Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

Liucijus Suslavičius

Vis griežtesnės aplinkos apsaugos normos tapo rimtu iššūkiu dyzelinių variklių kūrėjams. Reikia pripažinti, jie sugeba įvairiais metodais pasiekti, kad variklio kvėpavimas būtų švaresnis. Tačiau idealių sprendimų nebūna: kaip vienoje pasakoje sakoma, uodegа ištraukei - snapas įstrigo, snapа ištraukei - uodega - prilipo. Taip ir su Euro normomis: sugrаžindami dalį atidirbusių dujų atgal į cilindrа, konstruktoriai pasiekė, kad iki reikiamų ribų sumažėtų azoto oksidų (NO) kiekis išmetamose dujose, tačiau dėl to padaugėjo degimo kameroje susidarančių suodžių. Jie patenka į variklio alyvа, kurios naujos kartos variklių karteriuose yra mažiau nei anksčiau. Vadinasi, alyva greičiau ir labiau užsiteršia. Tačiau iš konstruktorių tuo pat metu reikalaujama, kad ilgėtų jos keitimo intervalai! Kaip suderinti šiuos ir kitokius prieštaringus reikalavimus? Juk kuo daugiau alyvoje lieka kietų degimo dalelių, tuo didesnis abrazyvinis jų poveikis cilindrų ir stūmoklių paviršiui.

Vaistai nuo šios bėdos žinomi: alyvos filtras variklio tepimo sistemos pagrindinėje magistralėje ir išcentrinė centrifuga šalutinėje magistralės atšakoje.

Tradicinės konstrukcijos centrifugoje maždaug 10 procentų sistemoje cirkuliuojančios alyvos tuščiavidure rotoriaus ašimi kyla aukštyn ir išmetama per joje išgręžtas skersines angas į cilindrinės formos rotorių. Apsivaliusi alyva išteka pro rotoriaus cilindro dugne esančias kampu įrengtas angas, taip sukeldama sukimo momentа, įsukantį centrifugos rotorių. Turinčias didesnį tankį, nei alyva, joje pakibusias degėsių daleles išcentrinė jėga nubloškia ant rotoriaus sienelės. Dalelės laipsniškai kaupiasi ant jos, sudarydamos apnašų sluoksnį. Variklį aptarnaujant ant rotoriaus korpuso sienelių susikaupęs degėsių sluoksnis nuvalomas arba rotorius keičiamas nauju, švariu. Tobulindami centrifugos konstrukcijа, kai kurie gamintojai metalinį rotorių pakeitė s formos vienkartiniu plastmasiniu. Tačiau tokios konstrukcijos centrifugų galimybės, nepaisant naujų valymo efektyvumа didinančių rotoriaus vidaus dizaino sprendimų, vis dėlto turi ribas, kurių neįmanoma peržengti.

žinomas vidaus degimo variklių alyvos valymo įtaisų gamintojas - Vokietijos firma „Mann+Hummel“ - pasiūlė alternatyviа alyvos centrifugos konstrukcijа, paremtа vadinamosios Peltono turbinos principu. Rotorius laisvai užmaunamas ant nejudančios ašies, o ties jo apatine dalimi įtvirtinami keli alyvos purkštukai. Iš jų tepimo sistemos siurblio paduodamas alyvos srautas trykšdamas stumia turbinos sparnelius ir taip įsuka centrifugos rotorių, kurio viduje yra paskirstymo kūgis. Juo į viršų kyla kita alyvos dalis, kuri, kaip ir tradicinėje konstrukcijoje, trykšta pro kūgio viršuje padarytas angas ir nubloškiama prie besisukančio rotoriaus valymo kameros sienelių, sudarydama storа alyvos žiedа. Jame buvę suodžiai ir degėsių dalelės išcentrinės jėgos veikiami juda išorėn ir kaupiasi ant rotoriaus sienelių. Apsivaliusi alyva svorio jėgos veikiama nuteka žemyn ir vėl patenka į tepimo sistemа.

ҐMann+Hummel“ konstruktoriai patobulino pradinę koncepcijа su apačioje pritvirtintais turbinos sparneliais, pakeitę juos keliolika spiralinių aukštyn kylančių vijų, esančių minėto paskirstymo kūgio viduje ir kyšančių iš rotoriaus apačioje. Iš purkštukų ant vijų trykštanti alyva ne tik kur kas efektyviau įsuka rotorių, bet ir vijomis kyla aukštyn.

Palyginamieji seno ir naujo tipo rotorius turinčių centrifugų bandymai parodė, kad naujam rotoriui įsukti reikia kur kas mažiau energijos, užteršta alyva su mažesnėmis energijos sаnaudomis patenka į maksimalaus valymo zonа, sumažėja alyvos slėgis rotoriaus valymo kameroje, todėl metalinį korpusа pakeisti gali išlietas iš sustiprintos plastmasės. Užsiteršęs nuosėdomis rotorius paprasčiausiai numaunamas nuo ašies ir utilizuojamas sudeginant.

Konstruktoriai teigia, kad naujo tipo centrifugos darbui reikiamas energijos kiekis, palyginti su tradicine, mažesnis maždaug 50-čia procentų, todėl padidėja variklio darbo ekonomiškumas, sumažėja degalų sаnaudos.

"Transporto pasaulis"
Balandis Nr. 4 (28)

"Linava" informuoja

"TransBaltica“ – transporto ir logistikos naujienos

Asociacijos nariams ir kandidatams

Bendra Lietuvos ir Latvijos Pareigūnų kontrolė

Chronologija

Dėl darbo sutarties su užsieniečiu nutraukimo

Didžiausias pavojus - dyzelino kaina

Estija

Gyvenimas ant ribos

INFORMACIJA keleivinio transporto sekcijos nariams

IRU:Eurazijos ekonominė erdvė - XXI amžiaus perspektyva

Kaip bus apmokestinamos transporto paslaugos

Kelyje į ES - vis mažiau nežinomųjų

Lenkijos apribojimai

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ XIII KONGRESAS 2003 m. gegužės 9 d., Vilnius

MAN: kartų kaita

Naujienos

Naujienos

Norvegija

Nuo rugsėjo - naujas mokestis

Prezidiumo posėdyje

REISAS - VALANDA TRUMPIAU

Rusija

Seminaras keleivių vežėjams

Su draudimo ir išperkamosios nuomos įstaigų atstovais aptartos vežėjų aktualijos

SUDėTINGAS SUNKVEžIMIO AGREGATAS

Susitikimas Ūkio ministerijoje

Teismo sprendimų vykdymas

TimoCorn TRUCK & CARGO

Transporto priemonių atitikties įvertinimo ir techninės apžiūros pakeitimai

VISKAS, KА NORėJOTE SUžINOTI APIE…

„Temsa Tourmalin“ debiutas Lietuvoje

Dilerių naujienos

Vilnius - VOLVO sostinė baltijos šalyse

Gamintojai siūlo

NESTE TURTO LXE ATITINKA DYZELINIų VARIKLIų ALYVų NAUJAUSIų KLASIFIKACIJų REIKALAVIMAMS

Kelių transporto inspekcija

Valstybinės kelių transporto inspekcijos informacija apie gautus ir išduotus kelionės leidimus 2003 m. sausio 1 d. - birželio 30 d.

Parodos

alt 2003

Poleminės pastabos

DVIGUBAS APMOKESTINIMAS: PASIRODO, KAI KAM TAI PATINKA

Norėta kuo greičiau, o...

Požiūris

KONGRESUI ARTėJANT

Psichologija

Derybos: svarbiausias pagalbininkas - šaltas protas

Rinkos naujienos

Naujienos

Rytų rinkoje

Modernizuoti MZKT savivarčiai

šeima

Lemtingas atsitiktinumas

Užsienyje

Ko laukia europos krovinių vežėjai?

Veteranų klubo svetainė

Su gimtadieniu, kolegos!

Vežėjų žinios

Krovininės transporto sekcijos posėdis

Lietuvoje ir pasaulyje

KELEIVIų VEžėJAI CELėJE

Lietuviškos žaliosios – nuo spalio

NAUJAS SENAS GERAS PAžįSTAMAS

REKORDINė KONTRABANDA

SOSTINėJE - „MERCEDES-BENZ CITO“

VERSLO SАLYGOS SUNKėJA

„DAILY“ SMULKIų KROVINIų IšVEžIOTOJAMS

Transporto politika

Ar gyvens proektas 2K?

EKOTAšKAI IšLIEKA

Vž informacija

Naujienos

Žinotina

Galvos skausmas - firmos vardas

Nepasvėręs - nevažiuosi

Pavojingi korviniai: kas už ka atsako?

VEžėJAI LAUKIA KVALIFIKUOTų VAIRUOTOJų

Perspektyvos

Susisiekimo ministerija: planuojamų darbų apimtis auga

Paslaugos

šaldytuvu ant ratų laboratorija

Keleivinis transportas

Pagaliau priimta nuostolingų maršrutų kompensavimo tvarka

Vežėjo kalendorius

Nedarbo dienos Europoje

Technika

Airlight Direct - konfortiškesnė, stabilesnė, lengvesnė

Ilgaamžiai guoliai

Lietuvos rinkoje nauja savivartinė puspriekabė

Naujos kartos centrifuga alyvai valyti

„Požemių jautis“ iš Suomijos

Muitinėje

Aptartos mokesčių surinkimo gerinimo priemonės

Teisė

Bylos su vairuotojais ekspeditoriais

Valstybė pasilieka teisę reikalauti ...

Verslo etika

Kalbos paprastumas

Muziejus

RED BALL EXPRES logistikos pergalė