Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Vežėjų klubas: galimybė bendrauti ir bendradarbiauti

Vej klubai - viena iљ transporto paslaugas teikiani moni vadov konstruktyvaus bendravimo ir skmingo bendradarbiavimo form. Apie Vej klubo, vienijanio Vilniaus, Kauno, Kupiљkio ir Љiauli region vejus, veikl, tikslus ir udavinius, bendradarbiavimo naud ir љios organizacijos nariams aktuali problem sprendimo bdus kalbams su klubo prezidentu, tarptautinio krovini gabenimo paslaugas teikianios kompanijos „Vilniaus dobilas“ prezidentu Remigijumi ITKEVIIUMI.

- Kada buvo įsteigtas vežėjų klubas, kokia jo valdymo struktūra?

- Klubas įregistruotas 1997 metų kovo 7 dienа. Jo steigėjais buvo 15 bendraminčių fizinių asmenų, vadovaujančių su transporto veikla susijusioms firmoms. Dabar klubas vienija 16 vežėjų įmonių, turinčių apie 500 sunkvežimių.

Vežėjų klubui vadovauja prezidentas ir du viceprezidentai, kurie renkami dvejų metų laikotarpiui. Pagal vežėjų klubo įstatus, prezidentu ir prezidiumo nariais tie patys asmenys gali būti renkami ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. šių metų balandžio 28 dienа prezidento pareigos jau antrа kadencijа iš eilės patikėtos man, o viceprezidentais išrinkti bendrovės „Vylaista“ vadovas Vytautas Milėnas ir UAB „Finėjas“ vadovas Aidas Plaščinskas.

- Kokie klubo tikslai ir funkcijos?

- Vežėjų klubo tikslai ir funkcijos numatytos šios visuomeninės organizacijos įstatuose. Nors klubo narių sudėtis per aštuonerius metus pasikeitė apie 40 proc., mūsų tikslai ir uždaviniai išlieka tie patys. Suprantama, kad keičiantis aplinkybėms, tenka koreguoti kai kurių įstatuose numatytų klubo funkcijų eiliškumа, atsižvelgiant į konkrečiai susiklosčiusios situacijos aktualijas. Kadangi vežėjų verslo sėkmė priklauso nuo daugelio beveik kasdien ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse besikeičiančių aplinkybių, Vežėjų klubas ir yra ta organizacija, kuri skatina glaudesnį vežėjų ryšį ir savitarpio pagalbа, suteikia galimybę susipažinti su norminių aktų pasikeitimais, analizuoti vežėjų poreikius ir padėti spręsti bendras problemas, atstovauti klubo nariams dirbant su savivaldybėmis, tarptautinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis, padėti konkuruoti su užsienio šalių vežėjais, kaupti ir platinti informacijа apie užsakovus, patikimus ir nepatikimus partnerius, kelti klubo narių profesinę kvalifikacijа.

- Ar vežėjų klubas nebuvo įsteigtas kaip alternatyva asociacijai „Linava“, kadangi abiejų vežėjus vienijančių organizacijų veiklos gairės labai panašios?

- Mūsų vežėjų klubas buvo pirmoji laisvanoriška visuomeninė vežėjų organizacija, savo veikla nesiekianti gauti pelno. Kai kurie oponentai, nepatenkinti asociacijos „Linava“ veikla ir nebūdami mūsų klubo nariais, bandė paskleisti neteisingа nuomonę, jog naujoji vežėjų organizacija įsteigta ieškant alternatyvos asociacijai „Linava“. Po keleto mūsų veiklos metų paaiškėjo, kad oponentai skleidė tik gandus, nes iš tikrųjų vežėjų klubo tikslai ir uždaviniai nėra nukreipti prieš kitas visuomenines organizacijas, juolab prieš nacionalinę vežėjų asociacijа „Linava“ ar ekspeditorių asociacijа „Lineka“. Vežėjų klubas siekė ir toliau sieks tik geranoriško, abipus naudingo bendradarbiavimo, o ne konfrontacijos su asociacija „Linava“ ir kitomis vežėjus vienijančiomis ar su jų verslu susijusiomis organizacijomis.

- Ar bendradarbiaujate su kitais vežėjų klubais?

- Praėjus maždaug pusmečiui po mūsų klubo gimimo, atsirado pasekėjų ir kituose Lietuvos regionuose. Buvo įsteigti Kauno, šiaulių, Vakarų Lietuvos, Dzūkijos ir Aukštaitijos vežėjų klubai. Kiekvienas vežėjų klubas, atsižvelgdamas į konkretaus regiono situacijа, turi numatęs ir vykdo savo strategijа, todėl jų veiklos kryptys šiek tiek skiriasi. Be abejonės, siekdami bendrų tikslų, kurie mus vienija, stengiamės bendradarbiauti ir padėti vieni kitiems surasti optimalius sprendimus.

- Ar dažnai renkatės į posėdžius, galbūt per aštuonerius metus jau gimė naujos neformalaus bendravimo tradicijos?

