Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Vytautas Antanas SENDžIKAS

Liepos 7 d. mirė Kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ viceprezidentas Vytautas Antanas Sendžikas.

Gimė jis 1944 balandžio 4 d. šakių rajone, Kraujučių kaime.

1951 metais pradėjo lankyti Barzdų septynmetę mokyklа, kuriа baigęs toliau mokėsi Pilviškių vidurinėje mokykloje. 1962 metais baigė vidurinę mokyklа ir įstojo į Kauno politechnikos instituto (KPI) Mechanikos fakultetа (automobilių transporto eksploatacijos ir remonto specialybė). įstojęs į institutа pradėjo dirbti Kauno autobusų parke šaltkalvio mokiniu, o baigė čia gamybinę praktikа būdamas 3-čios kategorijos šaltkalviu. Baigęs tris instituto kursus, persikėlė gyventi į Vilnių, o studijas toliau tęsė KPI Vilniaus filialo vakariniame skyriuje. 1967 m., dar besimokydamas institute, pradėjo dirbti Automobilių transporto ir plentų ministerijos Vyriausiosios autotransporto valdybos techniniame skyriuje inžinieriumi. šioje ministerijoje dirbo iki 1995 m., t. y. beveik 29-erius metus. Per tа laikа ne kartа keitėsi ministerijos, jos struktūrinių padalinių pavadinimai ir užimamos pareigos – inžinierius, vyresnysis inžinierius, Saugaus eismo skyriaus viršininko pavaduotojas, Darbo apsaugos ir saugumo technikos skyriaus viršininkas, Saugaus eismo skyriaus viršininkas, Techninės priežiūros sektoriaus viršininkas, Eismo saugumo ir aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas.

Didžiаjа laiko dalį ministerijoje dirbo saugaus eismo užtikrinimo srityje.

1993 metų viduryje laikinai buvo paskirtas Kelių transporto departamento techninės priežiūros sektoriaus viršininku. Per pusmetį drauge su kolektyvu parengė teisinių aktų, norminių-techninių reikalavimų projektus, reglamentuojančius visiškai naujos, ES direktyvų reikalavimus atitinkančios kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros sistemos šalyje sukūrimа. Dirbti teko labai intensyviai, į pagalbа pasikviesti mokslininkai, užsienio šalių specialistai. 1994 metų vasario pradžioje pradėjo darbа Vilniaus techninės apžiūros centras, o po metų visoje šalyje valstybines apžiūras pradėjo atlikti naujai sukurta techninės apžiūros sistema. 1994 m. metų pabaigoje V. Sendžikas grаžintas į minėto departamento Kelių eismo saugumo skyriaus viršininko pareigas.

1995 m. atleistas paties prašymu iš darbo ministerijoje, kadangi buvo išrinktas Kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ viceprezidentu. Pastaruoju metu buvo perrinktas trečiai kadencijai, be to, kartu buvo ir konsultacinės firmos UAB „Transporto studijos“ direktorius. V. Senžikas stengėsi, kad techninės apžiūros sistema atitiktų visus ES reikalavimus, kad „Transeksta“ padėtų mūsų vežėjams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių vežimus, bei kitiems transporto priemonių naudotojams.

V. Sendžikas buvo veteranų klubo „Automobilininkas“ narys.

V. Sendžiko šviesus atminimas išliks jo šeimos, vaikų, kolegų, veteranų klubo narių bei visų pažinojusiųjų atmintyje.

Su gimtadieniu, kolegos!

Automobilių transporto veteranų klubas „Automobilininkas“ sveikina rugpjūčio mėnesį gimusius klubo narius su gimtadieniu, linki geros sveikatos, artimųjų meilės, gyvenimo džiaugsmo ir sėkmės visuose jūsų darbuose.

Sigitа Pocių - rugpjūčio 2d. Vladа Blėdį - rugpjūčio 4d. Vytautа Bruzgulį - rugpjūčio 7d. Antanа škikа - rugpjūčio 8d. Juozа Baranauskа - rugpjūčio 9d. Ovidijų Grincevičių - rugpjūčio 14d. Vytautа Milėnа - rugpjūčio 14d. Edmontа Volochovičių - rugpjūčio 14d. Vytautа žebrį - rugpjūčio 22d. Izraelį Kamermanа - rugpjūčio 22d. Artūrа Urbonа - rugpjūčio 23d. Stanislovа Venckevičių - rugpjūčio 23d.

Klubo narių vardu - prezidentas ir taryba.

"Vežėjų žinios"
Liepa Nr. 13 (97)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

Veteranai

Vytautas Antanas SENDžIKAS

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

70–oji SOMMER vasara

KOMPOSTERIUS KEIčIA KOMPIUTERIAI

VKTI informuoja

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams