Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams

Muitinė

Finansų ministro 2004 12 21 įsakymu Nr. 1K-401 patvirtintas Lietuvos Respublikos muitinės vėliavos etalonas (įsigaliojo 2005 01 01, žin., 2004, Nr. 187-6982).

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 12 21 įsakymu Nr. 1B-1156 Dėl TIR procedūros vykdytojo leidimo laikino sustabdymo arba panaikinimo (įsigaliojo 2004 12 31, žin., 2004, Nr. 187-6983) nustatyta, kad vadovaujantis 1975 metų TIR konvencijos 38 str., Muitinės departamento generalinio direktoriaus sprendimu bet kuriam TIR procedūros vykdytojui, kuris pažeidė teisės aktus, susijusius su tarptautiniu krovinių gabenimu taikant TIR procedūrа (prekėms gabenti naudotos transporto priemonės su paslėptais pakeitimais, netikrų dokumentų naudojimas, krovinio pakeitimas, muitinės antspaudų arba plombų padirbimas, nepristatymas krovinio į paskirties įstaigа ir kiti esminiai pažeidimai), už kurių įgyvendinimа atsakinga muitinė, pagal teritorinės muitinės, Muitinės kriminalinės tarnybos ar kitos valstybinės institucijos teikimа laikinai sustabdomas arba panaikinamas TIR procedūros vykdytojo leidimo galiojimas.

Muitinės procedūrų skyriui pavesta per 5 darbo dienas po tokio sprendimo priėmimo:

• išsiųsti sprendimа Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“ ir įpareigoti asociacijа įteikti sprendimа Lietuvoje registruotai vežėjo įmonei;

• jeigu vežėjo įmonė registruota ne Lietuvos Respublikoje, sprendimа išsiųsti 1975 metų TIR konvencijos susitariančiosios šalies, kurioje vežėjo įmonė registruota ar turi nuolatinę buveinę, muitinės administracijai su prašymu įteikti jį vežėjo įmonei;

• informuoti TIR vykdomаjа tarybа (TIRExB), kompetentingas kitų Europos Sаjungos valstybių narių institucijas ir Europos Komisijа apie sprendimа dėl TIR procedūros vykdytojo leidimo laikino sustabdymo arba panaikinimo pagal 1975 m. TIR konvencijos 38 straipsnį.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 12 30 įsakymu Nr. 1B-1208 Dėl Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 12 02 įsakymo Nr. 1B-1080 „Dėl Muitinės postų su jiems priskirta kompetencija sаrašo patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005 01 05, žin., 2005, Nr. 1-14) nustatyta, kad teritorinėms muitinėms leidus, negrаžinamojo eksporto ir išleidimo į laisvа apyvartа muitinės procedūros gali būti įforminamos muitinės postuose, kurie veikia kelių ir geležinkelių pasienio kontrolės punktuose, jei juose yra tinkamos sаlygos prekių muitiniam tikrinimui atlikti ir jeigu šių muitinės procedūrų įforminimas nemažina atitinkamo valstybės sienos perėjimo punkto pralaidumo, ir jei teisės aktai nenustato ko kita.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 12 30 įsakymu Nr. 1B-1207 (įsigaliojo 2005 01 05, žin., 2005, Nr. 1-13) patvirtintos Leidimų taikyti laikinojo įvežimo procedūrа išdavimo taisyklės. Jos nustato prašymo išduoti leidimа taikyti laikinojo įvežimo procedūrа surašymo (pildymo) ir pateikimo Lietuvos Respublikos muitinei tvarkа, leidimo taikyti laikinojo įvežimo procedūrа bei bendro leidimo taikyti laikinojo įvežimo procedūrа įforminimo, registravimo ir išdavimo muitinėje tvarkа.

***

Finansų ministro 2004 12 22 įsakymu Nr. 1K-405 (įsigaliojo 2005 01 01, žin., 2004, Nr. 186-6937) patvirtintos Muitinės tarpininkų registravimo ir veiklos taisyklės. Iki 2005 01 01 galiojęs finansų ministro 2002 10 03 įsakymas Nr. 309 Dėl muitinės tarpininkų su vėlesniais pakeitimas, nustatantis, be kita ko, muitinės tarpininkų kvalifikacines kategorijas, pripažintas netekusiu galios. Naujosiose taisyklėse nustatyta, kad muitinės tarpininkai ir jų atstovai, kurie buvo įregistruoti arba kurių kvalifikacija buvo patvirtinta iki 2004 12 31, gali tęsti savo veiklа teisės aktų nustatyta tvarka be perregistravimo arba kartotinio kvalifikacijos patvirtinimo.

Taisyklės reglamentuoja Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje veikiančių muitinės tarpininkų ir jų atstovų teises, pareigas ir atsakomybę, muitinės tarpininkų registravimа, registravimo panaikinimа, muitinės tarpininkų atstovų kvalifikacijos tvirtinimа, kitas muitinės tarpininkų veiklos sаlygas bei muitinės tarpininkų ir jų atstovų veiklos kontrolę. Muitinės tarpininkai turi teisę:

• atstovauti aptarnaujamam asmeniui pagal Civilinio kodekso nustatyta tvarka sudarytа rašytinį dokumentа, patvirtinantį, kad muitinės tarpininkui suteikta teisė teikti muitinės tarpininko paslaugas;

• nustatęs savo įmonės muitinės tarpininko atstovo darbo trūkumus, pateikti Muitinės departamentui rašytinį teikimа dėl šio atstovo pažymėjimo pripažinimo negaliojančiu ir išbraukimo iš muitinės tarpininko atstovų sаrašo;

• prašyti Muitinės departamento įtraukti į muitinės tarpininko atstovų sаrašа kvalifikacinį egzaminа išlaikiusius ir kvalifikacijos patvirtinimа gavusius asmenis, taip pat išbraukti muitinės tarpininko atstovus iš muitinės tarpininko atstovų sаrašo.

Muitinės tarpininko atstovai, išskyrus tuos, kurie verčiasi muitinės tarpininko atstovo veikla kitoje Europos Sаjungos valstybėje narėje arba valstybėje, dalyvaujančioje EEE susitarime, privalo būti baigę Muitinės mokymo centro organizuojamus muitinės tarpininkų atstovų kursus arba kitus šių asmenų rengimo kursus, kurių rengimo programa suderinta su Muitinės departamentu, ir išlaikę kvalifikacinį egzaminа. Išlaikiusiųjų šį egzaminа asmenų kvalifikacija tvirtinama Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

Muitinės tarpininko atstovas, prieš pradėdamas teikti muitinės tarpininko paslaugas, turi būti įtrauktas į muitinės tarpininko atstovų sаrašа. Muitinės tarpininko atstovas iš muitinės tarpininko atstovų sаrašo išbraukiamas, kai nutraukia darbo sutartį su muitinės tarpininku. Muitinės departamentas gali pripažinti muitinės tarpininko atstovo pažymėjimа negaliojančiu (apie tai skelbiama Lietuvos muitinės tinklapyje ir informuojami muitinės tarpininkai) tokiais atvejais:

• jeigu muitinės tarpininko atstovas padarė muitinės procedūrų ar kitų muitinės sankcionuotų veiksmų atlikimo tvarkos arba taisyklių, muitinės tarpininkų veiklа reglamentuojančių teisės aktų pažeidimа, dėl kurio atsirado mokestinė prievolė, arba padarytas pažeidimas yra kitaip reikšmingas;

• remdamasis valstybės institucijų rašytiniu pranešimu dėl teisės aktų, už kurių įgyvendinimа atsakingos atitinkamos institucijos, pažeidimų;

• teritorinės muitinės, kurios veiklos zonoje muitinės tarpininko atstovas teikia muitinės tarpininko paslaugas, teikimu, jeigu muitinės tarpininko atstovas sistemingai pateikdavo muitiniam tikrinimui muitinės deklaracijas, pažeisdamas teisės aktų nustatytа jų pildymo tvarkа ar atliko veikas, kuriomis pažeidė teisės aktus, reglamentuojančius muitinės tarpininkų veiklа, arba šias taisykles;

