Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Kelių traukiniai prasidėjo taip…

„Roudtreinai“ (angliškai „Road trains“ - „kelių traukiniai“)

yra specifinė tik Australijoje naudojama kelių transporto

priemonių rūšis. Tai galingas vilkikas su puspriekabe

ir dar 2-3 (ar net daugiau) priekabų, kurių važiuoklės

sukonstruotos taip, kad ratai rieda vilkiko vėžėmis kaip vagonai bėgiais paskui lokomotyvа. šiame toli nuo Lietuvos esančiame žemyne įvairių tipų „roudtreinai“ sudaro

transporto sistemos pagrindа. Jie gabena gyvulius ir rūdа, mechanizmus ir naftos produktus, maistа ir televizorius, rūbus ir medienа - žodžiu, viskа, kа importuoja ir

eksportuoja šalis ir kа reikia paskirstyti šalies viduje.

Tačiau XX amžiaus pirmoje pusėje situacija buvo visai kitokia. Sekant metropolijos (Australija buvo Britanijos imperijos dalimi) pavyzdžiu, buvo tiesiami geležinkeliai, o į šalies gilumoje įsikūrusias gyvenvietes prekes gabeno nešulinių gyvulių vilkstinės ir arklių traukiami furgonai. Iš kitų imperijos regionų buvo atvežti net kupranugariai - tikėtasi, kad jie sugebės prisitaikyti prie sauso karšto Australijos klimato. Mėginimai panaudoti automobilius buvo dar atsitiktiniai ir neryžtingi.

Situacija galbūt tenkino negausius Australijos bušo gyventojus, bet kėlė nerimа kariškiams. Tuo metu kilo naujas kandidatas į Ramiojo vandenyno regiono lyderius: Japonija, pastačiusi galingа ir modernų karo laivynа, atvirai demonstravusi norа dominuoti. Australijai reikėjo stiprinti savo gynybinę galiа, kurti karinius postus ir bazes šalies gilumoje, nužymėti galimas automobilių trasas per bušа. Su arkliais ir kupranugariais to nepadarysi.

Problemа ėmė nagrinėti Britanijos užjūrio mechaninio transporto vadovaujantis komitetas - institucija, kuriai buvo pavestas kolonijų aprūpinimas sunkiuoju transportu. Komitetas kreipėsi į tuo metu šalyje susiformavusį sunkvežimių gamybos konglomeratа AEC (Associated Eguipment Company), kurio sudėtyje buvusi dukterinė firma „Hardy Motors“ ėmėsi nestandartinės užduoties - sukurti bekelei skirtа ir sugebančiа buksyruoti kelias priekabas didelio tonažo transporto priemonę, dar vadinamа „Government roadtrain“ („vyriausybės kelių traukinys“).

Konstruktoriai sukūrė tuo metu unikaliа 8x8 tipo važiuoklę su vairuojamais pirmojo ir ketvirtojo tiltų ratais. Faktiškai automobilio važiuoklė susidėjo iš dviejų analogiškų vežimėlių (du tiltai, sujungti apatinėmis apverstomis pusiauelipsinėmis lingėmis ir sujungti su rėmu balansyrais), tik apsuktų priešingomis kryptimis. Atstumas tarp vežimėlių centrų - 4270 mm. Ratai - su 10.50x20 dydžio padangomis. Pasukus vairа kurion nors pusėn iki galo, posūkio spindulys tesudarė 9 metrus.

Virš priekinių tiltų vežimėlio buvo sumontuotas skysčiu aušinamas 8850 cmі darbo tūrio 6 cilindrų dyzelis AEC, pasiekdavęs tuo metu gana didelį galingumа - 130 AG. Už jo - keturlaipsnė pavarų dėžė, trumpu kardano velenu sujungta su ties važiuoklės viduriu pritvirtintu 3 laipsnių demultiplikatoriumi. Iš demultiplikatoriaus sukimo momentas ilgu kardano velenu perduodamas virš ketvirtojo tilto karterio esančiam vertikaliam krumpliaratiniam reduktoriui. Jis, savo ruožtu, suka sliekinę pagrindinę šio tilto pavarа. Nuo šios sukimo momentas kardano velenais nuosekliai perduodamas trečiajam, antrajam ir pirmajam tiltams!

Labai įdomiai konstruktoriai išsprendė variklio aušinimo problemа. Už atviros be durelių, stogo ir priekinio stiklo dvivietės vairuotojo kabinos aukštai pakeltas stovi galingas platus variklio aušinimo sistemos ventiliatorius. Tačiau dykumoje jo galėjo nepakakti, tad pačiame automobilio priekyje įrengtas dar vienas ventiliatorius, pūtęs orа per variklio skyrių ir papildomai aušinęs patį variklio blokа ir galvutę. Beje, tai padėjo vairuotojui ir keleiviui išvengti nudegimų, nes tarp sėdynių esantis metalinis variklio gaubtas įkaisdavo iki 90-1000 C!

Prie vilkiko kabindavo dvi keturašes „Dyson“ markės priekabas, kurių priekinis ir galinis vežimėliai pasisukdavo rėme, tad ratai klusniai riedėjo vilkiko vėžėmis. Beje buvo dar du įdomūs sprendimai - stabdant pirmiausia suveikdavo galinės priekabos stabdžiai, po to pirmosios ir tik tada - vilkiko. Tai buvo specialiai padaryta tam, kad sunkiai krautos priekabos staigiai stabdant „neužliptų“ viena ant kitos ir ant vilkiko. Pirmos priekabos galinis vežimėlis standžia jungtimi sukabintas su antros priekabos priekiniu vežimėliu, kad pastarasis sektų pirmojo vėžėmis, o visas išilgines apkrovas priimdavo antra jungtis, jungusi priekabų rėmus. Tai buvo itin svarbu manevruojant bekelėje, kai tekdavo apvažiuoti įvairias kliūtis arba prasisprausti pro tarpа tarp didžiulių akmenų.

Gamykla 1933 metais pagamino tris keturašius vilkikus, gavusius indeksа „AEC Model T“. Vienа iš jų kariškiai išgabeno bandyti į Afrikа, antrаjį nusipirko… TSRS, ir tik trečiasis pateko ten, kur ir planuota, - į Australijа. Bandymams, prasidėjusiems 1934 metų balandį, vadovavo armijos kapitonas E.M.Dollery. Pirmasis „roudtreino“ žygis - 1100 mylių kelionė iš Adelaidės į Alice Springs truko tris savaites, nors autotraukinys lygiuose dykumos ruožuose išvystydavo iki 30 mylių per valandа greitį. Jo nesustabdė nei lakus smėlis, nei kopos, nei upelių vagos. Tiesa, buvo viena bėda - platesnė nei to meto sunkvežimių provėža (1800 mm) trukdė naudotis dauguma buše išvažinėtų kelių. Bet gal tai ir buvo geriau: 30 tonų krovinio vežantis autotraukinys pramušė naujus, tiesesnius kelius visoje šalies šiaurinėje teritorijoje. Nė karto rimčiau nesugedęs, „roudtreinas“ per 12 eksploatacijos metų nuvažiavo milijonа mylių Australijos dykynėmis, jo paliktomis vėžėmis 1940-1945 metais sekė armijos sunkvežimių kolonos, tuo metu tiekusios karinius krovinius arčiausiai karo veiksmų su Japonija zonos atsidūrusiai Australijos šiaurinei pakrantei ir čia įsteigtoms karinėms bazėms.

Po karo „AEC Modell T“ buvo naudojamas vis rečiau, nes atsirado daug naujesnių, o svarbiausia - galingesnių automobilių, visų pirma, kariniai vilkikai „Diamond T“, naudoti tankams vežioti. Tačiau dauguma naujųjų Australijos dykynėmis važinėjusių autotraukinių pakartojo pirmojo „roudtreino“ koncepcijа: sunkvežimis - vilkikas ir jo vėžėmis tiksliai sekančios daugiaašės priekabos. 1973 metais senosios technikos mėgėjas Patsy A.Smithas atsitiktinai pastebėjo Darvino miesto sаvartyne rūdijantį unikalų automobilį su viena iš priekabų ir išgelbėjo jį nuo supjaustymo. Vėliau pirmasis Australijos „roudtreinas“ pateko į Alice Springs mieste esantį Australijos transporto muziejų „Road Transport Hall of Fame“(Kelių transporto šlovės salė), kur buvo restauruotas ir dabar retkarčiais savo eiga išvažiuoja į Australijoje rengiamus autoveteranų sаskrydžius.

Herby Voigt nuotraukos

Liucijus Suslavičius

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr. 3 (27)

"Linava" informuoja

Brokuotos TIR knygelės

Bulgarija

čekija

Italija, Slovėnija

Jungtinė Karalystė

Kazachstanas

Lenkija

Rusija

Slovakija

Vengrija

Diskusija

GELTONIEJI AUTOBUSAI: AR Iš TIESų PIGIAU?

Pas kaimynus

KALININGRADE - SUNKVEžIMIų BEI AUTOBUSų GAMYBA

Poleminės pastabos

AR TIKRAI MUMS REIKIA MAžIAUSIAI?

Servisas

Juodosios dėžės: iš lėktuvų - į sunkvežimius

Naujas krovininių automobilių servisas Alytuje

„Linavos“ servisas: automobilių apsaugos sistemos vilkikams ir puspriekabėms

Lietuvoje ir pasaulyje

BGL

DRAUDIMO BENDROVEI LINDRA - DEšIMT METų

IRU GRIEžTINA REIKALAVIMUS

TRANSPORTERIAI - GREITI, BET AR SAUGūS?

VEžėJAMS į PAGALBА

VOKIETIJOJE - NAUJA MUITINėS AGENTūRA

 Tęsiamas bendradarbiavimas

Transporto politika

BALTOJI KNYGA - MūSų ATEITIES VEIDRODIS

Keleivinis transportas

PAS LENKų AUTOBUSų GAMINTOJUS

Technika

BAVARIJA PASITINKA ATEITį

Kaip veikia ESP

POPULIARėJA RESTAURUOTOS PADANGOS

Trys varikliai - trys charakteriai

Važiuoklė, „vizginanti uodega“

Teisė

Dokumentinis procesas pagal naujаjį CPK

Verslo etika

įtaigi vadovo kalba

Sveikata

NEBYLUSIS AVARIJų KALTININKAS

Muziejus

Kelių traukiniai prasidėjo taip…