- Kai nebūna itin skubiai spręstinų problemų, į klubo posėdžius renkamės kas šešias savaites. 12 - 15 bendraminčių būrys - optimali auditorija, kurioje galima neformaliai pabendrauti, išsiaiškinti problemas, surasti atsakymus į klubo narius dominančius klausimus ir priimti konstruktyvius sprendimus. Labai svarbu iš pirmų lūpų išgirsti informacijа apie technikos naujoves, naujus reikalavimus, draudimus ir mokesčius įvairiose Europos šalyse. Be abejonės, daug naudingos aktualios informacijos gauname iš žurnalų „Transporto pasaulis“, „Vežėjų žinios“ ir kitų spaudos leidinių, asociacijos „Linava“ ir kitų šaltinių, tačiau apie praktinį naujovių pritaikymа visada geriausia išgirsti iš pačių vežėjų, savo kailiu jau spėjusių patirti naujų reikalavimų nepaisymo kainа dėl nežinojimo ar nesugebėjimo praktiškai jų pritaikyti.Ypač daug problemų teko aptarinėti, kai mūsų šalis dar tik siekė narystės ES, įvedus naujus kelių mokesčius Austrijoje, Vokietijoje bei studijuojant kitas naujoves šalyse, į kurias su kroviniais važinėja mūsų klubo nariai. Manau, jog sėkmingа kolektyvinį problemų sprendimа nulemia tai, kad visi klubo nariai gerai pažįstami, negudrauja ir nesipuikuoja vieni prieš kitus, o sugeba išklausyti kitų nuomones ir pasidalyti gera patirtimi.

Nagrinėdami klausimus, į kuriuos konkrečius atsakymus gali pateikti vienos ar kitos institucijos pareigūnai ar specialistai, į klubo posėdžius kviečiamės VKTI, Muitinės departamento, Valstybinės mokesčių inspekcijos, asociacijos „Linava“ ir kitų valstybinių ar visuomeninių organizacijų atstovus. Toks abipusis bendravimas labai naudingas ir mūsų svečiams, iš arti susipažįstantiems su klubo narių problemomis, ir mums patiems. Tokių susitikimų naudа akivaizdžiai pademonstravo ir XV kongresas, kuriame buvo bandoma kelti daug klausimų, iš anksto neįsigilinus į jų esmę. Mūsų klubo nariai kartu su asociacija „Linava“ iš anksto aptarė kongreso darbotvarkėje numatytus svarstyti klausimus ir todėl racionaliam darbui trukdančiose diskusijose nedalyvavo, o stengėsi nuraminti be reikalo kylančias aistras.

Posėdžiuose aptariame ir įvairias ekonominės analizės suvestines. Kadangi mūsų klubo nariai naudoja skirtingų markių ir modelių transporto priemones, renkame ir kaupiame duomenis apie įvairios technikos eksploatacijos ypatumus ir patikimumа, degalų sаnaudas, įsigijimo sаlygas ir kt. Tokių duomenų suvestinės padeda mūsų nariams realiai atsižvelgti į gamintojų testuose ir eksploatavimo instrukcijose skelbiamus duomenis, kuriuose, mūsų manymu, reikia įvertinti „apgaulės koeficientа“ (vilkiko svoris nurodomas be eksploatacinių skysčių, priekaba ar puspriekabė be atsarginio rato ir pan.) ir pasirinkti optimalų variantа, kai ketinama įsigyti naujа vilkikа ar prikabinamаjа technikа. Be to, renkame ir keičiamės informacija apie nepatikimus užsakovus, ekspeditorius ir kitus verslo partnerius.

Pabendrauti į klubo posėdžius pasikviečiame ir savo šeimų narius, du kartus per metus organizuojame kultūrinius turistinius renginius gamtoje arba kaimo turizmo sodybose, kolektyviai aplankome teatro, baleto ar operos spektaklius. Tokios išvykos jau tapo gražia vežėjų klubo narių neformalaus bendravimo tradicija, suartinančia ne tik mūsų vežėjus, bet ir jų šeimas.

- Dėkoju už pokalbį, linkiu sėkmės jums ir visiems klubo nariams.

Kalbėjosi Tomas LABžENTIS

"Transporto pasaulis"
Birželis Nr. 6 (54)

"Linava" informuoja

Naujienos

Aktualijos

Darbo laikas ir apskaitos žiniaraščiai

Lietuvos keliuose - pažeidėjai iš užsienio šalių

PZU Lietuva: valdymo struktūros pertvarka ir nauja strategija

Vejai transporto priemones stebi mobiliuoju ryљiu

Vežėjų klubas: galimybė bendrauti ir bendradarbiauti

Idėjos

Priekaba... bombai

Naudingi pasiūlymai

BALTIC TRAILERS - NAUJAS VARDAS PUSPRIEKABIų RINKOJE

Nauji modeliai

Naujienos

SENAS NAUJAS PAžįSTAMAS - MAGNUM

Pas kaimynus

BALNINIS VILKIKAS MAZ-MAN 6X2

Patirtis

Pirksi skubėdamas - verksi parduodamas

Pravartu žinoti

Jaunėlis ATEGO

Psichologija

Derybų menas

Specializacija

Būsimųjų „trakerių“ būsimoje kalvėje

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

AR EUROPA BUVO PASIRENGUSI?

Karštose diskusijose - racionalių sprendimų paieškos

Žinotina

VEžėJO ATSAKOMYBėS DRAUDIMAS

Technika

SIURBLYS Už MILIJONА !

Visai civilinis URAL

Teisė

Nelaimingi atsitikimai darbe

Muziejus

AFRIKOS KARALIUS