Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

G E G U ž ė KRONIKA

Gegužės 3 d. Asociacijos „Linava“ vadovai, krovininio ir keleivinio transporto atstovai susitiko su šalies susisiekimo ministru Zigmantu Balčyčiu ir apsvarstė 18 vežėjams aktualių klausimų. Daugelio iškeltų problemų sprendimas priklauso būtent Susisiekimo ministerijos kompetencijai, todėl „Linava“ stengiasi glaudžiau bendradarbiauti su ministerija.

Gegužės 6 d. Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ „Le Meridien Villon“ viešbutyje Vilniuje surengė XV vežėjų kongresа. Kongreso dalyviai apžvelgė situacijа kelių transporto rinkoje, aptarė asociacijos veiklа bei jos darbo perspektyvas, patvirtino 2005 metų biudžetа bei priėmė kongreso rezoliucijа.

Gegužės 11 d. Surengtoje spaudos konferencijoje asociacijos „Linava“ vadovai apibendrino XV kongrese priimtus sprendimus ir kritikavo Lietuvos naftos produktų mažmeninės prekybos asociacijos (LNPMPA) skleidžiamа klaidinančiа informacijа apie galimas šalies vežėjų sаsajas su nelegalia prekyba degalais iš Rusijos ir Baltarusijos. Asociacija pateikė žurnalistams oficialius didžiausių degalinių tinklų ir Statistikos departamento duomenis apie degalų pardavimo tendencijas Lietuvoje, kurie paneigia LNPMPA visuomenę klaidinančiа informacijа.

Gegužės 19-20 d. Asociacijos „Linava“ delegacija dalyvavo Taline IRU surengtoje 8-ojoje TransEuro kelių transporto konferencijoje. šiame svarbiame renginyje dalyvavo beveik 500 atstovų iš 39 Europos ir Azijos šalių. Konferencijoje pagrindinis dėmesys buvo skirtas kelių transporto ryšiams su kitomis ekonomikos šakomis išsiplėtusioje Europos Sаjungoje. Dalyviai priėmė rezoliucijа, raginančiа vyriausybines institucijas suteikti politinį prioritetа efektyviam kelių transporto skatinimui.

Gegužės 24 d. Lietuvoje pradėtas vykdyti Europos socialinio fondo projektas „Nuotolinis mokymasis profesinėje mokykloje - lygių galimybių užtikrinimas“. Projektа, kuriam finansinė parama skiriama iš ES struktūrinių fondų, vykdys Kėdainių profesinio rengimo centras kartu su partneriais – Utenos regioninio profesinio mokymo centru, Anykščių žemės ūkio mokykla, Daugų technologijos ir verslo mokykla, Všį Alantos technologijos ir verslo mokykla ir „Linavos“ mokymo centru.

Gegužės 26 d. Asociacija „Linava“ Aukščiausiajam teismui nusprendė apskųsti Vilniaus apygardos teismo sprendimа atmesti vežėjų asociacijos „Linava“ skundа dėl žurnalo „Kelias“ straipsnio, kuris pakenkė asociacijos reputacijai ir vardui.

Gegužės 30 d. Asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius susitiko su Susisiekimo ministerijos sekretore Liudmila Zumeriene ir aptarė su ja šalies vežėjams rūpimus klausimus: kelionės leidimai į Rusijа, vežėjų problemos Lenkijoje, Balkanų šalyse. Kalbant apie pasirengimа dvišalių komisijų posėdžiams su šių šalių transporto institucijomis, A.Kondrusevičius paprašė ministerijos sekretorės rasti galimybę paspartinti bendradarbiavimа su Balkanų šalimis kelių transporto srityje.

Aptarė valstybinių numerių dublikatų pagaminimo ir vilkikų svorio pakeitimo galimybes

Birželio 7 d. asociacijos „Linava“ specialistai susitiko su Vį „Regitra“ bei Eismo priežiūros tarnybos (EPT) atstovais. Buvo svarstomos galimybės supaprastinti krovininių transporto priemonių pamestų ar pavogtų valstybinių numerių keitimo procedūras.

Pasak asociacijos transporto politikos ir informacijos sekretoriaus Algirdo Baranausko, vežėjai pageidauja, kad vietoj pamesto ar pavogto vieno iš vilkiko valstybinių numerių būtų išduodamas dublikatas, tada nereikėtų keisti abiejų numerių bei techninio paso.

Tokį pageidavimа vežėjai motyvuoja dar ir tuo, kad, keičiant valstybinius numerius, automatiškai reikia keisti EB leidimų kopijas, degalų korteles, mokesčio už Lietuvos kelius kvitus, nes juose įrašomas automobilio valstybinis numeris. Be to, vilkiko numeris yra įregistruotas ir Vokietijos kelių mokesčių sistemoje, todėl reikėtų jį perregistruoti ir Vokietijoje.

Vį „Regitra“ atstovai iš esmės neprieštaravo vežėjų siūlymams, tačiau EPT teigė nagrinėsianti, kokius teisės aktus reikės keisti, siekiant tokio susitarimo. „Regitra“ taip pat informavo asociacijos atstovus apie pasitaikančius vilkikų valstybinių numerių klastojimo atvejus. Sutarta, kad įmonė kas mėnesį „Linavai“ teiks iš užsienio valstybių gautа informacijа apie tokius pažeidimus.

Asociacijos atstovų teigimu, veikiausiai bus leista vietoj vilkiko vieno pamesto ar pavogto valstybinio numerio pagaminti jo dublikatа, bet tik vienа kartа ir tik automobiliams, vykdantiems tarptautinius vežimus. Jei numeris yra sugadintas ar pažeistas, bet jį galima identifikuoti, ir dabar „Regitra“ pagamina naujа.

Susitikime taip pat buvo aptartas ir kitas vežėjams aktualus klausimas - vilkiko ar puspriekabės svorio neatitikimas su nurodytu techniniame pase. Išsiaiškinta, kad keičiant puspriekabės svorį, vežėjui pakanka gauti muitinės svėrimo pažymа. Keičiant vilkiko svorį, reikia gauti transporto priemonės gamintojo atstovo (dilerio) pažymа apie konkretaus automobilio realų svorį.

Tarpininkaus susigrаžinant PVM iš Ispanijos

Vežėjų asociacija „Linava“ informuoja, kad artimiausiu metu bus pasirašyta sutartis su Ispanijos finansinių paslaugų agentūra dėl tarpininkavimo susigrаžinant PVM už Ispanijoje pirktus degalus.

Pasak „Linavos“ PVM grаžinimo poskyrio specialistų, jau suderinti visi reikalingi formalumai, o ispanai žada grаžinti PVM labai operatyviai - per 30 dienų nuo paraiškos įregistravimo Ispanijos mokesčių inspekcijoje (IMI).

IMI galima pateikti paraiškas tokio pat laikotarpio kaip ir kitų šalių mokesčių inspekcijoms: ne trumpesnio kaip 3-jų mėnesių, bet ne ilgesnio kaip 1-erių metų.

Asociacijos duomenimis, krovinius ir keleivius į Ispanijа veža apie 100 asociacijos transporto bendrovių.

PVM grаžinimo klausimu asociacija taip pat sėkmingai dirba su Vokietija, Lenkija, Olandija, Belgija ir Liuksemburgu. šia „Linavos“ paslauga nuolat naudojasi per 600 šalies kelių transporto įmonių.

Anatolijus Jakimovas

Asociacijos „Linava“ spaudos atstovas

Vokietija

„Toll CollectGmbH“ informavo, kad nuo 2006 m. sausio 1 d. OBU prietaisuose reikės naudoti naujа programinę įranga OBU 2. šiа programinę įrangа nuo 2005 m. rugpjūčio mėn. bus galima nemokamai diegti „Toll Collect“ paslaugų centruose.

Informacijos ir IT skyrius

"Transporto pasaulis"
Birželis Nr. 6 (54)

"Linava" informuoja

Naujienos

Aktualijos

Darbo laikas ir apskaitos žiniaraščiai

Lietuvos keliuose - pažeidėjai iš užsienio šalių

PZU Lietuva: valdymo struktūros pertvarka ir nauja strategija

Vejai transporto priemones stebi mobiliuoju ryљiu

Vežėjų klubas: galimybė bendrauti ir bendradarbiauti

Idėjos

Priekaba... bombai

Naudingi pasiūlymai

BALTIC TRAILERS - NAUJAS VARDAS PUSPRIEKABIų RINKOJE

Nauji modeliai

Naujienos

SENAS NAUJAS PAžįSTAMAS - MAGNUM

Pas kaimynus

BALNINIS VILKIKAS MAZ-MAN 6X2

Patirtis

Pirksi skubėdamas - verksi parduodamas

Pravartu žinoti

Jaunėlis ATEGO

Psichologija

Derybų menas

Specializacija

Būsimųjų „trakerių“ būsimoje kalvėje

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

AR EUROPA BUVO PASIRENGUSI?

Karštose diskusijose - racionalių sprendimų paieškos

Žinotina

VEžėJO ATSAKOMYBėS DRAUDIMAS

Technika

SIURBLYS Už MILIJONА !

Visai civilinis URAL

Teisė

Nelaimingi atsitikimai darbe

Muziejus

AFRIKOS KARALIUS