Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

KLAUSYTI nelygu GIRDėTI

Romualdas RAZAUSKAS

Pabaiga. Pradžia -ajame Nr.

Klasifikuoti ne žmones, o idėjas.

Gana plačiai paplitusi žmonių bendravimo yda – klasifikuoti pašnekovus pagal jų išvaizdа, kalbos manierа ir kitokius požymius. Dažniausiai ji pagrįsta klaidinga nuomone, jog yra būdingų bruožų (fiziologinių stereotipų), atskleidžiančių tam tikras žmonių savybes – darbštumа, polinkį meluoti, tingumа, valios laipsnį ir t. t. Todėl pastebėję tokį bruožа, atitinkantį vienokį ar kitokį įsivaizduojamа stereotipа, pašnekovа priskiria atitinkamam tipui ir vertina jį taip, kaip šis atrodo.

Pasekmė – apie reikalo esmę sprendžiame ne iš to, kа pašnekovas kalba, o kaip kalba. Energingas, iškalbus, išvaizdus visuomet labiau patraukia dėmesį, tačiau derybose patartina ne mažiau atidžiai išklausyti ir mažiau iškalbingа. Tik būtina pasistengti negalvoti: “Koks lėtas…, Koks monotoniškas…, kaip sunkiai rezga mintis…“

Iškraipo mūsų požiūrį į žmogų ir jo pareigos, darbo pobūdis, specialybė, darbovietė ir kt., todėl atsargiai klasifikuokite!

Stengtis suprasti kito nuomonę

Klausant svarbu stengtis suprasti jums prieštaraujančiа nuomonę, todėl būtina kontroliuoti norа neklausyti argumentų, griaunančių jūsų teiginius, parengti pašnekovui keletа klausimų, kuriais parodytume savo pastangas įsigilinti į jo mintis, norа suprasti jo pozicijа ir pan. Būtina visuomet prisiminti, kad nenoras klausytis oponento dažnai slepia neišprusimа ar dideles pretenzijas. Derybininkas, norėdamas susidaryti tikrа vaizdа apie esamа situacijа (sprendžiamа problemа), informacijа turi gauti iš įvairių šaltinių, taip pat ir iš priešiškai nusiteikusių, kitaip manančių ir pan. O tam reikia, kad jis sugebėtų suvokti tokiа informacijа. Kritika, kad ir kokia nemaloni ji būtų, gali padėti koreguoti savo elgesį priimant sprendimа. Be to, kritinės pastabos padeda išsiaiškinti pasekmes įgyvendinant tа ar kitа priemonę, pasimokyti ir mobilizuoti pašnekovų patirtį. Tyrimai rodo, kad derybos vyksta sėkmingiau, kai palankesnis jų psichologinis klimatas, kai vadovai sugeba iš kritinių pastabų pasimokyti.

Skirti faktus nuo nuomonių

Derybose patariama griežtai skirti faktus nuo nuomonių.

Nepriklausomai nuo principų ir įsitikinimų, patirties ir žinių, skiriasi žmonių saviti charakterio bruožai. Todėl jie skirtingai vertina tа pačiа situacijа, nevienodai pasitiki savimi, pavargsta ir t. t. Jeigu kelių žmonių paprašysite apibūdinti susidariusiа situacijа ir sudaryti veiklos planа, jie tai atliks skirtingai.

Neretai ir derybininkų kalbose daugiau nuomonių negu faktų. Tai – ne iš blogos valios. Mes dažnai prisimename faktа ir dėmesį į jį koncentruojame skirtingai todėl, kad mūsų atmintis talkina mūsų poreikiams ir vaizduotei. Vadinasi, atmintis atkuria tikro ir išgalvoto mišinį. Ko daugiau, sunku pasakyti. Mes linkę atkurti viskа, kа saugo mūsų atmintis, ir kiekviename kitame “atsiminime“ vis mažiau tikrovės. Todėl pastangos ir sugebėjimas skirti faktus nuo nuomonių didina priimamų sprendimų efektyvumа.

Neskubėti daryti išvadų

Didžiausia derybininkų bėda – greitos išvados. Pirmas susijaudinimo požymis, pirmas bandymas pagirti ar pareikšti kritinę pastabа dažnai sukelia natūralų poreikį tuoj pat veikti, kažkа pasakyti, apsiginti, paaiškinti ir pan. Tokiais atvejais reikia prisiminti, kad skubūs veiksmai dažniausiai būna neapgalvotų sprendimų priežastis. Viduramžių filosofas ir matematikas R. Dekartas, svarstydamas uždavinių sprendimo principus, mokė:

· neskubėkite samprotaudamas;

· atsipalaiduokite nuo išankstinės nuomonės;

· pasistenkite įvertinti daugiau ryšių, negu tai padarė jūsų oponentas;

· kiekvienа klausimа suskaidykite į paprastesnius elementus;

· pradėkite spręsti paprastesnius klausimus, pereidami prie sudėtingesnių.

Tai tinka ir šiandien.

Skubios išvados – tai vienas iš svarbiausių efektyvaus bendravimo barjerų. Ypač svarbu neskubėti įvertinti pašnekovų pagal pirmuosius žodžius ir to vertinimo neparodyti.

Norint tai, kа sako pašnekovai, paversti naudinga informacija, patariama jų kalbа praleisti per tam tikrus filtrus – fizinius, semantinius ir pragmatinius.

Fizinis filtras pašalina iškraipymus, kurie atsiranda dėl netobulo ryšio kanalo “kalbėtojas – klausovas“, kurį, ir šiaip komplikuotа kasdieniame gyvenime, derybose dar labiau sustiprina vertėjas.

Semantinis filtras pašalina iškraipymus, kurie jau yra tezaure, ir duomenis, kurie neatitinka tezauro ir todėl nesuprantami, neteikia jokios informacijos ir nereikalingi.

Pagaliau pragmatinio filtro pagrindinis uždavinys – atrinkti iš visos kalbos tа informacijа, kuri būtina konkrečiam uždaviniui (situacijai) spręsti.

Ypač patariama neskubėti su išvadomis, kai esate kritikuojami, nes tokiu atveju ryškiausiai matomi jūsų sugebėjimai susilaikyti ir nesikarščiuoti. Klausant kritinių pastabų savo adresu, patariama daugiau dėmesio skirti ne žodžiams, o faktams ir siekiams. Suprantama, kad turi būti storaodis ir nereaguoti, kai esi kritikuojamas, tačiau užuot prieštaravus, replikavus ir pan. Vertėtų išsiaiškinti pastabų motyvus. Juk jie gali būti patys įvairiausi – nuo geraširdiško noro padėti iki siekio derybas nutraukti. Derybininkų reakcija bus teisinga tiek, kiek jie sugebės įvertinti kritinių pastabų motyvus ir tikruosius siekius.

"Transporto pasaulis"
Rugpjūtis Nr. 8(56)

"Linava" informuoja

Naujienos

Keliai

Pašykštėję keliams šiandien, rytoj mokėtume keleriopai brangiau

Nauji modeliai

2006–ųJų “FORD TRANSIT“

Patirtis

PIRKSI SKUBėDAMAS – VERKSI PARDUODAMAS

Problemos

REKLAMA ANT AUTOTRAUKINIO GALO – PAVOJINGA AR NAUDINGA?

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

APIE NETEISėTAS RINKLIAVAS NVS šALIų KELIUOSE

Skaitmeniniai tachografai: elektroninių raktų paskirtis ir galimybės

Keleivinis transportas

PASIRODO – GALIMA!

Technika

IVECO pasirinko “AdBlue“ variantа

VANDENILIS – ATEITIES AUTOMOBILIų KURAS?

Vilkiko kabinoje – kaip namie

„SMS paštas internete“ – informacija į kitа pasaulio kraštа per kelias sekundes

Mokymas

įGIJO NAUJų žINIų

Teisė

Vežėjo pareigos krovinį lydinčių dokumentų atžvilgiu

Konsultacijos

KONSULTUOJA VALSTYBINė MOKESčIų INSPEKCIJA Dėl Pridėtinės vertės mokesčio

Verslo etika

KLAUSYTI nelygu GIRDėTI

Muziejus

ATSARGIAI, FANTOMAS!

“GYROBUS“ - NEPASITEISINUSI IDėJA