Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

įGIJO NAUJų žINIų

Lina JAKUBAUSKIENė

Tomas LABžENTIS

Liepos 18 – 22 d. “Linavos“ mokymo centre organizuoti bandomieji kvalifikacijos tobulinimo kursai pagal PHARE 2002 m. Ekonominės ir socialinės sanglaudos subsidijų programos “Prisitaikymas prie kintančių rinkos sаlygų ir naujų gebėjimų skatinimas“ projektа “Kelių transporto vežėjų konkurencingumo didinimas“. Projekto partneriai – asociacija “Linava“ ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija. Europinio lygio kvalifikacijos kėlimo kursų baigimo pažymėjimai įteikti 50-čiai kelių transporto įmonių vadovų, logistikos specialistų ir tolimųjų reisų vairuotojų.

Idėja

Lietuvai įstojus į Europos Sаjungа, kelių transporto vežėjams atsivėrė Vakarų Europos rinka, panaikinti iki tol galioję apribojimai. Teisinės bazės pasikeitimai ir didėjanti konkurencija verčia specialistus tobulinti profesinę kvalifikacijа. Priimtos ES direktyvos, numatančios, kad visi autotransporto įmonių vairuotojai ir vadovai iki 2009 m. turi įgyti profesinės kompetencijos pažymėjimus (Certificate of Professional Competence, CPC).

Kursų “Kelių transporto vežėjų konkurencingumo didinimas“ programų ir medžiagos rengimo iniciatorius – “Linavos“ mokymo centras. Parengtos programos nuo jau esančių skiriasi tuo, kad yra skirtos ne kvalifikacijos suteikimui, bet autotransporto įmonėse dirbančių asmenų mokymui, jų kvalifikacijos kėlimui. Kadangi dirbančių asmenų kompetencija nevienoda, programos yra modulinės struktūros, leidžiančios mokymа optimaliai pritaikyti visiems asmenims. Programos bei medžiaga nuo ankstesnių skiriasi ir tuo, kad yra pritaikytos autotransporto įmonėse dirbančių suaugusiųjų mokymui, tuo tarpu dauguma pirminio profesinio mokymo programų skirtos jaunimui.

Trys profesijų grupės (įmonių vadovai, ekspeditoriai bei vairuotojai) pasirinktos neatsitiktinai: ES direktyvos nustato konkrečius reikalavimus įmonių vadovų ir vairuotojų kompetencijai, nors nenumato specialių reikalavimų logistikos specialistams. Tačiau ir vadybininkai yra tarptautinių vežimų verslo dalis, todėl numatytos mokymo programos ir jiems.

į kursus susirinkę transporto įmonių darbuotojai tobulino žinias šiose srityse: “Civilinės, komercinės, socialinės ir finansinės teisės elementai, reikalingi užsiimant profesine veikla“; “Patekimas į rinkа“; “Saugumas keliuose“.

Paklausa – didžiulė

Pasak asociacijos „Linava“ mokymo centro direktoriaus Juliaus Saleneko, paraiškų dalyvauti kursuose gauta kur kas daugiau nei planuota priimti dalyvių, tad jų susirinko daugiau nei buvo numatyta: 10 įmonių vadovų, 20 ekspeditorių bei 20 vairuotojų.

Nors bandomieji kvalifikacijos tobulinimo kursai organizuoti daugiausia smulkių bei vidutinių įmonių darbuotojų kompetencijos bei gebėjimų ugdymui, kur kas daugiau juose dalyvauti pageidavo didžiųjų įmonių atstovų. Pasak J. Saleneko, mažosiose įmonėse dirba nedaug žmonių, tad išvažiavus bent vienam, nėra kam jo pakeisti.

Kvalifikacijos kėlimo kursai buvo skirti kelių transporto įmonių vadovams, logistikos specialistams (ekspeditoriams) ir tolimųjų reisų vairuotojams, tad jiems sukurtos trys modulinės mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo programos, atitinkančios Europos Sаjungos direktyvų ir tarptautinių sutarčių nuostatas bei reikalavimus.

Vertinimai

Pasibaigus kursams, dalyviams išdalintos keturių rūšių anketos: vadovams, logistikos specialistams (ekspeditoriams), vairuotojams bei kursų vertintojams. įvertinus žinias pasirodė, kad geriausiai verslа išmano įmonių vadybininkai, labiausiai žinių trūksta vairuotojams. Jų mokymui, pasak J. Saleneko, reikėtų skirti daugiau dėmesio.

Mokymų dalyviai pažymėjo, kad parengtos kelių transporto vežėjų modulinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo programos ir patys mokymai yra labai reikalingi, nes Lietuvai įstojus į Europos Sаjungа, pasikeitė daug teisės aktų. įmonių vadovų nuomone, tokie mokymai turėtų būti organizuojami dažniau: reikėtų apmokyti visus įmonės logistikos specialistus ir vairuotojus per kuo trumpesnį laikа.

Vertindami į programas įtrauktų modulių (temų) reikalingumа, dauguma dalyvių pažymėjo, kad jie labai reikalingi. Daugelis mokymų dalyvių pabrėžė gerai supratę mokymo turinį, nors nemenkai transporto įmonių vairuotojų daliai kai kurie moduliai buvo sunkokai įkandami.

Vertindami mokymo turinio sаsajas su praktika, mokymų dalyviai pripažino, kad iš esmės mokymo turinys yra gerai susietas su praktika. Vis dėlto dalis vairuotojų bei logistikos specialistų pažymėjo, kad kai kurios temos daugiau teorinės nei praktinės. Atsižvelgus į šias pastabas, programos bus koreguojamos.

Atsakydami į anketos klausimus, dauguma mokymų dalyvių pripažino, kad kursuose jie įgijo nemaža naujų žinių. Vertindami medžiagos apimtį, beveik visi nurodė, kad ji buvo susisteminta, naudinga, su naujausiais pakeitimais, praktiniais pavyzdžiais, tačiau trūko laiko tiek kokybiškam informacijos pateikimui, tiek jos įsisavinimui. Logistikos specialistai pasigedo praktinių užduočių.

Dauguma dalyvių „labai gerai“ ir „gerai“ įvertino kursų medžiagos pateikimа, nors 40 proc. įmonių vadovų vidutiniškai įvertino temа „Darbo ir poilsio laiko reglamentavimas“. Taip pat teigiamai buvo įvertintas vaizdumo priemonių naudojimas mokymuose.

Apie 95 proc. mokymų dalyvių pabrėžė, kad dėstytojai - dalykiški ir kompetentingi, buvo gerai pasiruošę, skatino reikšti savo nuomonę.

„Labai gerai“ ir „gerai“ įvertintos mokymo patalpos, seminarų programų išdėstymas (teorijos, praktikos, pertraukų santykis), techninių priemonių naudojimas, dalyvių grupės sudėtis, apgyvendinimas, dalyvių maitinimas.

Vertindami atskirų modulių mokymo trukmę, dauguma mokymų dalyvių pabrėžė, kad ji yra optimali. Tiesa, skirtingų grupių dalyvių nuomonė čia kai kur išsiskyrė: pavyzdžiui, 40 proc. įmonių vadovų nurodė, kad „Pavojingų krovinių vežimas keliais“ mokymo trukmė yra per trumpa, o 24 proc. vairuotojų manė, kad šio modulio mokymo trukmė - per ilga, skirtingos nuomonės buvo ir apie kitų temų išdėstymа.

Kursų dalyviai pažymėjo, kad juose reikėtų pateikti daugiau praktinių užduočių, pailginti mokymo trukmę. Atsižvelgus į pastabas bei šiek tiek koregavus modulines kvalifikacijos tobulinimo programas bei mokymų eigа ir trukmę, tiek mokymo programos, tiek mokymai turėtų tapti kokybiškesni.

„Manome, kad kursai praėjo sėkmingai. Programa parengta gerai, nieko panašaus šalyje iki šiol nebuvo. Dalomаjа medžiagа ketiname artimiausiu metu išleisti atskiru leidiniu – dabar, kai įstojus į ES įstatymai taip dažnai nebesikeičia, ji turėtų būti vertinga visiems vežėjams“, - teigė J. Salenekas.

Projektas dar nebaigtas, programos rezultatų vertinimа pateiks nepriklausomi ekspertai – Aurimas Juozaitis bei Ramūnas Palšaitis. Pagal jų pateiktas pastabas bei pasiūlymus ateityje programos bus koreguojamos. Rugsėjo 16 d. Vilniuje, Karolinos viešbučio konferencijų salėje, bus organizuota konferencija, kur ministerijų, įvairių žinybų, mokslo visuomenės atstovams bus pristatytos kursų mokymo programos. Baigę šį projektа, jo rengėjai teiks paraiškа ES struktūriniams fondams jai pratęsti ir tikisi gauti dar vienų mokymų finansavimа. Tuo pačiu bus bandoma gauti finansavimа ir keleivinio transporto darbuotojams mokyti.

Dalyvių nuomonės

UAB “Autodara“ direktorė Danguolė SAVICKIENė:

Profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursai, mano nuomone, pirmiausia buvo naudingi tuo, kad turėjome galimybę nemokamai atnaujinti ir papildyti žinias aktualiais vežėjų įmonių vadovams civilinės bei darbo teisės klausimais. Labai naudinga ir naujausia informacija apie krovinių vežimo dalyvių santykių reglamentavimа bei konkrečių muitinės procedūrų pavyzdžių nagrinėjimas, studijuojant Muitinės veiklos taisyklių subtilybes. Be to, žinių patikrinimo testas visada priverčia kursų dalyvius pasitempti ir mokytis ieškoti racionalių sprendimų, kuriuos vėliau galime pritaikyti kasdieniame darbe.

