Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

Lietuvos Respublikos transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės biuro valdybos pirmininkas Tomas Rudzkis pranešė, kad nuo šių metų spalio 1 dienos biuro narės turės teisę prekiauti žaliosiomis kortelėmis.

Nuo 2003 spalio 1 d. iki 2004 gegužės 1 d. tęsis pereinamais laikotarpis, per kurį šios rūšies polisus galės pirkti Lietuvoje registruotų ir į užsienį vykstančių transporto priemonių savininkai. Vėliau žalioji kortelė taps neatskiriama privalomojo civilinės atsakomybės draudimo dalimi.

žaliosios kortelės kainа lems ne tik įprasti kriterijai – poliso galiojimo laikas, transporto priemonės tipas, techniniai parametrai, vairuotojo drausmingumas, - bet ir kelionės maršrutas. Kai kurios draudimo bendrovės, pvz. „Lietuvos draudimas“, skirtingoms šalims ruošiasi nustatyti skirtingus žaliosios kortelės tarifus.

T. Rudzkio nuomone, kainos polisams turi būti nustatomos kuo teisingiau, tad jei vežėjas gabens krovinį į Baltijos šalis, kur avarijos atveju išmokos būtų santykinai nedidelės, polisas turėtų kainuoti pigiau nei kelionėms į Vokietijа.

Sunkvežimiams skirtų polisų kainai įtakos turės keliamoji galia, lengviesiems automobiliams – variklio darbo tūris, autobusams – sėdimų vietų skaičius. Tikėtina, kad vežėjams, gabenantiems pavojingus krovinius, poliso kaina bus padidinta 50 proc.

žaliosios kortelės turėtų galioti nuo 15 dienų iki 12 mėnesių.

Primename: Lenkijoje žalioji kortelė krovininiams automobiliams, kurių keliamoji galia didesnė nei 2 t, 15-ai dienų kainuoja 110-129 Lt, o 12 mėn. – 1340–1755 litus.

Vertina„Linava“

Jau pasirodė informacija, kad vežėjai nuo spalio 1 dienos turės pirkti žaliosios kortelės polisus tik Lietuvos draudimo kompanijose, priklausančiose biurui ir kitų šalių draudimo kompanijų šios rūšies polisų legaliai įsigyti nebusleidžiama.

Asociacija „Linava“ teigia, kad tokia tvarka neskatins konkurencijos ir nesuteiks galimybių vežėjams pasirinkti priimtiniausio draudimo varianto. Dažnai pasitaiko atvejų, kai „žalios kortos“ draudimo poliso galiojimo laikas baigiasi transporto priemonei esant užsienyje ir jeigu Lietuvos vežėjai negalės įsigyti užsienio draudimo bendrovių draudimo poliso, tai jiems sukels papildomų problemų. Asociacijos manymu, ketinimai diferencijuoti „žalios kortos“ kainа pagal tai į kokias šalis bus vykstama, neigiamai įtakotų vežėjų darbo sаlygas. Vežėjams yra būtina turėti ilgalaikius draudimo polisus, galiojančius visose „žalios kortos“ draudimo sistemos šalyse. Tokius draudimo polisus jie perka ir dabar.

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė