Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Būsimųjų „trakerių“ būsimoje kalvėje

Lina JAKUBAUSKIENė

Mokykloje

į pirmаjį būsimųjų tarptautinių vežimų vairuotojų - ekspeditorių kursа rugsėjo 1-аjа Naujojoje Vilnioje įsikūrusioje mokykloje susirinko 24 pirmakursiai, turintys vidurinį išsilavinimа. Kaip teigė Transporto ir verslo skyriaus vedėjas Tadeušas Grablevskis, idėja mokyti būsimuosius „trakerius“ kilo neatsitiktinai: šios specialybės darbuotojų paklausa pastaruoju metu itin didelė. „Būsimųjų vairuotojų laukia tiek didelių, tiek mažų firmų vadovai. Jau dabar sulaukiame gausybės skambučių su klausimais, kada galėsime pasiūlyti būsimuosius specialistus. Labai trūksta ir kitų mūsų rengiamų darbininkiškų profesijų atstovų, kone visi jie susiranda darbа dar besimokydami“, - teigė T. Grablevskis. Prieš steigiant naujа specialybę, konsultuotasi ir su asociacija „Linava“. Mokymosi programas, rengtas mokyklos specialistų, puikiai įvertino jas recenzavęs „Linavos“ mokymo centro direktorius Julius Salenekas.

šios specialybės mokymosi trukmė - dveji metai. Būsimųjų tarptautinių vežimų vairuotojai mokosi tiek bendrakultūrinių dalykų (estetikos, kūno kultūros, specialybės užsienio kalbos, kalbos kultūros ir specialybės kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos), tiek specialybės (raštvedybos ir biuro technikos, vežimų technologijos, logistikos, tarptautinių vežimų organizavimo kelių transportu, metalų technologijos, braižybos ir techninių matavimų, automobilių sandaros, automobilių diagnostikos ir techninio aptarnavimo, KET ir saugaus eismo, transporto geografijos, ekspedicijos, draudimo, pavojingų krovinių vežimų organizavimo, sutartinės ir darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, kelių transporto ekonomikos) dalykų. Gamybinę praktikа, besimokydami antrajame kurse, būsimieji vairuotojai atliks transporto įmonėse.

„Džiaugsimės, jei parengsime bent dešimt gerų būsimųjų vairuotojų. Maždaug tiek turime moksleivių, kurie turi tvirtа motyvacijа, noriai semiasi žinių bei pasirengę dirbti šį darbа. Gaila, kad dėl amžiaus (baigę mokslus, dauguma jų bus 21-erių) jie negalės dar mokykloje gauti E kategorijos vairuotojo pažymėjimų. Tačiau, įgiję stažа Lietuvos keliuose bei sulaukę 22-ejų, galės sėkmingai išplaukti ir į tarptautinius vandenis“, - kalbėjo T. Grablevskis.

Problemos

Kol kas mokykla turi licencijа rengti tik B klasės vairuotojus. Tačiau jau paduotas prašymas rengti C kategorijos specialistus ir tikimasi, kad artimiausiu metu jis bus patenkintas.

Tam, kad parengtų kvalifikuotus „trakerius“, mokyklai reikia tobulinti materialinę bazę, ieškoti naujų kvalifikuotų dėstytojų. Tačiau, pasak T. Grablevskio, visos problemos - išsprendžiamos. Būsimuosius vairuotojus mokymams bei praktikai noriai priima įvairios šalies įmonės. Ypač naudingas bendradarbiavimas užsimezgė su Vilniaus UAB „Viljana“, kuri pažadėjo skirti savo vilkikus būsimųjų vairuotojų tarptautininkų mokymui. Daug padeda ir kitos firmos: sutarties su UAB „Klion“ sаlygose numatyta, kad moksleiviai galės atlikti praktikа įmonės servisuose. Ten vyksta ir šaltkalvystės, automobilių sandaros ir aptarnavimo mokymo užsiėmimai. Pastaruoju metu ketinama pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su įmone „Melga“, kuri įrengtų mokyklos dirbtuvėse darbo vietas būsimiesiems specialistams mokyti.

„Viena iš didesnių mūsų problemų - kvalifikuotų dėstytojų trūkumas. Ar galime ilgai išsaugoti darbuotojus, jei jauno specialisto, baigusio universitetа, atlyginimas nesiekia ir tūkstančio litų? Ar turiu teisę sulaikyti darbuotojа žinodamas, kad kitur jis uždirbs gerokai daugiau? Kiekvienas renkasi tai, kas jam geriau“, - kalbėjo T. Grablevskis. šiuo metu moksleivius moko daugiausia jauni mokytojai. Pasak Transporto ir verslo skyriaus vedėjo, tai - ir privalumas, ir trūkumas: jauni mokytojai turi daugiau entuziazmo, antra vertus, jiems dažnai trūksta patirties, sugebėjimo susikalbėti su moksleiviais. T. Grablevskis pasidžiaugė, kad mokykloje dėstytoju dirba ir ne vienas buvęs jos auklėtinis. Baigę aukštаsias mokyklas ir įgiję magistro laipsnį, jie sėkmingai perteikia sukauptas žinias dabartiniams moksleiviams.

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro specialistai pasigenda glaudesnio bendravimo su asociacijos „Linava“ mokymo centru - kvalifikuoti šios įstaigos dėstytojai galėtų dėstyti kai kurias disciplinas. „Ko gero, pernelyg menkas bendradarbiavimas su asociacija - mūsų darbo trūkumas. Tikimės, kad padarytas klaidas dar galima ištaisyti, tada naudos turėtų abi pusės“, - sakė T. Grablevskis.

Mokyklai trūksta ir mokymo priemonių. Iki šiol nėra automobilio būsimųjų vairuotojų mokymui. Tačiau ir tai, pasak T. Grablevskio, nėra didelė bėda: mokykla sudarė sutartį su Vilniaus aukštesniosios žemės ūkio mokyklos vairavimo mokymo centru, kuriame mokiniai galės pagilinti jau turimas žinias ir įgyti C kategorijos vairuotojo pažymėjimus.

Bene didžiausia problema - nepakankamas profesinio mokymo prestižas visuomenėje. Skirtingai nei kitose Europos šalyse, dauguma vidurines mokyklas baigusių abiturientų vis dar renkasi aukštаsias universitetines mokyklas bei kolegijas. Tuo tarpu profesinis mokymas - puiki starto aikštelė norintiems mokytis toliau. „šiuo metu itin daug kalbama apie mokymo tęstinumа, tačiau kol kas jis mūsų šalyje dar per mažai įgyvendinamas. Profesinės mokyklos parengia puikius žemesniosios grandies specialistus, norintieji visada gali kelti kvalifikacijа ir toliau. Mūsų mokyklos įvairių specialybių moksleivius mielai priima Vilniaus technikos kolegija ir Vilniaus kolegija. Jie mano, kad profesinėje mokykloje parengti būsimieji specialistai yra pranašesni savo žiniomis ir įgūdžiais už vidurinę mokyklа baigusius abiturientus. O norintieji visada gali mokytis toliau“, - sakė T. Grablevskis.

Su nostalgija mokyklos vadovas prisimena laikus, kai mokytis kai kurių specialybių susidarydavo didžiuliai konkursai. Tarkim, įmonės komersanto specialybės mokytis pakliūdavo moksleiviai, kurių atestato vidurkis nebūdavo žemesnis nei 8-8,5 balo. Dabar džiaugiamasi, jei surenkama grupė ir su daug žemesniu atestato balų vidurkiu…

Ateitis

„Esame atviri bet kokioms naujovėms. Atsižvelgdami į poreikius, koreguojame mokymo programas, planus, keičiame būsimаsias specialybes. Stengiamės taikytis prie rinkos sаlygų, rengti tik pačius reikalingiausius specialistus“, - sakė T. Grablevskis.

Vienas iš ateities planų - rengti mokykloje vairuotojų perkvalifikavimo kursus. Kaip žinia, vadovaujantis Europos socialinio fondo projektu „Nuotolinis mokymasis profesinėje mokykloje - lygių galimybių užtikrinimas“, kuriam finansavimas skiriamas iš ES struktūrinių fondų, ketinama pradėti perkvalifikuoti vairuotojus dirbti tarptautiniais maršrutais. Toks mokymas turėtų būti labai patogus tarptautiniams ir vidaus krovinių vežimo keliais operatoriams, jis patogus ir vairuotojų kvalifikacijai kelti. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Transporto ir verslo skyrius mielai prisidėtų prie šio projekto.

T. Grablevskis prasitarė, kad svarstoma galimybė rengti mokykloje giminingų sričių darbuotojus, kurie galėtų dirbti žemesniųjų grandžių specialistais transporto įmonėse. Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras neatmeta galimybės rengti ir tarptautiniais maršrutais dirbsiančius autobusų vairuotojus.

„Dirbame tik pirmuosius metus. Esame kaip kūdikis, žengiantis gyvenimo keliu pirmuosius žingsnius. Planų ateičiai - daugybė. Tikimės ir asociacijos „Linava“, kurios įmonėms labai trūksta aukštos kvalifikacijos gerai parengtų vairuotojų, pagalbos. Stengiamės dirbti lanksčiai bei būti atviri bet kokioms naujovėms, bet kokiam abiem pusėms naudingam bendradarbiavimui“, - teigė Tadeušas Grablevskis.

"Transporto pasaulis"
Birželis Nr. 6 (54)

"Linava" informuoja

Naujienos

Aktualijos

Darbo laikas ir apskaitos žiniaraščiai

Lietuvos keliuose - pažeidėjai iš užsienio šalių

PZU Lietuva: valdymo struktūros pertvarka ir nauja strategija

Vejai transporto priemones stebi mobiliuoju ryљiu

Vežėjų klubas: galimybė bendrauti ir bendradarbiauti

Idėjos

Priekaba... bombai

Naudingi pasiūlymai

BALTIC TRAILERS - NAUJAS VARDAS PUSPRIEKABIų RINKOJE

Nauji modeliai

Naujienos

SENAS NAUJAS PAžįSTAMAS - MAGNUM

Pas kaimynus

BALNINIS VILKIKAS MAZ-MAN 6X2

Patirtis

Pirksi skubėdamas - verksi parduodamas

Pravartu žinoti

Jaunėlis ATEGO

Psichologija

Derybų menas

Specializacija

Būsimųjų „trakerių“ būsimoje kalvėje

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

AR EUROPA BUVO PASIRENGUSI?

Karštose diskusijose - racionalių sprendimų paieškos

Žinotina

VEžėJO ATSAKOMYBėS DRAUDIMAS

Technika

SIURBLYS Už MILIJONА !

Visai civilinis URAL

Teisė

Nelaimingi atsitikimai darbe

Muziejus

AFRIKOS KARALIUS