Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinė

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-03-02 įsakymu Nr. 1B-154 (įsigaliojo 2005-03-09, žin., 2005, Nr. 32-1060) patvirtintos Leidimų deklaruoti prekes kitos teritorinės muitinės veiklos zonoje išdavimo taisyklės. Nustatyta, kad deklaruoti prekes kitos teritorinės muitinės veiklos zonoje leidžiama tuo atveju, jeigu:

• asmens gamybinės, prekybos patalpos, sandėliai arba filialas yra kitos teritorinės muitinės veiklos zonoje;

• asmuo gabena greitai gendančias prekes, nurodytas Muitinės departamento sudarytame sаraše;

• prekių gavėjo (siuntėjo) buveinės adresas, prekių išsiuntimo (pakrovimo) arba paskirties (iškrovimo) vieta, prekių demonstravimo parodoje, mugėje ar panašiame renginyje vieta yra kitos teritorinės muitinės veiklos zonoje.

Muitinės tarpininkas, atstovaudamas aptarnaujamam asmeniui, turi teisę deklaruoti prekes tose muitinės įstaigose, kuriose turi teisę deklaruoti prekes aptarnaujamas asmuo arba muitinės tarpininkas.

Leidimas deklaruoti prekes kitos teritorinės muitinės veiklos zonoje gali būti vienkartinis arba ilgalaikis (trims mėnesiams, šešiems mėnesiams, dvidešimt keturiems mėnesiams). Vienkartinį arba ilgalaikį leidimа deklaruoti prekes kitos teritorinės muitinės veiklos zonoje, jeigu pastaroji teritorinė muitinė tam neprieštarauja, išduoda teritorinės muitinės, kurios veiklos zonoje yra suinteresuoto asmens (deklaranto, muitinės tarpininko, muitinės procedūros vykdytojo) buveinė, viršininkas (įgaliotas viršininko pavaduotojas) suinteresuoto asmens rašytiniu prašymu, pateiktu teritorinei muitinei, kurios veiklos zonoje yra jo buveinė.

Prašymas išduoti vienkartinį leidimа teritorinėje muitinėje išnagrinėjamas ir leidimas išduodamas ne vėliau kaip kitа darbo dienа nuo prašymo pateikimo. Prašymas išduoti ilgalaikį leidimа teritorinėje muitinėje išnagrinėjamas ir leidimas išduodamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Jeigu suinteresuotas asmuo prašymui pagrįsti turi pateikti papildomus dokumentus ar informacijа, šie terminai skaičiuojami nuo papildomų dokumentų ar informacijos pateikimo dienos.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-03-16 įsakymu Nr. 1B-189 Dėl muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004-12-29 įsakymo Nr. 1B-1204 „Dėl Konfiskuotų ar pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių Bendrijos prekių muitinio statuso, realizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-03-23, žin., 2005, Nr. 37-1215) nauja redakcija išdėstytos ir patvirtintos Daiktinių įrodymų, konfiskuotų ar pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių Bendrijos prekių muitinio statuso, realizavimo taisyklės. Ne Bendrijos prekių realizavimа vykdo teritorinės muitinės arba Muitinės kriminalinė tarnyba. Ne Bendrijos prekės realizuojamos:

• konkurso būdu; arba

• parduodamos per juridinį asmenį (asmenis), su kuriuo teritorinė muitinė (Muitinės kriminalinė tarnyba) konkurso būdu yra sudariusi sutartį (sutartis); arba

• aukcione; arba

• neatlygintinai perduodamos nekomercinėms švietimo, mokslo, kultūros įstaigoms (institucijoms); arba

• sunaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu konfiskuota ar pripažinta bešeimininke ne Bendrijos prekė yra:

• neišimta iš apyvartos nacionalinė ir užsienio valiuta, ji pervedama į Muitinės departamento surenkamаjа sаskaitа, nurodant įmokos už realizuotas konfiskuotas prekes kodа;

• išimta iš apyvartos nacionalinė valiuta, ji neatlygintinai perduodama Lietuvos banko nustatytoms įstaigoms;

• netikra nacionalinė ir užsienio valiuta, ji perduodama Teismo ekspertizės centrui, o jeigu jis atsisako priimti, sunaikinama teisės aktų nustatyta tvarka;

• ginklas ir (ar) specialioji priemonė, jie neatlygintinai perduodami pagal perdavimo-priėmimo aktа, kuriame detaliai aprašoma perduodamos prekės markė, modelis ir kiti techniniai parametrai, Ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

• kultūros ir meno vertybė, ji neatlygintinai perduodama Kultūros ministerijos nurodytam muziejui;

• negyvi laukiniai augalai, gyvūnai, jų dalys ar gaminiai iš jų, jeigu tai yra vienetiniai egzemplioriai ir jie netinkami realizuoti šių taisyklių pirmiau nurodytais būdais, jie neatlygintinai perduodami Muitinės departamentui arba Aplinkos ministerijos nurodytoms mokslo, švietimo ar kultūros įstaigoms (institucijoms) moksliniams ar mokymo tikslams, arba gali būti sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka;

• gyvi laukiniai gyvūnai ir augalai, jeigu tai yra vienetiniai egzemplioriai ir jie netinkami realizuoti pirmiau nurodytais būdais, jie neatlygintinai perduodami Lietuvos zoologijos sodui arba kitai įstaigai, kur yra sukurtos tinkamos sаlygos gyvūnams laikyti, arba Aplinkos ministerijos nurodytoms mokslo, švietimo ar kultūros įstaigoms (institucijoms) moksliniams ar mokymo tikslams, arba, esant būtinybei, gali būti numarinami ir sunaikinami teisės aktų nustatyta tvarka.

Teritorinė muitinė (Muitinės kriminalinė tarnyba) konfiskuotus ar pripažintus bešeimininkėmis naftos produktus (iki 300 litrų) gali neatlygintinai palikti savo reikmėms. šiuo atveju muitinės įstaiga privalo deklaruoti ne Bendrijos prekes išleidimo į laisvа apyvartа muitinės procedūrai ir sumokėti nustatytus mokesčius teisės aktų nustatyta tvarka.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-03-01 nutarimu Nr. 237 (įsigaliojo 2005-03-06, žin., 2005, Nr. 31-1000) patvirtintas Valstybių, į kurias draudžiama eksportuoti ar gabenti tranzitu į bendrаjį karinės įrangos sаrašа įtrauktas prekes ir kurioms draudžiama tarpininkauti, kai vedamos derybos arba rengiami sandoriai dėl įtrauktų į bendrаjį karinės įrangos sаrašа prekių, sаrašas (Afganistanas, Armėnija, Bosnija ir Hercegovina, Kinija, Irakas ir kt.).

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005-02-28 įsakymu Nr. 1B-145 (įsigaliojo 2005-03-09, žin., 2005, Nr. 32-1059) patvirtintos Leidimų spaustuvėms spausdinti muitinės formalumams atlikti naudojamų dokumentų blankus išdavimo taisyklės. Spaustuvės, pageidaujančios spausdinti muitinės dokumentų blankus muitinės formalumams atlikti, turi pateikti Muitinės departamentui paraiškа išduoti leidimа bei pageidaujamų spausdinti blankų signalinius egzempliorius.

Transportas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-03-16 nutarimu Nr. 284 (įsigaliojo 2005-03-20, žin., 2005, Nr. 36-1174) pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas Valstybinės reikšmės automobilių kelių sаrašas.

***

Aplinkos ministro 2005-03-02 įsakymu Nr. D1-122 (įsigaliojo 2005-03-06, žin., 2005, Nr. 31-1016) patvirtintas Nepavojingų atliekų, kurias naudojanti ar šalinanti įmonė turi būti sudariusi laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko garantijа, sаrašas. į sаrašа įtrauktos tokios atliekos kaip naudotos padangos ir atliekų mechaninio apdorojimo atliekos (guma).

