Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

KONSULTUOJA VALSTYBINė MOKESčIų INSPEKCIJA Dėl Pridėtinės vertės mokesčio

Ar atveju, kai atgabenus prekes iš kitos valstybės narės nustatoma, kad dalis gabentų prekių yra apgadinta, dalis – sugadinta visiškai, šių prekių pirkėjui - Lietuvos PVM mokėtojui - atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM ir ar galima traukti į PVM atskaitа? Ar prekių pirkėjas turi teisę pareikalauti, kad krovinio vežėjas kompensuotų ne tik apgadintų/sunaikintų prekių vertę, bet ir atitinkamа dalį PVM? Jei PVM kompensavimo prekių pirkėjas reikalauja teisėtai, kokius dokumentus jis turėtų pateikti krovinio vežėjui, kad pastarasis, sumokėjęs PVM krovinio pirkėjui, galėtų sumokėtа PVM traukti į PVM atskaitа?

Pagal 2002-03-05 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 (žin., 2002, Nr. 35-1271, 2004, Nr. 17-505)3 str. 2 dalį PVM objektas yra prekių įsigijimas už atlygį šalies teritorijoje iš kitos valstybės narės PVM mokėtojo arba privalančio juo būti.

Laikoma, kad prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės įvyko šalies teritorijoje, kai įsigyjamų prekių gabenimas baigėsi šalies teritorijoje, taip pat ir kai prekes įsigyjantis Lietuvos PVM mokėtojas, o jo PVM mokėtojo kodas buvo nurodytas įsigyjant prekes ir šios prekės išgabenamos iš vienos valstybės narės į kitа valstybę narę.

Todėl PVM mokėtojui įsigijus prekes iš kitos valstybės narės ir jas atgabenus į Lietuvа, atsiranda prievolė skaičiuoti pardavimo PVM. šis apskaičiuotas pardavimo PVM į PVM atskaitа, vadovaujantis PVM įstatymo 58 str. 1 dalimi, gali būti traukiamas tik tada, jeigu įsigytos prekės bus panaudotos PVM mokėtojo PVM apmokestinamai veiklai vykdyti ir toks prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės bus registruotas įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo PVM registravimo žurnale. įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo PVM registravimo žurnalo pildymo taisyklės patvirtintos VMI prie FM viršininko2004-02-23 įsakymu Nr. VA-19 (žin., 2004, Nr. 32-1042).

Tuo atveju, kai prekių vežimo metu dalis prekių buvo apgadinta/sunaikinta ir jos nebus panaudotos PVM apmokestinamai veiklai, už šias prekes apskaičiuotas pardavimo PVM negali būti traukiamas į PVM atskaitа ir yra mokamas į šalies biudžetа.

Pagal 2002-07-18 Civilinio kodekso (žin., 2000, Nr. 74-2262; žin., 2000, Nr. 80) 6.249 straipsnio nuostatas žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Dėl patirtų nuostolių dydžio šalys turi susitarti tarpusavyje, jeigu šalis nuostolio dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas.Vadovaujantis PVM įstatymo 64 straipsnio nuostatomis, pirkimo PVM gali būti įtraukiamas į PVM atskaitа tik tuo atveju, jeigu PVM mokėtojas turi atitinkamа PVM sаskaitа faktūrа. Turimoje PVM sаskaitoje faktūroje ši PVM suma turi būti išskirta, o PVM mokėtojas nurodytas kaip prekių ir (arba) paslaugų pirkėjas, nes PVM objektas yra prekių tiekimas ir paslaugų teikimas. Kadangi patirtos žalos (nuostolių) atlyginimas nėra PVM objektas, jos įforminimui yra išrašomas laisvos formos dokumentas ir jame PVM suma neišskiriama. Todėl vežėjas, atlygindamas prekių pirkėjui vežimo metu dėl apgadintų/sunaikintų prekių patirtus nuostolius, nors ir bus įtrauktas PVM dydis, atskaityti jo negalės.

"Transporto pasaulis"
Rugpjūtis Nr. 8(56)

"Linava" informuoja

Naujienos

Keliai

Pašykštėję keliams šiandien, rytoj mokėtume keleriopai brangiau

Nauji modeliai

2006–ųJų “FORD TRANSIT“

Patirtis

PIRKSI SKUBėDAMAS – VERKSI PARDUODAMAS

Problemos

REKLAMA ANT AUTOTRAUKINIO GALO – PAVOJINGA AR NAUDINGA?

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

APIE NETEISėTAS RINKLIAVAS NVS šALIų KELIUOSE

Skaitmeniniai tachografai: elektroninių raktų paskirtis ir galimybės

Keleivinis transportas

PASIRODO – GALIMA!

Technika

IVECO pasirinko “AdBlue“ variantа

VANDENILIS – ATEITIES AUTOMOBILIų KURAS?

Vilkiko kabinoje – kaip namie

„SMS paštas internete“ – informacija į kitа pasaulio kraštа per kelias sekundes

Mokymas

įGIJO NAUJų žINIų

Teisė

Vežėjo pareigos krovinį lydinčių dokumentų atžvilgiu

Konsultacijos

KONSULTUOJA VALSTYBINė MOKESčIų INSPEKCIJA Dėl Pridėtinės vertės mokesčio

Verslo etika

KLAUSYTI nelygu GIRDėTI

Muziejus

ATSARGIAI, FANTOMAS!

“GYROBUS“ - NEPASITEISINUSI IDėJA