Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

VEžėJO ATSAKOMYBėS DRAUDIMAS

Linas STANAITIS draudimo brokeris, UADBB „Hansa draudimo brokeris“

CMR konvencijos 17 str. 1 dalis numato, jog „vežėjas atsako tiek už viso, tiek už dalies krovinio praradimа ar jo sugadinimа nuo to momento, kai krovinį priėmė vežti, ir iki jo perdavimo momento, taip pat už krovinio pavėluotа pristatymа“

Vežėjo atsakomybės draudimo esmė - vežėjo interesų gynimas (pagrįstų pretenzijų tenkinimas bei nepagrįstų pretenzijų atmetimas), kuomet vežėjui yra pareiškiama pretenzija dėl sugadinto ar prarasto krovinio arba pavėluoto krovinio pristatymo. Iš pirmo žvilgsnio viskas logiška: tiek draudėjas, tiek draudikas yra suinteresuoti apsaugoti savo interesus (kurie šioje situacijoje yra bendri). Tačiau šioje vietoje neretai tarp jų kyla konfliktas: draudikas, gindamas vežėjа nuo pretenzijos reiškėjo, rizikuoja sukomplikuoti pastarųjų santykius. Tuo tarpu vežėjas, siekdamas neprarasti užsakovo, kartais linkęs pripažinti pretenzijа, ypač jeigu jos suma nėra itin didelė.. Padėtį apsunkina ir tai, jog atsakomybės draudime pats draudiminio įvykio buvimo (atsakomybės atsiradimas) nustatymas kartais yra gana ilgas bei sudėtingas procesas. O draudimo įstatymas draudžia draudikui išmokėti draudimo išmokа ar atsisakyti jа išmokėti, neįsitikinus draudiminio įvykio buvimu. Deja, draudėjo ir jo užsakovo verslo santykiai nėra vežėjo atsakomybės draudimo draudimo objektas.

Vežėjo atsakomybės draudimo draudimo objektas:

I. CMR konvencijos reglamentuojama vežėjo atsakomybė:

• atsakomybė už žalа gabenamam kroviniui;

• atsakomybė už finansinius nuostolius. Finansiniais nuostoliais yra laikomi trečiųjų šalių (krovinio siuntėjo arba gavėjo) finansiniai nuostoliai, atsiradę dėl krovinio pristatymo ne laiku, sugadinimo ar praradimo. Vežėjo finansiniai nuostoliai (neatsiskaitymas pristačius krovinį ar įšaldytų lėšų nurašymas) nekompensuojami;

II. Kitais norminiais aktais reglamentuojama vežėjo atsakomybė:

• atsakomybė už žalа gamtai;

• atsakomybė už žalа tretiesiems asmenims;

• atsakomybė už žalа laikinai patikėtam turtui;

• atsakomybė prieš valstybės valdžios institucijas;

Draudėjo pareiga mažinti žalа numatyta LR Civiliniame kodekse, tokias išlaidas taip pat atlygina atsakomybės draudikas.

Atsakomybės draudimo sumų apskaičiavimo principas

Atsakomybė už finansinius nuostolius. CMR konvencijoje numatyta, jog vežėjas privalo kompensuoti užmokestį už vežimа, muitų rinkliavas, mokesčius, kitas su krovinio vežimu susijusias išlaidas. Viršijus krovinio pristatymo terminа, vežėjas privalo kompensuoti nuostolius, kurie neturi būti didesni kaip užmokestis už vežimа. Finansinių nuostolių draudimo suma turi būti pakankama šioms išlaidoms žalos atveju padengti.

Atsakomybė už gabenamа krovinį. Draudikai ir vežėjai neretai operuoja didelėmis (siekiančiomis 1,2 - 1,5 milijono litų) draudimo sumomis, lyg ir turinčiomis garantuoti didesnį jų gabenamų krovinių saugumа ar apgadinus brangų krovinį suteikiančiomis galimybę gauti didesnę kompensacijа. Tokių draudimo sumų taip pat neretai reikalauja užsakovai ar ekspeditoriai, siekdami perkelti vežėjui didesnę atsakomybę.

Praktikoje viskas gali būti šiek tiek kitaip. CMR konvencijoje nurodoma maksimali vežėjo atsakomybės draudimo suma, kuri negali viršyti 8,33 SDR / 1 kg bruto svorio. Išreiškus šį santykį litais, gauname apie 34 LTL / 1 kg bruto svorio. Puspriekabės keliamoji galia yra apie 24 tonas, tad nesunkiai galime apsiskaičiuoti aukščiausiа (pakankamа) draudimo sumos ribа: 34 LTL x 24 000 kg = 816 000 LTL. Atsižvelgiant į valiutų kursų svyravimus bei nevienodas puspriekabių keliamаsias galias, draudimo suma gali šiek tiek kisti, tačiau bendras principas išlieka. Tokia draudimo suma yra pakankama vežėjui, kadangi, nepriklausomai nuo krovinio vertės, jam negali būti pareikštos didesnės sumos pretenzijos. Galimos išimtys gabenant didesnio svorio krovinius ar deklaruojant CMR važtaraštyje papildomа krovinio vertę.

Deklaruojamosios papildomos krovinio vertės problemа verta panagrinėti išsamiau. Reikia turėti omenyje tai, jog draudikai standartinėmis sutartimis paprastai nedraudžia padidėjusios vežėjo atsakomybės, kylančios deklaravus papildomа krovinio vertę CMR važtaraštyje. Galima konfliktinė situacija: deklaravus papildomа krovinio vertę, vežėjas prisiima papildomа atsakomybę, o draudikas, jei jam nebuvo pranešta apie tokį deklaravimа, - ne. žalos atveju vežėjas gali likti vienas prieš pretenzijos reiškėjа, kadangi draudikas nedalyvaus žalos, viršijančios standartinę vežėjo atsakomybės ribа (8,33 SDR / 1 kg bruto) atlyginime. To galima išvengti tokiais būdais:

• Griežtai kontroliuoti transportavimo dokumentų pildymа, siekiant apsisaugoti nuo krovinio vertės deklaravimo CMR važtaraštyje. Instruktuoti vairuotojus, kad pastarieji, prieš pasirašydami CMR važtaraštį, atkreiptų ypatingа dėmesį į visus įrašus jame. Pagrindinis šio varianto trūkumas - žmogiškasis veiksnys. Negalima eliminuoti klaidos tikimybės.

• Draudikas prieš vežimo pradžiа informuojamas apie tokį atsakomybės ribų išplėtimа bei sumokama papildoma draudimo įmoka; draudimo apsauga tokiu atveju galioja didesnei krovinio vertei. Vėlgi akcentuotina žmogiškojo veiksnio įtaka: atsakingas už draudimа vežėjo įmonės darbuotojas ne visuomet turi informacijos, kas įrašoma važtaraštyje. Be to, gali nutikti taip, kad draudikui laiku bus nepranešta apie rizikos padidėjimа ar bus negautas pastarojo sutikimas drausti pasikeitusiomis sаlygomis. Draudikai, beje, numato ilgus terminus, per kuriuos privalu juos informuoti (pvz., ne vėliau kaip prieš savaitę iki numatomo vežimo pradžios). Tokiame dinamiškame transporto versle vargu ar visais atvejais įmanoma tai įgyvendinti.

• Galimybė drausti atsakomybę už krovinius su deklaruota krovinio verte numatoma metinėje draudimo sutartyje. šiuo atveju eliminuojama klaidos tikimybė, tačiau toks variantas yra gana brangus - jei tokių krovinių dalis bendrame krovinių sraute nėra didelė, netikslinga mokėti papildomai už bendrа draudimo apsaugos išplėtimа.

įvertinus išdėstytus faktus, darytina išvada, jog 800 000 - 900 000 LTL atsakomybės už krovinį draudimo suma daugeliu atvejų vežėjui pakankama. Jei yra realus didesnės draudimo sumos poreikis (t.y. siekiama sаmoningai prisiimti didesnę nei numatyta standartinė atsakomybė), nepakanka vien įrašyti tokiа sumа į draudimo sutartį - tai savaime negarantuoja draudiko dalyvavimo atlyginant žalа, būtina užsitikrinti draudimo apsaugos galiojimа šiai sumai, paruošiant atitinkamus draudimo sutarties papildymus.

Kroviniai, kuriems nedraudžiama atsakomybė už žalа. Verta atkreipti dėmesį ir į tai, jog CMR konvencijoje numatytos tik tokios išimtys kaip vežimai pagal tarptautines pašto konvencijas, palaikų vežimai ar būsto apstatymo vežimai persikraustant, tačiau draudikai standartine draudimo apimtimi nedraudžia alkoholio, tabako, tabako gaminių, brangios elektronikos, lengvųjų automobilių NVS šalyse, gyvūnų, meno kūrinių vežimų.

Visa tai dar kartа įrodo, jog būtina prieš sudarant draudimo sutartis įdėmiai įsiskaityti į draudimo sutarties sаlygas. Tas pats pasakytina ir apie draudimo sutarties šalių teises bei pareigas draudimo sutarties galiojimo metu. Daugeliu atvejų tikslus šių pareigų žinojimas bei vykdymas padeda išvengti konflikto bei paspartina žalos reguliavimo procesа.

"Transporto pasaulis"
Birželis Nr. 6 (54)

"Linava" informuoja

Naujienos

Aktualijos

Darbo laikas ir apskaitos žiniaraščiai

Lietuvos keliuose - pažeidėjai iš užsienio šalių

PZU Lietuva: valdymo struktūros pertvarka ir nauja strategija

Vejai transporto priemones stebi mobiliuoju ryљiu

Vežėjų klubas: galimybė bendrauti ir bendradarbiauti

Idėjos

Priekaba... bombai

Naudingi pasiūlymai

BALTIC TRAILERS - NAUJAS VARDAS PUSPRIEKABIų RINKOJE

Nauji modeliai

Naujienos

SENAS NAUJAS PAžįSTAMAS - MAGNUM

Pas kaimynus

BALNINIS VILKIKAS MAZ-MAN 6X2

Patirtis

Pirksi skubėdamas - verksi parduodamas

Pravartu žinoti

Jaunėlis ATEGO

Psichologija

Derybų menas

Specializacija

Būsimųjų „trakerių“ būsimoje kalvėje

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

AR EUROPA BUVO PASIRENGUSI?

Karštose diskusijose - racionalių sprendimų paieškos

Žinotina

VEžėJO ATSAKOMYBėS DRAUDIMAS

Technika

SIURBLYS Už MILIJONА !

Visai civilinis URAL

Teisė

Nelaimingi atsitikimai darbe

Muziejus

AFRIKOS KARALIUS