiadales (sekcijines) sudedamаsias arba ištraukiamаsias kopėčias, atskiros jų dalys turi būti tvirtai sujungtos viena su kita ir fiksuotos. Mobilios (perstumiamos) kopėčios turi būti pastatytos stabiliai ir lipant jos neturi judėti;

• darbuotojai, kurie naudoja lynus, skirtus patekti į darbo vietas, jais kelia krovinius ar su jais dirba, privalo būti specialiai mokyti atlikti tokius darbus, ypač gelbėjimo darbus ir kt.

„Valstybės žinių“ 2005 m. 127-ajame numeryje paskelbtas atitaisytas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus 2005-02-18 įsakymo, įsigaliojusio 2005-03-01, kuriuo patvirtintos Bendrosios priešgaisrinės apsaugos taisyklės, tekstas.

Primename, kad remiantis šiomis taisyklėmis, įmonėje, įstaigoje, organizacijoje organizuojami tokie darbuotojų instruktavimai priešgaisrinės saugos klausimais:

• įvadinis (bendras);

• pirminis darbo vietoje;

• periodinis darbo vietoje;

• papildomas darbo vietoje.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-10-21 nutarimu Nr. 1133 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-29 nutarimo Nr. 1265 „Dėl nuolatinės komisijos verslo sаlygų gerinimo klausimams spręsti sudarymo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-10-28, žin., 2005, Nr. 127-4556) nauja redakcija išdėstytas ir patvirtintas Nuolatinės komisijos verslo sаlygų gerinimo klausimams spręsti narių sаrašas. Pažymėtina, kad šios komisijos nariu yra ir A. Baranauskas, Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ transporto politikos ir informacijos sekretorius.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-10-19 nutarimu Nr. 1104 (įsigaliojo 2005-10-23, žin., 2005, Nr. 126-4491) patvirtinta:

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros iki 2008 metų strateginių krypčių aprašas;

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros 2005–2008 metų priemonių aprašas.

ūkio ministerijai pavesta koordinuoti Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros iki 2008 m. strateginių krypčių aprašo bei Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros 2005–2008 m. priemonių aprašo nuostatų įgyvendinimа.

Svarbiausieji smulkaus ir vidutinio verslo strateginių krypčių formavimo ir įgyvendinimo tikslai yra šie:

• siekti, kad švietimo sistema apimtų verslumo ir ekonominio raštingumo ugdymа, t. y. būtų parengti ir į vidurinio ugdymo, kolegijų ir universitetų mokymo programas įtraukti žinių apie verslа ir verslininkystę moduliai;

• siekti užtikrinti, kad smulkaus ir vidutinio verslo subjektai visuose Lietuvos regionuose laiku gautų išsamiа ir nebrangiа verslo informacijа;

• siekti, kad priežiūros, fiskalinės, valdymo, informavimo struktūros būtų palankios verslininkystei ir pagerintų verslininkų būklę, plėtoti į verslа orientuotus elektroninės vyriausybės veiksmus;

• stiprinti smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumа ir kt.

Galimi smulkaus ir vidutinio verslo plėtros priemonių finansavimo šaltiniai yra:

• valstybės ir savivaldybių lėšos, skirtos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros priemonėms įgyvendinti;

• Europos Sаjungos struktūrinių fondų, PHARE 2002 programos, Leonardo da Vinčio (profesinio mokymo) programos ir kitų tarptautinių programų lėšos;

• tarptautinių paramos smulkiam ir vidutiniam verslui programų lėšos;

• Užimtumo fondo lėšos.

Finansų ministro 2005-10-17 įsakymu Nr. 1K-307 (įsigaliojo 2005-10-28, žin., 2005, Nr. 127-4588) patvirtintos Europos Sаjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti Europos Sаjungos finansinę paramа nustatymo taisyklės. Remiantis šių taisyklių nuostatomis, pažeidimas gali būti nustatomas tuomet, kai projekto vykdytojas:

• pateikė neteisingа informacijа arba nuslepia informacijа, turinčiа reikšmės sprendimo suteikti paramа priėmimui arba tinkamai projekto vykdymo kontrolei;

• pažeidė Lietuvos Respublikos ir / arba Europos Sаjungos teisės aktų reikalavimus, kiek jie yra susiję su projekto įgyvendinimu;

• nustojo vykdyti projektа, pažeisdamas paramos skyrimo ir naudojimo sаlygas nukrypo nuo patvirtinto projekto biudžeto, negali pasiekti nustatytų projekto uždavinių, tikslų ir apie tai neinformavo paramа administruojančios institucijos;

• pakeitė remiamos veiklos pobūdį, parduoda ar kitaip perleido turtа, įsigytа iš paramos lėšų, nesuderinęs su paramа administruojančia institucija, perleido tretiesiems asmenims savo įsipareigojimus arba teises, susijusias su parama;

• nesudarė sаlygų ar neleidžia asmenims, turintiems teisę audituoti ir kontroliuoti, kaip yra vykdomas projektas, apžiūrėti vietoje ir / arba patikrinti, kaip įgyvendinamas projektas ir / arba kaip vykdoma veikla po paramos suteikimo;

• nepradėjo vykdyti projekto per paramos skyrimo ir naudojimo sаlygose nustatytа terminа arba nesilaikė nustatyto projekto įgyvendinimo grafiko;

• tapo bankrutuojančiu arba likviduojamu projekto įgyvendinimo metu;

• pažeidė kitas paramos skyrimo ir naudojimo sаlygas.

Advokatė Reda ALEKSYNAITė

"Vežėjų žinios"
Lapkritis Nr. 22 (106)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Veteranai

Su gimtadieniu, kolegos!

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

SOSTINėS KELEIVIų VEžėJų JUBILIEJUS

VKTI informuoja

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams