Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Juodosios dėžės: iš lėktuvų - į sunkvežimius

Augant krovininių

transporto priemonių

srautams, didėja ir rizika automagistralėse.

Juodosiomis dėžėmis

vadinami autoįvykių duomenų

kaupikliai sunkvežimiuose

turėtų tapti efektyvia avarijų

prevencijos priemone, skatinančia vairuotojus nepažeidinėti KET,

pavojingų krovinių gabenimo ir kitų sunkiajam transportui nustatytos tvarkos reikalavimų. Bet kokio autoįvykio atveju juodoji dėžė

gali užfiksuoti ir pateikti ypatingai

svarbius ir tikslius duomenis,

reikalingus išsamiam įvykio tyrimui.

Vokietijos saugaus eismo ekspertai, išnagrinėję ir apibendrinę šalies keliuose užfiksuotus autoįvykius, kuriuos sukėlė arba į kuriuos pakliuvo krovininės transporto priemonės, teigia, kad juose dažniausiai nukenčia net keletas automobilių. Magistralėse įvykiai, kuriuose sužalojami eismo dalyviai, sudaro nuo 40 iki 44 procentų. žuvusiųjų skaičius greitkeliuose dar didesnis - nuo 60 iki 70 procentų.

Atsižvelgdami į tokiа grėsmingа situacijа, Vokietijos kelių transporto saugaus eismo ekspertai neseniai svarstė, kokio tipo transporto priemonėms juodosios dėžės turėtų būti privalomos. Daugelis mano, kad pirmiausia jas reikėtų įrengti pavojingus krovinius gabenančiuose sunkvežimiuose. Juodosios dėžės turi tapti privalomos kuo greičiau, nes tik jos gali tiksliai užrašyti duomenis apie transporto priemonių greitį susidūrimo metu ir po jo, šviesos prietaisų, avarinių žibintų, garso signalų, stabdžių sistemos veikimа ir kitus duomenis.

Anot Vokietijos federalinio draudimo biuro saugaus transporto priemonių eismo instituto daktaro Johanno Gwehenbergerio, autoįvykių duomenų kaupiklius ES šalyse pirmiausia reikėtų įrengti tose transporto priemonėse, kurių dalyvavimas autoįvykiuose potencialiai gali sukelti skaudžiausias pasekmes. Pirmiausia tai pasakytina apie autobusus bei pavojingus krovinius gabenančius sunkvežimius. Susidūrus šioms transporto priemonėms visada kyla realus pavojus keleivių sveikatai ir gyvybei, eismo dalyvių ir jų transporto priemonių saugumui bei reali grėsmė aplinkos užterštumui.

Nors saugaus eismo specialistai kol kas nenurodo konkrečios datos, nuo kurios juodosios dėžės turėtų būti privalomos sunkiasvorėse transporto priemonėse ir autobusuose, tačiau visi vieningai tvirtina: duomenų kaupikliai užtikrins geresnes teisines garantijas iškilus atsakomybės problemai nustatant kaltininkа kelių transporto priemonių susidūrimo atveju. Tačiau kai kurios teisinės problemos vis dėlto lieka neišspręstos. Pirmiausia - klausimas, kas gali disponuoti įrašytais kaupiklio duomenimis? ADAC ekspertų nuomone, vairuotojai kol kas gali nepripažinti juodosios dėžės įrašytos informacijos kaip jų kaltės įrodymo. Panašiai tvirtina ir Berlyno policija, kuri jau atliko eksperimentа su juodosiomis dėžėmis įrengtose transporto priemonėse. Pagal baudžiamosios teisės principus kiekvienas autoįvykio kaltininkas formaliai turi teisę atsisakyti duoti parodymus, todėl juodųjų dėžių įrengimа būtina įteisinti naujais įstatyminiais aktais.

Vokietijos federalinės krovinių vežimo, logistikos ir atliekų šalinimo sаjungos (BGL) atstovo profesoriaus Karlheinzo Schmidto nuomone, įrengti autoįvykių duomenų kaupiklius tik autobusuose ir pavojingus krovinius gabenančiuose sunkvežimiuose nėra jokios prasmės. Norint tiksliai išsiaiškinti tikrаsias autoįvykių priežastis, reikėtų, kad juodаsias dėžes turėtų ir kitos transporto priemonės. žinoma, teoriškai juodųjų dėžių įrengimo automobiliuose nauda neginčytina, tačiau kaip visuotinė tarptautinė autoįvykių prevencijos priemonė jos bus efektyvios tik tada, kai bus įrengtos visose transporto priemonėse, važinėjančiose tarptautiniais maršrutais, nepriklausomai nuo jų registracijos šalies. Taigi, belieka atsakyti į klausimа - kada tai įvyks?

Pagal „Auto Bild“

Tomas LABžENTIS

"Transporto pasaulis"
Kovas Nr. 3 (27)

"Linava" informuoja

Brokuotos TIR knygelės

Bulgarija

čekija

Italija, Slovėnija

Jungtinė Karalystė

Kazachstanas

Lenkija

Rusija

Slovakija

Vengrija

Diskusija

GELTONIEJI AUTOBUSAI: AR Iš TIESų PIGIAU?

Pas kaimynus

KALININGRADE - SUNKVEžIMIų BEI AUTOBUSų GAMYBA

Poleminės pastabos

AR TIKRAI MUMS REIKIA MAžIAUSIAI?

Servisas

Juodosios dėžės: iš lėktuvų - į sunkvežimius

Naujas krovininių automobilių servisas Alytuje

„Linavos“ servisas: automobilių apsaugos sistemos vilkikams ir puspriekabėms

Lietuvoje ir pasaulyje

BGL

DRAUDIMO BENDROVEI LINDRA - DEšIMT METų

IRU GRIEžTINA REIKALAVIMUS

TRANSPORTERIAI - GREITI, BET AR SAUGūS?

VEžėJAMS į PAGALBА

VOKIETIJOJE - NAUJA MUITINėS AGENTūRA

 Tęsiamas bendradarbiavimas

Transporto politika

BALTOJI KNYGA - MūSų ATEITIES VEIDRODIS

Keleivinis transportas

PAS LENKų AUTOBUSų GAMINTOJUS

Technika

BAVARIJA PASITINKA ATEITį

Kaip veikia ESP

POPULIARėJA RESTAURUOTOS PADANGOS

Trys varikliai - trys charakteriai

Važiuoklė, „vizginanti uodega“

Teisė

Dokumentinis procesas pagal naujаjį CPK

Verslo etika

įtaigi vadovo kalba

Sveikata

NEBYLUSIS AVARIJų KALTININKAS

Muziejus

Kelių traukiniai prasidėjo taip…