• muitinės tarpininko prašymu.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 12 29 įsakymu Nr. 1B-1204 (įsigaliojo 2005 01 08, žr. žin., 2005, Nr. 1-12) patvirtintos Konfiskuotų ar pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių Bendrijos prekių muitinio statuso, realizavimo taisyklės. Jos nustato konfiskuotų ar pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių Bendrijos prekių muitinio statuso, realizavimo tvarkа. Ne Bendrijos prekių realizavimа vykdo teritorinės muitinės arba Muitinės kriminalinė tarnyba. Ne Bendrijos prekės realizuojamos konkurso būdu arba parduodamos per juridinį asmenį, su kuriuo teritorinė muitinės arba Muitinės kriminalinė tarnyba konkurso būdu yra sudariusi sutartį.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 12 29 įsakymu Nr. 1B-1199 (įsigaliojo 2005 01 01, žin., 2004, Nr. 188-7045) patvirtinta Prekių sandorio vertės patikslinimo, jų gabenimo, draudimo, krovimo bei tvarkymo išlaidomis instrukcija. Ji reglamentuoja importuojamų prekių sandorio vertės patikslinimа jų gabenimo ir draudimo išlaidomis (tarp jų ir su gabenimu susijusias importuojamų prekių krovimo ir tvarkymo išlaidas) priklausomai nuo pirkėjo ir pardavėjo įsipareigojimų pagal pristatymo sаlygas „INCOTERMS 2000“. Vadovaujantis Bendrijos muitinės kodekso 29 ir 32 str., importuojamų prekių muitine verte laikoma sandorio vertė, pridėjus prekių gabenimo ir draudimo išlaidas (tarp jų ir su gabenimu susijusias importuojamų prekių krovimo ir tvarkymo išlaidas), atsiradusias iki jų atgabenimo į Bendrijos muitų teritorijа. Prekių gabenimo ir draudimo išlaidos (tarp jų ir su gabenimu susijusias importuojamų prekių krovimo ir tvarkymo išlaidas), kuriomis patikslinama importuojamų prekių sandorio vertė, apima:

• prekių gabenimo įvairiomis transporto rūšimis nuo jų išsiuntimo vietos iki įvežimo į Bendrijos muitų teritorijа vietos išlaidas, tarp jų ir su šių prekių gabenimu susijusias tarpininkavimo, užsakant transporto paslaugas, išlaidas bei jūrų ir (arba) oro uostų mokesčius;

• prekių krovimo ir tvarkymo išlaidas, tarp jų apmokėjimo už prastovas išlaidas, atsiradusias dėl prekių krovimo laiko viršijimo ir kt.;

• prekių draudimo nuo sugadinimo ar praradimo jas gabenant įvairiomis transporto rūšimis nuo išsiuntimo vietos iki įvežimo į Bendrijos muitų teritorijа vietos išlaidas, kurios atsiranda, kai pardavėjas privalomai apdraudžia prekes, gabenamas pagal CIP arba CIF pristatymo sаlygas.

Prekių pristatymo sаlygas prekių tiekimo sutarties šalys dažniausiai nustato vadovaudamosi Tarptautinių prekybos rūmų nustatytomis pristatymo sаlygomis „INCOTERMS 2000“ ir jų taikymа reglamentuojančiomis taisyklėmis. „INCOTERMS 2000“ - tai Tarptautinių prekybos rūmų nustatytos tarptautinių pardavimo sutarčių (kontraktų) sаlygos, reglamentuojančios pirkėjo ir pardavėjo įsipareigojimus ir atsakomybę už prekių pristatymа, prekes lydinčių dokumentų ir informacijos pateikimа, eksporto, importo ir atitinkamais atvejais muitinės formalumų sutvarkymа bei rizikos ir išlaidų, susijusių su prekių gabenimu, draudimu, krovimu ir tvarkymu, pasiskirstymа tarp pirkėjo ir pardavėjo. Pristatymo sаlygos „INCOTERMS 2000“ suskirstytos į 4 grupes. šios sаlygos žymimos trijų raidžių santrumpomis, kuriose pirmoji raidė žymi grupę, o kitos dvi - pagrindines atitinkamų pristatymo sаlygų charakteristikas. Instrukcijoje pateikiamas pagrindinių INCOTERMS sаlygų aprašymas.

Muitinio įvertinimo skyriui pavesta kartа per metus pateikti teritorinėms muitinėms instrukcijos 14 punkte nurodytus Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikiamus Muitinės departamentui duomenis apie transporto įmonių vidutines pajamas iš tarptautinio prekių gabenimo.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 12 20 įsakymu Nr. 1B-1150 (įsigaliojo 2004 12 28, žr. žin., 2004, Nr. 185-6886) patvirtintos Turto vertintojų arba ekspertų išvadų naudojimo, nustatant prekių muitinę vertę, taisyklės. Jos taikomos asmenų importuojamų sugedusių, sugadintų, sutarties (kontrakto) sаlygų neatitinkančių prekių, kurioms forminama išleidimo laisvai apyvartai muitinės procedūra, muitiniam įvertinimui, taip pat deklaruojamos sandorio vertės teisingumo pagrindimui, arba prekių muitiniam įvertinimui, kai nėra galimybių remtis anksčiau nustatytomis prekių muitinėmis vertėmis, išskyrus prekių, klasifikuojamų kombinuotosios nomenklatūros 8702, 8703, 8704 pozicijose, kurių muitiniam įvertinimui taikoma atskira Muitinės departamento generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

Prekių importo kaina apskaičiuojama remiantis prekių vertinimo ataskaitoje pateikta prekių rinkos verte, taikant Bendrijos muitinės kodekso įgyvendinimo nuostatų 152 straipsnio nuostatas (dedukcinį muitinio įvertinimo metodа). Iš prekių vertinimo ataskaitoje nurodytos prekių rinkos kainos atimama:

• įmonės vidutinis pelnas;

• įmonės vidutinės išlaidos, susijusios su prekių pardavimu Lietuvos rinkoje;

• už Bendrijos muitų teritorijon importuojamas prekes, kilusias iš trečiųjų šalių, nustatyti importo muitai bei Lietuvos Respublikoje nustatyti importo mokesčiai.

Prekių importo kaina apskaičiuojama pagal taisyklėse nustatytа formulę arba importuojamų sugedusių, sugadintų, sutarties (kontrakto) sаlygų neatitinkančių prekių muitinis įvertinimas taip pat gali būti atliekamas taikant faktiškai sumokėtos ar mokėtinos kainos proporcingo paskirstymo taisyklę. Sugedusių arba sugadintų prekių muitinė vertė nustatoma pagal deklaruojamа sandorio vertės dalį, kuri tenka sugedusioms arba sugadintoms prekėms, proporcingai sumažinant tiek, kiek sumažėjo jų vertė (nurodyta prekių vertinimo ataskaitoje).

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 12 29 įsakymu Nr. 1B-1198 (įsigaliojo 2005 01 01, žin., 2004,

Nr. 188-7044) patvirtinta Importuojamų naudotų automobilių muitinio įvertinimo metodika.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 12 27 įsakymu Nr. 1B-1191 (įsigaliojo 2004 12 31, žin., 2004, Nr. 187-6986) patvirtintas Prekių, kurių aprašymas nelaikomas priimtina gabenamų prekių identifikavimo priemone, sаrašas. Jame nurodytos tokios prekės kaip alkoholiniai gėrimai (kodai pagal KPN 2203 00-2206 00, 2208), švieži vaisiai (0808-0810), pienas ir pieno produktai (0401-0406), kiauliena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta (0203) ir kt.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 12 28 įsakymu Nr. 1B-1193 Dėl Muitinės departamento direktoriaus 2001 01 25 įsakymo Nr. 62 „Dėl mokėjimo už muitinės teikiamas papildomas paslaugas“ papildymo (įsigaliojo 2005 01 01, žin., 2004, Nr. 188-7042) nustatyti apmokėjimo už Muitinės procedūros įforminimа poste ne posto darbo laiku tarifai: leidimas vykdyti muitinį patikrinimа (20 Lt), bei valandinis įkainis (60 Lt). Tokio muitinio tikrinimo kaina negali viršyti 180 Lt.

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 12 23 įsakymu Nr. 1B-1169 (įsigaliojo 2005 01 01, žin., 2004, Nr. 186-6949) patvirtinti Slaptų krovinių gabenimo į Lietuvos Respublikos muitų teritorijа ir iš jos nuostatai. Jie reglamentuoja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Lietuvos banko, valstybės įmonės Lietuvos monetų kalyklos, Lietuvos Respublikos ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės slaptų krovinių gabenimа į Lietuvos Respublikos muitų teritorijа ir iš jos tvarkа.

***

Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 12 29 įsakymu Nr. 1B-1200 (įsigaliojo 2005 01 01, žin., 2004, Nr. 188-7046) patvirtinti:

Muitinės prižiūrimų prekių, kurios gali būti Krašto apsaugos ministerijos, Ginklų fondo prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Lietuvos banko ir valstybės įmonės Lietuvos monetų kalyklos gabenamos į Lietuvos Respublikos muitų teritorijа ir iš jos kaip slapti kroviniai, sаrašas;

Slaptų krovinių muitinio tikrinimo ir įforminimo tvarkos aprašas.

***

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 12 23 įsakymu Nr. B1-1101 Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 08 22 įsakymo Nr. B1-690 „Dėl Paslaugų įkainių patvirtinimo“ ir 2004 04 23 įsakymo Nr. B1-368 „Dėl Gyvūnų, gyvūninių produktų ir kitų produktų veterinarinės priežiūros įkainių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005 01 01, žin., 2004, Nr. 186-6957) nauja redakcija išdėstyti:

• Paslaugų įkainiai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 08 22 įsakymu Nr. B1-690 „Dėl Paslaugų įkainių patvirtinimo“;

• Gyvūnų, gyvūninių produktų ir kitų produktų veterinarinės priežiūros įkainiai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 04 23 įsakymu Nr. B1-368 „Dėl Apmokėjimo už gyvūnų, gyvūninių produktų ir kitų produktų valstybinę veterinarinę priežiūrа tvarkos patvirtinimo“.

***

žemės ūkio ministro 2004 12 23 įsakymu Nr. 3D-674 Dėl fitosanitarinių sertifikatų ir reeksporto fitosanitarinių sertifikatų patvirtinimo (įsigaliojo 2004 12 30, žin., 2004, Nr. 186-6944) nustatyta, kad augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, kurių fitosanitarinė kontrolė būtina, iš ne Europos Sаjungos valstybių į Lietuvos Respublikа įvežami tik su fitosanitariniais sertifikatais arba reeksporto fitosanitariniais sertifikatais, išduotais laikantis Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos Tarptautinio fitosanitarinių priemonių standarto Nr. 12 dėl fitosanitarinių sertifikatų gairių, atitinkančiais tokias patvirtintas formas.

Augalų, augalinės kilmės produktų ir kitų objektų, įvežamų į Lietuvos Respublikа, fitosanitarinio sertifikato forma;

Augalų, augalinės kilmės produktų ir kitų objektų, įvežamų į Lietuvos Respublikа, reeksporto fitosanitarinio sertifikato forma;

Augalų, augalinės kilmės produktų ir kitų objektų, įvežamų į Lietuvos Respublikа iki 2009 m. gruodžio 31 d., fitosanitarinio sertifikato forma;

Augalų, augalinės kilmės produktų ir kitų objektų, įvežamų į Lietuvos Respublikа iki 2009 m. gruodžio 31 d., reeksporto fitosanitarinio sertifikato forma.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 12 24 nutarimu Nr. 1669 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 12 11 nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ papildymo (įsigaliojo 2004 12 31, žin., 2004, Nr. 187-6980) kelių eismo informacinių ženklų sаrašas papildytas nauju ženklu - „Automatinė greičio kontrolė“, informuojančiu apie kelio ruožа, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai.

Statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 12 28 įsakymu Nr. Dį-267/1B-1192 (įsigaliojo 2005 01 01, žin., 2004, Nr. 188-7050) patvirtintos Ataskaitų apie Lietuvos Respublikos PVM mokėtojo prekybа su Europos Sаjungos valstybėmis pildymo, pateikimo ir priėmimo taisyklės. Jos nustato Intrastato išvežimo ataskaitos ir Intrastato įvežimo ataskaitos pildymo, pateikimo ir priėmimo tvarkа. PVM mokėtojas ataskaitas teikia teritorinės muitinės Statistikos analizės skyriui arba krovinių postui priklausomai nuo PVM mokėtojo registracijos adreso pagal ataskaitų pateikimo vietų muitinės įstaigoje sаrašа (pridedama prie taisyklių). Jeigu ataskaitos pateikimo vieta netenkina PVM mokėtojo, jis gali pasirinkti jam patogiа kitа ataskaitos pateikimo vietа iš ataskaitų pateikimo vietų muitinės įstaigoje sаrašo.

PVM mokėtojas atsako už šių taisyklių nustatytų prievolių vykdymа pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksа. Intrastato sistemos statistikos duomenims taikomas pasyvaus konfidencialumo principas taip, kaip apibrėžta Reglamento Nr. 638/2004 11 str.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 12 20 įsakymu Nr. VA-193 (įsigaliojo 2005 01 05, žin., 2005, Nr. 1-10) patvirtintos Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo taisyklės. Jos nustato mokesčių mokėtojų ir mokestį išskaičiuojančių asmenų sumokėtų sumų įskaitymo eiliškumа mokesčiams ir (ar) su jais susijusioms sumoms padengti bei mokesčių mokėtojo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos veiksmus atliekant šias procedūras.

Mokesčių mokėtojo į apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamаjа sаskaitа sumokėtos įmokos įskaitomos pagal mokesčių mokėtojo mokėjimo nurodyme įrašytus įmokų kodus ir mokėjimo paskirtį. Jeigu mokėjimo dokumente nurodytas įmokos kodas neatitinka įmokos pavadinimo, pirmenybė teikiama įmokos kodui. į apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamаjа sаskaitа mokesčių mokėtojo arba už mokesčių mokėtojа trečiųjų asmenų pagal atitinkamа įmokos kodа sumokėta pinigų suma pradedama įskaityti nuo vėliausiai susidariusios to paties įmokos kodo ir jį atitinkančio įmokos pavadinimo

mokėjimo prievolės. Jei tuo pačiu mokėjimo terminu yra susidariusios kelios to paties įmokos kodo ir to paties įmokos pavadinimo mokėjimo prievolės, tai įskaitymas sumokėtomis įmokomis pradedamas nuo mažiausios mokėjimo prievolės.

Susidariusia mokestinės permokos ar skirtumo suma padengus to paties mokesčio mokestinę nepriemokа, likusia mokestinės permokos ar skirtumo suma mokestinės nepriemokos padengiamos tokia tvarka:

• kitų mokesčių nepriemokomis;

• baudomis;

• mokesčių nepriemokų delspinigiais ir t. t.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 12 17 įsakymu Nr. VA-191 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 12 30 įsakymo Nr. V-343 „Dėl Metinės pajamų mokesčio deklaracijos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 12 28, žin., 2004, Nr. 185-6871) nauja redakcija išdėstytas ir patvirtintas Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sаrašas. Sаraše nurodytos pajamos neprivalo būti deklaruojamos 2004 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių gyventojo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje. Sаrašа sudaro dvi dalys:

• Nedeklaruojamos neapmokestinamosios pajamos, ne didesnės už nustatytа dydį (palūkanos, gautos už Lietuvos banko licencijas turinčiose banko ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius, kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 2000 Lt, dovanojimo būdu iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių) ir tėvų (įtėvių) gautos pajamos, kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė kaip 10 000 Lt ir kt.);

• Nedeklaruojamos neapmokestinamosios pajamos, neatsižvelgiant į gautų pajamų sumа (pašalpos, kurias, gyventojui mirus, asmuo, su kuriuo gyventojas buvo susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmoka jo sutuoktiniui arba vaikams (įvaikiams), arba tėvams (įtėviams), taip pat pašalpos, kurias išmoka asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, mirus šio gyventojo sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), ne gyvybės draudimo išmokos išlaidoms, nuostoliams ar žalai visiškai ar iš dalies kompensuoti, sumos materialinei žalai atlyginti, teismų priteistos sumos neturtinei žalai atlyginti ir kt.).

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 12 17 įsakymu Nr. VA-190 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2003 12 30 įsakymo Nr. V-343 „Dėl Metinės pajamų mokesčio deklaracijos, jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2004 12 24, žin., 2004, Nr. 184-6828) nauja redakcija išdėstyta ir patvirtinta FR0462L forma „Gyventojo patirtų išlaidų, mažinančių apmokestinamаsias pajamas, apskaičiavimas“. Taip pat pakeistos ir Metinės pajamų mokesčio deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklės. Nustatyta, kad forma FR0462L nepildoma, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas įmokas už studijas yra sumokėjęs skolintomis lėšomis (tuo tikslu iš kredito įstaigos paimta paskola), jeigu pasiskolintos lėšos (jų dalis) per mokestinį laikotarpį nebuvo grаžintos. Forma taip pat nepildoma, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas yra įsigijęs asmeninį kompiuterio vienetа, turintį ne visus pagrindinius elementus, nurodytus Asmeninio kompiuterio vienetа sudarančių elementų sаraše, arba turintį visus sаraše nurodytus elementus (su papildomais elementais ar be jų), tačiau be programinės įrangos.

Formos L2 laukelyje įrašoma gyventojo patirtų išlaidų, susijusių su asmeninio kompiuterio vieneto su programine įranga ar jo elementų įsigijimu ir (arba) interneto prieigos įrengimu bei šiai prieigai reikalingos įrangos įsigijimu, suma per tris (2004-2006 m.) mokestinius laikotarpius neturi būti didesnė kaip 4000 Lt.

Taip pat nustatyta, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs mokesčio administratoriaus nurodymа patikslinti (klaidų protokolа) pateiktа deklaracijа ir (ar) atitinkamа jos priedа, privalo pagal tа nurodymа (klaidų protokolа) pataisyti deklaracijа ir (ar) jos priedа ir visiškai užpildytа patikslintа (10 laukelyje pažymėtа „X“ ženklu) deklaracijа ir visus prie jos pridėtinus tinkamai užpildytus priedus per nurodyme (klaidų protokole) įrašytа terminа pateikti mokesčio administratoriui.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 12 15 įsakymu Nr. VA-189 (įsigaliojo 2004 12 24, žin., 2004, Nr. 184-6827) patvirtinta:

Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų Mokesčių mokėtojų registre papildymа (pakeitimа), FR0791 forma su priedo FR0791A forma;

Juridinio asmens pranešimo apie jo duomenų Mokesčių mokėtojų registre papildymа (pakeitimа), FR0791 formos pildymo ir teikimo taisyklės;

Pranešimo apie įregistravimа Mokesčių mokėtojų registre FR0780 forma.

Tinkamai užpildytа pranešimo formа juridiniai asmenys turi pateikti per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie įregistravimа Mokesčių mokėtojų registre FR0780 formos gavimo iš apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos dienos, taip pat mokesčių mokėtojai, įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre iki šių taisyklių įsigaliojimo dienos, pasikeitus ar naujai atsiradus jų registravimo duomenims, nurodytiems pranešimo formoje ir/ar jos FR0791 A priedo formoje. Tinkamai užpildyta pranešimo forma turi būti pateikiama apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pagal mokesčių mokėtojo buveinės adresа.

Už mokesčių mokėtojo registravimo duomenų nepateikimа ar pavėluotа pateikimа Registro tvarkytojui mokesčių mokėtojas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

***

Finansų ministro 2004 12 16 įsakymu Nr. 1K-396 Dėl delspinigių nustatymo 2005 m. pirmajam ketvirčiui (įsigaliojo

2004 12 24, žin., 2004, Nr. 184-6803) nustatytas nuo 2005 01 01 taikomas delspinigių už nesumokėtа arba pavėluotai sumokėtа mokestį dydis 2005 m. I ketvirčiui - 0,03 proc. už kiekvienа pavėluotа dienа.

***

Finansų ministro 2004 12 16 įsakymu Nr. 1K-397 Dėl palūkanų už mokestinę paskolа dydžio nustatymo 2005 m. pirmajam ketvirčiui (įsigaliojo 2004 12 24, žin., 2004, Nr. 184-6804) nustatytas nuo
2005 01 01 taikomas 0,01 proc. palūkanų dydis už kiekvienа naudojimosi mokestine paskola dienа 2005 m. I ketvirčiui.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2004 12 21 įsakymu Nr. VA-194/1B-1153 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento direktoriaus bendro 2003 02 26 įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetа, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sаrašo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005 01 12, žin., 2004, Nr. 185-6873) pakeisti mokesčių kodai, susiję su aplinkos teršimo mokesčio mokėjimu, kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo šaltiniais (atskaitymai nuo pajamų, transporto priemonių savininkų ar valdytojų naudotojo mokestis) ir kt.

***

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2004 12 23 įsakymu Nr. VA-202 (įsigaliojo 2004 12 28, žin., 2004, Nr. 185-6881) patvirtinta Mokestinės nepriemokos perėmimo įsipareigojimo forma.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2004 12 22 įsakymu Nr. V-469 (įsigaliojo su išimtimis 2004 12 30, žin., 2004, Nr. 186-6955) patvirtintos:

Duomenų apie motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) arba vaiko globėjui suteiktas (nutrauktas) atostogas vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, pateikimo taisyklės;

Pranešimo apie motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) arba vaiko globėjui atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, suteikimа (nutraukimа) forma (forma 9-SD).

Pranešimа draudėjas privalo pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui per 3 dienas nuo apdraustajam atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, suteikimo (nutraukimo) dienos. Pranešimas gali būti siunčiamas registruotu laišku, kurio spaudo data turi būti ne vėlesnė kaip trys dienos nuo apdraustajam atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, suteikimo (nutraukimo) dienos. Pranešimas gali būti siunčiamas faksimilinio ryšio aparatu arba elektroniniu paštu, po to per 5 dienas pristatant originalius patvirtintus pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui.

Pranešimа apie apdraustajam atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, nutraukimа draudėjas privalo pateikti šiais atvejais:

• kai apdraustasis, kuriam suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, grįžta iš atostogų anksčiau nurodyto laiko;

• kai motinai arba globėjai, auginančiai vaikа iki trejų metų, atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, nutraukiamos dėl to, kad suteikiamos nėštumo ir gimdymo atostogos.

Jeigu apdraustajam suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti trumpesniam laikotarpiui negu vaikui sueis treji metai, o vėliau suteikiama likusi atostogų dalis, kiekvienа kartа turi būti pateikiami nauji pranešimai apie apdraustajam atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, suteikimа.

Draudėjas, nustatęs, kad pateikė klaidingа informacijа, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos nustatyta tvarka nedelsdamas teikia patikslintа informacijа Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui. Už pranešimo pateikimo tvarkos pažeidimа (pavėluotа pateikimа, nepateikimа, neteisingų duomenų pateikimа) draudėjui numatyta administracinė atsakomybė.

***

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2004 12 28 įsakymu Nr. V-482 (įsigaliojo 2005 01 05, žin., 2005, Nr. 1-18) patvirtintos Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo išdavimo ir keitimo taisyklės. Asmuo arba jo įgaliotas asmuo, norėdamas pakeisti senos formos draudimo pažymėjimа į naujos formos draudimo pažymėjimа, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui privalo pateikti:

• senos formos draudimo pažymėjimа;

• pasа (paso kopijа) ar asmens tapatybės kortelę (kortelės kopijа), gimimo liudijimа (gimimo liudijimo kopijа), jeigu draudimo pažymėjimа keičia nepilnametis;

• asmens nuotraukа, kurios dydis 30 mm x 40 mm. Nuotrauka gali būti spalvota arba nespalvota.

Draudimo pažymėjimų, išduotų iki 2004 12 31, pildymas nutraukiamas nuo 2005 01 01. Draudimo pažymėjimai, išduoti iki 2004 12 31 galioja, iki bus pakeisti į naujos formos draudimo pažymėjimus.

***

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2004 12 28 įsakymu Nr. V-483 Dėl VSDF valdybos direktoriaus 2004 04 30 įsakymo Nr. V-170 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir jos įstaigų teikiamų monopolinio pobūdžio prekių ir paslaugų kainų ir tarifų kainoraščio taikymo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (įsigaliojo 2005 01 05, žin., 2005, Nr. 1-19) nustatyta, kad mokestis neimamas už valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo išdavimа, taip pat už senos formos draudimo pažymėjimo keitimа į naujos formos draudimo pažymėjimа, jeigu asmuo pateikia senos formos draudimo pažymėjimа ir kt.

Pažymėjimа keičiant jį praradus, imamas 5 Lt mokestis.

***

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2004 12 23 įsakymu Nr. V-471 (įsigaliojo 2004 12 30, žin., 2004, Nr. 186-6956) patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo įmokų kodų sаrašas.

Reda ALEKSYNAITė

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 3 (87)

"Linava" informuoja

Naujienos

Veteranai

EDMUNDUI JUOZėNUI -70

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams