Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Pažeidimų prevencijos komisijos posėdžio rezultatai

Lapkričio 8 d. įvyko Pažeidimų prevencijos komisijos posėdis, kuriame svarstyti vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo apskaitos tvarkymo pažeidimai UAB „Busel“, UAB „Stimeksa“, UAB „Transfood“, UAB „Transžiedas“, Dariaus Gajausko įmonėje, UAB „Natūralios sultys“, UAB „Namų statyba“, taip pat Lietuvos vežėjų padaryti pažeidimai Rusijos Federacijoje.

Komisijai rekomendavus, Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2005 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 2B-327 „Dėl poveikio priemonių vežėjams“ už 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamento dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (EEB) Nr. 3820/85 ir 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamento dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (EEB) Nr. 3821/85 reikalavimų nevykdymа sustabdytas Bendrijos leidimų kopijų ir licencijų vežti krovinius vidaus maršrutais kortelių galiojimas:1. dviem mėnesiams Nr. 6012800-0002, išduotos UAB „Busel“ transporto priemonei MAN 18.413, valst. Nr. UVV 919; 2. dviem mėnesiams Nr. 6006009-0001, išduotos UAB „Stimeksa“ transporto priemonei DAF FT95.360, valst. Nr. UVA 418; 3. vienam mėnesiui Nr. 6007838-0023, išduotos UAB „Transfood“ transporto priemonei IVECO LD260E40, valst. Nr. SVA 324; 4. vienam mėnesiui Nr. 6006669-0014, išduotos Dariaus Gajausko įmonės transporto priemonei „Mercedes-Benz“ 1840, valst. Nr. MMM 496; 5. vienam mėnesiui Nr. 6012726-0002, išduotos UAB „Natūralios sultys“ transporto priemonei IVECO 440, valst. Nr. JLR 632; 6. dviems mėnesiams Nr. 011801-007, išduotos UAB „Transžiedas“ transporto priemonei MAN 25.322, valst. Nr. ZLS 566; 7. vienam mėnesiui Nr. 012516-002, išduotos UAB „Namų statyba“ transporto priemonei MAZ 5551, valst. Nr. ZSC 120.

Remiantis Rusijos Federacijos pateikta informacija apie Lietuvos vežėjų padarytus pažeidimus Rusijoje bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės susitarimo „Dėl tarptautinio susisiekimo automobiliais“ 13 straipsniu, kuriame numatyta informuoti kitа šalį apie pažeidėjams taikytas poveikio priemones, 2005 m. šiems vežėjams bus mažinamas Rusijos Federacijos vienkartinių kelionės leidimų išdavimo koeficientas, kai vienai transporto priemonei tenka:

• nuo 0,3 iki 0,5 pažeidimų imtinai – išdavimo koeficientas 1;

• daugiau nei 0,5 iki 1 pažeidimo imtinai – išdavimo koeficientas 0,8;

• daugiau nei 1 iki 3 pažeidimų imtinai – išdavimo koeficientas 0,7;

• daugiau nei 3 pažeidimai – išdavimo koeficientas 0,5.

Privalomų vairuotojo liudijimų įsigijimas, įdarbinant vairuotojais ne ES valstybių piliečius

Informuojame, kad įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentа (EB) Nr. 484/2002, iš dalies pakeičiantį Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 881/92 ir (EEB) Nr. 3118/93 dėl vairuotojo liudijimo nustatymo, vežėjai, turintys teisę verstis tarptautiniu krovinių gabenimu ir įdarbinę vairuotojais ne Europos Sаjungos valstybių piliečius, privalo jiems gauti nustatytos formos vairuotojų liudijimus. Vairuotojų liudijimus išduoda Valstybinės kelių transporto inspekcijos Saugaus eismo skyrius, vadovaudamasis Vairuotojo liudijimo išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 2B-292.

įsigaliojus minėtoms taisyklėms, t. y. nuo 2005 m. sausio 1 d., Valstybinė kelių transporto inspekcija yra išdavusi 67 vairuotojų liudijimus, iš jų 45 – Baltarusijos Respublikos piliečiams, 12 – Rusijos Federacijos piliečiams, 8 – Ukrainos piliečiams, 1 – Gruzijos Respublikos piliečiui ir 1 – Izraelio valstybės piliečiui.