***

Valstybinės maisto ir veterinarijos direktoriaus 2005-03-01 įsakymu Nr. B1-148 (įsigaliojo 2005-03-09, žin., 2005, Nr. 32-1061) patvirtinta Gyvulių važtaraščio forma. Patvirtintos formos gyvulių važtaraštis privalomas vežant galvijus, avis, ožkas ir kiaules Lietuvos Respublikoje iš laikymo vietos į skerdyklа, kurioje važtaraštis turi būti saugomas ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus. šiа formа privalo užpildyti gyvulių laikytojas.

***

ūkio ministro, aplinkos ministro ir susisiekimo ministro 2005-03-09 įsakymu Nr. 4-96/D1-139/3-77 Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003-03-21 Nr. 4-105/131/3-172 „Dėl Lietuvoje vartojamų naftos produktų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005-03-15, žin., 2005-34-1110) nustatyta, kad nuo
2005-12-31 95 markės benzine kaip priedas turi būti naudojamas oksigenatas ETBE - bioetiltretbutileteris (kurio vienoje molekulėje 5 ar daugiau anglies atomų) arba etanolis, pagamintas iš biologinės kilmės žaliavų, o nuo 2005-12-31 į dyzelinа, naudojamа ne žiemos laikotarpiu, turi būti įmaišoma biodyzelino (RRME - riebalų rūgščių metilo esterio), pagaminto pagal standarto LST EN 14214 reikalavimus.

Prekybinės laivybos įstatymo 1, 2, 4, 8, 58 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir papildymo, įstatymo papildymo 4(1) straipsniu ir 59, 60, 61 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymu (įsigalios 2005-07-01, žin., 2005, Nr. 31-973) nustatyta, kad verstis keleivių ir krovinių vežimu laivais, jūra tarptautiniais maršrutais turi teisę įmonės, turinčios Susisiekimo ministerijos išduotа licencijа. įmonė, siekianti verstis licencijuojama veikla, privalo atitikti šiuos reikalavimus:

• užtikrinti, kad laivai, kuriais ketinama vykdyti licencijuojamа veiklа, atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir Europos Sаjungos teisės aktų jūrų teisės srityje nustatytus reikalavimus ir turėtų tai patvirtinančius dokumentus;

• turėti atitinkamus padalinius (ar specialistus), kurie galėtų organizuoti ir užtikrinti saugų keleivių ir krovinių vežimа laivais, taip pat saugų laivų eksploatavimа ir apsaugа, arba būti sudariusi sutartį su kita įmone, kuri turi nurodytus padalinius (specialistus) ir sutinka užtikrinti šiam vežėjui saugų plaukiojimа;

• laivų, kuriais ketinama vykdyti licencijuojamа veiklа, įgulos turi būti sudarytos iš jūrininkų, turinčių galiojančius dokumentus, patvirtinančius jūrininkų įgytа kvalifikacijа ir teisę eiti atitinkamas pareigas laive.

Taip pat nustatyta, kad laivo valdytojo ir gelbėtojo atsakomybė dėl jiems pareikštų reikalavimų gali būti ribojama 1976 m. tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo bei kitų Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka. Asmuo, už kurio veiksmа, aplaidumа ar įsipareigojimų nevykdymа atsako laivo valdytojas ar gelbėtojas, turi teisę pasinaudoti 1976 m. tarptautinėje konvencijoje dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo bei kitose Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatyta teise riboti atsakomybę.

***

2005-07-01 įsigalios nauja Saugios laivybos įstatymo redakcija (žin., 2005, Nr. 31-974). Naujаja redakcija siekta patobulinti ankstesnį Saugios laivybos įstatymа ir papildyti jį naujomis bei patikslintomis sаvokomis, tiksliau nustatyti saugios laivybos administravimo funkcijas, patikslinti reikalavimus laivams, jų įguloms, locmanams, pavojingų krovinių gabenimui laivais, žmonių ir laivų gelbėjimui bei avarijų tyrimų tvarkai, taip pat reglamentuoti laivų ir uosto įrenginių apsaugos vertinimа bei laivybos kompanijų ir laivų sertifikavimа, kad būtų užtikrinta saugi laivyba bei laivų ir uosto įrenginių apsauga.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-03-21 nutarimu Nr. 296 (įsigaliojo 2005-03-25, žin., 2005, Nr. 38-1229) nuo 2005-10-01 įsteigta Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, nustatant direkcijos nuostatuose pasienio kontrolės punktų statybos užsakovo funkcijas, pasienio kontrolės punktų priežiūrа ir turto valdymа (išskyrus Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir Valstybinei augalų apsaugos tarnybai pasienio kontrolės punktuose priklausantį turtа), taip pat Pasienio kontrolės punktų plėtros strategijos įgyvendinimo priemonių vykdymo užtikrinimа.

Darbo santykiai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-03-14 nutarimu Nr. 277 (įsigaliojo 2005-03-18, žin., 2005, Nr. 35-1153) Vyriausybė nutarė pritarti Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatymo projektui ir pateikti jį Lietuvos Respublikos Seimui. įstatymo projekte numatoma dvejopa jo taikymo sritis:

• kai Lietuvos darbdavys siunčia savo darbuotojus laikinai dirbti kitoje valstybėje narėje;

• kai kitų valstybių darbdaviai laikinai atsiunčia savo darbuotojus dirbti Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Atkreiptinas dėmesys, kad šio įstatymo projekto nuostatos nebus taikomos darbuotojams, siunčiamiems į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikoje ir į užsienį. Pastarųjų garantijas nustato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir Vyriausybė.

Draudimo priežiūros komisijos 2005-03-15 nutarimu Nr. N-68 (įsigaliojo 2005-03-23, žin., 2005, Nr. 37-1221) patvirtinti Draudimo įmonėms ir draudimo brokerių įmonėms skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti keliа pinigų plovimui. Nurodymuose nustatyti tokie kriterijai, kuriais vadovaujantis operacija su pinigais ar sandoris laikomi įtartinais:

• draudimo įmonės arba draudimo brokerių įmonės kliento operacijos neatitinka įmonės (kliento) registruotos veiklos arba įprasto bendradarbiavimo su draudimo įmone arba draudimo brokerių įmone;

• padidėja kliento atsiskaitymų grynaisiais pinigais sumos ir (ar) mastas;

• klientas dėl neaiškių priežasčių operacijа su pinigais išskaido į kelias operacijas, kad nė vienos iš jų suma nesiektų 50 000 Lt arba atitinkamos užsienio valiutos sumos, perskaičiuotos į litus tos dienos oficialiu kursu;

• prašymа sudaryti draudimo sutartį pateikęs klientas visai nesidomi draudimo liudijimo (poliso) veikimu, daugiau domisi ankstyvo draudimo sutarties nutraukimo tvarka;

• klientas prašo jam priklausančiа draudimo išmokа sumokėti akivaizdžiai nesusijusiam trečiajam asmeniui;

• draudimo sutartis sudaroma neįprastai didelei draudimo sumai;

• visа draudimo įmokа (ar didžiаjа jos dalį) kliento vardu sumoka akivaizdžiai nesusijęs tretysis asmuo;

• klientas dvejoja pateikdamas įprastа informacijа, pateikia minimaliа arba neatitinkančiа tikrovės informacijа, arba tokiа informacijа, kuriа patikrinti yra sudėtinga ir brangu;

• ir kt.

Operacijos su pinigais taip pat gali būti laikomos įtartinomis, nors jos neatitinka nė vieno iš šių nurodymų aukščiau nurodytų kriterijų. įtarimа gali sukelti įvairios objektyvios ir subjektyvios aplinkybės, kurios leidžia įtarti, kad operacija su pinigais tyčia siekiama:

• pakeisti nusikalstamu būdu įgyto turto teisinę padėtį arba perduoti nusikalstamu būdu įgytа turtа, siekiant nuslėpti arba užmaskuoti neteisėtа turto kilmę arba siekiant padėti bet kokiam nusikalstamoje veikoje dalyvaujančiam asmeniui išvengti teisinių šios veikos pasekmių;

• nuslėpti arba užmaskuoti nusikalstamu būdu įgyto turto tikrаjа kilmę, šaltinį, vietа, judėjimа, nuosavybės teises arba su nuosavybe susijusias teises;

• įgyti, valdyti arba naudoti nusikalstamu būdu įgytа turtа;

• rengtis, pasikėsinti padaryti, bendrininkauti darant bet kuriа iš aukščiau nurodytų veikų.

Draudimo įmonės ir draudimo brokerių įmonės informacijа apie kliento atliktа įtartinа operacijа su pinigais ne vėliau kaip per 3 darbo valandas nuo jos sustabdymo pateikia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai raštu.

Draudimo įmonės ir draudimo brokerių įmonės privalo tvarkyti šiuos registrus:

• draudimo įmokų registrа, jei nuo kalendorinių metų pradžios arba anksčiau pateikto pranešimo iš kliento gautų draudimo įmokų suma pagal vienа arba daugiau draudimo sutarčių viršija 10 000 Lt arba jа atitinkančiа sumа užsienio valiuta;

• įtartinų operacijų su pinigais, nepaisant jų sumos, registrа.

ūkio ministro 2005-03-09 įsakymu Nr. 4-98 (įsigaliojo 2005-03-16, žin., 2005, Nr. 34-111) patvirtintos Finansinės paramos smulkaus ir vidutinio verslo finansinės paramos priemonėms įgyvendinti skyrimo ir naudojimo taisyklės. Pagal šias taisykles teikiama finansine parama siekiama tokių tikslų:

• plėtoti smulkaus ir vidutinio verslo subjektų finansinės paramos sistemа;

• padėti smulkaus ir vidutinio verslo subjektams gauti paskolas iš kredito įstaigų jų vykdomiems projektams ar verslo planams įgyvendinti;

• suteikti finansinę paramа smulkaus ir vidutinio verslo subjektams.

Vadovaujantis šių taisyklių nuostatomis, subsidijos skiriamos ir naudojamos šiems projektams vykdyti:

• pareiškėjo teikiamų paslaugų (teikiamų garantijų) kainai sumažinti, sumokant už smulkaus ir vidutinio verslo subjektа dalį garantijos atlyginimo;

• daliai garantijų išmokų, sumokamų pagal pareiškėjo suteiktas garantijas už smulkaus ir vidutinio verslo subjektų imamas paskolas, kompensuoti;

• daliai smulkaus ir vidutinio verslo subjektų sumokėtų paskolos palūkanų padengti.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-03-01 nutarimu Nr. 238 (įsigaliojo 2005-03-06, žin., 2005, Nr. 31-1001) patvirtintos Dokumentų tvarkymo ir saugojimo licencijavimo taisyklės. Dokumentų tvarkymo veikla - tai juridinio asmens paslaugų teikimas kitiems asmenims atliekant dokumentų sisteminimo, bylų tvarkymo ir bylų apskaitos sudarymo darbus teisės aktuose, reglamentuojančiuose dokumentų valdymа, nustatyta tvarka. Dokumentų saugojimo veikla - dokumentų saugojimo paslaugų teikimas kitiems asmenims specialiai tam tikslui įrengtose dokumentų saugyklose užtikrinant dokumentų saugojimа pagal licencijos turėtojo sutartinius įsipareigojimus.

Lietuvos archyvų departamento išduodamos licencijos registruojamos Licencijų registre, kuriame nurodoma licencijos registravimo numeris, išdavimo data, licencijos numeris, licencijos rūšis, licencijos turėtojas ir jo duomenys.

Reda ALEKSYNAITė

"Vežėjų žinios"
Balandis Nr. 7(91)

"Linava" informuoja

Naujienos

Lietuvos automobilių kelių direkcija

Naujienos

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams