Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

APIE NETEISėTAS RINKLIAVAS NVS šALIų KELIUOSE

Pasibaigė Tarptautinės kelių transporto sаjungos (IRU) atstovybės akcija Nepriklausomų valstybių sandraugos šalyse “Ne – neteisėtoms rinkliavoms NVS šalių keliuose“. Nors, kaip pažymi rengėjai, akcijai ir trūko reklamos, joje dalyvavo per 150 kompanijų ir vežėjų įmonių iš dešimties NVS šalių.

Akcija parodė, kad neteisėtos rinkliavos iš tarptautiniais vežimais besiverčiančių vežėjų imamos visoje NVS teritorijoje. Trečdalis dalyvavusiųjų akcijoje respondentų buvo priversti mokėti pareigūnams Rusijos Federacijoje. Išsiaiškinta, kad dažniausiai neteisėtų rinkliavų iš vairuotojų reikalauja šios šalies Valstybinės kelių transporto tarnybos inspektoriai. Daug pasipiktinimo vežėjams kelia ir netoli muitinių įsikūrusių struktūrų atstovai, ypač tuo garsėja kompanija “ROSTEK-Pskovas“. Teikdama vežėjams muitinės paslaugas, ji atvirai naudojasi savo, kaip monopolistės, teisėmis šiame regione. Prastа reputacijа tarp vežėjų pelnė ir muitinės tarnyba ties Petuchovo pasienio perėjimu, svėrimo kontrolės punktas M1 trasoje “Krasnoje“, Valstybinės kelių transporto inspekcijos padaliniai Totorijoje ir Baškirijoje. Daugelyje vietų, pavyzdžiui, maršrute Jaragas-Kazmaliaras Dagestane, įteisinti “neoficialūs tarifai“. Norintieji be trukdymų pravažiuoti šiuo keliu, privalo pareigūnams susimokėti 600 rublių (apie 60 Lt). Iš viso Rusijos Federacijos teritorijoje vienkartinių rinkliavų sumos svyruoja nuo 50 iki 3000 rublių (nuo 5 iki 300 Lt).

Nepaisant naujosios Ukrainos valdžios pastangų, jos teritorijoje neteisėtos rinkliavos iš tarptautiniais maršrutais vykstančių vežėjų teberenkamos. Daugiausia pastabų teko Ukrainos muitinės tarnyboms. Sikivka, Porubna, Bačevskas, Jagodinas, čopas – tai vietovės, kuriose vežėjui gali be jokios priežasties būti paskirta mokama palyda, pasiūlyta susimokėti už jau užpildytus dokumentus arba už “teisingus“ antspaudus. Kad vežėjai neįsidėmėtų neteisėta veikla besiverčiančių pareigūnų pavardžių, jų tarnybiniai ženklai būna paslėpti.

Užsienio vežėjams pravažiuoti per Kazachijos teritorijа, nesusimokėjus papildomų rinkliavų, tiesiog neįmanoma. Ties pasienio perėjimu žana žolas, Kordajus pinigų iš vairuotojų reikalaujama pildant transporto dokumentus. Taldy-Kurgane, Uzunagače, Kapčagajuje neteisėtai pinigus renka ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos pareigūnai.

IRU vykdyta akcija parodė, kad neteisėtos rinkliavos keliuose – skaudi problema visose NVS šalyse. Akcijos rengėjai pažymi, kad įvairios NVS šalių žinybos bei tarnybos, suinteresuotos išgyvendinti šį reiškinį, dirba savo darbа: vežėjams atidaromos pasitikėjimo telefonų “karštosios linijos“, Ukrainos muitinėje veikia mobili saugumo tarnyba, Kazachstano Respublikoje taip pat imamasi priemonių užkirsti keliа neteisėtai veiklai. NVS šalių atsakingų tarnybų pareigūnai supranta, kad apie šalį užsieniečiai sprendžia iš jos valdininkų veiklos, ir jų neteisėta veikla prie teigiamo šalies įvaizdžio kūrimo neprisideda. Neteisėtos rinkliavos keliuose – tai papildomos transporto išlaidos, kurios daro didžiulę žalа ir nacionalinei NVS šalių ekonomikai.

Oficialūs IRU atstovybės raštai su akcijos rezultatais nusiųsti į atitinkamas Rusijos, Kazachstano bei Ukrainos tarnybas. Apie neteisėtas rinkliavas kitose NVS šalyse pakankamai duomenų surinkti nepavyko.

Parengė Lina JAKUBAUSKIENė

"Transporto pasaulis"
Rugpjūtis Nr. 8(56)

"Linava" informuoja

Naujienos

Keliai

Pašykštėję keliams šiandien, rytoj mokėtume keleriopai brangiau

Nauji modeliai

2006–ųJų “FORD TRANSIT“

Patirtis

PIRKSI SKUBėDAMAS – VERKSI PARDUODAMAS

Problemos

REKLAMA ANT AUTOTRAUKINIO GALO – PAVOJINGA AR NAUDINGA?

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

APIE NETEISėTAS RINKLIAVAS NVS šALIų KELIUOSE

Skaitmeniniai tachografai: elektroninių raktų paskirtis ir galimybės

Keleivinis transportas

PASIRODO – GALIMA!

Technika

IVECO pasirinko “AdBlue“ variantа

VANDENILIS – ATEITIES AUTOMOBILIų KURAS?

Vilkiko kabinoje – kaip namie

„SMS paštas internete“ – informacija į kitа pasaulio kraštа per kelias sekundes

Mokymas

įGIJO NAUJų žINIų

Teisė

Vežėjo pareigos krovinį lydinčių dokumentų atžvilgiu

Konsultacijos

KONSULTUOJA VALSTYBINė MOKESčIų INSPEKCIJA Dėl Pridėtinės vertės mokesčio

Verslo etika

KLAUSYTI nelygu GIRDėTI

Muziejus

ATSARGIAI, FANTOMAS!

“GYROBUS“ - NEPASITEISINUSI IDėJA