Tachografų metrologinės patikros kursų organizavimas

Informuojame, kad Kauno technologijos universiteto Metrologijos institute planuojama organizuoti 5 dienų tachografų metrologinės patikros kursus. Asmenys, norintys dalyvauti šiuose kursuose ir gauti metrologo pažymėjimа, kuris suteiks jiems teisę tachografų dirbtuvėse atlikti tachografų techninę priežiūrа ir remontа, privalo registruotis iš anksto. Kursai vyks surinkus klausytojų grupę. Atvykstant į kursus būtina turėti įmonės vadovo siuntimа, aukštojo ar aukštesniojo techninio mokslo baigimo diplomo kopijа bei tachografų gamintojo organizuotų kursų baigimo pažymėjimа, leidžiantį aptarnauti tachografus.

Išsamesnė informacija suteikiama tel. (8~37) 35 12 52 arba el. paštu metrol.inst@adm.ktu.lt

Skaitmeninių tachografų įdiegimas

Valstybinė kelių transporto inspekcija, remdamasi Europos Komisijos informacija, atkreipia Jūsų dėmesį, kad po 2005 m. gruodžio 31 d. pirmа kartа įregistruotus automobilius, kuriems taikomas Europos Tarybos reglamentas (EEB) 3821/85, Lietuvoje bus galima eksploatuoti tik su skaitmeniniais tachografais.

Transporto priemonės su skaitmeniniais tachografais galės būti pradedamos eksploatuoti tik tada, kai jose įrengtas tachografas bus aktyvuotas, kalibruotas bei užplombuotos visos jo dalys. šiuos darbus galės atlikti mechanikai, turintys Valstybinės kelių transporto inspekcijos išduotas dirbtuvių korteles ir dirbantys tachografų dirbtuvėse, turinčiose Valstybinės kelių transporto inspekcijos išduotа leidimа, suteikiantį teisę atlikti tachografų techninę priežiūrа ir remontа.

Atsižvelgiant į galimа didelį vienu metu pateiktų paraiškų skaičių, leidimo išdavimo procedūros gali trukti apie 2–3 savaites. Siūlome kuo greičiau pradėti teikti dokumentus pagal Tachografų dirbtuvių veiklos taisyklių, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2005 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 2B-107 (žin., 2005, Nr. 53-1821), 12 punktа.

įmonės, neturinčios leidimo, negalės aktyvuoti ir kalibruoti skaitmeninių tachografų. Dėl šios priežasties nebus galima pradėti eksploatuoti naujų transporto priemonių, registruotų po 2005 m. gruodžio 31 d.

Krovininių transporto priemonių ir autobusų tipo registravimas

Pakartotinai informuojame transporto priemonių gamintojus ir jų atstovus Lietuvoje, kad įgyvendinant Direktyvos 1999/96/EB nuostatas (2 str. 4 p.) nuo 2005 m. spalio 1 d. Valstybinė kelių transporto inspekcija neišduoda naujų nacionalinio tipo patvirtinimo sertifikatų krovininėms transporto priemonėms ir autobusams, kurių variklių išmetamųjų teršalų normos atitinka Euro 3 reikalavimus. Minėtos direktyvos reikalavimai taikomi nekomplektinėms, komplektinėms ir sukomplektuotoms transporto priemonėms.

Registruoti krovinines transporto priemones ir autobusus, kurių variklių išmetamųjų teršalų normos yra sertifikuotos pagal Direktyvos 88/77/EEB (su jos vėlesniais pakeitimais 1999/96/EB ir 2001/27/EB) reikalavimus ir atitinka Euro 3, bus galima iki 2006 m. spalio 1 d. (ES direktyvos 1999/96/EB 2 str. 5 p.).

"Vežėjų žinios"
Lapkritis Nr. 22 (106)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Veteranai

Su gimtadieniu, kolegos!

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

SOSTINėS KELEIVIų VEžėJų JUBILIEJUS

VKTI informuoja

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams