Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

įtaigi vadovo kalba

Praėjusiuose numeriuose aptarėme vadovo kompetatingos kalbos du svarbiausius elementus: mаstymo tipа ir vadovo kvalifikacija. Dabar panagrinėkime, iš ko susideda įtaigi vadovo kalba.

Tikimės, jog sutiksite, kad vadovas (vadybininkas, pareigūnas ir visi, kurių darbas didžiаja dalimi yra bendravimas), turi mokėti kalbėti įtikinančiai.

Pavardinkime esminius įtikinančios kalbos dalykus:

- pasiruošimas kalbėti;

- kalbos pradžia (pirmieji sakiniai);

- žodžių ir situacijos vienybė;

- kalbos individualumas;

- kalbos tembras;

- gestikuliacija;

- kalbos trukmė;

- idėjos vaizdinis parodymas;

- vidinis įsitikinimas tuo, apie kа kalbi (kalbos emocionalumas).

Pasiruošimas kalbai

Mokėti vadovui kalbėti - tai pirmiausia gebėti tinkamai pasirengti pokalbiui, nustatyti kontakto gerа psichologinį klimatа ir mokėti deramai užbaigti pokalbį.

Bendravimo procese galime skirti keturis etapus:

pirmas - persijungimas, kada nuo vieno objekto (rašto, darbo kompiuteriu ir pan.) vadovui, kabineto šeimininkui reikia dėmesį perkelti į naujа bendravimo objektа. šis etapas dažniausiai būna trumpas, vos kelios sekundės, tačiau tam reikia sаmoningo veiksmo, aktyvaus pasirengimo. Tačiau neretai būna ir taip, kad atėjus lankytojui pas valdininkа, šis kažkiek laiko nepakelia galvos nuo rašto, verčia prašytojа stovėti prie rašomojo stalo kampo ir nuolankiai laukti, kol ponas valdininkas teiksis pakelti galvа ir atkreipti dėmesį į atėjusįjį.Toks elgesys nuo seno žinomas kaip noras pasirodyti didžiam ir pažeminti prašytojа;

antras - pokalbio psichologinės nuostatos nustatymas. žmonės pradeda bendrauti anksčiau, negu pasako pirmаjį žodį ar sakinį, todėl dažnai svarbesnis vaidmuo tenka ne žodžiams, kreipiniams, o žvilgsniui, veido išraiškai, pozai, gestui, šypsenai, distancijai ir pan. Paprastai ši pokalbio dalis trunka 20-25 sekundes. Lankytojui malonu, kai įėjus į valdininko kabinetа, jį pasitinka maloni veido išraiška, besišypsančios, kviečiančios ir padrаsinančios akys;

trečias - pasikeitimas žodine informacija. šiame etape svarbiausiа reikšmę turi žodis, jo stilius, intonacija, stiprumas, informacijos kiekis ir kt. ši bendravimo dalis būna ilgiausia;

ketvirtas - pokalbio nutraukimas. šiai bendravimo daliai taip pat reikia atitinkamai pasirengti, nes bloga pabaiga galime sugadinti visа pokalbį ir jis nepasieks tikslo. Pora pavyzdžių. Pirmas. Prieš keletа mėnesių per vienа televizijos laidа buvo pranešta, kaip policininkas, po pokalbio išėjęs iš savo viršininko kabineto, nusišovė. Antras. Prieš pusmetį televizijos laidoje buvo aptariama, kaip šeštos klasės mokinukas po pokalbio su savo mokytoja iššoko iš 4 aukšto langа. Efektyvios pokalbio pabaigos!

Rengiamasi nutraukti pokalbį vienu metu dviem lygiais: pirmiausia be žodžių - gestais ir mimika (žvilgsniu į laikrodį, intensyvesni kūno judesiai, atsistojama ir pan.) ir po to žodžiais - kinta kalbos pobūdis, dažnesnės pauzės (arba pasakoma „Atsiprašau, aš skubu“).

Daugelis mano, kad bendravimo efektyvumas priklauso nuo trečiojo etapo, t.y. nuo to, kа pasakau. Tačiau patirtis rodo, kad efektyvumas labiau priklauso nuo pirmo, antro ir ketvirto etapo, t.y. ne kа jūs sakote, o kaip: kaip buvo pasiruošta bendrauti ir kuo pokalbis baigėsi.

Kuo pokalbį pradėti?

Mokėti vadybininkui, valdininkui, viršininkui ir politikui kalbėti, vadinasi mokėti pradėti pokalbį, t. y. mokėti pasakyti pirmuosius sakinius. Ypač stipriai bendrakalbį veikia pirmieji sakiniai, kurie iš esmės nulemia klausymosi ir viso pokalbio efektyvumа. Bendrakalbis paprastai atidžiau klauso pokalbio pradžioje - dažnai iš nuostabos, laukdamas išgirsti iškvietimo priežastį ar kа nors nauja. Kaip tik pirmieji 2-3 sakiniai ir sudaro psichologinę nuostatа. Kaip žinome, čia taip pat išryškėja “pirmojo įspūdžio“ efektas. Todėl vadovas, valdininkas, pradėdamas pokalbį su pavaldiniu, lankytoju, klientu, turėtų atidžiai apgalvoti pirmuosius sakinius.

Yra įvairių būdų pradėti pokalbį. Kaip ir šachmatuose, teorija ir praktika yra parengusi keletа „pokalbio debiutų“.

Visų pirma psichologinė įtampa lengvai pašalinama komplimentu.

Kas yra komplimentas? Tai žodžiai, kuriuose ne per daug padidintos gerosios žmogaus savybės. įtemkite atmintį ir būtinai prisiminsite, jog kažkada „geras žmogus“ jums pasakė komplimentа.

Kaip rodo patirtis, daugelis mūsų vadovų ir valdininkų nemoka sakyti komplimentų, nepastebi tų savybių, kurias būtų galima pažymėti, jų žodyne nėra žodžių, galinčių būti kitam mielais. Todėl tokiems galima pateikti keletа komplimentų sakymo taisyklių.

1. Komplimentas turi atspindėti teigiamа ir tik teigiamа žmogaus savybę. Todėl čia reikia vengti dviprasmybių, kai pažymima savybę galima traktuoti įvairiai - ir teigiamai, ir neigiamai.

2. Pažymima komplimentu žmogaus savybė neturi būti perdėta, per daug padidinta.

3. Komplimentas turi patvirtinti pabrėžiamos savybės buvimа, o ne patarimа jа įsigyti ar tobulinti („Jūs aktyvus, bet galėtumėte būti ir aktyvesnis“). čia jau ne komplimentas, o priekaištas.

4. Komplimentas neturi turėti „prieskonio“, įvairių papildymų (pavyzdžiui, „Jūs geras specialistas, tačiau žinias panaudojate ne ten“).

Komplimentas nebūtinai turi būti skirtas asmeniui. Teigiama pastaba gali būti pasakyta ir apie drabužių detalę, apie patalpų sutvarkymа, interjerа, jo detalę, gerа darbo organizavimа ir pan.

Romualdas RAZAUSKAS

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr. 3 (27)

"Linava" informuoja

Brokuotos TIR knygelės

Bulgarija

čekija

Italija, Slovėnija

Jungtinė Karalystė

Kazachstanas

Lenkija

Rusija

Slovakija

Vengrija

Diskusija

GELTONIEJI AUTOBUSAI: AR Iš TIESų PIGIAU?

Pas kaimynus

KALININGRADE - SUNKVEžIMIų BEI AUTOBUSų GAMYBA

Poleminės pastabos

AR TIKRAI MUMS REIKIA MAžIAUSIAI?

Servisas

Juodosios dėžės: iš lėktuvų - į sunkvežimius

Naujas krovininių automobilių servisas Alytuje

„Linavos“ servisas: automobilių apsaugos sistemos vilkikams ir puspriekabėms

Lietuvoje ir pasaulyje

BGL

DRAUDIMO BENDROVEI LINDRA - DEšIMT METų

IRU GRIEžTINA REIKALAVIMUS

TRANSPORTERIAI - GREITI, BET AR SAUGūS?

VEžėJAMS į PAGALBА

VOKIETIJOJE - NAUJA MUITINėS AGENTūRA

 Tęsiamas bendradarbiavimas

Transporto politika

BALTOJI KNYGA - MūSų ATEITIES VEIDRODIS

Keleivinis transportas

PAS LENKų AUTOBUSų GAMINTOJUS

Technika

BAVARIJA PASITINKA ATEITį

Kaip veikia ESP

POPULIARėJA RESTAURUOTOS PADANGOS

Trys varikliai - trys charakteriai

Važiuoklė, „vizginanti uodega“

Teisė

Dokumentinis procesas pagal naujаjį CPK

Verslo etika

įtaigi vadovo kalba

Sveikata

NEBYLUSIS AVARIJų KALTININKAS

Muziejus

Kelių traukiniai prasidėjo taip…