Redakcija Reklama Prenumerata Leidiniai Archyvas
Leidiniai: Metai:

Naujienos

Naujas VKTI viršininko pavaduotojas

Plečiantis Valstybinės kelių transporto inspekcijos veiklos sritims ir atsiradus naujoms funkcijoms, įsteigta trečioji inspekcijos viršininko pavaduotojo pareigybė. Inspekcijos viršininko įsakymu į šias pareigas nuo 2005 m. vasario 1 d. paskirtas Saugaus eismo skyriaus vedėjas Darius Sadaunykas.

Inspekcijos viršininko pavaduotojas Darius Sadaunykas yra atsakingas už saugaus eismo sаlygų gerinimo ir socialinės pažangos kelių transporte užtikrinimo priemonių įgyvendinimа, jam paskirta koordinuoti skaitmeninių tachografų ir jų kortelių sistemos funkcionavimа, priežiūrа ir plėtrа, organizuoti projektų valdymа ir Europos Sаjungos paramos panaudojimа, koordinuoti ryšių su Europos Sаjungos ir kitų valstybių institucijomis ir organizacijomis palaikymа. Jo kompetencijai taip pat priklauso koordinuoti veiklа, susijusiа su vairavimo mokymo įstaigomis bei egzaminavimu, inspekcijos personalo mokymu ir kvalifikacijos tobulinimu, dokumentų valdymu bei visuomenės informavimu.

Darius Sadaunykas gimė 1968 m. gegužės 3 d. Vilniuje. 1993 m. su pagyrimu baigė Vilniaus pedagoginį institutа, techninių disciplinų ir darbų, informatikos ir skaičiavimo technikos specialybės kursа, įgijo vidurinės mokyklos darbinio mokymo, techninių disciplinų, informatikos ir skaičiavimo technikos mokytojo kvalifikacijа. 1997 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetа, įgijo ekonomikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.1993 m. pradėjo dirbti Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje: 1993-1996 m. Licencijavimo skyriaus inžinierius inspektorius, 1996-1997 m. - Mokymo institucijų sektoriaus viršininkas vyresnysis inspektorius, 1998-2003 m. Vairuotojų mokymo skyriaus viršininkas. 2003 m. - Susisiekimo ministerijos Kelių ir kelių transporto departamento direktoriaus pavaduotojas. 2003-2004 m. Valstybinės kelių transporto inspekcijos Vairuotojų mokymo skyriaus viršininkas, nuo 2004 m. - Saugaus eismo skyriaus vedėjas.

"Vežėjų žinios"
Vasaris Nr. 3 (87)

"Linava" informuoja

Naujienos

Veteranai

EDMUNDUI JUOZėNUI -70

"Linavos" mokymo centras

Planuojami mokymo kursai ir seminarai

Vž informacija

Naujienos

VKTI informuoja

Naujienos

Teisė

Nauji teisės aktai, aktualūs vežėjams