Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Svarbiausia – keleivių saugumas

Kelių transporto kontrolės rezultatų analizė rodo, jog kai kuriose vežėjų įmonėse nepakankamai gerai tvarkoma vairuotojų darbo laiko apskaita. Siekiant užtikrinti autobusų keleivių saugumа ir vykdant 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamentа (EEB) Nr. 3820/85 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinės teisės aktų suderinimo bei 1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos Reglamentа (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, nustatyta vairuotojų, vežančių keleivius reguliariais reisais, darbo grafikų pateikimo tvarka. Apie tai kalbamės su Valstybinės kelių transporto inspekcijos (VKTI) Kontrolės skyriaus viršininku Romanu VILčINSKU.

- Kada ir kam autobusų vairuotojai privalo pateikti savo darbo grafikа?

- Vairuotojai, vežantys keleivius reguliariais reisais, įgaliotam inspektoriui pareikalavus, privalo pateikti einamosios darbo savaitės ir visais atvejais praėjusios savaitės paskutinės dienos, kuriа vairavo, tachografo registracijos lapus arba darbo grafikа, jeigu vairavo ar vairuoja autobusа su neįrengtu vairavimo ir poilsio režimo apskaitos prietaisu – tachografu.

- Dėl darbo grafiko pateikimo, be abejonės, atsakinga keleivių vežėjų įmonė?

- įmonė, kurioje dirba vairuotojas, sudaro grafikа, kuriame nurodomas vairuotojo vardas, pavardė, nuolatinė transporto priemonės laikymo (statymo) vieta ir įvairiems vairavimo, kitokio darbo ar buvimo darbo vietoje laikotarpiams sudarytas išankstinis planas. Darbo grafike turi būti pateikti visi einamajai savaitei, savaitei prieš ir po einamosios savaitės nurodyti duomenys. Darbo grafikas turi būti patvirtintas įmonės vadovo arba jo įgalioto atstovo parašu ir spaudu.

- Kas konkrečiai turi būti nurodyta vairuotojo darbo grafike?

- Vairuotojo, vežančio keleivius reguliariais reisais, darbo grafike turi būti ne mažiau kaip penkios skiltys, kuriose privaloma nurodyti šiuos duomenis:
- pirmojoje skiltyje nurodomas mėnuo ir mėnesio dienos;

- antroje skiltyje nurodomas maršruto, kuriame dirba vairuotojas, numeris, vairuotojui suteikiamos poilsio dienos;

- trečioje skiltyje nurodomas maršruto, kuriame dirbo vairuotojas, numeris, jeigu buvo pakeistas išankstiniame vairuotojo darbo plane nurodytas maršrutas arba buvo padaryti kitokie grafiko pakeitimai;

- ketvirtoje skiltyje nurodoma vairuotojo darbo laiko maršrute pradžia ir pabaiga ( jeigu maršrutа aptarnauja du vairuotojai – nurodomas konkretus kiekvieno vairuotojo vairavimo maršrute laikas ir vairavimo trukmė);

- penktojoje skiltyje nurodomas visas vairuotojo dirbtas laikas.

Be to, autobusų vairuotojams reikėtų atkreipti dėmesį į tai, jog maršruto numeris, nurodytas darbo grafike, privalo sutapti su pateiktu leidimo maršrutui numeriu.

- Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Tomas LABžENTIS

"Transporto pasaulis"
Liepa Nr. 7 (55)

"Linava" informuoja

Naujienos

Aktualijos

Greitam susisiekimui – ir mobilusis ryšys

Skaitmeniniai tachografai: projekto gyvendinimas Lietuvoje vertintas palankiai

Sustiprinta transporto priemonių kontrolė Lietuvos keliuose

UAB „LINAVOS“ servisas: kuro projektas Lenkijoje vežėjų akimis

Dilerių naujienos

Naujos kartos puspriekabės

Padangos

„Bandag“ – padangų restauravimo lyderis

Patirtis

Pirksi skubėdamas - verksi parduodamas

Poleminės pastabos

Lietuvos vežėjų klubas: techninės apžiūros specialistų žvilgsniu

Psichologija

Derybų menas

Servisas

Kodėl genda turbokompresoriai?

Sveikiname!

AUTOVERSLAS: DEšIMTIES METų KELIAS į LYDERIUS

Su SOMMER patikimai ir saugiai

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Žinotina

KAS IšRADO RATА ?

Svarbiausia – keleivių saugumas

Keleivinis transportas

SETRų TURAS PO BALTIJOS šALIS

Technika

INTERNETAS VERžIASI PER LANGА

TRYS LITRAI – NE PER DAUG!

„THERMO KING“ SIūLO ALTERNATYVА

Teisė

Darbo kodekso pakeitimai

Muziejus

PNEUMATINIų STABDžIų EPOPėJA