Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Lietuvos keliuose - pažeidėjai iš užsienio šalių

Lietuvai tapus ES nare, љalies keliuose suintensyvjo krovininio transporto eismas. krovini gabenimo automobili keliais rink vis labiau skverbiasi vejai iљ Lenkijos, Rusijos, Latvijos ir net tolimesni valstybi. Siekdama sudaryti visiems keli transporto versle dalyvaujantiems subjektams vienodas konkurencijos
slygas ir utikrinti saug eism љalies keliuose, Valstybin keli transporto inspekcija (VKTI) sustiprino komercini transporto priemoni kontrol. Apie љios kontrols rezultatus kalbams
su VKTI Kontrols skyriaus virљininku Broniumi ЉAULINSKU.

- Iki šiol tarp daugelio mūsų šalies vežėjų vyravo nuomonė, kad VKTI ir kitos kontrolės institucijos labiausiai tikrina tik Lietuvoje įregistruotas transporto priemones. Kaip yra iš tikrųjų?

- Per šių metų keturis mėnesius VKTI pareigūnai keliuose ir pasienio kontrolės punktuose patikrino 4770 transporto priemonių arba 48 proc. daugiau, nei per tа patį praėjusių metų laikotarpį. Iš visų patikrintų transporto priemonių 2100 buvo įregistruotos Lietuvoje, 2670 - užsienio šalyse. Pernai per pirmuosius keturis mėnesius buvo patikrinta 3230 krovininių ir keleivinių automobilių, iš kurių 2270 buvo registruota Lietuvoje ir 960 - užsienyje.

Per šių metų keturis mėnesius patikrintų transporto priemonių, registruotų Lietuvoje ir užsienyje, skaičiaus santykis buvo 1:1,28, pernai per tа patį laikotarpį - 1:0,42.

Nuo 2005 m. kovo mėnesio buvo sustiprinta kelionės leidimų kontrolė Kalvarijų, Panemunės ir Smėlynės pasienio kontrolės punktuose, kur VKTI pareigūnai dirbo ištisа parа.

- Kokie šios kontrolės rezultatai?

- Kovo - balandžio mėnesiais pasienio kontrolės punktuose buvo patikrintos 2156 transporto priemonės, iš jų 1591 užsienio šalyse registruotas sunkvežimis ir autobusas, kurių vairuotojams paskirta 38590 litų baudų.

Kontrolės rezultatų analizė rodo, kad per keturis šių metų mėnesius Lietuvos keliuose padarytų teisės aktų pažeidimų skaičius 100-ui patikrintų transporto priemonių, registruotų mūsų šalyje, sudarė 32,8 proc., registruotų užsienio valstybėse - 25 proc. Taigi mūsų šalies vežėjams šiuo požiūriu reikėtų gerokai pasitempti, tuo labiau, jog lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu šalyje registruotomis transporto priemonėmis padarytų pažeidimų skaičius Lietuvos keliuose išaugo nuo 28,3 iki 32,8 proc.

- Kokius pagrindinius užsieniečių pažeidimus Lietuvoje nustatė VKTI pareigūnai?

- Užsienyje registruotų transporto priemonių vairuotojai padarė 385 įvairius pažeidimus. Daugiausia - 204 vairuotojai - pažeidė vairavimo ir poilsio režimа (apie 12,8 proc.), 140 - važiavo su nepilnai užpildytu leidimu (apie 8,8 proc.), 24 atvejais pateiktas kelionės leidimas neatitiko vežimo pobūdžio (apie 1,5 proc.) ir net 17 transporto priemonių vairuotojų apskritai neturėjo kelionės leidimo Lietuvoje (apie 1 proc.).

Vairuotojai, važiavę su nepilnai užpildytais leidimais, buvo nubausti administracine tvarka. Užsienio šalyse registruotų transporto priemonių - daugiausia Lenkijos - vairuotojai, važiavę be Lietuvos leidimo ar pateikę leidimа, neatitinkantį vežimo pobūdžio, nubausti administracine tvarka, o jų transporto priemonės sulaikytos, kol joms buvo atvežti reikalavimus atitinkantys leidimai.

- Vyrauja nuomonė, kad baudos pažeidėjams mūsų šalyje per švelnios, ar jų nenumatoma didinti?

- Be abejonės, baudos krovinių ir keleivių vežėjams, pažeidusiems nustatytus reikalavimus, ne tik Europos Sаjungos senbuvėse, bet ir mūsų kaimyninėse šalyse ženkliai didesnės. Pagal ES direktyvų nuostatas šalys narės nuolat keičiasi informacija apie vežėjų padarytus pažeidimus ir už juos paskirtas baudas. štai pagal VKTI gautа informacijа iš Lenkijos apie mūsų šalies vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo pažeidimus 2004 metais, Lietuvoje registruotų transporto priemonių vairuotojams už 3000 pažeidimų paskirtų baudų suma sudarė per 2,4 mln. zlotų.

Pagal dabar galiojantį Administracinį teisės pažeidimų kodeksа ( ATPK) mūsų šalyje už vairavimo ir poilsio režimo pažeidimа vairuotojams numatyta nuo 100 iki 200 litų bauda, vežėjams - nuo 250 iki 500 litų. Už viršsvorį sunkvežimių vairuotojai gali būti baudžiami nuo 250 iki 500 litų, vežėjams pagal ATPK bauda apskritai nenumatyta.

Už važiavimа be kelionės leidimo vairuotojams nustatyta nuo 50 iki 100 litų bauda, vežėjams - nuo 150 iki 300 litų. Suprantama, kad daugelio užsienio šalių vairuotojams kur kas pigiau sumokėti baudа, nei įsigyti leidimа. VKTI jau pateikė Susisiekimo ministerijai ATPK pakeitimo ir papildymo projektа, kuriame už tokį pažeidimа numatyta 1000 litų bauda.

Kalbėjosi Tomas LABžENTIS

"Transporto pasaulis"
Birželis Nr. 6 (54)

"Linava" informuoja

Naujienos

Aktualijos

Darbo laikas ir apskaitos žiniaraščiai

Lietuvos keliuose - pažeidėjai iš užsienio šalių

PZU Lietuva: valdymo struktūros pertvarka ir nauja strategija

Vejai transporto priemones stebi mobiliuoju ryљiu

Vežėjų klubas: galimybė bendrauti ir bendradarbiauti

Idėjos

Priekaba... bombai

Naudingi pasiūlymai

BALTIC TRAILERS - NAUJAS VARDAS PUSPRIEKABIų RINKOJE

Nauji modeliai

Naujienos

SENAS NAUJAS PAžįSTAMAS - MAGNUM

Pas kaimynus

BALNINIS VILKIKAS MAZ-MAN 6X2

Patirtis

Pirksi skubėdamas - verksi parduodamas

Pravartu žinoti

Jaunėlis ATEGO

Psichologija

Derybų menas

Specializacija

Būsimųjų „trakerių“ būsimoje kalvėje

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

AR EUROPA BUVO PASIRENGUSI?

Karštose diskusijose - racionalių sprendimų paieškos

Žinotina

VEžėJO ATSAKOMYBėS DRAUDIMAS

Technika

SIURBLYS Už MILIJONА !

Visai civilinis URAL

Teisė

Nelaimingi atsitikimai darbe

Muziejus

AFRIKOS KARALIUS