Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Vežėjo pareigos krovinį lydinčių dokumentų atžvilgiu

Reda Aleksynaitė

Gana dažnai krovinių vežimo sutartyse – užsakymuose vežėjui užsakovas pateikia tam tikrus nurodymus, susijusius su krovinį lydinčiais dokumentais – jų paėmimu iš krovinio siuntėjo, pateikimu muitinės įstaigoms, pristatymu gavėjui ir t.t. Neretai įpareigojimai vežėjams krovinį lydinčių dokumentų atžvilgiu suformuluojami bendromis frazėmis – “paimti visus krovinį lydinčius dokumentus“, “tinkamai įforminti krovinį lydinčius dokumentus“, “įsitikinti, ar krovinio siuntėjas įteikė visus krovinio gabenimui reikalingus dokumentus“ ir pan. Iš tokių formuluočių ganėtinai sunku nustatyti, kа konkrečiai vežėjas privalo padaryti ir kuo privalo pasirūpinti.

Paprastai vežėjas nėra krovinio savininkas ar muitinės tarpininkas, žinantis konkretaus krovinio gabenimo specifikа per tranzito valstybes, todėl jam, o ypač vežėjo atstovui – vairuotojui, priimančiam krovinį iš siuntėjo, yra sunku nuspręsti, kokius dokumentus (kilmės, atitikties sertifikatus, tranzito deklaracijas, specialius leidimus ir t. t.), reikalingus konkretaus krovinio gabenimui, jam privalo įteikti siuntėjas. Todėl pasitaiko atvejų, kai iš pakrovimo vietos išvykstama negavus visų reikiamų krovinio gabenimo dokumentų. Pasekmės - įvairios problemos, pradedant didesniais muito mokesčiais bei rinkliavomis importo valstybėje ir baigiant gabenamo krovinio konfiskavimu.

Vežėjo ir krovinio siuntėjo pareigas krovinį lydinčių dokumentų atžvilgiu reglamentuoja CMR konvencijos 6 str. bei 11 str. 2005 m. pradžioje Lietuvos Aukščiausias Teismas išnagrinėjo kasacinį skundа, susijusį būtent su CMR konvencijos 11 str. taikymu, ir pasisakė dėl vežėjo pareigų krovinį lydinčių dokumentų atžvilgiu. žemiau pabandysime trumpai pristatyti skaitytojams CMR konvencijos nuostatas, susijusias su vežėjo atsakomybe krovinį lydinčių dokumentų atžvilgiu, bei trumpai apžvelgti minėtа Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nagrinėtа bylа.

Pareiga aprūpinti krovinį lydinčiais dokumentais

CMR konvencijos 11 str. 1 d. nustato, kad iki krovinio perdavimo vežėjui siuntėjas privalo prie važtaraščio pridėti visus reikiamus dokumentus ir vežėjui suteikti visapusiškа informacijа, reikalingа muitinės bei kitiems formalumams atlikti. Perduotų vežėjui krovinį lydinčių dokumentų sаrašas turėtų būti nurodytas CMR važtaraštyje (CMR konvencijos 6 str. 2 d.), tačiau ne visada krovinio siuntėjas tuo pasirūpina. Kadangi važtaraščio neteisingas užpildymas neturi įtakos vežimo sutarties veikimui, krovinio siuntėjas gali ir kitu būdu įrodinėti, kad krovinį lydintys dokumentai buvo įteikti vežėjui (išvardinti krovinį lydinčius dokumentus krovinio atidavimui iš sandėlio naudojamuose dokumentuose, kuriuos vairuotojas pasirašo gaudamas krovinį, siuntėjo naudojamose specialiose dokumentų formose ir pan.).

Minėtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje, susijusioje su krovinį lydinčiais dokumentais, buvo nagrinėjama tokia situacija. Užsakovas vežėjui pateiktoje sutartyje nurodė, kad vežėjas įsipareigoja paimti visus krovinį lydinčius dokumentus, patikrinti jų teisingumа ir pažymėti kertant tarpvalstybines sienas, priešingu atveju visa atsakomybė už galimus nuostolius tenka vežėjui. Pristačius krovinį gavėjui Lietuvoje buvo nustatyta, kad nepažymėtas prekių kilmės sertifikatas EUR 1, todėl krovinio gavėjui teko sumokėti didesnius muito mokesčius (atgabenus prekes su tinkamai įformintu EUR1, būtų taikomas 0 proc. importo muito mokestis). Tuo pagrindu, kad vežėjas iš krovinio siuntėjo nepaėmė visų krovinį turėjusių lydėti dokumentų, krovinio gavėjas kreipėsi į teismа, prašydamas priteisti iš vežėjo sumokėtus muito mokesčius.

Lietuvos Aukščiausiasis teismas, išnagrinėjęs kasacinį vežėjo skundа dėl CMR konvencijos 6 bei 11 str. taikymo minėtoje situacijoje pasisakė taip. CMR konvencija aiškiai reglamentuoja su krovinį lydinčiais dokumentais susijusias krovinio siuntėjo ir vežėjo pareigas. Remiantis CMR konvencijos 11 str., aprūpinti vežėjа reikiamais dokumentais, taip pat informacija, reikalinga muitinės ir kitiems formalumams atlikti, privalo krovinio siuntėjas. Taigi, tokie veiksmai nėra vežėjo pareiga, nepriklausomai nuo to, kad vežimo sutartyje yra numatyta vežėjo pareiga paimti visus krovinį lydinčius dokumentus ir tinkamai juos pažymėti pakelėje esančiose muitinės įstaigose. Krovinio siuntėjas, nepateikęs vežėjui reikiamų krovinį lydinčių dokumentų bei reikalingos informacijos, atsako už visus nuostolius, susijusius su tokių dokumentų nebuvimu ar netikslumu, išskyrus atvejus, kai nustatoma, kad dėl to yra kaltas pats vežėjas. Vežėjas yra atsakingas tik už jam perduotų ar važtaraštyje minimų dokumentų praradimа arba neteisingа panaudojimа.

CMR konvencijos 11 str. atleidžia vežėjа nuo pareigos tikrinti jam įteiktų dokumentų bei informacijos, reikalingos muitinės bei kitiems formalumams atlikti, teisingumа bei visapusiškumа. Tačiau tai nepanaikina vežėjo pareigos tikrinti krovinio kiekio, numeracijos bei ženklinimo atitikimo važtaraštyje nurodytiems duomenims bei vežėjo pareigos tikrinti kraunamo krovinio ar pakuotės išorinės būklės. šiuos duomenis vežėjas privalo tikrinti kiekvienа kartа priimdamas krovinį vežimui, o negalėdamas jų patikrinti, privalo, remiantis CMR konvencijos 8 str. reikalavimais, įrašyti motyvuotas pastabas CMR važtaraštyje. Pažymėtina tai, kad krovinio vežimo užsakovas gali besаlygiškai įpareigoti vežėjа patikrinti krovinio vietų skaičių bei krovinio bruto svorį ar kiekį, išreikštа kitais matavimo vienetais. Jei tokia sаlyga numatoma krovinio vežimo sutartyje, vežėjas privalo jа įvykdyti (t.y. vežėjas negali, įrašęs atitinkamas pastabas važtaraštyje dėl krovinio vietų perskaičiavimo negalimumo, išvykti iš pakrovimo vietos), tačiau vežėjas gali pareikalauti padengti išlaidas, susijusias su tokių patikrinimų vykdymu.

Pažymėtina ir tai, kad vežėjo atsakomybė už jam įteiktų ar važtaraštyje nurodytų dokumentų pametimа arba netinkamа panaudojimа yra ribota: iš jo negali būti išieškoma daugiau, negu būtų išieškoma krovinio visiško praradimo atveju, t.y. paprastai 8,33 SDR už 1 kilogramа krovinio bruto svorio (CMR konvencijos 23 str.).

žinoma, nereikėtų painioti krovinį lydinčių dokumentų (kilmės sertifikatų, atitikties sertifikatų, tranzito deklaracijų, sаskaitų ir pan.) su vežėjo dokumentais – TIR Carnet knygelėmis, kelionės leidimais, reikalingais automobilio įvažiavimui į pakeliui esančių valstybių teritorijas, kitais leidimais, kurie yra išduodami vežėjui (vykti tam tikra kelio atkarpa, gabenti krovinį, kurio matmenys ar svoris viršija leistinas normas ir pan.). Pasirūpinti tokiais dokumentais yra vežėjo pareiga bei atsakomybė. žinoma, jei reikalinga, sutartyje gali būti aptartas klausimas dėl papildomos (neįskaičiuotos į užmokestį už vežimа) kompensacijos vežėjui už išlaidas, susijusias su tokių dokumentų naudojimu krovinio gabenimo metu.

CMR konvencijos normų privalomumas

Kyla klausimas, kaip vertinti situacijа, kai CMR konvencijos ir krovinio vežimo sutarties nuostatos yra prieštaringos: CMR konvencija nurodo, kad pareiga aprūpinti vežėjа krovinį lydinčiais dokumentais bei informacija, reikalinga muitinės ir kitų formalumų atlikimui, tenka krovinio siuntėjui, tačiau krovinio vežimo sutartimi nustatoma, kad vežėjas įsipareigoja paimti visus reikalingus dokumentus, patikrinti jų teisingumа, bei prisiima visа atsakomybę šios pareigos nevykdymo atveju. Klausimа galima suformuluoti ir taip: ar krovinio vežimo sutarties šalys gali susitarti kitaip, nei nustatyta konvencijoje, ir perkelti siuntėjo pareigas vežėjui.

Atsakymа galima rasti CMR konvencijos 41 str.: visi susitarimai, kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai nukrypstama nuo šios konvencijos nuostatų (išskyrus kai kurias išimtis), yra laikomi negaliojančiais. Taigi dauguma CMR konvencijos normų yra imperatyvios (privalomos), ir konkrečių sutarčių šalims draudžia susitarti kitaip, o vis dėlto padaryti tokie susitarimai yra niekiniai ir negalioja. Niekiniais pripažįstami ir susitarimai dėl didesnės ar mažesnės vežėjo atsakomybės, nei nustatyta konvencijoje, taip pat susitarimai dėl papildomų įpareigojimų priskyrimo vežėjui tais klausimais, kurie yra aiškiai reglamentuoti pačioje konvencijoje. Kaip vienas iš tokių susitarimų, kuriais vežėjui priskiriami papildomi įpareigojimai, gali būti nurodytas susitarimas dėl iš krovinio siuntėjo gaunamų dokumentų teisingumo bei atitikimo reikalavimams tikrinimo.

Tačiau ar vežėjai gali būti visiškai ramūs ir nekreipti dėmesio į sutartyse nurodomas sаlygas dėl krovinį lydinčių dokumentų?

Manome, kad ne. Pažymėtina tai, kad aukščiau pažymėtos pozicijos laikėsi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, tačiau byla, susijusi su krovinio vežimu, pagal CMR konvencijos 31 str. nuostatas gali būti nagrinėjama ne tik vežėjo (mūsų atveju - Lietuvos įmonės) buveinės vietos valstybėje, bet ir krovinio priėmimo vežti arba paskirties vietos valstybėse, kur teismų praktika šiuo klausimu gali būti kitokia. Todėl vežėjams rekomenduotina labai rimtai įsigilinti į krovinių vežimo sutartyse užsakovų nurodomas sаlygas, susijusias su krovinį lydinčiais dokumentais, ir sаžiningai bei bendradarbiaujant su užsakovu siekti jas įvykdyti. Juo labiau, kad instrukcijos dėl perduotų vežėjui krovinį lydinčių dokumentų panaudojimo tikrai gali ir turi būti suformuluojamos krovinio vežimo sutartyje – užsakyme, ir vežėjas privalo jas vykdyti.

"Transporto pasaulis"
Rugpjūtis Nr. 8(56)

"Linava" informuoja

Naujienos

Keliai

Pašykštėję keliams šiandien, rytoj mokėtume keleriopai brangiau

Nauji modeliai

2006–ųJų “FORD TRANSIT“

Patirtis

PIRKSI SKUBėDAMAS – VERKSI PARDUODAMAS

Problemos

REKLAMA ANT AUTOTRAUKINIO GALO – PAVOJINGA AR NAUDINGA?

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

APIE NETEISėTAS RINKLIAVAS NVS šALIų KELIUOSE

Skaitmeniniai tachografai: elektroninių raktų paskirtis ir galimybės

Keleivinis transportas

PASIRODO – GALIMA!

Technika

IVECO pasirinko “AdBlue“ variantа

VANDENILIS – ATEITIES AUTOMOBILIų KURAS?

Vilkiko kabinoje – kaip namie

„SMS paštas internete“ – informacija į kitа pasaulio kraštа per kelias sekundes

Mokymas

įGIJO NAUJų žINIų

Teisė

Vežėjo pareigos krovinį lydinčių dokumentų atžvilgiu

Konsultacijos

KONSULTUOJA VALSTYBINė MOKESčIų INSPEKCIJA Dėl Pridėtinės vertės mokesčio

Verslo etika

KLAUSYTI nelygu GIRDėTI

Muziejus

ATSARGIAI, FANTOMAS!

“GYROBUS“ - NEPASITEISINUSI IDėJA