Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

ATSARGIAI, FANTOMAS!

Dauguma vairuotojų laiko save tikrais kelio ženklų specialistais. Suprantama, juk kelio ženklai – judėjimo pagrindas. Jie informuoja apie priartėjimа prie pavojingo kelio ruožo, nustato sankryžų kirtimo eiliškumа, byloja apie gyvenviečių buvimа ir t.t. Tačiau kartais pasitaiko kelio ženklų, priverčiančių vairuotojus suglumti.

Kai kuriose šalyse vietoj priimto šauktuko, įspėjančio apie pavojų, į trikampį įrašomas klaustukas. Manoma, kad klausiamasis ženklas turi daugiau prasmingumo ir stipriau atkreipia vairuotojų dėmesį, todėl, psichologų reikalavimu, jis įrengiamas pavojingiausiose vietose.

O Kipre vietoj šauktuko gali būti vynuogių kekė. Tiesa, toks ženklas atsiranda masinio vynuogių skynimo metu, kai kekės, krintančios ant kelio nuo perkrautų vežimų, atsiduria po transporto priemonių ratais ir išties tampa pavojingos automobilininkams bei motociklininkams.

Nesama analogų kelio ženklui, kuris įrengtas viename automagistralės, jungiančios Madagaskaro sostinę Antananaryvа su Tamatavės uostu posūkyje. Posūkis ypatingas tuo, kad vakare saulėlydžio spinduliuose prieš vairuotojų akis iškyla šviečiantys vaizdai – oro pilys, žmonių siluetai. Tokie reginiai daro įspūdį netgi tiems vairuotojams, kurie ne sykį juos matė. O naujokai, pirmаsyk važiuojantys stebuklingu posūkiu, pridaro avarijų. Valdžia ilgai galvojo, kaip paženklinti pavojingа vietа, ir pagaliau nutarė sukurti unikalų ženklа: “Dėmesio – miražas!“

Vokietijoje, prie Holemageno miesto, visi nustebę žvelgia į ženklа su ikiistorinio dinozauro atvaizdu. šiaip gyvūnai neretai tampa kelio ženklų herojais: Lietuvoje – elniai ir briedžiai, arabų šalyse – kupranugariai ir asilai, Australijoje – kengūros. Pasitaiko ženklų su varlėmis, driežais ir netgi skruzdėlėmis, bet dinozauras – to jau per daug! Pasirodo, toks ženklas – viso labo paleontologijos muziejaus reklama. O kaip jums patinka ženklas su vaiduokliu? Senbuviai tikina, kad vaiduokliai čia gyvena vos ne visur, o jeigu netikite, tа patvirtins kelio ženklas, kuris, beje, ir pats greit pavirs įžymybe.

šveicarijoje ženklas su siaurakulniu bateliu yra ne informacinis, o pats griežčiausias – draudžiantis. Pasirodo, tokiu būdu šveicarai kovoja už kelio dangos tvirtumo išsaugojimа.

Ispanijoje atvykusį automobilininkа nustebins ženklas su perbraukta taurele. Paslaptis ta, kad kelių eismo taisyklės leidžia lengvai išgėrusiam vairuotojui sėstis prie vairo. Tačiau jeigu siurbtelėjęs vyno vairuotojas atsidurs pavojingame kelio ruože (o jį žymi toks ženklas), jo laukia griežta bausmė. Kai kuriose šalyse esama draudžiamųjų ženklų su perbraukta cigarete ar pypke. Jeigu ženkle pavaizduotas fotoaparatas, vadinasi, atvykote į kažkuo įžymiа vietovę, kuriа jums ne pro šalį būtų įamžinti. Bet jeigu fotoaparatas ženkle perbrauktas, fototechnikа geriau paslėpti nuo smalsių akių - tikriausiai atsidūrėte netoli nuo kokio nors ypatingo objekto, ir noras fotografuoti gali sukelti negatyviа apsaugos darbuotojų reakcijа.

O kа, įdomu, reiškia ženkle įamžintos basos pėdos? Pasirodo, kai kuriose šalyse taip žymimos pėsčiųjų perėjos. Neįprastų ženklų egzistuoja gausybė, kadangi gamtinės ir socialinės sаlygos, taip pat kultūros ypatumai atspindimi kelio informacijoje.

Vienoje iš Italijos provincijų pastatytas gana neįprastas kelio ženklas – baltas kvadratas, ant kurio juodai išvingiuota: “Dėmesio, prostitutės!“ Tokiu būdu policija bando sumažinti kelių eismo įvykių kiekį šiame kelio ruože.

šis originalus ženklas atsirado dėl keleto įvykių. Iš pradžių šiа atkarpа buvo pamėgusios prostitutės, kurios kas vakarа išsirikiuodavo šalikelėje pusnuogės, įvairiomis gundančiomis pozomis. Išsyk po to padidėjo trasos avaringumas. Policija, pasitarusi su vietos valdžia, nusprendė, kad dėl to kaltos meilės žynės, atitraukiančios vairuotojų dėmesį nuo kelio. Be to, čia žuvo keletas merginų, pabandžiusių perbėgti keliа perspektyviam klientui pakvietus.

Pasak policijos atstovo, šis ženklas privalo iš esmės sumažinti kelio įvykių skaičių. “Dabar vairuotojas iš anksto žinos, kas jo laukia už posūkio, ir galės pasirengti suimti save į rankas, - pareiškė vietos organų atstovas. – Mes gerai suprantame, kad tai nėra įprastas kovos už saugumа kelyje būdas, bet prostitučių išvaikyti vis vien neįmanoma, tad ženklas – ideali problemos sprendimo priemonė“. O norintiems meilės už pinigus ženklas padės greičiau jа surasti.

Parengė Dana KURMILAVIčIūTė

"Transporto pasaulis"
Rugpjūtis Nr. 8(56)

"Linava" informuoja

Naujienos

Keliai

Pašykštėję keliams šiandien, rytoj mokėtume keleriopai brangiau

Nauji modeliai

2006–ųJų “FORD TRANSIT“

Patirtis

PIRKSI SKUBėDAMAS – VERKSI PARDUODAMAS

Problemos

REKLAMA ANT AUTOTRAUKINIO GALO – PAVOJINGA AR NAUDINGA?

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

APIE NETEISėTAS RINKLIAVAS NVS šALIų KELIUOSE

Skaitmeniniai tachografai: elektroninių raktų paskirtis ir galimybės

Keleivinis transportas

PASIRODO – GALIMA!

Technika

IVECO pasirinko “AdBlue“ variantа

VANDENILIS – ATEITIES AUTOMOBILIų KURAS?

Vilkiko kabinoje – kaip namie

„SMS paštas internete“ – informacija į kitа pasaulio kraštа per kelias sekundes

Mokymas

įGIJO NAUJų žINIų

Teisė

Vežėjo pareigos krovinį lydinčių dokumentų atžvilgiu

Konsultacijos

KONSULTUOJA VALSTYBINė MOKESčIų INSPEKCIJA Dėl Pridėtinės vertės mokesčio

Verslo etika

KLAUSYTI nelygu GIRDėTI

Muziejus

ATSARGIAI, FANTOMAS!

“GYROBUS“ - NEPASITEISINUSI IDėJA