Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Pašykštėję keliams šiandien, rytoj mokėtume keleriopai brangiau

Transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokestis, kelininkų projektų įgyvendinimo eiga, intensyvūs kelių remonto darbai…Tokia šiandien automobilių kelių direkcijos (LAKD) prie Susisiekimo minsterijos vasaros sezono kasdienybė, tokios dažniausiai aptariamos temos.

***

Pagausėjo įplaukų į biudžetа

Lietuvos Respublikoje, užsienio šalyse, iš jų - ir ES valstybėse, įregistruotų transporto priemonių savininkai ar valdytojai ( vairuotojai), sumokėję kelių mokestį Kelių priežiūros ir plėtros programai (KPPP) finansuoti, įgyja teisę važiuoti aukščiausios kategorijos (magistraliniais) keliais A1 – A18. Už važiavimа šių kelių tęsiniais gyvenamosiose vietovėse, valstybinės reikšmės krašto ir rajoniniais bei vietinės reikšmės keliais naudotojo mokestis nemokamas.

Transporto priemonių savininkai naudotojo mokestį apskaičiuoja patys pagal transporto priemonės registracijos liudijime nurodytа transporto priemonės leidžiamа maksimaliа masę bei važiavimo aukščiausios kategorijos keliais trukmę ir atsako už mokesčio apskaičiavimo bei mokėjimo dokumento užpildymo teisingumа. Norint išvengti nesusipratimų su naudotojo mokesčio mokėjimа kontroliuojančiais pareigūnais, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad dienos mokestis galioja nuo nurodyto laikotarpio pradžios 24 valandas, savaitės ar mėnesio mokestis – savaitę ar mėnesį, metų mokestis – einamaisiais metais iki kitų metų sausio 31 d. Mokėjimo dokumentas turi būti patvirtintas banko antspaudu, o kontrolės pareigūnams pateikiama šio dokumento kopija – įmonės antspaudu ir vadovo parašu.

Naudotojo mokesčio sumokėjimа kontroliuoja Lietuvos Respublikos muitinė, policijos teritorinės įstaigos ir Valstybinė kelių transporto inspekcija ( VKTI). Per birželio mėnesį surinkta 2,5 mln. litų, o iki metų pabaigos už naudojimаsi keliais planuojama surinkti apie 22 mln. litų. Tai, be abejonės, priklausys nuo darnaus visų kontroliuojančių institucijų darbo.

Lietuvos automobilių kelių direkcija nekontroliuoja mokesčių rinkimo, ji atsakinga už teisingа ir efektyvų lėšų panaudojimа plečiant ir tvarkant šalies kelių tinklа.

Projektai atliekami kokybiškai ir laiku

Visi Lietuvos automobilių kelių direkcijos vykdomi projektai pagal finansavimo šaltinius suskirstyti į 4 grupes.

Pirmajai grupei priklauso projektai, finansuojami iš ES Regioninės plėtros fondo bei Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšų. Antrаjа grupę sudaro projektai, finansuojami iš ES Regioninės plėtros fondo, Susisiekimo ministerijos bendrojo finansavimo lėšų bei iš Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP). Taip pat dirbama su projektais, finansuojamais iš ES Sanglaudos fondo ir bendrojo finansavimo lėšomis. Ketvirtoji grupė - tai projektai, finansuojami iš Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšų.

Minėtų projektų darbai apima magistralinių, krašto ir rajoninių kelių, tiltų, viadukų, sankryžų rekonstrukcijа, kelių dangos ir kelkraščių platinimа bei stiprinimа, saugaus eismo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimа bei žvyrkelių asfaltavimа. Visi šiemet numatyti darbai bus atlikti pagal iš anksto numatytus terminus ir užtikrinant kokybę, kuri atitinka šiuolaikiniams keliams keliamus techninius ir ekologinius reikalavimus.

šiais metais bus išasfaltuota 236 km žvyrkelių.

Susirūpinimа kelia lėšos, kurios turėtų būti skiriamos kitiems ir 2007 metams. Kol nepatvirtintas ES biudžetas, nebus tvirtinami ir LAKD pateikiami projektai.

Kita opi problema – struktūriniai fondai regioninei plėtrai, kuriai numatyta tik 50 proc. lėšų iš ES finansavimo šaltinių. Likusi projektų dalis turės būti vykdoma mūsų valstybės lėšomis. Gali susidaryti paradoksali situacija – bus daugiau projektų negu lėšų jiems įgyvendinti. Nuo liepos 1 d. nebelikus atskaitymų nuo pajamų ( apyvartos), kaip vieno iš kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) pagrindinių finansavimo šaltinių, atsiranda abejonių, ar bus įmanoma finansuoti likusias projektų dalis, nes susidarys apie 150 mln. litų lėšų deficitas. Kaip jis bus padengtas, priklausys nuo Vyriausybės sprendimų.

***

Nuolatinis dialogas su visuomene

Porа klausimų uždavėme ir nuolatiniame darbų sūkuryje besisukančiam Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus pavaduotojui Algimantui JANUšAUSKUI.

- Atnaujinant kelius, daug dėmesio skiriama ir eismo saugumo sаlygoms gerinti. Kokias problemas, diegiant saugaus eismo priemones, tenka spręsti kelininkams?

- Kelininkų susirūpinimа kelia automagistralės, neatitinkančios tarptautinių reikalavimų. Nemažai saugaus eismo priemonių, kaip viadukų, skirtingų lygių sankryžų, atitvarų skiriamojoje juostoje įrengimas, dangos stiprinimas ir platinimas ir kt., jau įgyvendinta arba bus atlikta artimiausiu metu. Tačiau mūsų automagistralės visiškai atitiks joms keliamus tarptautinius reikalavimus, kai jose nebeliks lėtaeigių transporto priemonių, dviratininkų, apsisukimo per skiriamаjа juostа vietų, autobusų stotelių ir pan. Savaime suprantama, kad tokių trukdžių tranzitu per Lietuvа važiuojančioms transporto priemonėms neturėtų būti. Tačiau toks kelininkų požiūris į eismo saugumo problemų sprendimа priimtinas ne visiems mūsų visuomenės nariams, ypač žemės, esančios prie automagistralių, savininkams. šioms problemoms išspręsti jau turime paruošę automagistralių išsaugojimo ir plėtros programа, kuriai pritarė Susisiekimo ministerija. Baigiamas ruošti detalus priemonių planas, kuriame numatyti konkretūs terminai, lėšos ir kitos procedūros. Sudaryta Vyriausybės komisija turėtų priimti palankų privačios žemės paėmimo visuomenės poreikiams sprendimа, kuris tenkintų ir žemės savininkus, ir kelininkus bei netrukdomai, greitai ir saugiai šalies automagistralėmis galinčius važinėti transporto priemonių vairuotojus.

Kelininkų darbas toks, kad niekad nevalia tenkintis pasiektu, o privalu nuolat žiūrėti į ateitį, palengva pratinti žmones prie naujovių. Kokias išskirtumėte pagrindines artimiausias švietėjiškos Lietuvos kelių politikos kryptis?

– Sprendžiant iš atgarsių, tiek operatyvios informacijos, tiek žiniasklaidoje pateikiamos medžiagos apie pagrindinius Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir valstybės kelius prižiūrinčių įmonių darbus visuomenė gauna nemažai ir įvairios. Negyvename vien šia diena. Manau, artėja laikas plačiau ir atviriau kalbėti su visuomene apie neišvengiamus tolesnės kelių raidos procesus. Kad ir tos pačios automagistralės. Iš įpratimo jomis vadiname nuo Vilniaus iki Klaipėdos ir nuo Vilniaus iki Panevėžio besidriekiančius kelius, bet nė vienas jų dar neatitinka visų tikrosios automagistralės reikalavimų. Tačiau, didėjant transporto srautams, ir Lietuvoje kada nors jos turės atsirasti. Todėl ir pėsčiuosius, ir vairuotojus jau dabar reikia nuosekliai pažindinti su automagistralėms keliamais griežtais reikalavimais, nevengti diskusijų iš to kilsiančiais ekonominiais, socialiniais, saugaus eismo klausimais.

Norėtume dažniau pakalbėti ir apie dangas, jųstiprumа, su tuo susijusias finansines problemas. įstojus į ES, sunkiojo transporto, kertančio mūsų valstybės sienа, srautas išaugo 1,5 karto, o žalingas poveikis dangai padidėjo net 5 kartus. O tai – vėl papildomos išlaidos.

Kelių tiesimo darbai visame pasaulyje kainuoja brangiai. Tačiau nepamirškime, kad geri keliai – svarbi viso mūsų gyvenimo ir poreikių dalis. Pašykštėjus jiems lėšų šiandien, ryt jau galime mokėti keleriopai brangiau.

Tomas LABžENTIS

Raimundo KAIRIO nuotraukos

"Transporto pasaulis"
Rugpjūtis Nr. 8(56)

"Linava" informuoja

Naujienos

Keliai

Pašykštėję keliams šiandien, rytoj mokėtume keleriopai brangiau

Nauji modeliai

2006–ųJų “FORD TRANSIT“

Patirtis

PIRKSI SKUBėDAMAS – VERKSI PARDUODAMAS

Problemos

REKLAMA ANT AUTOTRAUKINIO GALO – PAVOJINGA AR NAUDINGA?

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

APIE NETEISėTAS RINKLIAVAS NVS šALIų KELIUOSE

Skaitmeniniai tachografai: elektroninių raktų paskirtis ir galimybės

Keleivinis transportas

PASIRODO – GALIMA!

Technika

IVECO pasirinko “AdBlue“ variantа

VANDENILIS – ATEITIES AUTOMOBILIų KURAS?

Vilkiko kabinoje – kaip namie

„SMS paštas internete“ – informacija į kitа pasaulio kraštа per kelias sekundes

Mokymas

įGIJO NAUJų žINIų

Teisė

Vežėjo pareigos krovinį lydinčių dokumentų atžvilgiu

Konsultacijos

KONSULTUOJA VALSTYBINė MOKESčIų INSPEKCIJA Dėl Pridėtinės vertės mokesčio

Verslo etika

KLAUSYTI nelygu GIRDėTI

Muziejus

ATSARGIAI, FANTOMAS!

“GYROBUS“ - NEPASITEISINUSI IDėJA