UAB “Akmuva“ direktorius Linas VAINAUSKAS:

Transporto ir logistikos rinka verčia tobulinti įgūdžius ir siekti žinių, norint išgyventi šioje verslo sferoje dar “vienа dienа“. šiuo metu krovinių gabenimo terminai jau skaičiuojami ne dienomis, o valandomis. Tokie reikalavimai turi tendencijа nuolat augti, todėl, siekdami kuo geriau išnaudoti transporto priemones, esame priversti skaičiuoti racionaliausiа krovinių gabenimo maršrutа, vairuotojo darbo laikа, degalų (kurie kiekvienа dienа brangsta) sаnaudas. Norint pasiekti optimalų rezultatа, teorijа būtina susieti su praktika, o tam reikalinga ne tik patirtis, bet ir žinios. Transporto ir logistikos verslа reglamentuoja daugybė ES direktyvų, tarptautinių sutarčių, LR įstatymų ir poįstatyminių aktų. Tik visus juos žinant bei mokant pritaikyti praktikoje, galima tikėtis sėkmingo įmonių darbo ir verslo plėtros.

Smagu, kad bandomieji kvalifikacijos tobulinimo kursai pagal Europos Sаjungos PHARE 2002 m. Ekonominės ir socialinės sanglaudos subsidijų programos finansuojamа projektа buvo skirti smulkių ir vidutinių įmonių atstovams iš šalies regionų, kuriuose didelis nedarbo lygis. Išlaikydamos konkurencingumа ir laipsniškai plėsdamos savo veiklа, kuri nėra remiama iš ES fondų, įmonės prisideda prie regionų plėtros. Tai duoda visokeriopа naudа ne tik verslininkams, bet ir prisideda prie šalies regionų bendruomenės socialinės, ekonominės, technologinės ir kultūrinės plėtros.

Visa tai juntame savo “kailiu“ transporto ir logistikos veiklа (muitinės sandėliai, tarptautiniai vežimai, muitinės tarpininkai, logistika) plėtodami Lazdijų mieste, kuriame nedarbo lygis yra vienas iš didžiausių šalyje. Kita vertus, viena iš pagrindinių problemų, su kuria susiduriame, – kvalifikuotos darbo jėgos stygius. Norint parengti darbuotojа (ekspeditorių, muitinės tarpininkа, sandėlininkа, vairuotojа) savarankiškai dirbti reikia nemažai laiko, tam būtinos ir nemažos investicijos.

Todėl šis Všį “Linavos“ mokymo centro žengtas žingsnis yra labai sveikintinas. Norisi tikėtis, jog tai nebuvo paskutiniai tokio lygio kursai, kurie bendru aspektu prisidėjo prie švietėjiškos veiklos regionų įmonėse.

Raimundas Jašinskas, R. Jašinsko įmonės savininkas

Kursai buvo labai naudingi. Išgirdome nemažai naujų dalykų. Tiesa, temoms, kurios dar nėra gerai žinomos (pvz. “Automatizuotas krovinių srautų valdymas“), galėjo būti skirta ir daugiau laiko. Daug dėmesio skirta teisinių temų nagrinėjimui, jos išdėstytos išsamiai bei konkrečiai. Pasigedau konkretumo nagrinėjant darbo ir poilsio režimo reikalavimus, tačiau iš esmės visos temos buvo gerai parinktos bei reikalingos praktiniame darbe.

Vitalijus černikovas, įmonės “Jotvitas“ savininkas.

Esu įmonės savininkas, nors kursus klausiau vairuotojų grupėje. Manau, kad jie buvo labai įdomūs, reikalingi bei naudingi. įmonių vairuotojai paprastai turi daugiau praktinių žinių nei teorinių, tad kiekvienam iš jų nepakenktų išklausyti panašius kursus. Ateinantį kartа būtinai siųsiu į juos bent vienа savo vairuotojа.

"Transporto pasaulis"
Rugpjūtis Nr. 8(56)

"Linava" informuoja

Naujienos

Keliai

Pašykštėję keliams šiandien, rytoj mokėtume keleriopai brangiau

Nauji modeliai

2006–ųJų “FORD TRANSIT“

Patirtis

PIRKSI SKUBėDAMAS – VERKSI PARDUODAMAS

Problemos

REKLAMA ANT AUTOTRAUKINIO GALO – PAVOJINGA AR NAUDINGA?

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

APIE NETEISėTAS RINKLIAVAS NVS šALIų KELIUOSE

Skaitmeniniai tachografai: elektroninių raktų paskirtis ir galimybės

Keleivinis transportas

PASIRODO – GALIMA!

Technika

IVECO pasirinko “AdBlue“ variantа

VANDENILIS – ATEITIES AUTOMOBILIų KURAS?

Vilkiko kabinoje – kaip namie

„SMS paštas internete“ – informacija į kitа pasaulio kraštа per kelias sekundes

Mokymas

įGIJO NAUJų žINIų

Teisė

Vežėjo pareigos krovinį lydinčių dokumentų atžvilgiu

Konsultacijos

KONSULTUOJA VALSTYBINė MOKESčIų INSPEKCIJA Dėl Pridėtinės vertės mokesčio

Verslo etika

KLAUSYTI nelygu GIRDėTI

Muziejus

ATSARGIAI, FANTOMAS!

“GYROBUS“ - NEPASITEISINUSI IDėJA