Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Verslo atstovai kviečiami dalyvauti automatizuotos importo sistemos projekte

Lietuvos muitinė dalyvauja Europos Komisijos TAXUD direktorato iniciatyva kuriamos Automatizuotos importo sistemos AIS projekte. AIS sistema kuriama įgyvendinant elektroninės muitinės koncepcijа. Pirmuoju žingsniu elektroninės muitinės link buvo Naujoji tranzito kontrolės sistema NCTS, pradėjusi veikti Lietuvos muitinėje 2004 m. sausio 1 d.

Numatoma, kad iki 2009 m. AIS sistema bus įdiegta visose Europos Sаjungos šalių muitinių administracijose. Jos vartotojais taps ne tik ES šalių muitinių pareigūnai, bet ir verslo atstovai: deklarantai, vežėjai, ekspedijavimo paslaugas teikiančios įmonės, krovos kompanijos ir kiti ūkio subjektai.

Vykdant šį projektа, kuriama Verslo atstovų darbo grupė (Traders Reference Group), kurios atstovai tiesiogiai dalyvaus kuriant naujа Automatizuotа importo sistemа.

Kviečiame įmones, atitinkančias žemiau pateiktus atrankos kriterijus, aktyviai bendradarbiauti su Lietuvos muitine ir kartu dalyvauti AIS projekto įgyvendinime. įmonės, dalyvausiančios Verslo atstovų darbo grupės veikloje, turės galimybę gauti naujausiа Europos Komisijos informacijа, susijusiа su muitinės veikla, dalyvauti programinės įrangos bandymuose.

įmonės, kurios galėtų dalyvauti Automatizuotos importo sistemos darbo grupėje, turi atitikti šiuos atrankos kriterijus:

• buveinė turėtų būti Lietuvoje, be to, pageidautina, kad įmonė turėtų savo atstovybes (filialus) arba dukterines įmones dar bent vienoje Europos Sаjungos valstybėje narėje ir bent vienoje trečiojoje šalyje;

• įmonės importuojamos prekės turėtų būti įvežamos į Bendrijos muitų teritorijа ne tik per Lietuvos, bet ir per kitų Europos Sаjungos valstybių narių sienas su trečiosiomis šalimis;

• įmonės importuojamos prekės turėtų būti gabenamos geležinkelių ir/arba kelių ir/arba stacionariosiomis transporto priemonėmis;

• pageidautina, kad įmonės importuojamų prekių įvairovė būtų kuo didesnė (ne mažiau nei 5 skirtingos prekių rūšys, klasifikuojamos skirtinguose Kombinuotosios nomenklatūros skyriuose) ir kad importuojamos prekės būtų atsiunčiamos iš daugiau nei dviejų trečiųjų šalių - siuntėjų;

• įmonė turėtų kas mėnesį atlikti daug importo operacijų (ne mažiau kaip 20 importo operacijų per mėnesį), užsienio prekyba turėtų būti svarbi (viena iš pagrindinių) įmonės veiklos dalis;

• įmonė turėtų teikti logistikos/ krovinių ekspedijavimo paslaugas arba pati užsiimti šia veikla, kiek to reikia įmonės reikmėms;

• įmonė turėtų priklausyti asociacijai, tačiau pati neturėtų būti asociacija;

• įmonė turėtų būti įdiegusi kompiuterizuotа verslo valdymo sistemа;

• įmonė turėtų turėti informacinių technologijų (IT) padalinį arba ne trumpiau nei 1 metus naudotis pagal SLA (Service Level Agreement) sutartį IT paslaugas jai teikiančios įmonės paslaugomis;

• projekte dalyvausiantys įmonės darbuotojai turėtų turėti žinių ES ir Lietuvos muitų teisės srityje bei praktinę muitų teisės aktų taikymo patirtį (muitinės procedūrų vykdymo patirtį), privalumas būtų glaudus įmonės bendradarbiavimas su muitine ir dalyvavimo su muitinės veikla susijusiuose projektuose patirtis;

• įmonė turėtų būti pasirengusi pokyčiams, susijusiems su prekybos palengvinimu, muitinės procedūrų kompiuterizavimu ir naujų technologijų užsienio prekyboje diegimu;

• įmonės atstovai, dalyvausiantys projekte, turėtų gerai mokėti anglų kalbа;

• įmonė turėtų prisiimti visas su jos dalyvavimu projekte susijusias išlaidas.

įmonės dėl veiklos pobūdžio gali atitikti ir ne visus išvardintus kriterijus, tačiau dauguma reikalavimų, taip pat reikalavimai, taikomi projekte dalyvausiantiems įmonės darbuotojams ir su dalyvavimu projekte susijusiomis išlaidomis, turi būti įvykdyti.

įmones, norinčias dalyvauti Automatizuotos importo sistemos projekte, kviečiame iki šių metų vasario 22 dienos kreiptis į Muitinės departamentа telefonais (8 5) 266 60 78, (8 5) 236 23 61, (8 5) 266 61 04 arba elektroninio pašto adresais neringam@cust.lt bei neringa.armonaite@cust.lt.

Vežėjai susitiko su Rusijos muitinės pareigūnais

Vasario 9 d. asociacija „Linava“ Mokymo centre krovinių vežėjams organizavo seminarа „RF muitinės kodekso pakeitimai ir išankstinis prekių elektroninio deklaravimo sistemos įdiegimas, vežant prekes iš Lietuvos Respublikos į Rusijos Federacijа“.

Seminare dalyvavo RF federalinės muitinės tarnybos (FMT) Muitinės kontrolės organizavimo tarnybos viršininko pavaduotojas Andriejus Korovinas ir Muitinio tranzito kontrolės skyriaus viršininko pavaduotojas Konstantinas Siaskovas, asociacijos „Linava“ prezidentas Algimantas Kondrusevičius, generalinis sekretorius Valdas Gilys ir asociacijos atstovybės Maskvoje vadovas Rimantas Budrevičius bei per 50 Lietuvos transporto įmonių atstovų.

Seminarа pradėjęs ir sėkmės svečiams bei mūsų vežėjams palinkėjęs asociacijos prezidentas Algimantas Kondrusevičius pasidžiaugė, jog panašūs susitikimai su Rusijos FMT atstovais jau tapo gera tradicija, turinčia nemažai teigiamos įtakos, liberalizuojant santykius tarp Lietuvos vežėjų ir RF muitinės pareigūnų, spartinant prekių ir krovinių judėjimа tarp abiejų valstybių.

Asociacijos „Linava“ duomenimis, praėjusiais metais krovinius į Rusijа gabeno 860 Lietuvos vežėjų įmonių, o šiemet šis skaičius kol kas sumažėjo labai nedaug: per pirmаjį šių metų mėnesį į Rusijа važiavo 760 mūsų šalies vežėjų firmų.

Pasak asociacijos atstovybės Maskvoje vadovo Rimanto Budrevičiaus, tokie susitikimai labai naudingi, nes įmonių atstovai turi galimybę su RF muitinės pareigūnais betarpiškai išsiaiškinti pasienyje kylančias problemas. Kadangi mūsų vežėjams jos dažniausiai kyla dėl skirtingai interpretuojamų kai kurių RF muitinės kodekso straipsnių, dėl elektroninės deklaracijos pateikimo bei reikalavimų pateikti muitinės pareigūnams tarptautinėmis konvencijomis nenumatytų krovinio vežimo dokumentų, šio seminaro tikslas ir buvo išsiaiškinti situacijа ir gauti konkrečius atsakymus į klausimus.

Rusijos FMT Muitinės kontrolės organizavimo tarnybos viršininko pavaduotojas A. Korovinas seminare pirmiausia pateikė išsamų pranešimа apie tai, kaip persitvarko Rusijos muitinės, supažindino renginio dalyvius su RF muitinės kodekso pakeitimais bei diegiamos išankstinio prekių elektroninio deklaravimo sistemos reikalavimais. Pasak FMT pareigūno, apie 90 proc. naujojo Muitinės kodekso nuostatų atitinka tarptautinius standartus ir parengtos taip, kad sudarytų galimybes kuo greičiau harmonizuoti procedūras pasienio punktuose. FMT pareigūnas akcentavo, jog dabar vyksta didelės permainos visose Federalinės muitinės tarnybos struktūrose, pakeista daug darbuotojų, o šiuo metu keičiami regioninių muitinių viršininkai. Pasak A. Korovino, jeigu pasiseks įgyvendinti visus numatytus projektus, maždaug po metų Rusijos pasienio punktuose liks tik muitinės ir pasienio tarnybos pareigūnai. Veterinarijos, fitosanitarijos ir kitos tarnybos bus pakviečiamos tik pagal poreikį.

Lietuvos krovinių vežėjai pateikė nemažai jiems aktualių klausimų, susijusių su Rusijos muitinės pareigūnų ne visada pagrįstais reikalavimais. Daugelis vežėjų klausė, kaip elgtis ir į kа kreiptis, jei pareigūnų veiksmai pažeidžia tarptautines konvencijas ar įstatymus. Muitinės pareigūnai patarė vežėjams tokių atvejų nenuslėpti ir apie juos raštu informuoti FMT vadovus, nes tik po to galima tikėtis teigiamų pokyčių pasienio punktuose. Kadangi bet kurį reikalavimа pateikti daugiau dokumentų, nei tai numatyta patvirtintame sаraše, Rusijos muitinės pareigūnai privalo oficialiai patvirtinti raštu, vežėjams rekomenduojama nepamiršti iš pastarųjų pareikalauti tokio patvirtinimo. Pasak asociacijos „Linava“ prezidiumo nario I. Ostrovskio, apie konkrečias problemas ir nesusipratimus Rusijos pasienio kontrolės punktuose visada reikėtų informuoti asociacijа ir jos atstovybę Maskvoje.

Daug diskusijų sukėlė krovinių palydos mokesčio dydis bei palydos taikymo tvarka. Pasak FMT Muitinio tranzito kontrolės skyriaus viršininko pavaduotojo K.Siaskovo, muitinė neturi specialių padalinių palydai, kurie galėtų lydėti krovinius pagal nustatytus įkainius, todėl samdomos brangiau kainuojančios komercinės struktūros. ši problema aktuali ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių, tarp jų ir Rusijos, vežėjams. Atsakydami į seminaro dalyvių klausimus, FMT pareigūnai patikino mūsų vežėjus, jog palyda gali būti taikoma tik dviem atvejais: kai vežėjas yra pažeidęs nustatytа tranzito tvarkа arba kai krovinio vertė viršija 50 tūkstančių USD.

Apibendrindami mūsų vežėjų pateiktus klausimus, RF muitinės pareigūnai pripažino, kad daugelis seminare aptartų problemų yra aktualios ir Rusijos vežėjams, todėl artimiausiu laiku jos bus aptariamos ir bendromis pastangomis su ASMAP atstovais bus ieškoma abiem pusėms priimtinų sprendimo būdų.

Tomas LABžENTIS

Muitinė ir verslas:

galimybės susikalbėti

Pasak muitinės vadovų, bendradarbiavimas su verslininkais plėtojamas dviem kryptimis: aktualių problemų nagrinėjimas Muitinės konsultaciniame komitete ir jo pakomitečiuose teritorinėse muitinėse bei darbas su asociacijomis, su kuriomis Muitinės departamentas yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartis.

Nuo 2001 m. su verslo asociacijomis pasirašyta 18 bendradarbiavimo sutarčių. Pernai surengti 27 bendri pasitarimai, kartu su LR ūkio ministerija ir Valstybine mokesčių inspekcija organizuota 10 išvažiuojamųjų posėdžių regionuose.

Po ES plėtros pasikeitė muitinių uždaviniai, verslas plėtojasi elektroninės muitinės linkme, todėl labai svarbu, kad skirtingų verslo struktūrų ir muitinės institucijų informacinės sistemos galėtų „susikalbėti“ tarpusavyje.

Asocijuotų verslo struktūrų, pasirašiusių bendradarbiavimo memorandumа, pasiūlymų pagrindu ir atsižvelgiant į naujа verslo aplinkа bei gaires artimiausių 5 - 6 metų laikotarpiu, Muitinės konsultacinis komitetas rengia naujus įstatus. Kadangi ne kiekviena asociacija įstengia turėti savo verslo ekspertus, šie specialistai, atstovaudami verslo struktūrų interesams, galėtų dirbti prie Muitinės konsultacinio komiteto. Muitinės vadovų siūlymu, kuriam pritarė ir verslo atstovai, optimalus bendros veiklos variantas - bendradarbiavimo plėtra teritoriniu - šakiniu principu, t.y. pagal teritorines muitines ir verslo šakas atskiruose regionuose.

Asociacijų atstovai pageidavo iš anksto gauti visus planuojamus rengti teisės aktų projektus ir visа naujа muitinės informacijа, susijusiа su jų verslu. Muitinės vadovai pasitarimo dalyvius patikino, kad muitinės tikslas - ne trukdyti, o skatinti verslа Lietuvoje ir visoje ES erdvėje, užtikrinant laisvа prekių judėjimа skaidrios konkurencijos sаlygomis.

Tomas LABžENTIS

VOLVO AUTOBUSAI - šANCHAJUI

„Volvo Bus“ gavo užsakymа

iš šanchajaus miesto Kinijoje pagaminti 137 miesto tipo

autobusus su modernizuota

B7R Mk II važiuokle.

„Bashi Goup“, iš kurio gautas užsakymas, yra didžiausias „Volvo Buses“ užsakovas Kinijoje. šanchajaus autobusų parke yra apie 1200 „Volvo“ autobusų, daugiausia jų važinėja prestižiniais miesto maršrutais.

Modernizuotų „Volvo B7R MkII“ važiuoklių pagrindinis privalumas - visi stabdžiai yra diskiniai. Laiptelis įlipti pažemintas nuo 725mm iki 600mm, tad keleiviams įlipti bei išlipti gerokai patogiau. Tai ir nulėmė, kad naujieji autobusai klasifikuoti kaip aukščiausios klasės miesto autobusai Kinijoje.

Važiuoklės komponentai atgabenami į Kinijа iš gamyklos švedijoje, Boros mieste, surenkami bendroje švedijos-Kinijos įmonėje „Sunwin Bus“ šanchajuje.

Autobusai šanchajaus miestui gaminami jau dabar, o visi 137 į miesto gatves išriedės 2005 metų pirmajame ketvirtyje.

Vertė Giedrius JAKUBAUSKAS

2005 m. vasario 10 d. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos pareigūnai kartu su kolegomis iš Latvijos susisiekimo ministerijos Autotransporto direkcijos organizavo bendrа išvažiuojančių iš Būtingės-Rucavos ir Saločių-Grendstalės pasienio kontrolės punktų transporto priemonių patikrinimа. 80 procentų visų nustatytų pažeidimų - vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo pažeidimai.

Abiejų šalių pareigūnai aptarė kontrolės rezultatus, pasidalino patirtimi. Tokie patikrinimai numatomi ir ateityje.

Patvirtinta 2005 m. Kelių priežiūros ir plėtros programa

Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino 2005 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) finansavimo sаmatа, kurioje automobilių kelių tinklui plėsti, modernizuoti ir šio tinklo funkcionavimui numatyta 834 mln. 902 tūkst. litų.

Valstybinės reikšmės automobilių keliams, t.y. keliams tiesti, modernizuoti ir taisyti (remontuoti) numatyta 122 mln. 284 tūkst. Lt. žvyrkelių asfaltavimo programoms įgyvendinti skiriama 1mln. 226,5 tūkst. Lt; tiltams, viadukams, estakadoms ir tuneliams statyti, rekonstruoti ir taisyti (remontuoti) - 26 mln. 600 tūkst. Lt; Lietuvos finansavimo dalies užsienio investicijų projektuose automobilių keliams tiesti, modernizuoti, taisyti (remontuoti) ir saugaus eismo priemonėms įgyvendinti - 85 mln. 925 tūkst. Lt. Paskoloms, skirtoms automobilių keliams tiesti, modernizuoti, taisyti (remontuoti), saugaus eismo priemonėms įgyvendinti, grаžinti ir palūkanoms mokėti planuojama 43 mln. 655 tūkst. Lt, keliams prižiūrėti - 240 mln. 500 tūkst. Lt; saugaus eismo užtikrinimo programoms ir jų priemonėms vykdyti - 9 mln. Lt; kelio ruožų išoriniam apšvietimui, eismo valdymui, reguliavimui, kelių dangos apšildymui įrengti - 4 mln. Lt ir kt.

20 procentų KPPP lėšų skirta savivaldybių, miškų, nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio vietiniams keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti bei saugaus eismo sаlygoms užtikrinti. 5 procentai - valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti.

„If draudimas“ mažina įkainius

Viena didžiausių šalyje ne gyvybės draudimo bendrovė „If draudimas“ nuo vasario 1 dienos pirmoji Lietuvoje nustato naujа privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo kriterijų - vairavimo stažа bei atsisako automobilio variklio darbinio tūrio vertinimo. Naujoji įkainių nustatymo metodika leis sumažinti draudimo įkainius nuo 15 iki 30 procentų.

„Nuo šiol drausdami vairuotojus daugiausia dėmesio skirsime svarbiausiam vairavimo kokybę lemiančiam veiksniui - vairuotojų patirčiai“, - sakė bendrovės transporto draudimo ekspertas Aleksas Nečajevas. Todėl privalomasis draudimas „If draudime“ atpigs labiausiai patyrusiems: mažiausi įkainiai bus taikomi vairuotojams, turintiems dešimties metų ir ilgesnį vairavimo stažа. „Atsisakėme variklio darbinio tūrio kriterijaus, nes avarijų pasekmes kur kas dažniau lemia vairuotojo drausmė ir profesionalumas, o ne automobilio galingumas“.

A.Nečajevo teigimu, ši naujovė leis labiausiai sumažinti draudimo kainа galingesnių automobilių savininkams: jiems draudimas, įvertinus stažo bei variklio tūrio kriterijus, gali atpigti iki 30 procentų.

Klientų patogumui bendrovė šiа draudimo paslaugа teiks ne tik savo atstovybėse, bet ir 86-iose „Lukoil“ degalinėse daugiau nei 40-tyje Lietuvos miestų bei kaimų. Be to, vairuotojams, turintiems tik Lietuvoje galiojantį draudimo liudijimа, draudžiantis privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu metams bus suteikta 20 litų nuolaida.

Vasario 8-9 dienomis UAB „Ekspozona“, talkininkaujant vežėjų bei ekspeditorių asociacijoms „Linava“ bei „Lineka“, surengė tarptautinę konferencijа „Transportas ir logistika 2005“. Per dvi konferencijos dienas pranešėjai iš Lietuvos, Baltarusijos, Rusijos bei Vokietijos aptarė aktualiausius šiuolaikinės logistikos klausimus. Ypač daug dėmesio ir diskusijų susilaukė kol kas stringantys logistikos centrų arba kaimelių kūrimo mūsų šalyje reikalai bei mūsų atstovavimo transportininkams tarptautinėse organizacijose problemos.

Vilniškė bendrovė „Iksada“, prekiaujanti ir pati gaminanti priešgaisrinę technikа, vasario mėnesį baigė gaminti ir užsakovams iš Olandijos perdavė ant „Scania P94GB4X2NA 230“ važiuoklės pagamintа miestų apsaugai skirtа gaisrinį automobilį. Jame sumontuotos 7000 l talpos vandens ir 250 l putokšlio cisternos bei galingi siurbliai. šis ir dar du iki pavasario pagamintini analogiški automobiliai skirti Tanzanijos miestų ugniagesių komandoms.

„Volvo Bus“ gavo

83 autobusų užsakymа iš Olandijos

„Volvo Bus“ gavo užsakymа iš didžiausio olandų autobusų operatoriaus „Connexxion“ 83-ims „Volvo 8700“ tarpmiestiniams autobusams pagaminti.

„Connexxion“ paskelbė viešа konkursа 50-čiai tarpmiestinių autobusų, kurie važinėtų po dideles Leideno miesto Olandijoje apylinkes. Galutiniame konkurso etape liko trys gamintojai, o laimėjo jį „Volvo Bus“. Kaip teigia „Connexxion“ vadovai, „Volvo“ nugalėjo todėl, kad pasiūlė mažiausias eksploatavimo išlaidas, ir dėl to, kad įsipareigojo pristatyti autobusus iki šių metų rugsėjo.

Autobusai „Volvo 8700 RLE“ - tarpmiestiniai, jie yra 12,8 metrų ilgio ir atitinka aukščiausius komforto reikalavimus. Patogios sėdynės keleiviams, oro kondicionieriai užtikrins patogų važiavimа.

Likę 33 užsakytieji autobusai - „Volvo 8700 BLE“. Jie triašiai, 14,5 metro ilgio, su elektronine stabilumo programa (ESP). ESP sumažina rizikа autobusui paslysti, apsiversti ar nuvažiuoti nuo kelio. Naujieji „Volvo“ bus pirmieji autobusai Olandijoje, turintys ESP sistemа.

Visi 83 autobusai bus pagaminti „Volvo Bus“ gamykloje Vroclave, Lenkijoje.

Parengė Giedrius JAKUBAUSKAS

Sustumiamas tentas

Puspriekabės tento ištempimas ir sulankstymas yra labai aktualūs didžiatūrius krovinius gabenantiems vežėjams. Užuot varginančiai ir ilgai dirbus, puspriekabės tentas variklio suslėgtu oru sustumiamas (atitraukiamas) ir per 20 sekundžių kroviniui skirtas plotas vėl uždengiamas.

Kaip informuoja „Auto Bild“, idėja pagreitinti krovinio uždengimа ir tento atitraukimа nuo jo kilo kompanijos „Transport 2000 plus GmbH“ iš Grevenbroicho (šiaurės Reinas - Westfalija) specialistams. Jie pirmieji sėkmingai ir įgyvendino šį projektа daugelyje krovinių ekspedijavimo kompanijų. Pagal vežėjų firmų, jau išbandžiusių naujojo tento privalumus, duomenis, įranga greitesniam ir patogesniam krovinių pakrovimui bei iškrovimui, atsižvelgiant į sutaupytа darbo laikа, gali atsipirkti per 14 savaičių.

Parengė Tomas LABžENTIS

„V-POWER-DIESEL“ - DYZELINO ATEITIS?

šiuo metu kaip niekada daug kalbama ir daug dirbama ieškant alternatyvių degalų
tradiciniams vidaus degimo varikliams. Priežasčių daug: ir vis labiau suvokiama aplinkos apsaugos svarba, ir ekonominiai svertai, ir baimė, jog naftos atsargos greit išseks. Bene skeptiškiausias yra italų mokslininkas Leonardas Maugeri, teigiаs, jog pasaulinių naftos atsargų, jos sunaudojimui didėjant, pakaks dar 35 metams, o jei bus imtasi drastiškų priemonių jos sunaudojimui riboti - daugių daugiausia dar 107 metams.

Liucijus Suslavičius

Vokietijoje ir Austrijoje pernai vasaros pradžioje pasirodė nauja degalų rūšis „V-Power-Diesel“. Skambus pavadinimas - ne reklaminis triukas, kurio tikslas - pritraukti daugiau pirkėjų. „V-Power-Diesel“ iš tikrųjų šiek tiek skiriasi nuo pagal tradicinę technologijа gaminto kuro, nes jo sudėtyje, be 95 procentų įprasto dyzelino, yra 5 procentai sintetinių degalų GTL.

GTL - angliškų žodžių Gas-to-Liquids abreviatūra. Jie gaminami iš gamtinių dujų specialiai tam pastatytoje gamykloje Malaizijoje. GTL - skaidrus kaip vanduo, bekvapis, nenuodingas ir biologiškai (t.y. bakterijų) suardomas degus skystis, kurio cetaninis skaičius 75-80. Teoriškai jis gali pats pakeisti iš naftos gaminamа dyzelinа, tačiau jo kol kas pagaminama tik tiek, kad vos užtenka „Shell“ kompanijai. Naujasis kuras - savotiškas tarptautinio naftos koncerno atsakymas tiems, kas teigia, jog naftos atsargos žemėje baigiamos išnaudoti, ir mūsų civilizacijai po kelių dešimtmečių gresia žlugimas. Ateityje sintetinio palyginti nebrangaus dyzelino pramoninė gamyba kartu su kitomis priemonėmis iš tikrųjų gali padėti taupyti naftа, sumažinant jos poreikį, kuris pasaulyje siekia apie 50 milijonų barelių (barelis - tai 159 litrai) kasdien.

Kurdami naujus sintetinius degalus, koncerno chemikai įvertino šiandienines dyzelinių variklių tendencijas bei kasdienines jų eksploatacijos problemas. Be 5 procentų GTL, į „V-Power-Diesel“ dedami specialiai tiesioginio įpurškimo dyzeliniams varikliams sukurti adityvai, neleidžiantys susidaryti nuosėdoms, purkštukų angeles užkemšančiam koksui bei suardantys jau anksčiau susidariusias nuosėdas. „Shell“ specialistų teigimu, sudeginus tris pilnus bakus „V-Power-Diesel“, užsikoksavusias įpurškimo sistemas turėję nenauji dyzeliniai varikliai atgauna prarastа galingumа.

Siekdamas įsitikinti naujų degalų neutralumu esamoms dyzelinių variklių maitinimo sistemoms, prieš naujos rūšies dyzelino pardavimo pradžiа koncernas organizavo didelio masto gryno GTL eksploatacinius išbandymus keliose transporto firmose Berlyne ir nustatė, kad skirtingai nei biodyzelinas, šie degalai nesukelia jokių neigiamų pasekmių varikliams ar maitinimo sistemų detalėms. Atvirkščiai, juos naudojant, varikliai dirba ekonomiškiau ir švariau. Dabar „V-Power-Diesel“ markės dyzelinu Vokietijoje prekiaujama 1200 degalinių.

Kokios naujos degalų rūšies perspektyvos?

Koncernas „Shell“ kartu su „Quatar Petroleum“ planuoja iki 2009 metų pastatyti Katare didžiausiа pasaulyje GTL gamyklа ir padidinti šių sintetinių degalų dalį „Shell“ parduodamo dyzelino sudėtyje. Taigi visiškai nepriklausomi nuo naftos netapsime, bet atsiras alternatyva, padėsianti spręsti naftos gavybos ir degalų kainų problemas.

"Transporto pasaulis"
Vasaris Nr. 2 (50)

"Linava" informuoja

Naujienos

Alternatyvos

ALYTIšKIAI SUGRIOVė… SENА MITА

Idėjos

METAI, NEPALEISTI VėJAIS

Naudingi pasiūlymai

Sukabinimo įranga: saugumа užtikrina elektronika

Nauji modeliai

IVECO : VANDENILIU VAROMAS AUTOBUSAS

Padangos

SUPERPLAčIOSIOS VERžIASI į RINKА

Psichologija

PULKO SūNUS AR VERGAS?

Servisas

Servisas ant ratų

Lietuvoje ir pasaulyje

Naujienos

Transporto politika

Darysim poryt, kа reikėjo padaryti vakar?

Keleivinis transportas

Autobusai vėl įvertinti žvaigždutėmis

„žVAIGžDžIų LAINERIS“: ANTROJI KARTA

Vežėjo kalendorius

Kovas

Technika

PUSPRIEKABėS FLOOR - TVIRTOS KAIP UOLA

Simuliatorius - testas ateities sunkvežimiams ir jų vairuotojams

SISU Evoliucija

Teisė

Tarptautinių sutarčių ypatumai

Verslo etika

Dėrybų menas

Automobilių sportas

Nugalėtojui - R-serijos „Scania“ sunkvežimis

Muziejus

IKARUS 60 - PIRMASIS Iš DAUGELIO